Newsfeed
21/3/2019

Βιβλιογραφικά δεδομένα

Nonselective beta-blockers and the risk of portal vein thrombosis in patients with cirrhosis: results of a prospective longitudinal study

Εισαγωγή: Η μη κακοήθης θρόμβωση της πυλαίας φλέβας αποτελεί σημαντικό γεγονός στην φυσική εξέλιξη της κίρρωσης που μπορεί να αποκλείσει τη μεταμόσχευση ήπατος και να επηρεάσει την επιβίωση μετά τη χειρουργική επέμβαση.

περισσότερα...


21/3/2019

Βιβλιογραφικά δεδομένα

Emricasan Improves Liver Function in Patients With Cirrhosis and High Model for End-Stage Liver Disease Scores Compared With Placebo

Εισαγωγή και σκοπός: Η απόπτωση και η φλεγμονή μέσω κασπασών συνεισφέρουν στην εξέλιξη της ηπατικής νόσου. Το emricasan αποτελεί έναν αναστολέα όλων των κασπασών που μείωσε τους δείκτες απόπτωσης και ηπατικής φλεγμονής στον ορό ασθενών με ηπατίτιδα C

περισσότερα...


14/3/2019

Συνέδρια

17o Πανελλήνιο Ηπατολογικό Συνέδριο : Πρότυπα διαφανειών ανακοινώσεων

Δείτε τα πρότυπα των διαφανειών για τις προφορικές και τις αναρτημένες ανακοινώσεις.

περισσότερα...


14/3/2019

Κατευθυντήριες Οδηγίες

Αναθεωρημένες Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Αυτοάνοση Ηπατίτιδα

Δείτε τις αναθεωρημένες κατευθυντήριες οδηγίες για την Αυτοάνοση Ηπατίτιδα που δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό Annals of Gastroenterology...

περισσότερα...


8/3/2019

Βιβλιογραφικά δεδομένα

Simtuzumab for Primary Sclerosing Cholangitis: Phase 2 Study Results With Insights on the Natural History of the Disease

H Lysyl oxidase like‐2 (LOXL2) διαδραματίζει ένα σημαντικό ρόλο στην ινογένεση και είναι αυξημένη στον ορό και το ήπαρ ασθενών με πρωτοπαθή σκληρυντική χολαγγειίτιδα (primary sclerosing cholangitis, PSC). Εκτιμήσαμε την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα της simtuzumab, ενός μονοκλωνικού αντισώματος έναντι της LOXL2

περισσότερα...


8/3/2019

Βιβλιογραφικά δεδομένα

Clinicopathological features of He Shou Wu‐induced liver injury: This ancient anti‐aging therapy is not liver‐friendly

To Polygonum Multiflorum Thumb (PMT), ένα αρχαίο αντιγηραντικό Κινέζικο βότανο, το οποίο παραδοσιακά είναι γνωστό ως He Shou Wu, έχει παρενέργειες ηπατοτοξικότητας. Σκοπός της μελέτης ήταν ο καθορισμός των κυρίων κλινικών και παθολογοανατομικών χαρακτηριστικών

περισσότερα...


8/3/2019

Βιβλιογραφικά δεδομένα

Distinguishing Tumor From Bland Portal Vein Thrombus in Liver Transplant Candidates With Hepatocellular Carcinoma: the A‐VENA Criteria

Η διάκριση της νεοπλασματικής θρόμβωσης της πυλαίας φλέβας έναντι της μη νεοπλασματικής (portal vein thrombosis -PVT) είναι ουσιαστική στον καθορισμό της καταλληλότητας ασθενών με ΗΚΚ για μεταμόσχευση ήπατος

περισσότερα...


1/3/2019

Βιβλιογραφικά δεδομένα

Adverse events and Acute Chronic Liver Failure in Patients With Cirrhosis Undergoing Endoscopic Retrogade Cholangiopancreatography: A Multicenter Matched- Cohort Study

Σκοπός της μελέτης: Δεδομένα για την έκβαση των ανεπιθύμητων ενεργειών (ΑΕ) και τον κίνδυνο εμφάνισης οξείας σε έδαφος χρονίας ηπατικής ανεπάρκειας (ΑCLF: acute – on – chronic liver failure) μετά από ERCP σε κιρρωτικούς ασθενείς, δεν είναι γνωστά.

περισσότερα...


1/3/2019

Βιβλιογραφικά δεδομένα

Statin use and reduced risk of biliary tract cancers in the UK Clinical Practice Research Datalink

Αντικείμενο μελέτης: Το αντικείμενο της μελέτης είναι η εκτίμηση της σχέσης ανάμεσα στη χορήγηση στατινών και στην ανάπτυξη κακοήθειας των χοληφόρων (Biliary Tract Cancers, BTC).

περισσότερα...


27/2/2019

Υποτροφίες

Προκήρυξη υποτροφιών εξωτερικού για μετεκπαίδευση στην Ηπατολογία 2019-2020

Η Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Ήπατος προκηρύσσει για το έτος 2019-2020 τη χορήγηση (3) υποτροφιών για μεταπτυχιακή εκπαίδευση και έρευνα στο εξωτερικό διάρκειας ενός έτους. Το χορηγούμενο ποσό ανέρχεται στις 15.000,00€

περισσότερα...


20/2/2019

Βιβλιογραφικά δεδομένα

Low specificity of washout to diagnose hepatocellular carcinoma in nodules showing arterial hyperenhancement in patients with Budd-Chiari

Το πρωτοπαθές σύνδρομο Budd-Chiari (BCS) χαρακτηρίζεται από απόφραξη της φλεβικής κυκλοφορίας σε οποιοδήποτε επίπεδο από της μικρές ηπατικές φλέβες έως το δεξιό κόλπο. Συνδέεται με την εμφάνιση εστιακών βλαβών του ήπατος,

περισσότερα...


20/2/2019

Συνέδρια

17o Πανελλήνιο Ηπατολογικό Συνέδριο : Πληροφορίες για οργανωμένη μετακίνηση

Πληροφορίες για Οργανωμένη Μετακίνηση στην Καλαμάτα για το 17ο Πανελλήνιο Ηπατολογικό Συνέδριο

περισσότερα...


5/2/2019

Βιβλιογραφικά δεδομένα

Differing Impact of Sarcopenia and Frailty in Nonalcoholic Steatohepatitis and Alcoholic Liver Disease

Η σαρκοπενία και η ασθενικότητα/ αδυναμία (frailty) απαντώνται συχνά σε ασθενείς με τελικού σταδίου ηπατική νόσο και σχετίζονται με δυσμενείς κλινικές εκβάσεις, συμπεριλαμβανομένου της ρήξης αντιρρόπησης και της θνησιμότητας στη λίστα αναμονής. Η επίδραση των οντοτήτων αυτών

περισσότερα...


5/2/2019

Βιβλιογραφικά δεδομένα

Extrahepatic autoimmune diseases in patients with autoimmune hepatitis and their relatives: A Danish nationwide cohort study

Είναι ευρέως αποδεκτό ότι οι ασθενείς με αυτοάνοση ηπατίτιδα έχουν αυξημένο επιπολασμό εξωηπατικών αυτοάνοσων νοσημάτων. Θεωρείται ότι οι συγγενείς των ασθενών φέρουν αυτό το “στίγμα”,

περισσότερα...


5/2/2019

Βιβλιογραφικά δεδομένα

Nonheavy Drinking and Worsening of Noninvasive Fibrosis Markers in Nonalcoholic Fatty Liver Disease: A Cohort Study

Η επίδραση της μέτριας κατανάλωσης αλκοόλ στην πρόοδο της ηπατικής ίνωσης στο γενικό πληθυσμό των ασθενών με μη αλκοολική λιπώδη νόσο του ήπατος παραμένει ασαφής. Εξετάσαμε τη συσχέτιση της μη σοβαρής κατανάλωσης αλκοόλ στην επιδείνωση των μη επεμβατικών δεικτών ίνωσης σε έναν ευρείας κλίμακας

περισσότερα...


30/1/2019

Βιβλιογραφικά δεδομένα

Factors Associated With Histologic Response in Adult Patients With Nonalcoholic Steatohepatitis

Εισαγωγή και σκοπός: Η μη αλκοολική στεατοηπατίτιδα (ΜΑΣΗ) αποτελεί πρωταρχική αιτία μεταμόσχευσης ήπατος και πολλές μελέτες διεξάγονται με στόχο την ανεύρεση δυνητικών θεραπειών. Μια κλινική μελέτη θεραπείας της ΜΑΣΗ εκτίμησε τις επιδράσεις του ομπετιχολικού οξέος

περισσότερα...


30/1/2019

Βιβλιογραφικά δεδομένα

Ascitic cholesterol is superior to serum-ascites albumin gradient in the detection of non-portal hypertensive ascites and the diagnosis of mixed ascites

Εισαγωγή: Η διαγνωστική αξία της χοληστερόλης του ασκιτικού υγρού στη διαφορική διάγνωση του ασκίτη είναι αντιφατική.

περισσότερα...


22/1/2019

Συνέδρια

26η Διημερίδα Ιογενών Ηπατιτίδων "Στ. Χατζηγιάννης"

Η ΕΕΜΗ διοργανώνει στις 26-27 Ιανουαρίου 2019 την καθιερωμένη Διημερίδα "Στ. Χατζηγιάννης" στο Ξενοδοχείο Royal Olympic στην Αθήνα.

περισσότερα...


14/1/2019

Εργασίες Ελλήνων ιατρών

Hellenic Association for the Study of the Liver Clinical Practice Guidelines: Autoimmune hepatitis

George N. Dalekos, John Koskinas, George V. Papatheodoridis Institute of Internal Medicine and Hepatology, Larissa; University Hospital of Larissa; National and Kapodistrian University of Athens, “Hippokratio” General Hospital of Athens, Athens; Medical School of National and Kapodistrian University of Athens, “Laiko” General Hospital of Athens, Athens, Greece

περισσότερα...


12/1/2019

Συνέδρια

Παράταση υποβολής εργασιών για το 17ο Πανελλήνιο Ηπατολογικό Συνέδριο

Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής του 17ου Πανελληνίου Ηπατολογικού Συνεδρίου ενημερώνουμε όλους τους ενδιαφερόμενους ότι η ημερομηνία υποβολής εργασιών για το Συνέδριο έλαβε παράταση έως τις 31 Ιανουαρίου 2019.

περισσότερα...

Κατευθυντήριες Οδηγίες
14/3/2019

Αναθεωρημένες Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Αυτοάνοση Ηπατίτιδα

Δείτε τις αναθεωρημένες κατευθυντήριες οδηγίες για την Αυτοάνοση Ηπατίτιδα που δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό Annals of Gastroenterology...

περισσότερα...


13/9/2018

Έγκριση φαρμάκων για την ηπατίτιδα C

Από 12/9/2018 τα φάρμακα SOVALDI, HARVONI, VIEKIRAX, EXVIERA, ZEPATIER, EPCLUSA και MAVIRET μπορεί να εγκρίνονται μέσω του θεραπευτικού μητρώου για την ηπατίτιδα C με βάση τις εγκεκριμένες ενδείξεις τους για όλους τους ασθενείς ανεξαρτήτως σταδίου ίνωσης.

περισσότερα...


22/5/2018

Κατευθυντήριες Οδηγίες Αντιμετώπισης Ασθενών με Λοίμωξη από τον ιό της Ηπατίτιδας Β

Ενημερωθείτε για τις νέες κατευθυντήριες οδηγίες αντιμετώπισης ασθενών με λοίμωξη από τον ιό της Ηπατίτιδας Β από το ΚΕΕΛΠΝΟ

περισσότερα...10/7/2017

Εγκεκριμένα-προτεινόμενα θεραπευτικά σχήματα με βάση τον πρόσφατο κατάλογο συνταγογραφούμενων φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων(ΦΕΚ: 2296/06-07-2017) και τις κατευθυντήριες οδηγίες της ΕΕΜΗ

Δημοσιεύθηκε ο νέος κατάλογος συνταγογραφούμενων φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων (ΦΕΚ: 2296/6-7-2017) που περιλαμβάνει και τα νέα αντιικά φάρμακα για την ηπατίτιδα C. Μετά από την ολοκλήρωση της σχετικής διαπραγμάτευσης και με διαρκή και συντονισμένη προσπάθεια της ηπατολογικής κοινότητας, τα νέα αντιικά φάρμακα για την ηπατίτιδα C εγκρίνονται σε περισσότερες ομάδες ασθενών

περισσότερα...


25/4/2017

EASL Clinical Practical Guidelines on the management of acute (fulminant) liver failure

EASL Clinical Practical Guidelines on the managementof acute (fulminant) liver failure

περισσότερα...


24/4/2017

EASL 2017 Clinical Practice Guidelines on the management of hepatitis B virus infection

EASL 2017 Clinical Practice Guidelines on the management of hepatitis B virus infection

περισσότερα...


24/4/2017

EASL Clinical Practice Guidelines: The diagnosis and management of patients with primary biliary cholangitis

EASL Clinical Practice Guidelines: The diagnosis and managementof patients with primary biliary cholangitis

περισσότερα...


24/4/2017

Role of endoscopy in primary sclerosing cholangitis: European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE) and European Association for the Study of the Liver (EASL) Clinical Guideline

Role of endoscopy in primary sclerosing cholangitis: European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE) and EuropeannAssociation for the Study of the Liver (EASL) Clinical Guideline

περισσότερα...


27/1/2017

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΟΤΕΡΩΝ ΑΝΤΙΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΕ ΛΟΙΜΩΞΗ ΜΕ ΤΟΝ ΙΟ ΤΗΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ C

Κατευθυντήριες οδηγίες χρήσης νεότερων αντιικών φαρμάκων σε λοίμωξη με τον ιό της Ηπατίτιδας C από την ΕΕΜΗ

περισσότερα...


7/10/2016

EASL Recommendations on Treatment of Hepatitis C 2016

Ενημερωθείτε για τις νέες κατευθυντήριες οδηγίες για την διαχείριση των ασθενών με ηπατίτιδα C που πρόσφατα δημοσιοποιήθηκαν από την EASL

περισσότερα...


15/12/2015

KΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΛΟΙΜΩΞΗ ΜΕ ΤΟΝ ΙΟ ΤΗΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ C

Οι συστάσεις θεραπευτικής παρέμβασης σε ασθενείς με HCV λοίμωξη εξαρτώνται από τη φάση της HCV λοίμωξης στην οποία βρίσκεται ο κάθε ασθενής. Οι φάσεις της HCV λοίμωξης από πλευράς θεραπευτικής παρέμβασης μπορεί να διακριθούν σε οξεία ΗCV λοίμωξη και χρόνια HCV λοίμωξη. Ασθενείς με διπλές HCV και HBV (ιός ηπατίτιδας B) ή τριπλές ΗCV και HBV και HDV (ιός ηπατίτιδας D) λοιμώξεις αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση ανάλογα με τον ιό ηπατίτιδας που κυριαρχεί.

περισσότερα...


4/9/2015

EASL Clinical Practice Guidelines: Autoimmune hepatitis

Autoimmune hepatitis (AIH) was the first liver disease for which an effective therapeutic intervention, corticosteroid treatment, was convincingly demonstrated in controlled clinical trials. However, 50 years later AIH still remains a major diagnostic and therapeutic challenge. There are two major reasons for this apparent contradiction: Firstly, AIH is a relatively rare disease. Secondly, AIH is a very heterogeneous disease.

περισσότερα...18/5/2015

Κατευθυντήριες οδηγίες για την Ηπατίτιδα C από το ΚΕΕΛΠΝΟ

Δείτε τις κατευθυντήριες οδηγίες για την διαχείριση ασθενών με ηπατίτιδα C

περισσότερα...


7/4/2015

Κατευθυντήριες οδηγίες ΕΕΜΗ για τη διάγνωση και θεραπεία της αυτοανόσου ηπατίτιδας

Κατευθυντήριες οδηγίες ΕΕΜΗ για τη διάγνωση και θεραπεία της αυτοανόσου ηπατίτιδας

περισσότερα...