Newsfeed


9/9/2016

Βιβλιογραφικά δεδομένα

Clinical value of on-treatment HCV RNA levels during different sofosbuvir-based antiviral regimens

Θεραπευτικά σχήματα για την χρόνια ηπατίτιδα C με sofosbuvir (SOF) έχουν υψηλά ποσοστά επιτυχίας, όπως καθορίζεται από μακροχρόνια ιολογική ανταπόκριση (SVR) >90%, με σχετικά βραχεία περίοδο θεραπείας

περισσότερα...


9/9/2016

Υποτροφίες

Προκήρυξη υποτροφιών εξωτερικού 2017

Η Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Ήπατος προκηρύσει για το έτος 2017 τη χορήγηση (3) υποτροφιών για μεταπτυχιακή εκπαίδευση και έρευνα στο εξωτερικό διάρκειας ενός έτους. Το χορηγούμενο ποσό ανέρχεται στις 15.000,00€.

περισσότερα...


8/9/2016

Λοιπές Εκδηλώσεις

Νεότερες εξελίξεις στα νοσήματα του ήπατος VI

Το Ηπατολογικό Τμήμα του Νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ, διοργανώνει την ετήσια Επιστημονική Συνάντηση με θέμα "Νεότερες Εξελίξεις στα Νοσήματα του Ήπατος VI" στις 4 Νοεμβρίου 2016.

περισσότερα...


7/9/2016

Βιβλιογραφικά δεδομένα

Treat chronic hepatitis C virus infection in decompensated cirrhosis – pre- or post-liver transplantation? the ironic conundrum in the era of effective and well-tolerated therapy

Η διαχείριση των ασθενών με χρόνια ηπατίτιδα C (ΧΗC) και μη αντιρροπούμενη κίρρωση καθώς και αυτών που έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση ήπατος ήταν πολύ δύσκολη με ιντερφρόνη λόγω των ανεπιθύμητων ενεργειών

περισσότερα...


5/9/2016

Βιβλιογραφικά δεδομένα

HCV eradication does not impact gut dysbiosis or systemic inflammation in cirrhotic patients

Όπως είναι γνωστό από παλιότερες μελέτες, το μικροβίωμα του εντέρου επηρεάζεται αρνητικά από την παρουσία κίρρωσης και ιδιαιτέρως από το στάδιο αυτής. Στη μελέτη αυτή ελέγχθηκε, σε κιρρωτικούς ασθενείς, η επίδραση της μακρόχρονης ιολογικής

περισσότερα...


5/9/2016

Βιβλιογραφικά δεδομένα

Assessing the Durability of Entecavir-Treated Hepatitis B Using Quantitative HBsAg

Η χρόνια λοίμωξη από τον ιό της ηπατίτιδας Β (HBV) συνεχίζει να αποτελεί μείζον πρόβλημα δημόσιας υγείας ευθυνόμενη για 30% των περιπτώσεων κίρρωσης και περίπου ήμισυ των περιπτώσεων ηπατοκυτταρικού καρκίνου (ΗΚΚ). Οι σημερινοί αναστολείς της ανάστροφης μεταγραφάσης [νουκλεοσ(τ)ιδικά ανάλογα, NAs],

περισσότερα...


5/9/2016

Βιβλιογραφικά δεδομένα

Effectiveness of Sofosbuvir, Ledipasvir/Sofosbuvir, or Paritaprevir/Ritonavir/Ombitasvir and Dasabuvir Regimens for Treatment of Patients with Hepatitis C in the Veterans Affairs National Health Care System

H νέα γενιά αντιικών φαρμάκων με απ’ ευθείας δράση (Direct-Acting Antivirals, DAAs) έχει επιφέρει πραγματική επανάσταση στη θεραπεία της χρόνιας ηπατίτιδας C (XHC). Με την εξαίρεση συγκεκριμένων υποπληθυσμών (π.χ. ασθενείς με λοίμωξη γονότυπου 3, κιρρωτικοί) η αποτελεσματικότητα των DAAs

περισσότερα...


31/8/2016

Βιβλιογραφικά δεδομένα

Therapeutic outcome of 6198 interferon-naive Egyptian patients with chronic hepatitis C: a real-life experience and lessons to be learned in DAAs’ era

Ο ιός της ηπατίτιδας C (HCV) έχει υψηλή ενδημικότητα στην Αίγυπτο αφού σχεδόν το 9.8% του πληθυσμού πάσχει από χρόνια ηπατίτιδα C και μάλιστα στο 91% από γονότυπο 4. Πρόκειται για μελέτη καθημερινής πρακτικής όσον αφορά την αποτελεσματικότητα και τις δυσκολίες στη θεραπεία naïve ασθενών με πεγκυλιωμένη ιντερφερόνη (PefIFN)

περισσότερα...


30/8/2016

Βιβλιογραφικά δεδομένα

Nonabsorbable disaccharides for hepatic encephalopathy: A systematic review and meta-analysis

Οι μη απορροφήσιμοι δισακχαρίτες χρησιμοποιούνται στη θεραπεία της ηπατικής εγκεφαλοπάθειας (ΗΕ) από το 1966. Ωστόσο, από μία ανασκόπηση το 2004 (Cochrane Review) δεν προέκυψαν ικανοποιητικά στοιχεία, ώστε να προταθεί η χρήση τους.

περισσότερα...


30/8/2016

Βιβλιογραφικά δεδομένα

Complete hepatitis B virus prophylaxis withdrawal in hepatitis B surface antigen–positive liver transplant recipients after longterm minimal immunosuppression

Ποικίλες προσεγγίσεις έχουν εφαρμοστεί έναντι της υποτροπής της HBV λοίμωξης μετά τη μεταμόσχευση ήπατος. Η σύγχρονη τάση είναι η διακοπή της χρήσης υπερανόσου γάμμα σφαιρίνης για την ηπατίτιδα Β (HBIG) και η συνέχιση με από του στόματος νουκλεοσ(τ)ιδικών αναλόγων μετά τη μεταμόσχευση ήπατος

περισσότερα...

Κατευθυντήριες Οδηγίες
15/12/2015

KΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΛΟΙΜΩΞΗ ΜΕ ΤΟΝ ΙΟ ΤΗΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ C

Οι συστάσεις θεραπευτικής παρέμβασης σε ασθενείς με HCV λοίμωξη εξαρτώνται από τη φάση της HCV λοίμωξης στην οποία βρίσκεται ο κάθε ασθενής. Οι φάσεις της HCV λοίμωξης από πλευράς θεραπευτικής παρέμβασης μπορεί να διακριθούν σε οξεία ΗCV λοίμωξη και χρόνια HCV λοίμωξη. Ασθενείς με διπλές HCV και HBV (ιός ηπατίτιδας B) ή τριπλές ΗCV και HBV και HDV (ιός ηπατίτιδας D) λοιμώξεις αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση ανάλογα με τον ιό ηπατίτιδας που κυριαρχεί.

περισσότερα...


4/9/2015

EASL Clinical Practice Guidelines: Autoimmune hepatitis

Autoimmune hepatitis (AIH) was the first liver disease for which an effective therapeutic intervention, corticosteroid treatment, was convincingly demonstrated in controlled clinical trials. However, 50 years later AIH still remains a major diagnostic and therapeutic challenge. There are two major reasons for this apparent contradiction: Firstly, AIH is a relatively rare disease. Secondly, AIH is a very heterogeneous disease.

περισσότερα...18/5/2015

Κατευθυντήριες οδηγίες για την Ηπατίτιδα C από το ΚΕΕΛΠΝΟ

Δείτε τις κατευθυντήριες οδηγίες για την διαχείριση ασθενών με ηπατίτιδα C

περισσότερα...


7/4/2015

Κατευθυντήριες οδηγίες ΕΕΜΗ για τη διάγνωση και θεραπεία της αυτοανόσου ηπατίτιδας

Κατευθυντήριες οδηγίες ΕΕΜΗ για τη διάγνωση και θεραπεία της αυτοανόσου ηπατίτιδας

περισσότερα...