Newsfeed
6/12/2019

Βιβλιογραφικά δεδομένα

Resmetirom (MGL-3196) for the treatment of non-alcoholic steatohepatitis: a multicentre, randomised, double-blind, placebo-controlled, phase 2 trial

Η μη αλκοολική στεατοηπατίτιδα(NASH) χαρακτηρίζεται από ηπατική στεάτωση, φλεγμονή, ηπατοκυτταρική βλάβη και προοδευτική ηπατική ίνωση. Το Resmetirom (MGL-3196) αποτελεί έναν δραστικό από του στόματος, εκλεκτικό αγωνιστή του υποδοχέα β θυρεοειδικής ορμόνης, που σχεδιάστηκε με σκοπό τη βελτίωση της NASH

περισσότερα...


6/12/2019

Βιβλιογραφικά δεδομένα

Real-life effectiveness and safety of sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprevir in hepatitis C patients with previous DAA failure

Το σχήμα Sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprevir (SOF/VEL/VOX) έχει εγκριθεί για θεραπεία ασθενών με HCV λοίμωξη, που δεν πέτυχαν κάθαρση του ιού με προηγούμενη θεραπεία με νεότερα αντιικά(DAAs). Ωστόσο, τα δεδομένα από συνήθεις συνθήκες κλινικής πρακτικής είναι περιορισμένα

περισσότερα...


5/12/2019

Βιβλιογραφικά δεδομένα

Referral pathways for patients with NAFLD based on non‐invasive fibrosis tests: Diagnostic accuracy and cost analysis

Οι μη επεμβατικές δοκιμασίες εκτίμησης της ίνωσης (Non‐invasive fibrosis tests -NITs) μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ταξινόμηση ασθενών με μη αλκοολική λιπώδη νόσο του ήπατος (non‐alcoholic fatty liver disease -NAFLD) ως προς τον κίνδυνο προχωρημένης ίνωσης (advanced fibrosis - AF).

περισσότερα...


5/12/2019

Βιβλιογραφικά δεδομένα

Hepatic Encephalopathy Is Reversible in the Long Term After Liver Transplantation

H γνωσιακή δυσλειτουργία της ηπατικής εγκεφαλοπάθειας (hepatic encephalopathy -HE) βελτιώνεται κατά τον πρώτο χρόνο μετά τη μεταμόσχευση ήπατος (liver transplantation -LT). Ωστόσο, η γνωσιακή αποκατάσταση φαίνεται να είναι ελλιπής σε μια υποομάδα των ασθενών,

περισσότερα...


5/12/2019

Βιβλιογραφικά δεδομένα

Noninvasive Tests Accurately Identify Advanced Fibrosis due to NASH: Baseline Data From the STELLAR Trials

Απαιτούνται ακριβείς μη επεμβατικές δοκιμασίες (noninvasive tests -NITs) που θα αντικαταστήσουν τη βιοψία ήπατος στην αναγνώριση προχωρημένης ίνωσης στη μη αλκοολική στεατοηπατίτιδα (nonalcoholic steatohepatitis-NASH). Αναλύσαμε τα δεδομένα αρχικής εκτίμησης (screening) από δύο μελέτες φάσης 3 της selonsertib, προκειμένου να εκτιμήσουμε την δυνατότητα των NITs

περισσότερα...


26/11/2019

Βιβλιογραφικά δεδομένα

Characteristics, aetiologies and trends of hepatocellular carcinoma in patients without cirrhosis: a United States multicentre study

Υπάρχουν περιορισμένα στοιχεία όσον αφορά το φορτίο της νόσου και τα χαρακτηριστικά του ηπατοκυτταρικού καρκινώματος (ΗΚΚ) σε ασθενείς χωρίς κίρρωση στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σκοπός της παρούσας μελέτης η αξιολόγηση των χαρακτηριστικών, της αιτιολογίας, της τάσης και της έκβασης του ΗΚΚ

περισσότερα...


26/11/2019

Βιβλιογραφικά δεδομένα

Rate of Spleen Length Progression Is a Marker of Outcome in Patients With Primary Sclerosing Cholangitis

Οι ασθενείς με πρωτοπαθή σκληρυντική χολαγγειίτιδα (PSC) τείνουν να αναπτύσσουν προοδευτικά ίνωση στο ήπαρ και νόσο τελικού σταδίου εντός 10-20 ετών. Η Διεθνής Ομάδα Μελέτης της PSC δήλωσε ότι η έρευνα για τα υποκατάστατα τελικά σημεία (surrogate endpoints) είναι ένα έργο υψηλής προτεραιότητας

περισσότερα...


20/11/2019

Νέα

Αναδιαμορφωμένος πίνακας για Θεραπευτικά σχήματα 1ης γραμμής για πρωτοθεραπευόμενους ή επαναθεραπευόμενους ασθενείς με Χρόνια Ηπατίδα C και αντιρροπούμενη ηπατική νόσο

Θεραπευτικά σχήματα 1ης γραμμής για πρωτοθεραπευόμενους ή επαναθεραπευόμενους ασθενείς με Χρόνια Ηπατίδα C και αντιρροπούμενη ηπατική νόσο που απέτυχαν σε σχήμα/τα με (πεγκυλιωμένη) ιντερφερόνη-άλφα και ριμπαβιρίνη (RBV)

περισσότερα...


20/11/2019

Βιβλιογραφικά δεδομένα

Development and Validation of a Model Consisting of Comorbidity Burden to Calculate Risk of Death Within 6 Months for Patients With Suspected Drug-Induced Liver Injury

Οι ασθενείς με ηπατική βλάβη που προκαλείται από φάρμακα (Drug-Induced Liver Injury, DILI) έχουν συχνά συννοσηρότητες, αλλά η επίδραση αυτών των συννοσηροτήτων στην έκβαση των ασθενών δεν είναι καλά κατανοητή. Διερευνήσαμε τη σχέση μεταξύ του φορτίου των συννοσηροτήτων και της έκβασης των ασθενών με DILI,

περισσότερα...


15/11/2019

Ημερίδες

Σύνοψη AASLD 2019

Στις 23 Νοεμβρίου 2019 πρόκειται να πραγματοποιηθεί η επιστημονική εκδήλωση με θέμα ΣΥΝΟΨΗ AASLD 2019 στο Αμφιθέατρο "Φ.ΦΕΣΣΑΣ" του Λαϊκού Νοσοκομείου. Κάνοντας κλικ ΕΔΩ μπορείτε να δείτε το επιστημονικό πρόγραμμα της εκδήλωσης.

περισσότερα...


14/11/2019

Λοιπές Εκδηλώσεις

Ίνωση-Κίρρωση Καρκίνος Ήπατος

Εκπαιδευτική Διημερίδα με θέμα Ίνωση Κίρρωση Καρκίνος Ήπατος, στις 29-30 Νοεμβρίου 2019, στο Ξενοδοχείο Royal Olympic.

περισσότερα...


14/11/2019

Λοιπές Εκδηλώσεις

3rd Global NASH Congress and co-located Metabolic Syndrome, Diabetes & NAFLD Symposium

3rd Global NASH Congress and co-located Metabolic Syndrome, Diabetes & NAFLD Symposium confirmed to take place in London on 10th & 11thFebruary 2020

περισσότερα...


13/11/2019

Υποτροφίες

ILC London 2020, Υποστήριξη συμμετοχής από την ΕΕΜΗ

Tο Δ.Σ. της ΕΕΜΗ αποφάσισε να στηρίξει οικονομικά με το ποσό των 1000€ την παρακολούθηση του International Liver Congress 2020, που πρόκειται να διεξαχθεί 15-19 Απριλίου 2020 στο Λονδίνο από νέους ερευνητές-μέλη της ΕΕΜΗ (εγγεγραμμένα έως σήμερα) ηλικίας μικρότερης των 35 ετών

περισσότερα...


6/11/2019

Βιβλιογραφικά δεδομένα

Safety of two different doses of simvastatin plus rifaximin in decompensated cirrhosis (LIVERHOPE-SAFETY): a randomised, double-blind, placebo-controlled, phase 2 trial

Εισαγωγή: Η χρήση στατινών έχει ευεργετικές δράσεις στην ενδοηπατική κυκλοφορία και μειώνει την πίεση στην πυλαία κυκλοφορία. Η ριφαξιμίνη από την άλλη πλευρά τροποποιεί το μικροβίωμα και προλαμβάνει τη βακτηριακή αλλόθεση

περισσότερα...


6/11/2019

Βιβλιογραφικά δεδομένα

The Impact of Coronary Artery Disease and Statins on Survival After Liver Transplantation

Η καρδιαγγειακή νόσος (cardiovascular disease - CVD) αποτελεί έναν σημαντικό παράγοντα μακροχρόνιας θνησιμότητας μετά τη μεταμόσχευση ήπατος (liver transplantation - LT), καθιστώντας επιτακτική την επιθετική τροποποίηση του καρδιαγγειακού κινδύνου.

περισσότερα...


6/11/2019

Βιβλιογραφικά δεδομένα

Minimal increases of serum alpha‐foetoprotein herald HCC detection in Caucasian HBV cirrhotic patients under long‐term oral therapy

Σε Καυκάσιους ασθενεις με αντιρροποπούμενη κίρρωση οφειλόμενη σε HBV λοίμωξη, ο κίνδυνος ανάπτυξης ηπατοκυτταρικού καρκίνου (ΗΚΚ) παραμένει παρά τη μακροχρόνια θεραπεία με νουκλεο(τ)σιδικά ανάλογα (Nucleo(s)tide analogues-NUCs).

περισσότερα...


6/11/2019

Βιβλιογραφικά δεδομένα

Are There Upper Limits in Tumor Burden for Down‐Staging of Hepatocellular Carcinoma to Liver Transplant? Analysis of the All‐Comers Protocol

Οι ασθενείς με ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα (ΗΚΚ) που εμπίπτουν στα κριτήρια βελτίωσης του σταδίου κατά BCLC (down‐staging-DS) του University of California, San Francisco (UCSF‐DS) (μία βλάβη > 5 εκ και ≤ 8 cm; δύο ή περισσότερες βλάβες η καθεμία ≤ 5 εκ, ή 4 με 5 βλάβες η καθεμία ≤ 3 cm

περισσότερα...


6/11/2019

Βιβλιογραφικά δεδομένα

Effect of the clinical course of acute on chronic liver failure prior to liver transplantation on post-transplant survival

Εισαγωγή: Η οξεία επί χρονίας ηπατική ανεπάρκεια (ACLF) είναι συνδεδεμένη με την εικόνα μιας σοβαρής συστηματικής φλεγμονής με χαρακτηριστική οξεία ηπατική ανεπάρκεια, ανάπτυξη πολύ-οργανικής ανεπάρκειας και υψηλή θνησιμότητα εντός 28 ημερών. Για ασθενείς με ACLF σταδίου 3 συγκεκριμένα,

περισσότερα...


1/11/2019

Νέα

1η Νοεμβρίου : Πανελλήνια Ημέρα Δωρεάς Οργάνων

Ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων (Ε.Ο.Μ.), έχει θεσπίσει από το 2007 την 1η Νοεμβρίου ως «Πανελλήνια Ημέρα Δωρεάς Οργάνων & Μεταμοσχεύσεων». Στόχος της ημέρας αυτής είναι η ευαισθητοποίηση του κοινού για την αξία της δωρεάς οργάνων σώματος και να αποτελέσει αφορμή για συζήτηση με το οικείο μας περιβάλλον, γύρω από το σημαντικό ζήτημα της Δωρεάς Οργάνων.

περισσότερα...


31/10/2019

Ημερίδες

Σύνοψη AASLD 2019

Στις 23 Νοεμβρίου 2019 πρόκειται να πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη επιστημονική εκδήλωση με θέμα ΣΥΝΟΨΗ AASLD 2019 στο Αμφιθέατρο "Φ.ΦΕΣΣΑΣ" του Λαϊκού Νοσοκομείου.

περισσότερα...

Κατευθυντήριες Οδηγίες
14/3/2019

Αναθεωρημένες Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Αυτοάνοση Ηπατίτιδα

Δείτε τις αναθεωρημένες κατευθυντήριες οδηγίες για την Αυτοάνοση Ηπατίτιδα που δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό Annals of Gastroenterology...

περισσότερα...


13/9/2018

Έγκριση φαρμάκων για την ηπατίτιδα C

Από 12/9/2018 τα φάρμακα SOVALDI, HARVONI, VIEKIRAX, EXVIERA, ZEPATIER, EPCLUSA και MAVIRET μπορεί να εγκρίνονται μέσω του θεραπευτικού μητρώου για την ηπατίτιδα C με βάση τις εγκεκριμένες ενδείξεις τους για όλους τους ασθενείς ανεξαρτήτως σταδίου ίνωσης.

περισσότερα...


22/5/2018

Κατευθυντήριες Οδηγίες Αντιμετώπισης Ασθενών με Λοίμωξη από τον ιό της Ηπατίτιδας Β

Ενημερωθείτε για τις νέες κατευθυντήριες οδηγίες αντιμετώπισης ασθενών με λοίμωξη από τον ιό της Ηπατίτιδας Β από το ΚΕΕΛΠΝΟ

περισσότερα...10/7/2017

Εγκεκριμένα-προτεινόμενα θεραπευτικά σχήματα με βάση τον πρόσφατο κατάλογο συνταγογραφούμενων φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων(ΦΕΚ: 2296/06-07-2017) και τις κατευθυντήριες οδηγίες της ΕΕΜΗ

Δημοσιεύθηκε ο νέος κατάλογος συνταγογραφούμενων φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων (ΦΕΚ: 2296/6-7-2017) που περιλαμβάνει και τα νέα αντιικά φάρμακα για την ηπατίτιδα C. Μετά από την ολοκλήρωση της σχετικής διαπραγμάτευσης και με διαρκή και συντονισμένη προσπάθεια της ηπατολογικής κοινότητας, τα νέα αντιικά φάρμακα για την ηπατίτιδα C εγκρίνονται σε περισσότερες ομάδες ασθενών

περισσότερα...


25/4/2017

EASL Clinical Practical Guidelines on the management of acute (fulminant) liver failure

EASL Clinical Practical Guidelines on the managementof acute (fulminant) liver failure

περισσότερα...


24/4/2017

EASL 2017 Clinical Practice Guidelines on the management of hepatitis B virus infection

EASL 2017 Clinical Practice Guidelines on the management of hepatitis B virus infection

περισσότερα...


24/4/2017

EASL Clinical Practice Guidelines: The diagnosis and management of patients with primary biliary cholangitis

EASL Clinical Practice Guidelines: The diagnosis and managementof patients with primary biliary cholangitis

περισσότερα...


24/4/2017

Role of endoscopy in primary sclerosing cholangitis: European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE) and European Association for the Study of the Liver (EASL) Clinical Guideline

Role of endoscopy in primary sclerosing cholangitis: European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE) and EuropeannAssociation for the Study of the Liver (EASL) Clinical Guideline

περισσότερα...


27/1/2017

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΟΤΕΡΩΝ ΑΝΤΙΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΕ ΛΟΙΜΩΞΗ ΜΕ ΤΟΝ ΙΟ ΤΗΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ C

Κατευθυντήριες οδηγίες χρήσης νεότερων αντιικών φαρμάκων σε λοίμωξη με τον ιό της Ηπατίτιδας C από την ΕΕΜΗ

περισσότερα...


7/10/2016

EASL Recommendations on Treatment of Hepatitis C 2016

Ενημερωθείτε για τις νέες κατευθυντήριες οδηγίες για την διαχείριση των ασθενών με ηπατίτιδα C που πρόσφατα δημοσιοποιήθηκαν από την EASL

περισσότερα...


15/12/2015

KΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΛΟΙΜΩΞΗ ΜΕ ΤΟΝ ΙΟ ΤΗΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ C

Οι συστάσεις θεραπευτικής παρέμβασης σε ασθενείς με HCV λοίμωξη εξαρτώνται από τη φάση της HCV λοίμωξης στην οποία βρίσκεται ο κάθε ασθενής. Οι φάσεις της HCV λοίμωξης από πλευράς θεραπευτικής παρέμβασης μπορεί να διακριθούν σε οξεία ΗCV λοίμωξη και χρόνια HCV λοίμωξη. Ασθενείς με διπλές HCV και HBV (ιός ηπατίτιδας B) ή τριπλές ΗCV και HBV και HDV (ιός ηπατίτιδας D) λοιμώξεις αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση ανάλογα με τον ιό ηπατίτιδας που κυριαρχεί.

περισσότερα...


4/9/2015

EASL Clinical Practice Guidelines: Autoimmune hepatitis

Autoimmune hepatitis (AIH) was the first liver disease for which an effective therapeutic intervention, corticosteroid treatment, was convincingly demonstrated in controlled clinical trials. However, 50 years later AIH still remains a major diagnostic and therapeutic challenge. There are two major reasons for this apparent contradiction: Firstly, AIH is a relatively rare disease. Secondly, AIH is a very heterogeneous disease.

περισσότερα...18/5/2015

Κατευθυντήριες οδηγίες για την Ηπατίτιδα C από το ΚΕΕΛΠΝΟ

Δείτε τις κατευθυντήριες οδηγίες για την διαχείριση ασθενών με ηπατίτιδα C

περισσότερα...


7/4/2015

Κατευθυντήριες οδηγίες ΕΕΜΗ για τη διάγνωση και θεραπεία της αυτοανόσου ηπατίτιδας

Κατευθυντήριες οδηγίες ΕΕΜΗ για τη διάγνωση και θεραπεία της αυτοανόσου ηπατίτιδας

περισσότερα...