Newsfeed
23/1/2021

Νέα

Η επίδραση της πανδημίας στην αντιμετώπιση της ηπατίτιδας C

Με το παρόν ερωτηματολόγιο η Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Ήπατος (ΕΕΜΗ) προσπαθεί να αποτυπώσει την επίδραση της πανδημίας στην προσπάθεια αντιμετώπισης της ηπατίτιδας C.

περισσότερα...11/12/2020

Βιβλιογραφικά δεδομένα

Collagen proportionate area predicts clinical outcomes in patients with alcohol-related liver disease

Δεν υπάρχουν προγνωστικά εργαλεία για την αλκοολική νόσο του ήπατος (ALD). Η μέτρηση της αναλογικής περιοχής κολλαγόνου (collagen proportionate area, CPA) είναι μια τεχνική

περισσότερα...


4/12/2020

Βιβλιογραφικά δεδομένα

Contemporary Epidemiology of Chronic Liver Disease and Cirrhosis

Οι ακριβείς εκτιμήσεις του υπάρχοντος φορτίου της χρόνιας ηπατοπάθειας (CLD) είναι ζωτικής σημασίας για τον καθορισμό προτεραιοτήτων σε επίπεδο κλινικής πράξης, έρευνας και πολιτικής. Στόχος μας ήταν να ανασκοπήσουμε τη συχνότητα

περισσότερα...


4/12/2020

Βιβλιογραφικά δεδομένα

Outcomes of Pregnant Women With Cirrhosis and Their Infants in a Population-Based Study

Η συχνότητα της κίρρωσης αυξάνεται στις γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας. Από όσα γνωρίζουμε δεν έχει περιγραφεί στη Βόρεια Αμερική η έκβαση των κιρρωτικών εγκύων γυναικών και των νεογνών τους,

περισσότερα...


4/12/2020

Βιβλιογραφικά δεδομένα

Utility of Liquid Biopsy Analysis in Detection of Hepatocellular Carcinoma, Determination of Prognosis, and Disease Monitoring: A Systematic Review

Υγρές βιοψίες ή δείγματα αίματος, μπορούν να αναλυθούν για την ανίχνευση κυκλοφορούντων καρκινικών κυττάρων (circulating tumor cells, CTCs), ελεύθερου-κυττάρου DNA (cell-free DNA, cfDNA) και εξωκυττάρια κυστίδια (extracellular vesicles, EVs

περισσότερα...


30/11/2020

Βιβλιογραφικά δεδομένα

Estimates of the global reduction in liver disease‐related mortality with increased coffee consumption: an analysis of the Global Burden of Disease Dataset

Τα επιδημιολογικά δεδομένα δείχνουν ότι ο καφές έχει μια δοσο-εξαρτώμενη προστατευτική επίδραση στη σχετιζόμενη με το ήπαρ θνησιμότητα. Σκοπός της μελέτης είναι η εκτίμηση της πιθανής

περισσότερα...


30/11/2020

Βιβλιογραφικά δεδομένα

Perioperative Evaluation and Management of Patients With Cirrhosis: Risk Assessment, Surgical Outcomes, and Future Directions

Οι ασθενείς με κίρρωση έχουν αυξημένο κίνδυνο περιεγχειρητικής νοσηρότητας και θνητότητας. Παρέχουμε μια αφηγηματική ανασκόπηση των διαθέσιμων δεδομένων που αφορούν στην περιεγχειρητική νοσηρότητα και θνητότητα,

περισσότερα...


26/11/2020

Βιβλιογραφικά δεδομένα

Improvement in histological endpoints of MAFLD following a 12‐week aerobic exercise intervention

Οι υγιεινοδιαιτητικές παρεμβάσεις αποτελούν την κύρια θεραπεία για την μεταβολική (δυσλειτουργία) που σχετίζεται με την λιπώδη νόσο του ήπατος (MAFLD). Ωστόσο, η ιστολογική και η καρδιομεταβολική επίδραση

περισσότερα...


26/11/2020

Βιβλιογραφικά δεδομένα

Genome-Wide Association Study for Alcohol-Related Cirrhosis Identifies Risk Loci in MARC1 and HNRNPUL1

Λίγα είναι γνωστά για τους γενετικούς παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη σχετιζόμενης με το αλκοόλ κίρρωσης. Πραγματοποιήσαμε μια μελέτη συσχέτισης ολόκληρου του γονιδιώματος (GWAS) σε δείγματα της Biobank

περισσότερα...


23/11/2020

Βιβλιογραφικά δεδομένα

Combined Effect of PNPLA3, TM6SF2, and HSD17B13 Variants on Risk of Cirrhosis and Hepatocellular Carcinoma in the General Population

Υποθέσαμε ότι ένα score γενετικού κινδύνου (genetic risk score -GRS) για τη λιπώδη νόσο του ήπατος επιδρά στον κίνδυνο κίρρωσης και ηπατοκυτταρικού καρκίνου. (ΗΚΚ). Τρείς γενετικές «παραλλαγές» (variants) (patatin‐like phospholipase domain–containing protein 3 [PNPLA3] p.I148M; transmembrane 6,

περισσότερα...


23/11/2020

Βιβλιογραφικά δεδομένα

Effects of Primary Sclerosing Cholangitis on Risks of Cancer and Death in People With Inflammatory Bowel Disease, Based on Sex, Race, and Age

Σε επίπεδο πληθυσμού δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα για την επίπτωση της πρωτοπαθούς σκληρυντικής χολαγγειίτιδας (PSC) σε ασθενείς με ιδιοπαθή φλεγμονώδη νόσο του εντέρου (IBD).

περισσότερα...


20/11/2020

Λοιπές Εκδηλώσεις

Σύνοψη AASLD 2020

Το Σάββατο 12 Δεκεμβρίου 2020 το Ελληνικό Ίδρυμα Γαστρεντερολογίας και Διατροφής διοργανώνει διαδικτυακή ημερίδα με θέμα "Σύνοψη AASLD 2020".

περισσότερα...


20/11/2020

Λοιπές Εκδηλώσεις

4η Εκπαιδευτική Διημερίδα "ΙΝΩΣΗ-ΚΙΡΡΩΣΗ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΗΠΑΤΟΣ"

Η 4η εκπαιδευτική διημερίδα "Ίνωση-Κίρρωση : Καρκίνος Ήπατος" θα πραγματοποιηθεί στις 4-5 Δεκεμβρίου 2020 διαδικτυακά. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της ΕΕΜΗ.

περισσότερα...


19/11/2020

Βιβλιογραφικά δεδομένα

Systematic review with meta-analysis: liver manifestations and outcomes in COVID-19

Η συχνότητα εμφάνισης αυξημένης ηπατικής βιοχημείας και η παρουσία προϋπάρχουσας χρόνιας ηπατοπάθειας (CLD) έχουν αναφερθεί στην λοίμωξη από τον COVID-19. Στόχος της παρούσας μελέτης είναι η αξιολόγηση του επιπολασμού της CLD, η συχνότητα εμφάνισης

περισσότερα...


19/11/2020

Βιβλιογραφικά δεδομένα

Review article: chronic liver disease and pregnancy

Ο επιπολασμός της χρόνιας ηπατοπάθειας σε γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας αυξάνεται, γεγονός που οδηγεί σε υψηλότερη συχνότητα εγκυμοσύνης σε αυτήν την ομάδα. Οι χρόνιες παθήσεις επιδρούν αρνητικά στη μητρική νοσηρότητα και θνητότητα. Μέχρι σήμερα, οι ανασκοπήσεις για αυτό το θέμα έχουν γραφεί

περισσότερα...


19/11/2020

Σχολείο Κλινικής Ηπατολογίας

Πρόγραμμα 14ου Σχολείου Κλινικής Ηπατολογίας

Δείτε το πρόγραμμα του 14ου Σχολείου Κλινικής Ηπατολογίας

περισσότερα...


19/11/2020

Σχολείο Κλινικής Ηπατολογίας

1ο μάθημα 14ου Σχολείου Κλινικής Ηπατολογίας

Το 14ο Σχολείο Κλινικής Ηπατολογίας, ανοίγει τις πύλες του με το 1ο μάθημα στις 20-21 Νοεμβρίου 2020 για να υποδεχθεί για πρώτη φορά τους μαθητές τους διαδικτυακά, λόγω των μέτρων για τον COVID-19.

περισσότερα...


19/11/2020

Σχολείο Κλινικής Ηπατολογίας

Επιτυχόντες 14ου Σχολείου Κλινικής Ηπατολογίας

Συγχαρητήρια σε όλους τους επιτυχόντες του 14ου Σχολείου Κλινικής Ηπατολογίας!

περισσότερα...


16/11/2020

Βιβλιογραφικά δεδομένα

A Model to Identify Heavy Drinkers at High Risk for Liver Disease Progression

Η σχετιζόμενη με το αλκοόλ νόσος του ήπατος (ALD) προκαλεί χρόνια ηπατοπάθεια. Διερευνήσαμε με ποιο τρόπο μπορούν να χρησιμοποιηθούν πληροφορίες από το ιστορικό και την ποσότητα κατανάλωσης αλκοόλ των ασθενών, το στάδιο της ηπατικής νόσου

περισσότερα...

Κατευθυντήριες Οδηγίες
6/5/2020

Κοινό Κείμενο Θέσεων της με τις προτεινόμενες Οδηγίες διαχείρισης και αντιμετώπισης ασθενών με φλεγμονώδεις παθήσεις που υποβάλλονται σε ανοσοκατασταλτική/τροποποιητική αγωγή κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID19

Η Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Ήπατος συμμετείχε στην ομάδα σύνταξης και συγγραφής του Κοινού Κειμένου Θέσεων με τις προτεινόμενες Οδηγίες διαχείρισης και αντιμετώπισης ασθενών με φλεγμονώδεις παθήσεις που υποβάλλονται σε ανοσοκατασταλτική/τροποποιητική αγωγή κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID19.

περισσότερα...


16/4/2020

Πανδημία του COVID-19 : Οδηγίες της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης του Ήπατος για ασθενείς με ηπατικά νοσήματα

Tο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΜΗ μετέφρασε και προσάρμοσε στην Ελληνική πραγματικότητα τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Μελέτης του Ήπατος

περισσότερα...


20/11/2019

Αναδιαμορφωμένος πίνακας για Θεραπευτικά σχήματα 1ης γραμμής για πρωτοθεραπευόμενους ή επαναθεραπευόμενους ασθενείς με Χρόνια Ηπατίδα C και αντιρροπούμενη ηπατική νόσο

Θεραπευτικά σχήματα 1ης γραμμής για πρωτοθεραπευόμενους ή επαναθεραπευόμενους ασθενείς με Χρόνια Ηπατίδα C και αντιρροπούμενη ηπατική νόσο που απέτυχαν σε σχήμα/τα με (πεγκυλιωμένη) ιντερφερόνη-άλφα και ριμπαβιρίνη (RBV)

περισσότερα...


14/3/2019

Αναθεωρημένες Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Αυτοάνοση Ηπατίτιδα

Δείτε τις αναθεωρημένες κατευθυντήριες οδηγίες για την Αυτοάνοση Ηπατίτιδα που δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό Annals of Gastroenterology...

περισσότερα...


13/9/2018

Έγκριση φαρμάκων για την ηπατίτιδα C

Από 12/9/2018 τα φάρμακα SOVALDI, HARVONI, VIEKIRAX, EXVIERA, ZEPATIER, EPCLUSA και MAVIRET μπορεί να εγκρίνονται μέσω του θεραπευτικού μητρώου για την ηπατίτιδα C με βάση τις εγκεκριμένες ενδείξεις τους για όλους τους ασθενείς ανεξαρτήτως σταδίου ίνωσης.

περισσότερα...


22/5/2018

Κατευθυντήριες Οδηγίες Αντιμετώπισης Ασθενών με Λοίμωξη από τον ιό της Ηπατίτιδας Β

Ενημερωθείτε για τις νέες κατευθυντήριες οδηγίες αντιμετώπισης ασθενών με λοίμωξη από τον ιό της Ηπατίτιδας Β από το ΚΕΕΛΠΝΟ

περισσότερα...10/7/2017

Εγκεκριμένα-προτεινόμενα θεραπευτικά σχήματα με βάση τον πρόσφατο κατάλογο συνταγογραφούμενων φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων(ΦΕΚ: 2296/06-07-2017) και τις κατευθυντήριες οδηγίες της ΕΕΜΗ

Δημοσιεύθηκε ο νέος κατάλογος συνταγογραφούμενων φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων (ΦΕΚ: 2296/6-7-2017) που περιλαμβάνει και τα νέα αντιικά φάρμακα για την ηπατίτιδα C. Μετά από την ολοκλήρωση της σχετικής διαπραγμάτευσης και με διαρκή και συντονισμένη προσπάθεια της ηπατολογικής κοινότητας, τα νέα αντιικά φάρμακα για την ηπατίτιδα C εγκρίνονται σε περισσότερες ομάδες ασθενών

περισσότερα...


25/4/2017

EASL Clinical Practical Guidelines on the management of acute (fulminant) liver failure

EASL Clinical Practical Guidelines on the managementof acute (fulminant) liver failure

περισσότερα...


24/4/2017

EASL 2017 Clinical Practice Guidelines on the management of hepatitis B virus infection

EASL 2017 Clinical Practice Guidelines on the management of hepatitis B virus infection

περισσότερα...


24/4/2017

EASL Clinical Practice Guidelines: The diagnosis and management of patients with primary biliary cholangitis

EASL Clinical Practice Guidelines: The diagnosis and managementof patients with primary biliary cholangitis

περισσότερα...


24/4/2017

Role of endoscopy in primary sclerosing cholangitis: European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE) and European Association for the Study of the Liver (EASL) Clinical Guideline

Role of endoscopy in primary sclerosing cholangitis: European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE) and EuropeannAssociation for the Study of the Liver (EASL) Clinical Guideline

περισσότερα...


27/1/2017

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΟΤΕΡΩΝ ΑΝΤΙΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΕ ΛΟΙΜΩΞΗ ΜΕ ΤΟΝ ΙΟ ΤΗΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ C

Κατευθυντήριες οδηγίες χρήσης νεότερων αντιικών φαρμάκων σε λοίμωξη με τον ιό της Ηπατίτιδας C από την ΕΕΜΗ

περισσότερα...


7/10/2016

EASL Recommendations on Treatment of Hepatitis C 2016

Ενημερωθείτε για τις νέες κατευθυντήριες οδηγίες για την διαχείριση των ασθενών με ηπατίτιδα C που πρόσφατα δημοσιοποιήθηκαν από την EASL

περισσότερα...


15/12/2015

KΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΛΟΙΜΩΞΗ ΜΕ ΤΟΝ ΙΟ ΤΗΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ C

Οι συστάσεις θεραπευτικής παρέμβασης σε ασθενείς με HCV λοίμωξη εξαρτώνται από τη φάση της HCV λοίμωξης στην οποία βρίσκεται ο κάθε ασθενής. Οι φάσεις της HCV λοίμωξης από πλευράς θεραπευτικής παρέμβασης μπορεί να διακριθούν σε οξεία ΗCV λοίμωξη και χρόνια HCV λοίμωξη. Ασθενείς με διπλές HCV και HBV (ιός ηπατίτιδας B) ή τριπλές ΗCV και HBV και HDV (ιός ηπατίτιδας D) λοιμώξεις αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση ανάλογα με τον ιό ηπατίτιδας που κυριαρχεί.

περισσότερα...


4/9/2015

EASL Clinical Practice Guidelines: Autoimmune hepatitis

Autoimmune hepatitis (AIH) was the first liver disease for which an effective therapeutic intervention, corticosteroid treatment, was convincingly demonstrated in controlled clinical trials. However, 50 years later AIH still remains a major diagnostic and therapeutic challenge. There are two major reasons for this apparent contradiction: Firstly, AIH is a relatively rare disease. Secondly, AIH is a very heterogeneous disease.

περισσότερα...18/5/2015

Κατευθυντήριες οδηγίες για την Ηπατίτιδα C από το ΚΕΕΛΠΝΟ

Δείτε τις κατευθυντήριες οδηγίες για την διαχείριση ασθενών με ηπατίτιδα C

περισσότερα...


7/4/2015

Κατευθυντήριες οδηγίες ΕΕΜΗ για τη διάγνωση και θεραπεία της αυτοανόσου ηπατίτιδας

Κατευθυντήριες οδηγίες ΕΕΜΗ για τη διάγνωση και θεραπεία της αυτοανόσου ηπατίτιδας

περισσότερα...