Newsfeed
16/5/2018

Ημερίδες

Σύνοψη DDW 2018

Το ΕΛΙΓΑΣΤ διοργανώνει στις 23 Ιουνίου 2018 στο Ωδείο Αθηνών, Αίθουσα «Άρης Γαρουφαλής» Επιστημονική Ημερίδα με θέμα "Σύνοψη DDW 2018"

περισσότερα...


16/5/2018

Λοιπές Εκδηλώσεις

5η Ημερίδα Σύγχρονη Γαστρεντερολογία-Ηπατολογία : Από τις κατευθυντήριες οδηγίες στην κλινική πράξη

Το ΕΛΙΓΑΣΤ και η Πανεπιστημιακή Γαστρεντερολογική Κλινική του ΓΝΑ "ΛΑΪΚΟ" διοργανώνουν επιστημονική εκδήλωση, το Σάββατο 9 Ιουνίου 2018, στο Αμφιθέατρο «Φ. Φέσσας», Γ.Ν.Α. «Λαϊκό».

περισσότερα...


10/5/2018

Νέα

Θεραπευτικά σχήματα 1ης γραμμής για ασθενείς με Hπατίτιδα C

Θεραπευτικά σχήματα 1ης γραμμής για πρωτοθεραπευόμενους ή επαναθεραπευόμενους ασθενείς με Χρόνια Ηπατίδα C και αντιρροπούμενη ηπατική νόσο που απέτυχαν σε σχήμα/τα με (πεγκυλιωμένη) ιντερφερόνη-άλφα και ριμπαβιρίνη (RBV) και έχουν eGFR ≥30 ml/min

περισσότερα...


9/5/2018

Συνέδρια

Προκήρυξη ανάθεσης σε γραφείο διοργάνωσης της 26ης Διημερίδας Ιογενών Ηπατιτίδων Β & C "Στ. Χατζηγιάννης"

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Ήπατος προκηρύσσει την ανάθεση σε γραφείο διοργάνωσης συνεδρίων της 26ης Διημερίδας Ιογενών Ηπατιτίδων Β & C "Στ. Χατζηγιάννης", που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, 26-27 Ιανουαρίου 2019.

περισσότερα...


9/5/2018

Συνέδρια

Προκήρυξη ανάθεσης σε γραφείο διοργάνωσης του 17ου Πανελληνίου Ηπατολογικού Συνεδρίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Ήπατος προκηρύσσει την ανάθεση σε γραφείο διοργάνωσης συνεδρίων του 17ου Πανελληνίου Ηπατολογικού Συνεδρίου, που θα διεξαχθεί στην πόλη της Καλαμάτας, το Μάιο του 2019.

περισσότερα...30/4/2018

Βιβλιογραφικά δεδομένα

Von Willebrand factor indicates bacterial translocation, inflammation, and procoagulant imbalance and predicts complications independently of portal hypertension severity

Τα αυξημένα επίπεδα στο πλάσμα του αντιγόνου του παράγοντα von Willebrand (vWF) έχουν συσχετιστεί με την παρουσία κλινικά σημαντικής πυλαίας υπέρτασης και συνεπώς μπορούν να προβλέψουν την ανάπτυξη κλινικών συμβάντων σε ασθενείς με κίρρωση.

περισσότερα...


30/4/2018

Νέα

Έγκριση ανάρτησης στην ιστοσελίδα του Υ.Υ. και άλλων Οργανισμών και Φορέων της λίστας των Νοσοκομείων που δέχονται άτομα για εξέταση και θεραπεία έναντι της ηπατίτιδας C χωρίς ραντεβού

Έγγραφο με αριθμ. πρωτ. οικ. 33128/27.4.2018 του Γεν. Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας με θέμα: «Έγκριση ανάρτησης στην ιστοσελίδα του Υ.Υ. και άλλων Οργανισμών και Φορέων της λίστας των Νοσοκομείων που δέχονται άτομα για εξέταση και θεραπεία έναντι της ηπατίτιδας C χωρίς ραντεβού»

περισσότερα...


27/4/2018

Βιβλιογραφικά δεδομένα

Can negligible hepatic steatosis determined by magnetic resonance imaging–proton density fat fraction obviate the need for liver biopsy in potential liver donors?

Ο σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να ελεγχθεί το κατά πόσο η εκτίμηση του αμελητέου ποσοστού ηπατικού λίπους (negligible hepatic fat percentage) (<5%) με magnetic resonance (MR)–proton density fat fraction (PDFF) μπορεί να αποκλείσει τη σημαντική ηπατική στεάτωση σε υποψήφιους ζώντες δότες ηπατικού μοσχεύματος παρακάμπτοντας την ανάγκη βιοψίας ήπατος, και να συγκριθεί στο ίδιο άτομο (intra-individual) των MR‐PDFF τεχνικών

περισσότερα...


27/4/2018

Βιβλιογραφικά δεδομένα

Pregnancy in Wilson's disease: Management and outcome

Η νόσος Wilson (NW) είναι μια σπάνια κληρονομική διαταραχή του μεταβολισμού του χαλκού προκαλούμενη από την τοξική συσσώρευση χαλκού στο ήπαρ και το νευρικό σύστημα. Τα κλινικά συμπτώματα ποικίλουν, από ασυμπτωματική νόσο έως οξεία ηπατική ανεπάρκεια ή χρόνια ηπατική νόσο με ή χωρίς νευροψυχιατρικά συμπτώματα.

περισσότερα...


27/4/2018

Βιβλιογραφικά δεδομένα

Hepatitis E virus as a cause of acute hepatitis acquired in Switzerland

Εισαγωγή & Σκοπός: η αυτόχθονη ηπατίτιδα Ε αναγνωρίζεται ολοένα και περισσότερο ως ζωονόσος στις δυτικές χώρες. Οι ορολογικές δοκιμασίες έχουν ποικίλλη ευασιθησία και ειδικότητα. Μέθοδος: Εφαρμόσαμε μοριακό έλεγχο προκειμένου να αναγνωρίσουμε και να χαρακτηρίσουμε την οξεία ηπατίτιδα Ε στην Ελβετία.

περισσότερα...


17/4/2018

Εργασίες Ελλήνων ιατρών

The British Society of Gastroenterology/UKPBC primary biliary cholangitis treatment and management guidelines

Gideon M Hirschfield,Jessica K Dyson, Graeme J M Alexander, Michael H Chapman, Jane Collier, Stefan Hübscher, Imran Patanwala, Stephen P Pereira, Collette Thain, Douglas Thorburn, Dina Tiniakos, Martine Walmsley, George Webster, David E J Jones

περισσότερα...


30/3/2018

Βιβλιογραφικά δεδομένα

Poor adherence to hepatocellular carcinoma surveillance: A systematic review and meta‐analysis of a complex issue

Η επιτήρηση του ηπατοκυτταρικού καρκίνου (ΗΚΚ) σχετίζεται με βελτιωμένη έκβαση και μακροχρόνια επιβίωση. Σκοπός της μελέτης είναι η εκτίμηση του βαθμού συμμόρφωσης (adherence) της επιτήρησης του ΗΚΚ.

περισσότερα...


30/3/2018

Βιβλιογραφικά δεδομένα

Should we treat acute hepatitis C? A decision and cost‐effectiveness analysis

Η θεραπεία της οξείας ηπατίτιδας C δεν αποτελεί κοινή κλινική πρακτική. Καθώς ωστόσο η επίπτωση της HCV λοίμωξης στις Η.Π.Α. συνεχίζει να αυξάνει, ήρθε ενδεχομένως ο χρόνος να επανεκτιμήσουμε τη διαχείριση της οξείας HCV λοίμωξης, στην εποχή των Άμεσα Δρώντων αντιικών Παραγόντων

περισσότερα...


30/3/2018

Βιβλιογραφικά δεδομένα

Pilot study of living donor liver transplantation for patients with hepatocellular carcinoma exceeding Milan Criteria (Barcelona Clinic Liver Cancer extended criteria)

Ένα υποσύνολο ασθενών με ηπατοκυτταρικό καρκίνο (ΗΚΚ) που υπερβαίνουν τα κριτήρια του Μιλάνο μπορεί να πετύχουν αποδεκτά ποσοστά επιβίωσης μετά από μεταμόσχευση ήπατος. Η μεταμόσχευση ήπατος από ζώντες δότες (Living Donor Liver Transplantation- LDLT) έχει αναδυθεί ως εφικτή εναλλακτική προκειμένου να ξεπεράσουμε την έλλειψη δοτών.

περισσότερα...


26/3/2018

Βιβλιογραφικά δεδομένα

Efficacy of Ledipasvir and Sofosbuvir Treatment of HCV Infection in Patients Co-infected With HBV

Εισαγωγή και σκοπός: Υπάρχουν αναφορές επανενεργοποίησης της λοίμωξης από τον ιό της ηπατίτιδας Β (HBV) κατά τη διάρκεια της θεραπείας της λοίμωξης από τον ιό της ηπατίτιδας C (HCV) με άμεσα δρώντα αντιικά φάρμακα.

περισσότερα...


22/3/2018

Συνέδρια

16ο Πανελλήνιο Ηπατολογικό Συνέδριο

Δείτε το πρόγραμμα του 16ου Πανελληνίου Ηπατολογικού Συνεδρίου και άλλες σχετικές πληροφορίες

περισσότερα...


16/3/2018

Βιβλιογραφικά δεδομένα

Tenofovir versus placebo to prevent perinatal transmission of hepatitis B

Υψηλό ιικό φορτίο (>200.000 IU/ml) του ιού της ηπατίτιδας Β (HBV) και παρουσία του HBe αντιγόνου (HBe-Ag) κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης αποτελεί παράγοντα κινδύνου για μετάδοση της ηπατίτιδας Β από τη μητέρα στο νεογνό, παρά τη χορήγηση της ανοσοσφαιρίνης ηπατίτιδας Β

περισσότερα...


12/3/2018

Νέα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την αντιμετώπιση της Ιογενούς Ηπατίτιδας C

Μπορείτε να δείτε μέσω της ιστοσελίδας της ΕΕΜΗ, το κείμενο του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Αντιμετώπιση της Ηπατίτιδας C

περισσότερα...


1/3/2018

Συνέδρια

16o Πανελλήνιο Ηπατολογικό Συνέδριο

Μπορείτε να δείτε τις οδηγίες για τις αναρτημένες ανακοινώσεις του 16ου Πανελληνίου Ηπατολογικού Συνεδρίου

περισσότερα...

Κατευθυντήριες Οδηγίες

10/7/2017

Εγκεκριμένα-προτεινόμενα θεραπευτικά σχήματα με βάση τον πρόσφατο κατάλογο συνταγογραφούμενων φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων(ΦΕΚ: 2296/06-07-2017) και τις κατευθυντήριες οδηγίες της ΕΕΜΗ

Δημοσιεύθηκε ο νέος κατάλογος συνταγογραφούμενων φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων (ΦΕΚ: 2296/6-7-2017) που περιλαμβάνει και τα νέα αντιικά φάρμακα για την ηπατίτιδα C. Μετά από την ολοκλήρωση της σχετικής διαπραγμάτευσης και με διαρκή και συντονισμένη προσπάθεια της ηπατολογικής κοινότητας, τα νέα αντιικά φάρμακα για την ηπατίτιδα C εγκρίνονται σε περισσότερες ομάδες ασθενών

περισσότερα...


25/4/2017

EASL Clinical Practical Guidelines on the management of acute (fulminant) liver failure

EASL Clinical Practical Guidelines on the managementof acute (fulminant) liver failure

περισσότερα...


24/4/2017

EASL 2017 Clinical Practice Guidelines on the management of hepatitis B virus infection

EASL 2017 Clinical Practice Guidelines on the management of hepatitis B virus infection

περισσότερα...


24/4/2017

EASL Clinical Practice Guidelines: The diagnosis and management of patients with primary biliary cholangitis

EASL Clinical Practice Guidelines: The diagnosis and managementof patients with primary biliary cholangitis

περισσότερα...


24/4/2017

Role of endoscopy in primary sclerosing cholangitis: European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE) and European Association for the Study of the Liver (EASL) Clinical Guideline

Role of endoscopy in primary sclerosing cholangitis: European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE) and EuropeannAssociation for the Study of the Liver (EASL) Clinical Guideline

περισσότερα...


27/1/2017

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΟΤΕΡΩΝ ΑΝΤΙΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΕ ΛΟΙΜΩΞΗ ΜΕ ΤΟΝ ΙΟ ΤΗΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ C

Κατευθυντήριες οδηγίες χρήσης νεότερων αντιικών φαρμάκων σε λοίμωξη με τον ιό της Ηπατίτιδας C από την ΕΕΜΗ

περισσότερα...


7/10/2016

EASL Recommendations on Treatment of Hepatitis C 2016

Ενημερωθείτε για τις νέες κατευθυντήριες οδηγίες για την διαχείριση των ασθενών με ηπατίτιδα C που πρόσφατα δημοσιοποιήθηκαν από την EASL

περισσότερα...


15/12/2015

KΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΛΟΙΜΩΞΗ ΜΕ ΤΟΝ ΙΟ ΤΗΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ C

Οι συστάσεις θεραπευτικής παρέμβασης σε ασθενείς με HCV λοίμωξη εξαρτώνται από τη φάση της HCV λοίμωξης στην οποία βρίσκεται ο κάθε ασθενής. Οι φάσεις της HCV λοίμωξης από πλευράς θεραπευτικής παρέμβασης μπορεί να διακριθούν σε οξεία ΗCV λοίμωξη και χρόνια HCV λοίμωξη. Ασθενείς με διπλές HCV και HBV (ιός ηπατίτιδας B) ή τριπλές ΗCV και HBV και HDV (ιός ηπατίτιδας D) λοιμώξεις αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση ανάλογα με τον ιό ηπατίτιδας που κυριαρχεί.

περισσότερα...


4/9/2015

EASL Clinical Practice Guidelines: Autoimmune hepatitis

Autoimmune hepatitis (AIH) was the first liver disease for which an effective therapeutic intervention, corticosteroid treatment, was convincingly demonstrated in controlled clinical trials. However, 50 years later AIH still remains a major diagnostic and therapeutic challenge. There are two major reasons for this apparent contradiction: Firstly, AIH is a relatively rare disease. Secondly, AIH is a very heterogeneous disease.

περισσότερα...18/5/2015

Κατευθυντήριες οδηγίες για την Ηπατίτιδα C από το ΚΕΕΛΠΝΟ

Δείτε τις κατευθυντήριες οδηγίες για την διαχείριση ασθενών με ηπατίτιδα C

περισσότερα...


7/4/2015

Κατευθυντήριες οδηγίες ΕΕΜΗ για τη διάγνωση και θεραπεία της αυτοανόσου ηπατίτιδας

Κατευθυντήριες οδηγίες ΕΕΜΗ για τη διάγνωση και θεραπεία της αυτοανόσου ηπατίτιδας

περισσότερα...