Ιανουάριος 2010

Βιβλιογραφικά δεδομένα

  • «Βαριά γαλακτική οξέωση κατα τη διάρκεια θεραπείας της Χρόνιας Ηπατίτιδας Β με εντεκαβίρη σε ασθενείς με διαταραχή της ηπατικής λειτουργίας»

Για να δείτε το άρθρο πιέστε εδώ

  • «Διαγνωστική ακρίβεια & κόστος απεικονιστικών μεθόδων στη διάγνωση μικρού ηπατοκυτταρικού καρκίνου σε κιρρωτικούς ασθενείς»

Για να δείτε το άρθρο πιέστε εδώ