Newsfeed
5/19/2016

Βιβλιογραφικά δεδομένα

Unexpected early tumor recurrence in patients with hepatitis C virus –related hepatocellular carcinoma undergoing interferon-free therapy: a note of caution

Η επιτυχία των άμεσα δρώντων αντι-ιικών φαρμάκων (DAAs) κατά της ηπατίτιδας C είναι ένα σημαντικό άλμα στην ηπατολογία. Μέχρι σήμερα, ωστόσο, υπάρχουν πολύ λίγα στοιχεία για την επίδραση της εξάλειψης της ηπατίτιδας C σε ασθενείς με ιστορικό ηπατοκυτταρικού καρκίνου (ΗΚΚ).

περισσότερα...


5/18/2016

Βιβλιογραφικά δεδομένα

Peginterferon add-on results in more HBsAg decline compared to monotherapy in HBeAg-positive chronic hepatitis B patients

Η πεγκυλιωμένη ιντερφερόνη (PEG-IFN) έχει την ικανότητα μείωσης της ενδοηπατικής δεξαμενής του cccDNA του ιού της ηπατίτιδας Β επιτυγχάνοντας την ανοσολογική του επιτήρηση. Αντίθετα τα νουκλεοσ(τ)ιδικά ανάλογα (NAs) έχουν άμεση αντιιική δράση μέσω της αναστολής του ιικού πολλαπλασιασμού.

περισσότερα...5/10/2016

Νέα

International Liver Congress 2016

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε περιληπτικά, για τα σημαντικότερα δεδομένα κατά θεματική ενότητα, που παρουσιάσθηκαν στο Παγκόσμιο Συνέδριο Ηπατολογίας, στις 13-17 Απριλίου 2016, στην Βαρκελώνη.

περισσότερα...


5/10/2016

Βιβλιογραφικά δεδομένα

An empirical broad spectrum antibiotic therapy in health-care–associated infections improves survival in patients with cirrhosis: A randomized trial

Η έγκαιρη διάγνωση και ορθή αντιμετώπιση των λοιμώξεων στους κιρρωτικούς ασθενείς είναι κεφαλαιώδους σημασίας λόγω της υψηλής νοσηρότητας και θνητότητας των λοιμώξεων αυτών. Οι λοιμώξεις από πολυανθεκτικά μικρόβια βαίνουν αυξανόμενες στις νοσηλευτικές μονάδες. Πολλές φορές οι νοσοκομειακές λοιμώξεις...

περισσότερα...


5/9/2016

Βιβλιογραφικά δεδομένα

Sorafenib or placebo plus TACE with doxorubicin-eluting beads for intermediate stage HCC: The SPACE trial.

Ο ενδοαρτηριακός εμβολισμός με σφαιρίδια έκλουσης δοξορουβικίνης (DEB-TACE) ενδείκνυται σε ασθενείς με ηπατοκυτταρικό καρκίνο (ΗΚΚ) ενδιάμεσου σταδίου (σταδίου B) σύμφωνα με το σύστημα ταξινόμησης της Βαρκελώνης (BCLC). Ο αναστολέας των κινασών sorafenib αυξάνει την επιβίωση των ασθενών με

περισσότερα...


4/6/2016

Βιβλιογραφικά δεδομένα

Elafibranor, an Antagonist of the Peroxisome Proliferator-Activated Receptor -α and –δ, Induces Resolution of Nonalcoholic Steatohepatitis Without Fibrosis Worsening

H μη αλκοολικής αιτιολογίας στεατοηπατίτιδα (ΜΑΣΗ) αποτελεί υποκατηγορία στο φάσμα της μη αλκοολικής ηπατοπάθειας, στην οποία η παρουσία στεάτωσης συνοδεύεται απο ηπατοκυτταρικό τραύμα (απόπτωση και αεροσφαιροειδής εκφύλιση) και φλεγμονή. Στις μέρες μας

περισσότερα...


4/6/2016

Βιβλιογραφικά δεδομένα

Simeprevir and Sofosbuvir (SMV–SOF) for 12 Weeks for the Treatment of Chronic Hepatitis C Genotype 1 Infection: A Real World (Transplant) Hepatology Practice Experience

Πρόκειται για μονο-κεντρική αναδρομική μελέτη ασθενών με χρόνια ηπατίτιδα C (ΧΗC) και γονότυπο 1, προκειμένου να εκτιμηθεί η αποτελεσματικότητα του συνδυασμού σιμεπρεβίρης (SMV) και σοφοσμπουβίρης (SOF) ± ριμπαβιρίνης για 12 εβδομάδες

περισσότερα...


4/4/2016

Βιβλιογραφικά δεδομένα

Aspirin use is associated with lower indices of liver fibrosis among adults in the United States

Η ανάπτυξη ίνωσης στο ηπατικό παρέγχυμα αποτελεί τον κυριότερο μηχανισμό εξέλιξης προς κίρρωση. Μέχρι τώρα και παρά την εντατική ερευνητική προσπάθεια, δεν έχουν ανακαλυφθεί αποτελεσματικοί αντιινωτικοί θεραπευτικοί

περισσότερα...


4/2/2016

Βιβλιογραφικά δεδομένα

Hepatitis C treatment as prevention of viral transmission and liver-related morbidity in persons who inject drugs

Ο επιπολασμός της ηπατίτιδας C (HCV) παραμένει υψηλός (>60%) σε άτομα που κάνουν ενδοφλέβια χρήση ναρκωτικών ουσιών. Από την άλλη πλευρά, ισχυρά απευθείας δρώντα αντιικά φάρμακα με >90% αποτελεσματικότητα είναι διαθέσιμα για τη θεραπεία της HCV λοίμωξης

περισσότερα...


4/2/2016

Βιβλιογραφικά δεδομένα

Daclatasvir combined with sofosbuvir or simeprevir in liver transplant recipients with severe recurrent hepatitis C infection

To Daclatasvir (DCV) είναι ένας ισχυρός, πανγονοτυπικός αναστολέας της NS5A πρωτεΐνης με αποδεδειγμένη αντιική αποτελεσματικότητα όταν συνδυάζεται με sofosbuvir (SOF) ή simeprevir (SMV) με ή χωρίς ριμπαβιρίνη σε ασθενείς με χρόνια ηπατίτιδα C (CHC)

περισσότερα...


3/31/2016

Βιβλιογραφικά δεδομένα

Lactic acidosis in patients with hepatitis C virus cirrhosis and combined ribavirin/ sofosbuvir treatment

Τα άμεσα-δρώντα αντι-ιικά φάρμακα άλλαξαν ριζικά τις προοπτικές την αντιμετώπιση των ασθενών με χρόνια ηπατίτιδα C, αυξάνοντας σημαντικά τα ποσοστά μόνιμης ιολογικής ανταπόκρισης (SVR)

περισσότερα...
3/19/2016

Συνέδρια

8th Larissa International Congress of Internal Medicine

Δείτε τις παρουσιάσεις του 8ου Διεθνούς Συνεδρίου Παθολογίας Κεντρικής Ελλάδας

περισσότερα...


3/3/2016

Βιβλιογραφικά δεδομένα

Hepatitis B reactivation in HBsAg-negative/HBcAb-positive patients receiving rituximab for lymphoma: a meta-analysis

Το rituximab είναι ένας χιμαιρικός μονοκλωνικός αντι-CD20 παράγοντας που προκαλεί καταστολή των Β λεμφοκυττάρων και κατά συνέπεια σημαντική ανοσοκαταστολή. Ο ρόλος του στην αναζωπύρωση HBsAg θετικών ασθενών είναι γνωστός και η προφυλακτική αντιιική αγωγή

περισσότερα...


3/2/2016

Βιβλιογραφικά δεδομένα

Terlipressin given by continuous intravenous infusion versus intravenous boluses in the treatment of hepatorenal syndrome: A randomized controlled study

Η τερλιπρεσσίνη χρησιμοποιείται σε κιρρωτικούς ασθενείς με ηπατονεφρικό σύνδρομο (ΗΝΣ) είτε με συνεχόμενη ενδοφλέβια έγχυση είτε σε δόσεις εφόδου (bolus) ενδοφλεβίως, χωρίς να έχει γίνει μέχρι σήμερα σύγκριση μεταξύ αυτών των δύο τρόπων χορήγησης

περισσότερα...


3/2/2016

Βιβλιογραφικά δεδομένα

Safety and efficacy of simeprevir plus sofosbuvir with or without ribavirin in patients with decompensated genotype 1 hepatitis C cirrhosis

Η συνδυασμένη αντιική αγωγή με sofosbuvir (SOF) και simeprevir (SIM) πρόκειται για μία θεραπευτική επιλογή σε ασθενείς με χρόνια ηπατίτιδα C γονοτύπου 1. Ωστόσο, η ασφάλεια του παραπάνω θεραπευτικού σχήματος σε ασθενείς με μη αντιρροπούμενη κίρρωση δεν έχει πλήρως διευκρινιστεί.

περισσότερα...


2/29/2016

Βιβλιογραφικά δεδομένα

Treatment with non-selective beta blockers is associated with reduced severity of systemic inflammation and improved survival of patients with acute-on-chronic liver failure

Οι μη-εκλεκτικοί β-αποκλειστές (NSBBs) αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο στη θεραπεία της πυλαίας υπέρτασης τα τελευταία 25 χρόνια. Δύο πρόσφατες μελέτες παρατήρησης αμφισβήτησαν την ευνοϊκή δράση των NSBBs ασθενείς με κίρρωση και ανθεκτικό ασκίτη, αυτόματη βακτηριακή περιτονίτιδα και αλκοολική ηπατίτιδα.

περισσότερα...


Κατευθυντήριες Οδηγίες
12/15/2015

KΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΛΟΙΜΩΞΗ ΜΕ ΤΟΝ ΙΟ ΤΗΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ C

Οι συστάσεις θεραπευτικής παρέμβασης σε ασθενείς με HCV λοίμωξη εξαρτώνται από τη φάση της HCV λοίμωξης στην οποία βρίσκεται ο κάθε ασθενής. Οι φάσεις της HCV λοίμωξης από πλευράς θεραπευτικής παρέμβασης μπορεί να διακριθούν σε οξεία ΗCV λοίμωξη και χρόνια HCV λοίμωξη. Ασθενείς με διπλές HCV και HBV (ιός ηπατίτιδας B) ή τριπλές ΗCV και HBV και HDV (ιός ηπατίτιδας D) λοιμώξεις αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση ανάλογα με τον ιό ηπατίτιδας που κυριαρχεί.

περισσότερα...


9/4/2015

EASL Clinical Practice Guidelines: Autoimmune hepatitis

Autoimmune hepatitis (AIH) was the first liver disease for which an effective therapeutic intervention, corticosteroid treatment, was convincingly demonstrated in controlled clinical trials. However, 50 years later AIH still remains a major diagnostic and therapeutic challenge. There are two major reasons for this apparent contradiction: Firstly, AIH is a relatively rare disease. Secondly, AIH is a very heterogeneous disease.

περισσότερα...5/18/2015

Κατευθυντήριες οδηγίες για την Ηπατίτιδα C από το ΚΕΕΛΠΝΟ

Δείτε τις κατευθυντήριες οδηγίες για την διαχείριση ασθενών με ηπατίτιδα C

περισσότερα...


4/7/2015

Κατευθυντήριες οδηγίες ΕΕΜΗ για τη διάγνωση και θεραπεία της αυτοανόσου ηπατίτιδας

Κατευθυντήριες οδηγίες ΕΕΜΗ για τη διάγνωση και θεραπεία της αυτοανόσου ηπατίτιδας

περισσότερα...


   
 
Ημερολόγιο

Δε
Τρ
Τε
Πε
Πα
Σα
Κυ