Newsfeed
11/10/2017

Ημερίδες

Εκπαιδευτική Διημερίδα : Ίνωση- Κίρρωση, Καρκίνος Ήπατος

Η Εκπαιδευτική Διημερίδα με θέμα "Ίνωση-Κίρρωση, Καρκίνος Ήπατος", πραγματοποιείται στην Αθήνα 1&2 Δεκεμβρίου 2017, από την Εταιρεία Μεταστατικής Νόσου του Ήπατος.

περισσότερα...


11/10/2017

Βιβλιογραφικά δεδομένα

Impact of beta-blockers on cardiopulmonary exercise testing in patients with advanced liver disease

Οι ασθενείς με προχωρημένη ηπατοπάθεια μπορεί να αναπτύξουν πυλαία υπέρταση που δυνητικά να οδηγήσει σε κιρσορραγία. Οι β-αναστολείς μειώνουν την πίεση στην πυλαία και ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο αιμορραγίας.

περισσότερα...


11/10/2017

Βιβλιογραφικά δεδομένα

Influence of Metabolic Risk Factors on Risk of Hepatocellular Carcinoma and Liver-Related Death in Men With Chronic Hepatitis B: A Large Cohort Study

Ελάχιστα είναι γνωστά όσον αφορά τη συσχέτιση του απόλυτου κινδύνου ηπατοκυτταρικού καρκινώματος (ΗΚΚ) και θανάτου σχετιζόμενου με ηπατοπάθεια με μεταβολικούς παράγοντες κινδύνου σε ασθενείς με χρόνια λοίμωξη από τον ιό της ηπατίτιδας Β (ΗΒV).

περισσότερα...


11/10/2017

Βιβλιογραφικά δεδομένα

Histological subtypes of hepatocellular carcinoma are related to gene mutations and molecular tumor classification.

Ο ηπατοκυτταρικός καρκίνος (ΗΚΚ) παρουσιάζει σημαντική ετερογένεια όσον αφορά την παθολογοανατομική και τη μοριακή ταξινόμηση. Ως εκ τούτου έχουν οριστεί ιστολογικοί υπότυποι και προτείνεται η μοριακή ταξινόμηση του όγκου, βασιζόμενη στην έκφραση γονιδίων και σε μοριακές μεταλλάξεις.

περισσότερα...


3/10/2017

Εργασίες Ελλήνων ιατρών

Increased cholestatic enzymes in two patients with long-term history of ulcerative colitis: consider primary biliary cholangitis not always primary sclerosing cholangitis

Increased cholestatic enzymes in two patients with long-term history of ulcerative colitis: consider primary biliary cholangitis not always primary sclerosing cholangitis Erietta Polychronopoulou, Vasiliki Lygoura, Nikolaos K Gatselis, George N Dalekos

περισσότερα...


2/10/2017

Βιβλιογραφικά δεδομένα

Statins decrease the risk of decompensation in hepatitis B virus– and hepatitis C virus–related cirrhosis: A population-based study

Η λήψη στατίνης μειώνει τον κίνδυνο ρήξης αντιρρόπησης σε HCV κιρρωτικούς ασθενείς. Παραμένει ωστόσο άγνωστο έως τώρα κατά πόσο το ευεργετικό αυτό αποτέλεσμα μπορεί να επεκταθεί στο γενικό πληθυσμό των κιρρωτικών ή σε κιρρωτικούς άλλης αιτιολογίας όπως είναι....

περισσότερα...


2/10/2017

Βιβλιογραφικά δεδομένα

Dropout rate from the liver transplant waiting list because of hepatocellular carcinoma progression in hepatitis C virus–infected patients treated with direct-acting antivirals

Υπάρχει ανησυχία αυξημένου κινδύνου υποτροπής ηπατοκυτταρικού καρκίνου (ΗΚΚ) μετά από θεραπεία με άμεσα δρώντα αντιικά (Direct- acting antiviral-DAA) σε κιρρωτικούς ασθενείς με προηγούμενη πλήρη ογκολογική ανταπόκριση.

περισσότερα...


25/9/2017

Νέα

Έκτακτη Γενική Καταστατική Συνέλευση των μελών της ΕΕΜΗ

Καλούνται τα μέλη της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Ήπατος (EEMH) να προσέλθουν στην Έκτακτη Γενική Καταστατική Συνέλευση.

περισσότερα...


19/9/2017

Ερευνητικά πρωτόκολλα

Προκήρυξη χρηματοδότησης ερευνητικών προτάσεων από την ΕΕΜΗ για το έτος 2017-2018

Η Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Ήπατος προκηρύσσει την χρηματοδότηση δύο ερευνητικών προτάσεων.

περισσότερα...


15/9/2017

Υποτροφίες

Υποτροφίες Μετεκπαίδευσης στην Ηπατολογία

Η Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Ήπατος προκηρύσσει για το έτος 2017 τη χορήγηση τριών (3) υποτροφιών για μεταπτυχιακή εκπαίδευση και έρευνα στην Ηπατολογία, σε Κέντρο της Ελλάδας διάρκειας ενός έτους. Το χορηγούμενο ποσό ανέρχεται στις 12.000,00€.

περισσότερα...


11/9/2017

Βιβλιογραφικά δεδομένα

ΝorUrsodeoxycholic acid improves cholestasis in primary sclerosing cholangitis.

Για τη θεραπεία της πρωτοπαθούς σκληρυντικής χολαγγειΐτιδας (ΠΣΧ) κανένα φάρμακο δεν έχει αποδειχθεί αποτελεσματικό έως τώρα και η μεταμόσχευση ήπατος παραμένει η μοναδική θεραπευτικά επιλογή σε προχωρημένο στάδιο της νόσου. Το 24-nor-ουρσοδεοξυχολικό οξύ (norUDCA) είναι C23 ομόλογο του UDCA

περισσότερα...1/9/2017

Βιβλιογραφικά δεδομένα

Efficacy and Safety of Direct Acting Antivirals for the Treatment of Mixed Cryoglobulinemia

Η μικτή κρυοσφαιριναιμία (ΜΚ) έχει στενή συσχέτιση με τη χρόνια ηπατίτιδα C (ΧΗC) και είναι αποτέλεσμα της ανοσολογικής διέγερσης των Β κυττάρων από τη χρόνια λοίμωξη. Η εναπόθεση ανοσοσυμπλεγμάτων μπορεί να οδηγήσει σε συστηματική αγγειίτιδα (μικτή κρυοσφαιριναιμική αγγειίτιδα-ΜΚΑ) με δερματικές,

περισσότερα...


31/8/2017

Βιβλιογραφικά δεδομένα

Low-Level Viremia and the Increased Risk of Hepatocellular Carcinoma in Patients Receiving Entecavir Treatment

Η μακροπρόθεσμη κλινική επίπτωση της χαμηλού επιπέδου ιαιμίας (low-level viremia- LLV <2000 IU/mL) δεν είναι γνωστή. Ως εκ τούτου, δεν είναι ξεκαθαρισμένο αν η ανάπτυξη LLV κατά τη διάρκεια της μονοθεραπείας με εντεκαβίρη απαιτεί αλλαγή της θεραπείας. Έγινε αναδρομική μελέτη 875 HBV πρωτοθεραπευόμενων ασθενών (μέση ηλικία 47.7 έτη, άρρενες= 564 [65.5%], κίρρωση= 443[50.6%])

περισσότερα...


31/8/2017

Βιβλιογραφικά δεδομένα

Double-Blind Randomized Controlled Trial of the Routine Perioperative Use of Terlipressin in Adult Living Donor Liver Transplantation

Η περιεγχειρητική χορήγηση της τερλιπρεσσίνης (Tp) κατά τη μεταμόσχευση ήπατος από ζώντες δότες (Living Donor Liver Transplantation-LDLT) έχει φανεί ότι μειώνει τις διεγχειρητικές πυλαίες πιέσεις και βελτιώνει τη νεφρική λειτουργία. Ο ρόλος και η ασφάλειά της δεν έχει ποτέ εκτιμηθεί σε μία διπλή τυφλή τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη μελέτη

περισσότερα...


3/8/2017

Νέα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την αντιμετώπιση της Ιογενούς Ηπατίτιδας C

Το Υπουργείο Υγείας και η Επιστημονική-Γνωμοδοτική Eπιτροπή παρουσιάζουν το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την αντιμετώπιση της Ηπατίτιδας C.

περισσότερα...


2/8/2017

Λοιπές Εκδηλώσεις

10th International Congress of Internal Medicine

To 10o Διεθνές Συνέδριο Παθολογίας, πρόκειται να πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, 22-24 Μαρτίου 2018.

περισσότερα...


2/8/2017

Λοιπές Εκδηλώσεις

19o Πανελλήνιο Συνέδριο Μεταμοσχεύσεων

Το 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μεταμοσχεύσεων πρόκειται να πραγματοποιηθεί στις 17-18-19 Νοεμβρίου 2017, στην πόλη της Αλεξανδρούπολης.

περισσότερα...


2/8/2017

Βιβλιογραφικά δεδομένα

Drug-induced liver injury: recent advances in diagnosis and risk assessment

Η φαρμακευτική ηπατοτοξικότητα (Drug Induced Liver Injury-DILI), αποτελεί τη συχνότερη αιτία οξείας ηπατικής ανεπάρκειας (Acute Liver Failure-ALF) σε ΗΠΑ και Ευρώπη, καθώς και τη συχνότερη αιτία απόσυρσης φαρμάκου από την αγορά.

περισσότερα...


2/8/2017

Βιβλιογραφικά δεδομένα

Evaluation of Hepatitis B Reactivation Among 62,920 Veterans Treated With Oral Hepatitis C Antivirals

Η επανεργοποίηση της HBV λοίμωξης έχει αναφερθεί σε HCV ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με DAA. Ο συνολικός κίνδυνος για τους ασθενείς με χρόνια ηπατίτιδα Β ή παρελθούσα HBV λοίμωξη στα πλαίσια των DAA παραμένει άγνωστος. Σκοπός της μελέτης ήταν η αναγνώριση και ο χαρακτηρισμός της επανεργοποίησης της HBV λοίμωξης μεταξύ βετεράνων που έλαβαν θεραπεία με DAA.

περισσότερα...

Κατευθυντήριες Οδηγίες
10/7/2017

Εγκεκριμένα-προτεινόμενα θεραπευτικά σχήματα με βάση τον πρόσφατο κατάλογο συνταγογραφούμενων φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων(ΦΕΚ: 2296/06-07-2017) και τις κατευθυντήριες οδηγίες της ΕΕΜΗ

Δημοσιεύθηκε ο νέος κατάλογος συνταγογραφούμενων φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων (ΦΕΚ: 2296/6-7-2017) που περιλαμβάνει και τα νέα αντιικά φάρμακα για την ηπατίτιδα C. Μετά από την ολοκλήρωση της σχετικής διαπραγμάτευσης και με διαρκή και συντονισμένη προσπάθεια της ηπατολογικής κοινότητας, τα νέα αντιικά φάρμακα για την ηπατίτιδα C εγκρίνονται σε περισσότερες ομάδες ασθενών

περισσότερα...


25/4/2017

EASL Clinical Practical Guidelines on the management of acute (fulminant) liver failure

EASL Clinical Practical Guidelines on the managementof acute (fulminant) liver failure

περισσότερα...


24/4/2017

EASL 2017 Clinical Practice Guidelines on the management of hepatitis B virus infection

EASL 2017 Clinical Practice Guidelines on the management of hepatitis B virus infection

περισσότερα...


24/4/2017

EASL Clinical Practice Guidelines: The diagnosis and management of patients with primary biliary cholangitis

EASL Clinical Practice Guidelines: The diagnosis and managementof patients with primary biliary cholangitis

περισσότερα...


24/4/2017

Role of endoscopy in primary sclerosing cholangitis: European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE) and European Association for the Study of the Liver (EASL) Clinical Guideline

Role of endoscopy in primary sclerosing cholangitis: European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE) and EuropeannAssociation for the Study of the Liver (EASL) Clinical Guideline

περισσότερα...


27/1/2017

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΟΤΕΡΩΝ ΑΝΤΙΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΕ ΛΟΙΜΩΞΗ ΜΕ ΤΟΝ ΙΟ ΤΗΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ C

Κατευθυντήριες οδηγίες χρήσης νεότερων αντιικών φαρμάκων σε λοίμωξη με τον ιό της Ηπατίτιδας C από την ΕΕΜΗ

περισσότερα...


7/10/2016

EASL Recommendations on Treatment of Hepatitis C 2016

Ενημερωθείτε για τις νέες κατευθυντήριες οδηγίες για την διαχείριση των ασθενών με ηπατίτιδα C που πρόσφατα δημοσιοποιήθηκαν από την EASL

περισσότερα...


15/12/2015

KΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΛΟΙΜΩΞΗ ΜΕ ΤΟΝ ΙΟ ΤΗΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ C

Οι συστάσεις θεραπευτικής παρέμβασης σε ασθενείς με HCV λοίμωξη εξαρτώνται από τη φάση της HCV λοίμωξης στην οποία βρίσκεται ο κάθε ασθενής. Οι φάσεις της HCV λοίμωξης από πλευράς θεραπευτικής παρέμβασης μπορεί να διακριθούν σε οξεία ΗCV λοίμωξη και χρόνια HCV λοίμωξη. Ασθενείς με διπλές HCV και HBV (ιός ηπατίτιδας B) ή τριπλές ΗCV και HBV και HDV (ιός ηπατίτιδας D) λοιμώξεις αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση ανάλογα με τον ιό ηπατίτιδας που κυριαρχεί.

περισσότερα...


4/9/2015

EASL Clinical Practice Guidelines: Autoimmune hepatitis

Autoimmune hepatitis (AIH) was the first liver disease for which an effective therapeutic intervention, corticosteroid treatment, was convincingly demonstrated in controlled clinical trials. However, 50 years later AIH still remains a major diagnostic and therapeutic challenge. There are two major reasons for this apparent contradiction: Firstly, AIH is a relatively rare disease. Secondly, AIH is a very heterogeneous disease.

περισσότερα...18/5/2015

Κατευθυντήριες οδηγίες για την Ηπατίτιδα C από το ΚΕΕΛΠΝΟ

Δείτε τις κατευθυντήριες οδηγίες για την διαχείριση ασθενών με ηπατίτιδα C

περισσότερα...


7/4/2015

Κατευθυντήριες οδηγίες ΕΕΜΗ για τη διάγνωση και θεραπεία της αυτοανόσου ηπατίτιδας

Κατευθυντήριες οδηγίες ΕΕΜΗ για τη διάγνωση και θεραπεία της αυτοανόσου ηπατίτιδας

περισσότερα...