Newsfeed
20/9/2019

Βιβλιογραφικά δεδομένα

Physicians’ Perspectives on Palliative Care for Patients With End‐Stage Liver Disease: A National Survey Study

Η εξειδικευμένη παρηγορητική φροντίδα (palliative care-PC) υποχρησιμοποιείται σε ασθενείς με τελικού σταδίου ηπατική νόσο (end‐stage liver disease-ESLD). Σκοπεύσαμε να εξετάσουμε τη στάση των ηπατολόγων και των γαστρεντερολόγων απέναντι στην παρηγορητική φροντίδα για ασθενείς με τελικού σταδίου ηπατική νόσο. Πραγματοποιήσαμε μια έρευνα διατομής cross‐sectional

περισσότερα...


20/9/2019

Βιβλιογραφικά δεδομένα

Decreased neonatal hepatitis B virus (HBV) viremia by maternal tenofovir treatment predicts reduced chronic HBV infection in children born to highly viremic mothers

Η χορήγηση αντιικής αγωγής στην μητέρα προλαμβάνει την μετάδοση του HBV από την μητέρα στο παιδί, αλλά ο ρόλος της νεογνικής ιαιμίας σε επακόλουθη HBV λοίμωξη δεν είναι σαφής. Σκοπός της μελέτης είναι η διερεύνηση της αντιικής αγωγής της μητέρας στο HBV DNA του ορού του νεογνού και το αντιγόνο επιφανείας (HBsAg) σε νεογνά

περισσότερα...


20/9/2019

Βιβλιογραφικά δεδομένα

Liver Fibrosis and Metabolic Alterations in Adults With alpha-1-antitrypsin Deficiency Caused by the Pi*ZZ Mutation

Η ανεπάρκεια άλφα-1 αντιθρυψίνης (AAT deficiency, AATD) αποτελεί μία από τις συχνότερες γενετικές διαταραχές. Η σοβαρή AATD προκαλείται από μια ομόζυγη μετάλλαξη στο γονίδιο SERPINA1 το οποίο κωδικοποιεί την υποκατάσταση Glu342Lys (ονομάζεται Pi * Z μετάλλαξη, Pi * ZZ γονότυπος).

περισσότερα...


17/9/2019

Βιβλιογραφικά δεδομένα

Characteristics and outcome of hepatocellular carcinoma in patients with NAFLD without cirrhosis

H μη αλκοολική νόσος του ήπατος (non‐alcoholic fatty liver disease -NAFLD) αποτελεί μια αυξανόμενη αιτία ηπατοκυτταρικού καρκίνου (ΗΚΚ). Στην NAFLD, ο ΗΚΚ εμφανίζεται συχνότερα απουσία κίρρωσης

περισσότερα...


10/9/2019

Νέα

Διεθνής Ημέρα Πρωτοπαθούς Χολικής Χολαγγειίτιδας

Δείτε το Δελτίο Τύπου για την Διεθνή Ημέρα Πρωτοπαθούς Χολικής Χολαγγειίτιδας

περισσότερα...


10/9/2019

Βιβλιογραφικά δεδομένα

Liraglutide, Sitagliptin, and Insulin Glargine Added to Metformin: The Effect on Body Weight and Intrahepatic Lipid in Patients With Type 2 Diabetes Mellitus and Nonalcoholic Fatty Liver Disease

Προκειμένου να διερευνήσουμε την επίδραση των αντιδιαβητικών παραγόντων στη μη αλκοολική λιπώδη νόσο του ήπατος (nonalcoholic fatty liver disease -NAFLD) σε ασθενείς με τύπου 2 Σακχαρώδη Διαβήτη

περισσότερα...


30/8/2019

Βιβλιογραφικά δεδομένα

The prognostic impact of cirrhosis on patients receiving maintenance haemodialysis

Απαιτείται περαιτέρω μελέτη όσον αφορά στις προγνωστικές επιπτώσεις της κίρρωσης στους ασθενείς που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση. Ο σκοπός της μελέτης είναι η αξιολόγηση της κίρρωσης ανάλογα με τη σοβαρότητα της στην επιβίωση και η παροχή θεραπευτικών κατευθυντήριων γραμμών

περισσότερα...


25/8/2019

Βιβλιογραφικά δεδομένα

Statin Use Is Associated With Improved Outcomes of Patients With Primary Sclerosing Cholangitis

Υπάρχουν αυξανόμενες ενδείξεις ότι οι στατίνες μπορούν να ωφελήσουν τους ασθενείς με χρόνια ηπατοπάθεια, αλλά οι επιδράσεις τους δεν έχουν μελετηθεί σε ασθενείς με πρωτοπαθή σκληρυντική χολαγγειίτιδα (PSC).

περισσότερα...


21/8/2019

Βιβλιογραφικά δεδομένα

Lanreotide Reduces Liver Growth In Patients With Autosomal Dominant Polycystic Liver and Kidney Disease

Η πολυκυστική νόσος του ήπατος είναι η πιο συνηθισμένη εξωνεφρική εκδήλωση της πολυκυστικής νόσου των νεφρών που κληρονομείται με τον αυτοσωματικό κυρίαρχο χαρακτήρα (ADPKD).

περισσότερα...


5/8/2019

Βιβλιογραφικά δεδομένα

Can we stop nucleoside analogues before HBsAg loss?

Η μακροχρόνια θεραπεία της χρόνιας ηπατίτιδας Β με τα νεότερα νουκλεοσιδικά/νουκλεοτιδικά ανάλογα εντεκαβίρη και τενοφοβίρη έχει σαν αποτέλεσμα την διατήρηση της αναστολής του ιικού πολλαπλασιασμού, τη βελτίωση των ιστολογικών αλλοιώσεων έως και την υποστροφή

περισσότερα...


1/8/2019

Βιβλιογραφικά δεδομένα

β blockers to prevent decompensation of cirrhosis in patients with clinically significant portal hypertension (PREDESCI): a randomised, double-blind, placebo-controlled, multicentre trial

Εισαγωγή: Η ρήξη της αντιρρόπησης σε κιρρωτικούς ασθενείς σχετίζεται με πτωχή πρόγνωση. Η κλινικά σημαντική πυλαία υπέρταση (CSPH), η ύπαρξη δηλαδή διαφοράς μεταξύ της πίεσης ενσφήνωσης και της ελεύθερης πίεσης στην ηπατική φλέβα (HVPG) μεγαλύτερης των 10mmHg, αποτελεί τον πιο σημαντικό προγνωστικό παράγοντα ρήξης αντιρρόπησης

περισσότερα...


1/8/2019

Βιβλιογραφικά δεδομένα

Prospective evaluation of a primary care referral pathway for patients with non-alcoholic fatty liver disease

Εισαγωγή: Η ανάπτυξη μη επεμβατικών μεθόδων εκτίμησης ηπατικής ίνωσης μπορεί να επιτρέψει τoν γρηγορότερο εντοπισμό ασθενών με μη αλκοολική λιπώδη νόσο του ήπατος (NAFLD), που χρειάζονται παραπομπή στη δευτεροβάθμια μονάδα υγείας. Στο πλαίσιο της μελέτης σχεδιάστηκε και αξιολογήθηκε ένα μονοπάτι διαχείρισης ασθενών με NAFLD

περισσότερα...


25/7/2019

Νέα

28 Ιουλίου 2019 : Παγκόσμια Ημέρα Κατά των Ιογενών Ηπατιτίδων

Η 28η Ιουλίου έχει ορισθεί ως η Παγκόσμια Ημέρα Κατά των Ιογενών Ηπατιτίδων από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

περισσότερα...


28/6/2019

Σχολείο Κλινικής Ηπατολογίας

Ανακοίνωση 13ου Σχολείου Κλινικής Ηπατολογίας

H Ελληνική Εταιρεία Μελέτη Ήπατος (Ε.Ε.Μ.Η.) στα πλαίσια της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης θα οργανώσει το 13ο Σχολείο Ηπατολογίας με πέντε κύκλους μαθημάτων κατά το εκπαιδευτικό έτος 2019-2020. Στην προσπάθεια μας για βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης αποφασίσαμε αύξηση των ωρών μαθημάτων ανα κύκλο μαθήματος.

περισσότερα...


25/6/2019

Βιβλιογραφικά δεδομένα

Development and Validation of a Scoring System That Includes Corrected QT Interval for Risk Analysis of Patients With Cirrhosis and Gastrointestinal Bleeding

Το ηλεκτροκαρδιογραφικό διάστημα QT συχνά παρατείνεται σε ασθενείς με κίρρωση. Η οξεία γαστρεντερική αιμορραγία παρατείνει περαιτέρω το διορθωμένο QT (QTc) σε ασθενείς με κίρρωση, το οποίο έχει συσχετιστεί με αυξημένο κίνδυνο θανάτου στις 6 εβδομάδες.

περισσότερα...


25/6/2019

Βιβλιογραφικά δεδομένα

Improvement in enhanced liver fibrosis score and liver stiffness measurement reflects lower risk of hepatocellular carcinoma

Το score μέτρησης ηπατικής ακαμψίας-ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα (Liver stiffness measurement hepatocellular carcinoma, LSM-HCC) προβλέπει την επίπτωση ΗΚΚ με ακρίβεια σε ασθενείς με χρόνια ηπατίτιδα Β (XHB)

περισσότερα...


18/6/2019

Λοιπές Εκδηλώσεις

Σύνοψη DDW 2019

Το ΕΛΙΓΑΣΤ διοργανώνει στις 22 Ιουνίου 2019 την ημερίδα με θέμα "ΣΥΝΟΨΗ DDW 2019" στο Αμφιθέατρο Φ. ΦΕΣΣΑΣ στο Λαϊκό Νοσοκομείο

περισσότερα...


5/6/2019

Βιβλιογραφικά δεδομένα

Atrial fibrillation is highly prevalent yet undertreated in patients with biopsy‐proven nonalcoholic steatohepatitis

Η μη αλκοολική στεατοηπατίτιδα (Nonalcoholic steatohepatitis -NASH) σχετίζεται με αυξημένη πιθανότητα καρδιαγγειακής νόσου. Η κολπική μαρμαρυγή είναι ένας εξέχων δείκτης κινδύνου υποκείμενης καρδιαγγειακής νόσου με επιπολασμό 2% σε ασθενείς <65 ετών.

περισσότερα...


5/6/2019

Βιβλιογραφικά δεδομένα

Long-term Impact of Living Liver Donation: A Self‐Report of the Donation Experience

Η έκβαση των ενηλίκων, ζώντων δωρητών ηπατικού μοσχεύματος (adult‐to‐adult living liver donors -LDs) βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε βραχυπρόθεσμα δεδομένα μονοκεντρικών μελετών. Ο σκοπός της μελέτης ήταν να καθορίσει το πώς η δωρεά ηπατικού μοσχεύματος από ζώντα δωρητή επιδρά στην αυτοαναφερόμενη ποιότητα ζωής (quality‐of‐life QOL)

περισσότερα...


5/6/2019

Βιβλιογραφικά δεδομένα

Colder Weather and Fewer Sunlight Hours Increase Alcohol Consumption and Alcoholic Cirrhosis Worldwide

O κίνδυνος της αλκοολικής κίρρωσης καθορίζεται από γενετικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες. Σκοπός της μελέτης ήταν να διερευνήσουμε αν το κλίμα έχει κάποια αιτιολογική επίδραση στην κατανάλωση αλκοόλ και στο φορτίο της αλκοολικής κίρρωσης. Συλλέξαμε εκτεταμένα δεδομένα από 193 κυρίαρχες χώρες

περισσότερα...

Κατευθυντήριες Οδηγίες
14/3/2019

Αναθεωρημένες Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Αυτοάνοση Ηπατίτιδα

Δείτε τις αναθεωρημένες κατευθυντήριες οδηγίες για την Αυτοάνοση Ηπατίτιδα που δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό Annals of Gastroenterology...

περισσότερα...


13/9/2018

Έγκριση φαρμάκων για την ηπατίτιδα C

Από 12/9/2018 τα φάρμακα SOVALDI, HARVONI, VIEKIRAX, EXVIERA, ZEPATIER, EPCLUSA και MAVIRET μπορεί να εγκρίνονται μέσω του θεραπευτικού μητρώου για την ηπατίτιδα C με βάση τις εγκεκριμένες ενδείξεις τους για όλους τους ασθενείς ανεξαρτήτως σταδίου ίνωσης.

περισσότερα...


22/5/2018

Κατευθυντήριες Οδηγίες Αντιμετώπισης Ασθενών με Λοίμωξη από τον ιό της Ηπατίτιδας Β

Ενημερωθείτε για τις νέες κατευθυντήριες οδηγίες αντιμετώπισης ασθενών με λοίμωξη από τον ιό της Ηπατίτιδας Β από το ΚΕΕΛΠΝΟ

περισσότερα...10/7/2017

Εγκεκριμένα-προτεινόμενα θεραπευτικά σχήματα με βάση τον πρόσφατο κατάλογο συνταγογραφούμενων φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων(ΦΕΚ: 2296/06-07-2017) και τις κατευθυντήριες οδηγίες της ΕΕΜΗ

Δημοσιεύθηκε ο νέος κατάλογος συνταγογραφούμενων φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων (ΦΕΚ: 2296/6-7-2017) που περιλαμβάνει και τα νέα αντιικά φάρμακα για την ηπατίτιδα C. Μετά από την ολοκλήρωση της σχετικής διαπραγμάτευσης και με διαρκή και συντονισμένη προσπάθεια της ηπατολογικής κοινότητας, τα νέα αντιικά φάρμακα για την ηπατίτιδα C εγκρίνονται σε περισσότερες ομάδες ασθενών

περισσότερα...


25/4/2017

EASL Clinical Practical Guidelines on the management of acute (fulminant) liver failure

EASL Clinical Practical Guidelines on the managementof acute (fulminant) liver failure

περισσότερα...


24/4/2017

EASL 2017 Clinical Practice Guidelines on the management of hepatitis B virus infection

EASL 2017 Clinical Practice Guidelines on the management of hepatitis B virus infection

περισσότερα...


24/4/2017

EASL Clinical Practice Guidelines: The diagnosis and management of patients with primary biliary cholangitis

EASL Clinical Practice Guidelines: The diagnosis and managementof patients with primary biliary cholangitis

περισσότερα...


24/4/2017

Role of endoscopy in primary sclerosing cholangitis: European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE) and European Association for the Study of the Liver (EASL) Clinical Guideline

Role of endoscopy in primary sclerosing cholangitis: European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE) and EuropeannAssociation for the Study of the Liver (EASL) Clinical Guideline

περισσότερα...


27/1/2017

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΟΤΕΡΩΝ ΑΝΤΙΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΕ ΛΟΙΜΩΞΗ ΜΕ ΤΟΝ ΙΟ ΤΗΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ C

Κατευθυντήριες οδηγίες χρήσης νεότερων αντιικών φαρμάκων σε λοίμωξη με τον ιό της Ηπατίτιδας C από την ΕΕΜΗ

περισσότερα...


7/10/2016

EASL Recommendations on Treatment of Hepatitis C 2016

Ενημερωθείτε για τις νέες κατευθυντήριες οδηγίες για την διαχείριση των ασθενών με ηπατίτιδα C που πρόσφατα δημοσιοποιήθηκαν από την EASL

περισσότερα...


15/12/2015

KΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΛΟΙΜΩΞΗ ΜΕ ΤΟΝ ΙΟ ΤΗΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ C

Οι συστάσεις θεραπευτικής παρέμβασης σε ασθενείς με HCV λοίμωξη εξαρτώνται από τη φάση της HCV λοίμωξης στην οποία βρίσκεται ο κάθε ασθενής. Οι φάσεις της HCV λοίμωξης από πλευράς θεραπευτικής παρέμβασης μπορεί να διακριθούν σε οξεία ΗCV λοίμωξη και χρόνια HCV λοίμωξη. Ασθενείς με διπλές HCV και HBV (ιός ηπατίτιδας B) ή τριπλές ΗCV και HBV και HDV (ιός ηπατίτιδας D) λοιμώξεις αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση ανάλογα με τον ιό ηπατίτιδας που κυριαρχεί.

περισσότερα...


4/9/2015

EASL Clinical Practice Guidelines: Autoimmune hepatitis

Autoimmune hepatitis (AIH) was the first liver disease for which an effective therapeutic intervention, corticosteroid treatment, was convincingly demonstrated in controlled clinical trials. However, 50 years later AIH still remains a major diagnostic and therapeutic challenge. There are two major reasons for this apparent contradiction: Firstly, AIH is a relatively rare disease. Secondly, AIH is a very heterogeneous disease.

περισσότερα...18/5/2015

Κατευθυντήριες οδηγίες για την Ηπατίτιδα C από το ΚΕΕΛΠΝΟ

Δείτε τις κατευθυντήριες οδηγίες για την διαχείριση ασθενών με ηπατίτιδα C

περισσότερα...


7/4/2015

Κατευθυντήριες οδηγίες ΕΕΜΗ για τη διάγνωση και θεραπεία της αυτοανόσου ηπατίτιδας

Κατευθυντήριες οδηγίες ΕΕΜΗ για τη διάγνωση και θεραπεία της αυτοανόσου ηπατίτιδας

περισσότερα...