Επιτροπές


ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Γ. Νταλέκος (συντονιστής – εκπρόσωπος Διοικητικού Συμβουλίου)
Γ. Παπαθεοδωρίδης (συντονιστής – εκπρόσωπος Διοικητικού Συμβουλίου)
Ι. Γουλής
Γ. Καλαμπόκης
Ι. Κοσκίνας
Μ. Ντόιτς
 


ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

A. Aλεξοπούλου (συντονίστρια – εκπρόσωπος Διοικητικού Συμβουλίου)
Χ. Τριάντος (συντονιστής – εκπρόσωπος Διοικητικού Συμβουλίου)
Ε. Ακριβιάδης
Μ. Κουλεντάκη
Σ. Μανωλακόπουλος
Σ. Ντουράκης


ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Ε. Χολόγκιτας (συντονιστής)
Ε. Βεζαλή
Ν. Γατσέλης
Ν. Παπαδόπουλος
Β. Παπαστεργίου
Ε. Σινάκος