Δεκέμβριος 2009

Βιβλιογραφικά δεδομένα

  • «Παράγοντες κινδύνου πρώιμης και όψιμης υποτροπής του ηπατοκυτταρικού καρκινώματος σε έδαφος χρόνιας HBV λοιμώξεως»

Για να δείτε το άρθρο πιέστε εδώ

  • «Αντίσταση στην ινσουλίνη ως προγνωστικός παράγοντας ταχείας ιολογικής ανταπόκρισης σε μη διαβητικούς ασθενείς με Χρόνια Ηπατίτιδα C & γονότυπο Ι»

Για να δείτε το άρθρο πιέστε εδώ

  • «Μακροχρόνια έκβαση HBeAg αρνητικών φορέων του επιφανειακού αντιγόνου της ηπατίτιδας Β σε σχέση με τις διαχρονικές μεταβολές των επιπέδων της αλανινικής αμινοτρασφεράσης» 

Για να δείτε το άρθρο πιέστε  εδώ