Newsfeed
31/8/2016

Βιβλιογραφικά δεδομένα

Therapeutic outcome of 6198 interferon-naive Egyptian patients with chronic hepatitis C: a real-life experience and lessons to be learned in DAAs’ era

Ο ιός της ηπατίτιδας C (HCV) έχει υψηλή ενδημικότητα στην Αίγυπτο αφού σχεδόν το 9.8% του πληθυσμού πάσχει από χρόνια ηπατίτιδα C και μάλιστα στο 91% από γονότυπο 4. Πρόκειται για μελέτη καθημερινής πρακτικής όσον αφορά την αποτελεσματικότητα και τις δυσκολίες στη θεραπεία naïve ασθενών με πεγκυλιωμένη ιντερφερόνη (PefIFN)

περισσότερα...


30/8/2016

Βιβλιογραφικά δεδομένα

Nonabsorbable disaccharides for hepatic encephalopathy: A systematic review and meta-analysis

Οι μη απορροφήσιμοι δισακχαρίτες χρησιμοποιούνται στη θεραπεία της ηπατικής εγκεφαλοπάθειας (ΗΕ) από το 1966. Ωστόσο, από μία ανασκόπηση το 2004 (Cochrane Review) δεν προέκυψαν ικανοποιητικά στοιχεία, ώστε να προταθεί η χρήση τους.

περισσότερα...


30/8/2016

Βιβλιογραφικά δεδομένα

Complete hepatitis B virus prophylaxis withdrawal in hepatitis B surface antigen–positive liver transplant recipients after longterm minimal immunosuppression

Ποικίλες προσεγγίσεις έχουν εφαρμοστεί έναντι της υποτροπής της HBV λοίμωξης μετά τη μεταμόσχευση ήπατος. Η σύγχρονη τάση είναι η διακοπή της χρήσης υπερανόσου γάμμα σφαιρίνης για την ηπατίτιδα Β (HBIG) και η συνέχιση με από του στόματος νουκλεοσ(τ)ιδικών αναλόγων μετά τη μεταμόσχευση ήπατος

περισσότερα...


15/8/2016

Βιβλιογραφικά δεδομένα

Early outpatient follow-up and 30-day outcomes in patients hospitalized with cirrhosis

Η μείωση των επανεισαγωγών στο νοσοκομείο έχει αποτελέσει το στόχο προσπαθειών σε διάφορες παθήσεις, με την πρώιμη εκτίμηση των ασθενών στα εξωτερικά ιατρεία άμεσα μετά την έξοδό τους από το νοσοκομείο να έχει προταθεί ως ο καλύτερος τρόπος για την επίτευξή του. Ωστόσο δεν είναι ακόμη γνωστό κατά πόσο η πρώιμη εκτίμηση των κιρρωτικών ασθενών αναστέλλει τις επανεισαγωγές ή βελτιώνει την έκβασή τους. Στην....

περισσότερα...


15/8/2016

Βιβλιογραφικά δεδομένα

Bone mineral density predicts posttransplant survival among hepatocellular carcinoma liver transplant recipients

Ο ηπατοκυτταρικός καρκίνος (ΗΚΚ) αποτελεί κοινή ένδειξη για ηπατική μεταμόσχευση. Πρόσφατες μελέτες δείχνουν ότι χαρακτηριστικά της σύστασης του ανθρωπίνου σώματος επηρεάζουν ισχυρά τη θνητότητα μετά τη μεταμόσχευση. Στην παρούσα εργασία μελετήθηκε η επίδραση της σύστασης .....

περισσότερα...


21/7/2016

Λοιπές Εκδηλώσεις

4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Θρόμβωσης - Αντιθρομβωτικής Αγωγής

Η Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Ήπατος συνεργάζεται με το Ι.Μ.Ε.Θ.Α. στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Θρόμβωσης - Αντιθρομβωτικής Αγωγής, που θα διεξαχθεί στις 22-24 Σεπτεμβρίου στην ΑΙΓΛΗ ΖΑΠΠΕΙΟΥ στην Αθήνα.

περισσότερα...


13/7/2016

Νέα

28 Ιουλίου : Παγκόσμια Ημέρα Κατά των Ιογενών Ηπατιτίδων

Η Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Ήπατος εν όψει της Παγκόσμιας Ημέρας κατά των Ιογενών Ηπατιτίδων στις 28 Ιουλίου στέλνει ηχηρό μήνυμα "ΒΑΖΟΥΜΕ ΤΕΛΟΣ ΣΤΗ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ".

περισσότερα...


7/7/2016

Σχολείο Κλινικής Ηπατολογίας

Ανακοίνωση 10ο Σχολείο Κλινικής Ηπατολογίας

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Ήπατος (Ε.Ε.Μ.Η.) ανακοινώνουν την απόφασή τους για τη συνέχιση της διεξαγωγής και την περαιτέρω βελτίωση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Σχολείου Κλινικής Ηπατολογίας. Όπως ήδη γνωρίζετε το Σχολείο Κλινικής Ηπατολογίας που φέτος θα λειτουργήσει για 10η συνεχή χρονιά, περιλαμβάνει 6 κύκλους μαθημάτων, καλύπτοντας ευρύ φάσμα θεμάτων που άπτονται της σύγχρονης Ηπατολογίας.

περισσότερα...


6/7/2016

Βιβλιογραφικά δεδομένα

Effects of Εradicating Hepatitis C Virus Infection in Patients with Cirrhosis Differ With Stage of Portal Hypertension

Είναι γνωστό πως η επίτευξη σταθερής ιολογικής ανταπόκρισης (SVR) σχετίζεται με βελτίωση των ιστολογικών και κλινικών παραμέτρων της χρόνιας ηπατοπάθειας από τον ιό της ηπατίτιδας C (HCV), οδηγώντας σε σημαντική μείωση της σχετιζόμενης με το ήπαρ θνητότητας και της ανάγκης για μεταμόσχευση ήπατος. Ωστόσο, ο κίνδυνος μακροχρόνιων συμβάντων συμπεριλαμβανομένου του ηπατοκυτταρικού καρκίνου (ΗΚΚ) δεν φαίνεται να εξαλείφεται

περισσότερα...


6/7/2016

Βιβλιογραφικά δεδομένα

Tenofovir to Prevent Hepatitis B Transmission in Mothers with High Viral Load

Η χρόνια λοίμωξη από τον ιό της ηπατίτιδας Β (HBV) αποτελεί μείζον πρόβλημα δημόσιας υγείας με δυνητικά θανατηφόρες επιπλοκές, ήτοι κίρρωση και ηπατοκυτταρικός καρκίνος. Η μακροχρόνια θεραπεία με νουκλεοσ(τ)ιδικά ανάλογα αναχαιτίζει την πρόοδο της HBV ηπατοπάθειας, ωστόσο η κάθαρση του ιού συμβαίνει σπάνια. Συνεπώς, η πρόληψη της μετάδοσης του ιού θα πρέπει να αποτελεί τον πρωταρχικό στόχο για την

περισσότερα...


4/7/2016

Βιβλιογραφικά δεδομένα

Statins Reduce the Risk of Cirrhosis and Its Decompensation in Chronic Hepatitis B Patients: A Nationwide Cohort Study

Πρόκειται για αναδρομική μελέτη από την Taiwan για τη διερεύνηση του ρόλου των στατινών στην εμφάνιση κίρρωσης σε ασθενείς με χρόνια ηπατίτιδα Β (ΧΗΒ). Συνολικά συμπεριλήφθηκαν 6.453 ασθενείς με ΧΗΒ που ελάμβαναν αγωγή με στατίνη και 6.453 ασθενείς με ΧΗΒ χωρίς στατίνη. Διαπιστώθηκε ότι οι ασθενείς χωρίς στατίνη είχαν σε στατιστικά σημαντικά υψηλότερο ποσοστό κίρρωση

περισσότερα...


4/7/2016

Βιβλιογραφικά δεδομένα

Longterm clinical and radiological follow-up of living liver donors

Παρόλο που οι βραχυχρόνιοι κίνδυνοι της ηπατεκτομής σε ζώντες δότες ηπατικού μοσχεύματος είναι γνωστοί, οι πληροφορίες σχετικά με τη μακροχρόνια επίδραση αυτής είναι λίγες. Στόχος της παρούσας μελέτης ήταν μέσω συστηματικής μακροχρόνιας παρακολούθησης των υγιών δοτών να ελεγχθούν για την τυχόν εμφάνιση μη αναμενόμενων συνεπειών. Εκτιμήθηκαν δότες μετά από το πρώτο έτος από την ηπατεκτομή και εκτιμήθηκαν μέσω αντικειμενικής

περισσότερα...


4/7/2016

Βιβλιογραφικά δεδομένα

Ustekinumab for patients with primary biliary cholangitis who have an inadequate response to ursodeoxycholic acid: A proof-of-concept study

Η οδός της ιντερλευκίνης 12 (IL-12) έχει συσχετιστεί με την παθογένεια της πρωτοπαθούς χολικής χολαγγειίτιδας (PBC). Η παρούσα πολυκεντρική (open-label) εργασία μελέτησε το μονοκλωνικό αντίσωμα anti-IL12/23, ustekinumab (90 mg υποδορίως τις εβδομάδες 0, 4 και ακολούθως κάθε 8 εβδομάδες έως την εβδομάδα 20) σε ασθενείς με PBC και μη ικανοποιητική ανταπόκριση σε θεραπεία με UDCA

περισσότερα...


30/6/2016

Συνέδρια

24η Διημερίδα Ιογενών Ηπατιτίδων Β & C "Στ. Χατζηγιάννης"

Με ιδιαίτερη χαρά και τιμή το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Ήπατος ανακοινώνει την διεξαγωγή της 24ης Διημερίδας Ιογενών Ηπατιτίδων Β & C "Στ. Χατζηγιάννης", τις 28-29 Ιανουαρίου 2017, στο Ξενοδοχείο Royal Olympic της Αθήνας.

περισσότερα...


28/6/2016

Σχολείο Κλινικής Ηπατολογίας

Αποτελέσματα εξετάσεων 9ου Σχολείου Κλινικής Ηπατολογίας 2015-2016

Με ιδιαίτερη χαρά το Διοικητικό Συμβούλιο ανακοινώνει τα αποτελέσματα του 9ου Σχολείου Κλινικής Ηπατολογίας.

περισσότερα...


14/6/2016

Συνέδρια

15ο Πανελλήνιο Ηπατολογικό Συνέδριο

Το 15ο Πανελλήνιο Ηπατολογικό Συνέδριο θα διεξαχθεί στις 25-27 Μαΐου 2017, στην Λάρισα, Ξενοδοχείο Larissa Imperial. Σύντομα θα ενημερωθείτε για περισσότερα μέσω της ιστοσελίδας μας.

περισσότερα...


3/6/2016

Βιβλιογραφικά δεδομένα

Liver stiffness in nonalcoholic fatty liver disease: A comparison of Supersonic Shear Imaging, Fibroscan, and ARFI with liver biopsy

Η μη αλκοολική λιπώδης νόσος του ήπατος (NAFLD) αποτελεί ένα σημαντικό πρόβλημα δημόσιας υγείας. Στόχος της παρούσας εργασίας ήταν να εκτιμηθεί η μέτρηση της ηπατικής ακαμψίας με τις μεθόδους supersonic shear imaging (SSI), Fibroscan & acoustic radiation force impulse (ARFI) σε μία σειρά ασθενών με NAFLD

περισσότερα...


3/6/2016

Βιβλιογραφικά δεδομένα

Severe alcoholic relapse after liver transplantation: What consequences on the graft? A study based on liver biopsies analysis

Η αλκοολική νόσος του ήπατος (alcoholic liver disease, ALD), αποτελεί σημαντική ένδειξη ηπατικής μεταμόσχευσης, αλλά 20% των ασθενών υποτροπιάζουν σε νέα σοβαρή χρήση αλκοόλ. Ο σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να εκτιμήσει την επίδραση της υποτροπής σημαντικής χρήσης αλκοόλ στο ηπατικό μόσχευμα

περισσότερα...


3/6/2016

Σχολείο Κλινικής Ηπατολογίας

10ο Σχολείο Κλινικής Ηπατολογίας

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Ήπατος ανακοινώνει το 10ο Σχολείο Κλινικής Ηπατολογίας.

περισσότερα...


2/6/2016

Ανακοινώσεις

Χαράλαμπος Τζάθας

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Ήπατος και η ελληνική ηπατολογική κοινότητα στο σύνολό της, θρηνεί την απώλεια του εκλεκτού συναδέλφου και μέλους της Εταιρείας Χαράλαμπου Τζάθα.

περισσότερα...

Κατευθυντήριες Οδηγίες
15/12/2015

KΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΛΟΙΜΩΞΗ ΜΕ ΤΟΝ ΙΟ ΤΗΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ C

Οι συστάσεις θεραπευτικής παρέμβασης σε ασθενείς με HCV λοίμωξη εξαρτώνται από τη φάση της HCV λοίμωξης στην οποία βρίσκεται ο κάθε ασθενής. Οι φάσεις της HCV λοίμωξης από πλευράς θεραπευτικής παρέμβασης μπορεί να διακριθούν σε οξεία ΗCV λοίμωξη και χρόνια HCV λοίμωξη. Ασθενείς με διπλές HCV και HBV (ιός ηπατίτιδας B) ή τριπλές ΗCV και HBV και HDV (ιός ηπατίτιδας D) λοιμώξεις αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση ανάλογα με τον ιό ηπατίτιδας που κυριαρχεί.

περισσότερα...


4/9/2015

EASL Clinical Practice Guidelines: Autoimmune hepatitis

Autoimmune hepatitis (AIH) was the first liver disease for which an effective therapeutic intervention, corticosteroid treatment, was convincingly demonstrated in controlled clinical trials. However, 50 years later AIH still remains a major diagnostic and therapeutic challenge. There are two major reasons for this apparent contradiction: Firstly, AIH is a relatively rare disease. Secondly, AIH is a very heterogeneous disease.

περισσότερα...18/5/2015

Κατευθυντήριες οδηγίες για την Ηπατίτιδα C από το ΚΕΕΛΠΝΟ

Δείτε τις κατευθυντήριες οδηγίες για την διαχείριση ασθενών με ηπατίτιδα C

περισσότερα...


7/4/2015

Κατευθυντήριες οδηγίες ΕΕΜΗ για τη διάγνωση και θεραπεία της αυτοανόσου ηπατίτιδας

Κατευθυντήριες οδηγίες ΕΕΜΗ για τη διάγνωση και θεραπεία της αυτοανόσου ηπατίτιδας

περισσότερα...