Newsfeed
5/2/2019

Βιβλιογραφικά δεδομένα

Differing Impact of Sarcopenia and Frailty in Nonalcoholic Steatohepatitis and Alcoholic Liver Disease

Η σαρκοπενία και η ασθενικότητα/ αδυναμία (frailty) απαντώνται συχνά σε ασθενείς με τελικού σταδίου ηπατική νόσο και σχετίζονται με δυσμενείς κλινικές εκβάσεις, συμπεριλαμβανομένου της ρήξης αντιρρόπησης και της θνησιμότητας στη λίστα αναμονής. Η επίδραση των οντοτήτων αυτών

περισσότερα...


5/2/2019

Βιβλιογραφικά δεδομένα

Extrahepatic autoimmune diseases in patients with autoimmune hepatitis and their relatives: A Danish nationwide cohort study

Είναι ευρέως αποδεκτό ότι οι ασθενείς με αυτοάνοση ηπατίτιδα έχουν αυξημένο επιπολασμό εξωηπατικών αυτοάνοσων νοσημάτων. Θεωρείται ότι οι συγγενείς των ασθενών φέρουν αυτό το “στίγμα”,

περισσότερα...


5/2/2019

Βιβλιογραφικά δεδομένα

Nonheavy Drinking and Worsening of Noninvasive Fibrosis Markers in Nonalcoholic Fatty Liver Disease: A Cohort Study

Η επίδραση της μέτριας κατανάλωσης αλκοόλ στην πρόοδο της ηπατικής ίνωσης στο γενικό πληθυσμό των ασθενών με μη αλκοολική λιπώδη νόσο του ήπατος παραμένει ασαφής. Εξετάσαμε τη συσχέτιση της μη σοβαρής κατανάλωσης αλκοόλ στην επιδείνωση των μη επεμβατικών δεικτών ίνωσης σε έναν ευρείας κλίμακας

περισσότερα...


30/1/2019

Βιβλιογραφικά δεδομένα

Factors Associated With Histologic Response in Adult Patients With Nonalcoholic Steatohepatitis

Εισαγωγή και σκοπός: Η μη αλκοολική στεατοηπατίτιδα (ΜΑΣΗ) αποτελεί πρωταρχική αιτία μεταμόσχευσης ήπατος και πολλές μελέτες διεξάγονται με στόχο την ανεύρεση δυνητικών θεραπειών. Μια κλινική μελέτη θεραπείας της ΜΑΣΗ εκτίμησε τις επιδράσεις του ομπετιχολικού οξέος

περισσότερα...


30/1/2019

Βιβλιογραφικά δεδομένα

Ascitic cholesterol is superior to serum-ascites albumin gradient in the detection of non-portal hypertensive ascites and the diagnosis of mixed ascites

Εισαγωγή: Η διαγνωστική αξία της χοληστερόλης του ασκιτικού υγρού στη διαφορική διάγνωση του ασκίτη είναι αντιφατική.

περισσότερα...


22/1/2019

Συνέδρια

26η Διημερίδα Ιογενών Ηπατιτίδων "Στ. Χατζηγιάννης"

Η ΕΕΜΗ διοργανώνει στις 26-27 Ιανουαρίου 2019 την καθιερωμένη Διημερίδα "Στ. Χατζηγιάννης" στο Ξενοδοχείο Royal Olympic στην Αθήνα.

περισσότερα...


14/1/2019

Εργασίες Ελλήνων ιατρών

Hellenic Association for the Study of the Liver Clinical Practice Guidelines: Autoimmune hepatitis

George N. Dalekos, John Koskinas, George V. Papatheodoridis Institute of Internal Medicine and Hepatology, Larissa; University Hospital of Larissa; National and Kapodistrian University of Athens, “Hippokratio” General Hospital of Athens, Athens; Medical School of National and Kapodistrian University of Athens, “Laiko” General Hospital of Athens, Athens, Greece

περισσότερα...


12/1/2019

Συνέδρια

Παράταση υποβολής εργασιών για το 17ο Πανελλήνιο Ηπατολογικό Συνέδριο

Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής του 17ου Πανελληνίου Ηπατολογικού Συνεδρίου ενημερώνουμε όλους τους ενδιαφερόμενους ότι η ημερομηνία υποβολής εργασιών για το Συνέδριο έλαβε παράταση έως τις 31 Ιανουαρίου 2019.

περισσότερα...


7/1/2019

Βιβλιογραφικά δεδομένα

Loss of paraspinal muscle mass is a gender-specific consequence of cirrhosis that predicts complications and death.

Εισαγωγή: Η απώλεια σκελετικής μυϊκής μάζας αποτελεί μια αναγνωρισμένη επιπλοκή με προγνωστική επίδραση σε ασθενείς με κίρρωση.

περισσότερα...


7/1/2019

Βιβλιογραφικά δεδομένα

Effects of Long-term Norfloxacin Therapy in Patients With Advanced Cirrhosis

Εισαγωγή και σκοπός: Υπάρχει ανοικτή συζήτηση για τις επιδράσεις της μακροχρόνιας θεραπείας με φθοριοκινολόνες από του στόματος σε ασθενείς με προχωρημένη κίρρωση. Διεξήγαμε μια τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη μελέτη προκειμένου να εκτιμήσουμε τις επιδράσεις της μακροχρόνιας θεραπείας με νορφλοξασίνη στην επιβίωση ασθενών με κίρρωση.

περισσότερα...


7/1/2019

Βιβλιογραφικά δεδομένα

Liver Stiffness Measurements in Patients with Noncirrhotic Portal Hypertension—The Devil Is in the Details

Η μη κιρρωτική πυλαία υπέρταση (Non-cirrhotic portal hypertension, NCPH) είναι συχνά μια διαγνωστική πρόκληση καθώς τα συμπτώματα και σημεία της πυλαίας υπέρτασης επικαλύπτονται με αυτά της κίρρωσης. Η αιτιολογία της NCPH ευρέως ταξινομείται ως προηπατική, ηπατική

περισσότερα...


7/1/2019

Βιβλιογραφικά δεδομένα

Bacterascites: A study of clinical features, microbiological findings, and clinical significance

H γνώση πάνω στον βακτηριακό ασκίτη (bacterascites) είναι περιορισμένη και η αντιμετώπιση βασίζεται σε μικρές σειρές ασθενών. Ο σκοπός της μελέτης ήταν να προσθέσει βαθύτερη γνώση στα κλινικά χαρακτηριστικά, τα μικροβιολογικά ευρήματα και την πρόγνωση ασθενών με βακτηριακό ασκίτη.

περισσότερα...


7/1/2019

Βιβλιογραφικά δεδομένα

A Validated Score Predicts Acute Kidney Injury and Survival in Patients With Alcoholic Hepatitis

Η αναγνώριση των ασθενών που βρίσκονται σε υψηλό κίνδυνο εμφάνισης οξείας νεφρικής βλάβης (acute kidney injury- AKI), μεταξύ των νοσηλευόμενων για σοβαρή αλκοολική ηπατίτιδα (alcoholic hepatitis - AH) αποτελεί μια κλινική αναγκαιότητα. Πραγματοποιήσαμε μια πολυκεντρική προοπτική κοόρτη

περισσότερα...


8/12/2018

Βιβλιογραφικά δεδομένα

Ad Libitum Mediterranean and Low‐Fat Diets Both Significantly Reduce Hepatic Steatosis: A Randomized Controlled Trial

Αν και η οφειλόμενη σε δίαιτα απώλεια βάρους αποτελεί την πρώτη γραμμή θεραπείας της μη αλκοολικής λιπώδους νόσου του ήπατος (nonalcoholic fatty liver disease- NAFLD), η μακροχρόνια διατήρησή της είναι δύσκολη.

περισσότερα...


8/12/2018

Βιβλιογραφικά δεδομένα

Prevalence and severity of nonalcoholic fatty liver disease by transient elastography: Genetic and metabolic risk factors in a general population

H παγκόσμια επιδημία της παχυσαρκίας έχει οδηγήσει σε δραματική αύξηση της συχνότητας της μη αλκοολικής νόσου του ήπατος [nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD)] και των επιπλοκών της.

περισσότερα...


8/12/2018

Βιβλιογραφικά δεδομένα

Lymphocyte‐to‐Monocyte Ratio Is a Predictor of Survival After Liver Transplantation for Hepatocellular Carcinoma

Πρόσφατες μελέτες έχουν αναδείξει ότι η συστηματική φλεμονή σχετίζεται με πτωχότερη πρόγνωση σε διάφορους καρκίνους. Διερευνήσαμε τη προγνωστική αξία του λόγου λεμφοκυττάρων προς μονοκύτταρα [lymphocyte‐to‐monocyte ratio (LMR)] σε ασθενείς που υπεβλήθησαν

περισσότερα...


4/12/2018

Ερευνητικά πρωτόκολλα

Προκήρυξη χρηματοδότησης ερευνητικών προτάσεων από την ΕΕΜΗ για το έτος 2018-2019

Η Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Ήπατος προκηρύσσει την χρηματοδότηση δύο ερευνητικών προτάσεων.

περισσότερα...


3/11/2018

Λοιπές Εκδηλώσεις

12th Paris Hepatology Conference (PHC)

The 12th Paris Hepatology Conference (PHC) has been scheduled on January 2019. The PHC is an independent educational meeting on the management of liver diseases (Hepatitis B & C, NASH, end stage liverdiseases, HCC, liver transplantation) taking place every year in Paris.

περισσότερα...


3/11/2018

Βιβλιογραφικά δεδομένα

Hospitalizations for Cardiovascular Disease After Liver Transplantation in the United States

H καρδιαγγειακή νόσος (Cardiovascular disease -CVD) αποτελεί την κύρια αιτία θανάτου μετά τη μεταμόσχευση ήπατος, και τα ποικίλα πρότυπα θεραπείας μπορεί να επιδράσουν στην έκβαση. Σχεδιάσαμε να περιγράψουμε την επιδημιολογία και την έκβαση των νοσηλειών για καρδιαγγειακή νόσο στα νοσοκομεία των Η.Π.Α..

περισσότερα...


3/11/2018

Βιβλιογραφικά δεδομένα

Diabetes impacts prediction of cirrhosis and prognosis by non‐invasive fibrosis models in non‐alcoholic fatty liver disease

Οι ασθενείς με μη αλκοολική λιπώδη νόσο του ήπατος (non‐alcoholic fatty liver disease -NAFLD)

περισσότερα...

Κατευθυντήριες Οδηγίες
13/9/2018

Έγκριση φαρμάκων για την ηπατίτιδα C

Από 12/9/2018 τα φάρμακα SOVALDI, HARVONI, VIEKIRAX, EXVIERA, ZEPATIER, EPCLUSA και MAVIRET μπορεί να εγκρίνονται μέσω του θεραπευτικού μητρώου για την ηπατίτιδα C με βάση τις εγκεκριμένες ενδείξεις τους για όλους τους ασθενείς ανεξαρτήτως σταδίου ίνωσης.

περισσότερα...


22/5/2018

Κατευθυντήριες Οδηγίες Αντιμετώπισης Ασθενών με Λοίμωξη από τον ιό της Ηπατίτιδας Β

Ενημερωθείτε για τις νέες κατευθυντήριες οδηγίες αντιμετώπισης ασθενών με λοίμωξη από τον ιό της Ηπατίτιδας Β από το ΚΕΕΛΠΝΟ

περισσότερα...10/7/2017

Εγκεκριμένα-προτεινόμενα θεραπευτικά σχήματα με βάση τον πρόσφατο κατάλογο συνταγογραφούμενων φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων(ΦΕΚ: 2296/06-07-2017) και τις κατευθυντήριες οδηγίες της ΕΕΜΗ

Δημοσιεύθηκε ο νέος κατάλογος συνταγογραφούμενων φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων (ΦΕΚ: 2296/6-7-2017) που περιλαμβάνει και τα νέα αντιικά φάρμακα για την ηπατίτιδα C. Μετά από την ολοκλήρωση της σχετικής διαπραγμάτευσης και με διαρκή και συντονισμένη προσπάθεια της ηπατολογικής κοινότητας, τα νέα αντιικά φάρμακα για την ηπατίτιδα C εγκρίνονται σε περισσότερες ομάδες ασθενών

περισσότερα...


25/4/2017

EASL Clinical Practical Guidelines on the management of acute (fulminant) liver failure

EASL Clinical Practical Guidelines on the managementof acute (fulminant) liver failure

περισσότερα...


24/4/2017

EASL 2017 Clinical Practice Guidelines on the management of hepatitis B virus infection

EASL 2017 Clinical Practice Guidelines on the management of hepatitis B virus infection

περισσότερα...


24/4/2017

EASL Clinical Practice Guidelines: The diagnosis and management of patients with primary biliary cholangitis

EASL Clinical Practice Guidelines: The diagnosis and managementof patients with primary biliary cholangitis

περισσότερα...


24/4/2017

Role of endoscopy in primary sclerosing cholangitis: European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE) and European Association for the Study of the Liver (EASL) Clinical Guideline

Role of endoscopy in primary sclerosing cholangitis: European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE) and EuropeannAssociation for the Study of the Liver (EASL) Clinical Guideline

περισσότερα...


27/1/2017

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΟΤΕΡΩΝ ΑΝΤΙΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΕ ΛΟΙΜΩΞΗ ΜΕ ΤΟΝ ΙΟ ΤΗΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ C

Κατευθυντήριες οδηγίες χρήσης νεότερων αντιικών φαρμάκων σε λοίμωξη με τον ιό της Ηπατίτιδας C από την ΕΕΜΗ

περισσότερα...


7/10/2016

EASL Recommendations on Treatment of Hepatitis C 2016

Ενημερωθείτε για τις νέες κατευθυντήριες οδηγίες για την διαχείριση των ασθενών με ηπατίτιδα C που πρόσφατα δημοσιοποιήθηκαν από την EASL

περισσότερα...


15/12/2015

KΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΛΟΙΜΩΞΗ ΜΕ ΤΟΝ ΙΟ ΤΗΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ C

Οι συστάσεις θεραπευτικής παρέμβασης σε ασθενείς με HCV λοίμωξη εξαρτώνται από τη φάση της HCV λοίμωξης στην οποία βρίσκεται ο κάθε ασθενής. Οι φάσεις της HCV λοίμωξης από πλευράς θεραπευτικής παρέμβασης μπορεί να διακριθούν σε οξεία ΗCV λοίμωξη και χρόνια HCV λοίμωξη. Ασθενείς με διπλές HCV και HBV (ιός ηπατίτιδας B) ή τριπλές ΗCV και HBV και HDV (ιός ηπατίτιδας D) λοιμώξεις αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση ανάλογα με τον ιό ηπατίτιδας που κυριαρχεί.

περισσότερα...


4/9/2015

EASL Clinical Practice Guidelines: Autoimmune hepatitis

Autoimmune hepatitis (AIH) was the first liver disease for which an effective therapeutic intervention, corticosteroid treatment, was convincingly demonstrated in controlled clinical trials. However, 50 years later AIH still remains a major diagnostic and therapeutic challenge. There are two major reasons for this apparent contradiction: Firstly, AIH is a relatively rare disease. Secondly, AIH is a very heterogeneous disease.

περισσότερα...18/5/2015

Κατευθυντήριες οδηγίες για την Ηπατίτιδα C από το ΚΕΕΛΠΝΟ

Δείτε τις κατευθυντήριες οδηγίες για την διαχείριση ασθενών με ηπατίτιδα C

περισσότερα...


7/4/2015

Κατευθυντήριες οδηγίες ΕΕΜΗ για τη διάγνωση και θεραπεία της αυτοανόσου ηπατίτιδας

Κατευθυντήριες οδηγίες ΕΕΜΗ για τη διάγνωση και θεραπεία της αυτοανόσου ηπατίτιδας

περισσότερα...