Newsfeed
13/11/2019

Υποτροφίες

ILC London 2020, Υποστήριξη συμμετοχής από την ΕΕΜΗ

Tο Δ.Σ. της ΕΕΜΗ αποφάσισε να στηρίξει οικονομικά με το ποσό των 1000€ την παρακολούθηση του International Liver Congress 2020, που πρόκειται να διεξαχθεί 15-19 Απριλίου 2020 στο Λονδίνο από νέους ερευνητές-μέλη της ΕΕΜΗ (εγγεγραμμένα έως σήμερα) ηλικίας μικρότερης των 35 ετών

περισσότερα...


6/11/2019

Βιβλιογραφικά δεδομένα

Safety of two different doses of simvastatin plus rifaximin in decompensated cirrhosis (LIVERHOPE-SAFETY): a randomised, double-blind, placebo-controlled, phase 2 trial

Εισαγωγή: Η χρήση στατινών έχει ευεργετικές δράσεις στην ενδοηπατική κυκλοφορία και μειώνει την πίεση στην πυλαία κυκλοφορία. Η ριφαξιμίνη από την άλλη πλευρά τροποποιεί το μικροβίωμα και προλαμβάνει τη βακτηριακή αλλόθεση

περισσότερα...


6/11/2019

Βιβλιογραφικά δεδομένα

The Impact of Coronary Artery Disease and Statins on Survival After Liver Transplantation

Η καρδιαγγειακή νόσος (cardiovascular disease - CVD) αποτελεί έναν σημαντικό παράγοντα μακροχρόνιας θνησιμότητας μετά τη μεταμόσχευση ήπατος (liver transplantation - LT), καθιστώντας επιτακτική την επιθετική τροποποίηση του καρδιαγγειακού κινδύνου.

περισσότερα...


6/11/2019

Βιβλιογραφικά δεδομένα

Minimal increases of serum alpha‐foetoprotein herald HCC detection in Caucasian HBV cirrhotic patients under long‐term oral therapy

Σε Καυκάσιους ασθενεις με αντιρροποπούμενη κίρρωση οφειλόμενη σε HBV λοίμωξη, ο κίνδυνος ανάπτυξης ηπατοκυτταρικού καρκίνου (ΗΚΚ) παραμένει παρά τη μακροχρόνια θεραπεία με νουκλεο(τ)σιδικά ανάλογα (Nucleo(s)tide analogues-NUCs).

περισσότερα...


6/11/2019

Βιβλιογραφικά δεδομένα

Are There Upper Limits in Tumor Burden for Down‐Staging of Hepatocellular Carcinoma to Liver Transplant? Analysis of the All‐Comers Protocol

Οι ασθενείς με ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα (ΗΚΚ) που εμπίπτουν στα κριτήρια βελτίωσης του σταδίου κατά BCLC (down‐staging-DS) του University of California, San Francisco (UCSF‐DS) (μία βλάβη > 5 εκ και ≤ 8 cm; δύο ή περισσότερες βλάβες η καθεμία ≤ 5 εκ, ή 4 με 5 βλάβες η καθεμία ≤ 3 cm

περισσότερα...


6/11/2019

Βιβλιογραφικά δεδομένα

Effect of the clinical course of acute on chronic liver failure prior to liver transplantation on post-transplant survival

Εισαγωγή: Η οξεία επί χρονίας ηπατική ανεπάρκεια (ACLF) είναι συνδεδεμένη με την εικόνα μιας σοβαρής συστηματικής φλεγμονής με χαρακτηριστική οξεία ηπατική ανεπάρκεια, ανάπτυξη πολύ-οργανικής ανεπάρκειας και υψηλή θνησιμότητα εντός 28 ημερών. Για ασθενείς με ACLF σταδίου 3 συγκεκριμένα,

περισσότερα...


1/11/2019

Νέα

1η Νοεμβρίου : Πανελλήνια Ημέρα Δωρεάς Οργάνων

Ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων (Ε.Ο.Μ.), έχει θεσπίσει από το 2007 την 1η Νοεμβρίου ως «Πανελλήνια Ημέρα Δωρεάς Οργάνων & Μεταμοσχεύσεων». Στόχος της ημέρας αυτής είναι η ευαισθητοποίηση του κοινού για την αξία της δωρεάς οργάνων σώματος και να αποτελέσει αφορμή για συζήτηση με το οικείο μας περιβάλλον, γύρω από το σημαντικό ζήτημα της Δωρεάς Οργάνων.

περισσότερα...


31/10/2019

Ημερίδες

Σύνοψη AASLD 2019

Στις 23 Νοεμβρίου 2019 πρόκειται να πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη επιστημονική εκδήλωση με θέμα ΣΥΝΟΨΗ AASLD 2019 στο Αμφιθέατρο "Φ.ΦΕΣΣΑΣ" του Λαϊκού Νοσοκομείου.

περισσότερα...


29/10/2019

Νέα

Οκτώβριος, μήνας ευαισθητοποίησης για τον Καρκίνο του Ήπατος

Ο ηπατοκυτταρικός καρκίνος (ΗΚΚ) αποτελεί το 85-90% των πρωτοπαθών νεοπλασιών του ήπατος και είναι ένα από τα συχνότερα εμφανιζόμενα νεοπλάσματα αποτελώντας την 6η κατά σειρά συχνότητας εμφάνισης κακοήθη νόσο σε παγκόσμιο επίπεδο. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός

περισσότερα...


29/10/2019

Λοιπές Εκδηλώσεις

11th International Congress of Internal Medicine

11th International Congress of Internal Medicine, March 19-21, 2020 Royal Olympic Hotel, Athens, Greece

περισσότερα...


29/10/2019

Βιβλιογραφικά δεδομένα

The association between hepatocellular carcinoma and direct‐acting anti‐viral treatment in patients with decompensated cirrhosis

Τα DAAs έχουν μεταμορφώσει την αντιμετώπιση του ιού της ηπατίτιδας C (HCV), ιδιαίτερα σε ασθενείς που πάσχουν από μη αντιρροπούμενη κίρρωση. Ωστόσο, η επίδρασή τους στο ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα (ΗΚΚ) παραμένει ασαφής.

περισσότερα...


29/10/2019

Βιβλιογραφικά δεδομένα

Validation of a Model for Identification of Patients With Compensated Cirrhosis at High Risk of Decompensation

Είναι σημαντικό να αναγνωρίζονται έγκαιρα οι ασθενείς με προχωρημένη ηπατοπάθεια. Οι εργαστηριακές εξετάσεις ρουτίνας που αξιολογούν την ηπατική λειτουργία και την ίνωση παρέχουν δεδομένα τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό της πρόγνωσης των ασθενών.

περισσότερα...


25/10/2019

Βιβλιογραφικά δεδομένα

Proton Pump Inhibitors Are Associated With Minimal and Overt Hepatic Encephalopathy and Increased Mortality in Patients With Cirrhosis

H αρχόμενη/υποκλινική ηπατική εγκεφαλοπάθεια (Minimal hepatic encephalopathy -MHE) είναι μια υποκλινική γνωσιακή διαταραχή που παρατηρείται συχνά σε κιρρωτικούς ασθενείς. Οι αναστολείς της αντλίας πρωτονίων (Proton pump inhibitors -PPIs) μπορούν να συμβάλλουν

περισσότερα...


16/10/2019

Βιβλιογραφικά δεδομένα

Home‐Based Exercise in Patients Awaiting Liver Transplantation: A Feasibility Study

Η ασθενικότητα (frailty) σχετίζεται με αυξημένη θνησιμότητα πριν και μετά τη μεταμόσχευση ήπατος (liver transplantation (LT). Δεν υπάρχουν τυποποιημένα προγράμματα άσκησης, και ιδιαίτερα κατ’ οίκον προγράμματα άσκησης (home‐based exercise programs -HBEPs), για τους ασθενείς που βρίσκονται στην αναμονή

περισσότερα...


8/10/2019

Βιβλιογραφικά δεδομένα

Association between nut consumption and non‐alcoholic fatty liver disease in adults

H αυξημένη κατανάλωση ξηρών καρπών έχει συσχετισθεί με μείωση της φλεγμονής, της ινσουλινοαντοχής και του οξειδωτικού stress. Αν και αυτοί οι παράγοντες εμπλέκονται στενά στην παθογένεση της μη αλκοολικής λιπώδους

περισσότερα...


8/10/2019

Βιβλιογραφικά δεδομένα

Superior Wait‐List Outcomes in Patients with Alcohol‐Associated Liver Disease Compared With Other Indications for Liver Transplantation

H σχετιζόμενη με το αλκοόλ ηπατική νόσο, (alcohol‐associated liver disease-ALD) αποτελεί τη συχνότερη ένδειξη μεταμόσχευσης ήπατος στις ΗΠΑ και την Ευρώπη. Μια 6μηνη περίοδος αποχής από το αλκοόλ απαιτείται από πολλά προγράμματα μεταμόσχευσης προ της ένταξης στη λίστα

περισσότερα...


8/10/2019

Βιβλιογραφικά δεδομένα

The Role of Hepatitis B Surface Antigen in Nucleos(t)ide Analogues Cessation Among Asian Patients With Chronic Hepatitis B: A Systematic Review

Στην πραγματική κλινική πράξη, η επ’ αόριστον θεραπεία της χρόνιας ηπατίτιδας Β με νουκλεοσ(τ)ιδικά ανάλογα (HBV) είναι μη ρεαλστική. Τα συχνότερα χρησιμοποιούμενα τελικά σημεία είναι η καταστολή του HBV DNA με επίτευξη μη ανιχνεύσιμων επιπέδων σε συνδυασμό

περισσότερα...


4/10/2019

Βιβλιογραφικά δεδομένα

The rise of Clostridioides difficile infections and fall of associated mortality in hospitalized advanced cirrhotics

Οι κιρρωτικοί βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο λοίμωξης από Clostridioides difficile infection (CDI) η οποία σχετίζεται με υψηλή νοσηρότητα και θνητότητα. Ωστόσο, η επίδραση της CDI στους κιρρωτικούς

περισσότερα...


3/10/2019

Υποτροφίες

Υποτροφία Μετεκπαίδευσης στην Ηπατολογία σε Κέντρο του Εξωτερικού

Η Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Ήπατος προκηρύσσει για το έτος 2020 τη χορήγηση τριών (3) υποτροφιών για μεταπτυχιακή εκπαίδευση

περισσότερα...


3/10/2019

Συνέδρια

27η Διημερίδα Ιογενών Ηπατιτίδων "Στέφανος Χατζηγιάννης"

Η 27η Διημερίδα Ιογενών Ηπατιτίδων "Στέφανος Χατζηγιάννης" πρόκειται να πραγματοποιηθεί το Σάββατο 1η και Κυριακή 2 Φεβρουαρίου 2020, στο Αμφιθέατρο Γ. ΚΟΤΖΙΑΣ (κτίριο 15), της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ.

περισσότερα...

Κατευθυντήριες Οδηγίες
14/3/2019

Αναθεωρημένες Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Αυτοάνοση Ηπατίτιδα

Δείτε τις αναθεωρημένες κατευθυντήριες οδηγίες για την Αυτοάνοση Ηπατίτιδα που δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό Annals of Gastroenterology...

περισσότερα...


13/9/2018

Έγκριση φαρμάκων για την ηπατίτιδα C

Από 12/9/2018 τα φάρμακα SOVALDI, HARVONI, VIEKIRAX, EXVIERA, ZEPATIER, EPCLUSA και MAVIRET μπορεί να εγκρίνονται μέσω του θεραπευτικού μητρώου για την ηπατίτιδα C με βάση τις εγκεκριμένες ενδείξεις τους για όλους τους ασθενείς ανεξαρτήτως σταδίου ίνωσης.

περισσότερα...


22/5/2018

Κατευθυντήριες Οδηγίες Αντιμετώπισης Ασθενών με Λοίμωξη από τον ιό της Ηπατίτιδας Β

Ενημερωθείτε για τις νέες κατευθυντήριες οδηγίες αντιμετώπισης ασθενών με λοίμωξη από τον ιό της Ηπατίτιδας Β από το ΚΕΕΛΠΝΟ

περισσότερα...10/7/2017

Εγκεκριμένα-προτεινόμενα θεραπευτικά σχήματα με βάση τον πρόσφατο κατάλογο συνταγογραφούμενων φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων(ΦΕΚ: 2296/06-07-2017) και τις κατευθυντήριες οδηγίες της ΕΕΜΗ

Δημοσιεύθηκε ο νέος κατάλογος συνταγογραφούμενων φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων (ΦΕΚ: 2296/6-7-2017) που περιλαμβάνει και τα νέα αντιικά φάρμακα για την ηπατίτιδα C. Μετά από την ολοκλήρωση της σχετικής διαπραγμάτευσης και με διαρκή και συντονισμένη προσπάθεια της ηπατολογικής κοινότητας, τα νέα αντιικά φάρμακα για την ηπατίτιδα C εγκρίνονται σε περισσότερες ομάδες ασθενών

περισσότερα...


25/4/2017

EASL Clinical Practical Guidelines on the management of acute (fulminant) liver failure

EASL Clinical Practical Guidelines on the managementof acute (fulminant) liver failure

περισσότερα...


24/4/2017

EASL 2017 Clinical Practice Guidelines on the management of hepatitis B virus infection

EASL 2017 Clinical Practice Guidelines on the management of hepatitis B virus infection

περισσότερα...


24/4/2017

EASL Clinical Practice Guidelines: The diagnosis and management of patients with primary biliary cholangitis

EASL Clinical Practice Guidelines: The diagnosis and managementof patients with primary biliary cholangitis

περισσότερα...


24/4/2017

Role of endoscopy in primary sclerosing cholangitis: European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE) and European Association for the Study of the Liver (EASL) Clinical Guideline

Role of endoscopy in primary sclerosing cholangitis: European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE) and EuropeannAssociation for the Study of the Liver (EASL) Clinical Guideline

περισσότερα...


27/1/2017

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΟΤΕΡΩΝ ΑΝΤΙΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΕ ΛΟΙΜΩΞΗ ΜΕ ΤΟΝ ΙΟ ΤΗΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ C

Κατευθυντήριες οδηγίες χρήσης νεότερων αντιικών φαρμάκων σε λοίμωξη με τον ιό της Ηπατίτιδας C από την ΕΕΜΗ

περισσότερα...


7/10/2016

EASL Recommendations on Treatment of Hepatitis C 2016

Ενημερωθείτε για τις νέες κατευθυντήριες οδηγίες για την διαχείριση των ασθενών με ηπατίτιδα C που πρόσφατα δημοσιοποιήθηκαν από την EASL

περισσότερα...


15/12/2015

KΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΛΟΙΜΩΞΗ ΜΕ ΤΟΝ ΙΟ ΤΗΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ C

Οι συστάσεις θεραπευτικής παρέμβασης σε ασθενείς με HCV λοίμωξη εξαρτώνται από τη φάση της HCV λοίμωξης στην οποία βρίσκεται ο κάθε ασθενής. Οι φάσεις της HCV λοίμωξης από πλευράς θεραπευτικής παρέμβασης μπορεί να διακριθούν σε οξεία ΗCV λοίμωξη και χρόνια HCV λοίμωξη. Ασθενείς με διπλές HCV και HBV (ιός ηπατίτιδας B) ή τριπλές ΗCV και HBV και HDV (ιός ηπατίτιδας D) λοιμώξεις αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση ανάλογα με τον ιό ηπατίτιδας που κυριαρχεί.

περισσότερα...


4/9/2015

EASL Clinical Practice Guidelines: Autoimmune hepatitis

Autoimmune hepatitis (AIH) was the first liver disease for which an effective therapeutic intervention, corticosteroid treatment, was convincingly demonstrated in controlled clinical trials. However, 50 years later AIH still remains a major diagnostic and therapeutic challenge. There are two major reasons for this apparent contradiction: Firstly, AIH is a relatively rare disease. Secondly, AIH is a very heterogeneous disease.

περισσότερα...18/5/2015

Κατευθυντήριες οδηγίες για την Ηπατίτιδα C από το ΚΕΕΛΠΝΟ

Δείτε τις κατευθυντήριες οδηγίες για την διαχείριση ασθενών με ηπατίτιδα C

περισσότερα...


7/4/2015

Κατευθυντήριες οδηγίες ΕΕΜΗ για τη διάγνωση και θεραπεία της αυτοανόσου ηπατίτιδας

Κατευθυντήριες οδηγίες ΕΕΜΗ για τη διάγνωση και θεραπεία της αυτοανόσου ηπατίτιδας

περισσότερα...