Βιβλιογραφικά δεδομένα
23/1/2018

Metroticket 2.0 Model for Analysis of Competing Risks of Death After Liver Transplantation for Hepatocellular Carcinoma

Εισαγωγή και σκοπός: Η έκβαση της μεταμόσχευσης ήπατος για το ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα (ΗΚΚ) καθορίζεται από γεγονότα σχετιζόμενα ή μη σχετιζόμενα με τον καρκίνο. Η θεραπεία της HCV λοίμωξης έχει μειώσει τα γεγονότα που δε σχετίζονται με τον καρκίνο μεταξύ των ασθενών που λαμβάνουν μοσχεύματα ήπατος...

περισσότερα...


23/1/2018

Longterm calcineurin inhibitor therapy and brain function in patients after liver transplantation

Οι αναστολείς της καλσινευρίνης (calcineurin inhibitors-CNI) συχνά προκαλούν νευρολογικές επιπλοκές πρώιμα μετά την ορθοτοπική μεταμόσχευση ήπατος (orthotopic liver transplantation- OLT). Υποθέσαμε ότι η μακροχρόνια αγωγή με CNI μετά τη μεταμόσχευση προκαλεί δοσοεξαρτώμενη γνωσιακή δυσλειτουργία και μεταβολή της δομής του εγκεφάλου.

περισσότερα...


23/1/2018

An endogenous DNA adduct as a prognostic biomarker for hepatocarcinogenesis and its prevention by Theaphenon E in mice

Το ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα (ΗΚΚ) είναι η τρίτη συχνότερη αιτία παγκοσμίως σχετιζόμενου με καρκίνο θανάτου, κυρίως εξαιτίας της πτωχής του πρόγνωσης. Ένας έγκυρος, σχετιζόμενος με τον παθογενετικό μηχανισμό, προγνωστικός βιοδείκτης, είναι αναγκαίος. Η y-υδροξυ-1,Ν-προπανοδεουξγουανοσίνη (γ-hydroxy-1,N2-propanodeoxyguanosine (γ-OHPdG)]

περισσότερα...


23/1/2018

Decreased portal vein velocity is predictive of the development of portal vein thrombosis: A matched case-control study

Εισαγωγή & Σκοπός: Η θρόμβωση της πυλαίας φλέβας (Portal Vein Thrombosis-PVT) στην κίρρωση μπορεί να οδηγήσει σε ρήξη της αντιρρόπησης και αυξημένη θνητότητα. Σκοπός της μελέτης ήταν να διερευνήσουμε αν η ελαττωμένη ταχύτητα ροής στην πυλαία φλέβα σχετίζεται με μελλοντική PVT.

περισσότερα...


9/1/2018

Toronto HCC risk index: A validated scoring system to predict 10-year risk of HCC in patients with cirrhosis

Οι κατευθυντήριες οδηγίες συστήνουν την επιτήρηση για ανάπτυξη του ηπατοκυτταρικού καρκίνου (ΗΚΚ) όλων των κιρρωτικών ασθενών με υπερηχογράφημα ανά 6 μήνες. Όμως, η συχνότητα εμφάνισης του ΗΚΚ διαφέρει αναλόγως της υποκείμενης ηπατικής νόσου. Η παρούσα μελέτη διερευνά την επίπτωσης του ΗΚΚ σε ασθενείς με κίρρωσης διαφόρων αιτιολογιών και προτείνει μαθηματικό μοντέλο υπολογισμού κινδύνου ΗΚΚ.

περισσότερα...


27/12/2017

A Randomized Trial of Silymarin for the Treatment of Nonalcoholic Steatohepatitis

Το silymarin αποτελεί ένα περίπλοκο μείγμα 6 κύριων φλαβονολιγνάνων και άλλων πολυφενολικών ενώσεων που προέρχονται από το γάλα του γαϊδουράγκαθου Silybum marianum. Παρουσιάζει αντιοξειδωτικές, αντιφλεγμονώδεις και αντι-ινωτικές δράσεις και πιθανώς να ωφελεί ασθενείς με μη αλκοολική λιπώδη νόσο του ήπατος

περισσότερα...


20/12/2017

Milder disease stage in patients with primary biliary cholangitis over a 44-year period: A changing natural history

Οι μεταβολές στο χρόνο των εκδηλώσεων και της κλινικής πορείας ασθενών με πρωτοπαθή χολική χολαγγειίτιδα (PBC) δεν έχουν περιγραφεί επαρκώς. Επιδιώξαμε να περιγράψουμε τις μεταβολές στο χρόνο των χαρακτηριστικών των ασθενών και της νόσου κατά τη διάρκεια μιας περιόδου 44 ετών, σε μια μεγάλη διεθνή PBC ομάδα 4805 ασθενών που διαγνώσθηκαν με PBC την περίοδο 1970 έως 2014, σε 17 κέντρα της Ευρώπης και της Βορείου Αμερικής.

περισσότερα...


20/12/2017

Concomitant screening for liver fibrosis and steatosis in French type 2 diabetic patients using Fibroscan

O Σακχαρώδης Διαβήτης τύπου ΙΙ αποτελεί παράγοντα κινδύνου στεατοηπατίτιδας και ίνωσης. Οι μη επεμβατικές μέθοδοι της ελαστογραφίας ήπατος (Liver Stiffness-LS) και της Controlled Attenuation Parameter (CAP) με τη χρήση του Fibroscan® εκτιμούν την ίνωση και τη στεάτωση του ήπατος. Σκοπός της μελέτης ήταν η εκτίμηση της συχνότητας στεάτωσης και σημαντικής ίνωσης του ήπατος σε διαβητικό πληθυσμό της κοινότητας.

περισσότερα...


20/12/2017

Iron-related markers are associated with infection after liver transplantation

Αν και ο σίδηρος ορού είναι γνωστό ότι έχει συσχετισθεί με αυξημένο κίνδυνο λοίμωξης, η εψιδίνη (hepcidin), ο βασικός ρυθμιστής του μεταβολισμού του σιδήρου, δεν έχει συστηματικά διερευνηθεί σε αυτό το πλαίσιο. Η ανακάλυψη πρώιμων βιοδεικτών λοίμωξης, όπως είναι η εψιδίνη, θα μπορούσε να βοηθήσει στην αναγνώριση εκείνων των ασθενών στους οποίους η πρώιμη εμπειρική αντιμικροβιακή θεραπεία

περισσότερα...


28/11/2017

Effect of viral suppression on hepatic venous pressure gradient in hepatitis C with cirrhosis and portal hypertension.

Η πυλαία υπέρταση αποτελεί προγνωστικό δείκτη των επιπλοκών και της θνησιμότητας των ασθενών με ηπατίτιδα C και κίρρωση. Η επίδραση της νέας από του στόματος αντιικής αγωγής (Direct Acting Antivirals, DAAs), χωρίς ιντερφερόνη, στην πυλαία υπέρταση είναι άγνωστη.

περισσότερα...


28/11/2017

Effects of All-Oral Anti-Viral Therapy on HVPG and Systemic Hemodynamics in Patients With Hepatitis C Virus-Associated Cirrhosis

Εισαγωγή και σκοπός: Οι ασθενείς με κίρρωση λόγω του ιού της ηπατίτιδας C και κλινικά σημαντική πυλαία υπέρταση (CSPH, κλίση πίεσης ηπατικής φλέβας [HVPG] 10 mmHg ή παραπάνω), παραμένουν σε κίνδυνο ρήξης της αντιρρόπησης παρά την επίτευξη εμμένουσας ιολογικής ανταπόκρισης (SVR). Διερευνήσαμε τις αιμοδυναμικές αλλαγές κατόπιν SVR σε ασθενείς με CSPH και εάν οι μετρήσεις ηπατικής ακαμψίας (LSMs) μπορούν να αποκλείσουν την παρουσία CSPH.

περισσότερα...


24/11/2017

The 28-year incidence of de novo malignancies after liver transplantation: A single-center analysis of risk factors and mortality in 1616 patients

Οι de novo νεοπλασίες (de novo malignancies- DNM) αποτελούν μια από τις κύριες αιτίες όψιμης θνησιμότητας μετά από μεταμόσχευση ήπατος (Liver Transplantation- LT). Αναλύσαμε 1616 διαδοχικούς ασθενείς που υπεβλήθησαν σε μεταμόσχευση ήπατος μεταξύ του 1998 και του 2006 στο ίδρυμά μας.

περισσότερα...


24/11/2017

Main drivers of outcome differ between short term and long term in severe alcoholic hepatitis: A prospective study

Η κατανόηση των μηχανισμών που καθορίζουν την έκβαση σύμφωνα με το χρονικό πλαίσιο μπορεί να βελτιώσει τη θεραπευτική αντιμετώπιση της σοβαρής αλκοολικής ηπατίτιδας. Εκτιμήσαμε τη βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη επιβίωση στη σοβαρή αλκοολική ηπατίτιδα βάσει της βαρύτητας της νόσου, του εύρους της θεραπευτικής ανταπόκρισης, της μακροχρόνιας επίδρασης της υποτροπής της χρήσης αλκοόλ

περισσότερα...


24/11/2017

Algorithm of Golgi protein 73 and liver stiffness accurately diagnoses significant fibrosis in chronic HBV infection

Εισαγωγή & Σκοπός: H πρωτεΐνη Golgi 73 [serum Golgi protein 73-(GP73)] αποτελεί έναν ισχυρό βιοδείκτη εκτίμησης της ίνωσης. Σκοπός της μελέτης ήταν η ανάπτυξη ενός αλγορίθμου βασισμένου στη GP73 και την ελαστικότητα του ήπατος [Liver Stiffness-LS] προκειμένου να βελτιωθεί περαιτέρω η ακρίβεια εκτίμησης της σοβαρής ίνωσης σε HBV ασθενείς που δεν έχουν λάβει αντιική θεραπεία

περισσότερα...


19/10/2017

Active immunization for prevention of de novo hepatitis B virus infection after adult living donor liver transplantation with a hepatitis B core antigen–positive graft

De novo HBV λοίμωξη [de novo hepatitis B (DNHB)] μπορεί να συμβεί σε λήπτες που δε λαμβάνουν προφύλαξη, μετά από μεταμόσχευση ήπατος από anti-HBc θετικούς δότες. Η ενεργητική ανοσοποίηση έχει αποδειχθεί αποτελεσματική πρόληψη σε παιδιατρικούς λήπτες.

περισσότερα...


19/10/2017

Glecaprevir and Pibrentasvir in Patients with HCV and Severe Renal Impairment

Η χρόνια λοίμωξη από τον ιό της ηπατίτιδας C (HCV) είναι συχνότερη σε ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια, συγκριτικά με ασθενείς με φυσιολογική νεφρική λειτουργία. Επιπλέον, η χρόνια HCV λοίμωξη αποτελεί παράγοντα κινδύνου για ταχύτερη εξέλιξη σε νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου.

περισσότερα...


19/10/2017

The impact of carbapenem resistance on clinical deterioration and mortality in patients with liver disease

Οι λοιμώξεις από πολυανθεκτικά gram αρνητικά βακτήρια επιβαρύνουν σημαντικά την πρόγνωση των ασθενών με ηπατική νόσο. Η αντοχή στις καρβαπενέμες ιδιατέρως περιορίζει ακόμα περισσότερο τις θεραπευτικές επιλογές. Η μελέτη διερευνά την επίπτωση των καρβαπενέμη-ανθεκτικών Gram αρνητικών βακτηρίων στην έκβαση ασθενών με ηπατική νόσο και κίρρωση.

περισσότερα...


11/10/2017

Impact of beta-blockers on cardiopulmonary exercise testing in patients with advanced liver disease

Οι ασθενείς με προχωρημένη ηπατοπάθεια μπορεί να αναπτύξουν πυλαία υπέρταση που δυνητικά να οδηγήσει σε κιρσορραγία. Οι β-αναστολείς μειώνουν την πίεση στην πυλαία και ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο αιμορραγίας.

περισσότερα...


11/10/2017

Influence of Metabolic Risk Factors on Risk of Hepatocellular Carcinoma and Liver-Related Death in Men With Chronic Hepatitis B: A Large Cohort Study

Ελάχιστα είναι γνωστά όσον αφορά τη συσχέτιση του απόλυτου κινδύνου ηπατοκυτταρικού καρκινώματος (ΗΚΚ) και θανάτου σχετιζόμενου με ηπατοπάθεια με μεταβολικούς παράγοντες κινδύνου σε ασθενείς με χρόνια λοίμωξη από τον ιό της ηπατίτιδας Β (ΗΒV).

περισσότερα...


11/10/2017

Histological subtypes of hepatocellular carcinoma are related to gene mutations and molecular tumor classification.

Ο ηπατοκυτταρικός καρκίνος (ΗΚΚ) παρουσιάζει σημαντική ετερογένεια όσον αφορά την παθολογοανατομική και τη μοριακή ταξινόμηση. Ως εκ τούτου έχουν οριστεί ιστολογικοί υπότυποι και προτείνεται η μοριακή ταξινόμηση του όγκου, βασιζόμενη στην έκφραση γονιδίων και σε μοριακές μεταλλάξεις.

περισσότερα...


2/10/2017

Statins decrease the risk of decompensation in hepatitis B virus– and hepatitis C virus–related cirrhosis: A population-based study

Η λήψη στατίνης μειώνει τον κίνδυνο ρήξης αντιρρόπησης σε HCV κιρρωτικούς ασθενείς. Παραμένει ωστόσο άγνωστο έως τώρα κατά πόσο το ευεργετικό αυτό αποτέλεσμα μπορεί να επεκταθεί στο γενικό πληθυσμό των κιρρωτικών ή σε κιρρωτικούς άλλης αιτιολογίας όπως είναι....

περισσότερα...


2/10/2017

Dropout rate from the liver transplant waiting list because of hepatocellular carcinoma progression in hepatitis C virus–infected patients treated with direct-acting antivirals

Υπάρχει ανησυχία αυξημένου κινδύνου υποτροπής ηπατοκυτταρικού καρκίνου (ΗΚΚ) μετά από θεραπεία με άμεσα δρώντα αντιικά (Direct- acting antiviral-DAA) σε κιρρωτικούς ασθενείς με προηγούμενη πλήρη ογκολογική ανταπόκριση.

περισσότερα...


11/9/2017

ΝorUrsodeoxycholic acid improves cholestasis in primary sclerosing cholangitis.

Για τη θεραπεία της πρωτοπαθούς σκληρυντικής χολαγγειΐτιδας (ΠΣΧ) κανένα φάρμακο δεν έχει αποδειχθεί αποτελεσματικό έως τώρα και η μεταμόσχευση ήπατος παραμένει η μοναδική θεραπευτικά επιλογή σε προχωρημένο στάδιο της νόσου. Το 24-nor-ουρσοδεοξυχολικό οξύ (norUDCA) είναι C23 ομόλογο του UDCA

περισσότερα...


1/9/2017

Efficacy and Safety of Direct Acting Antivirals for the Treatment of Mixed Cryoglobulinemia

Η μικτή κρυοσφαιριναιμία (ΜΚ) έχει στενή συσχέτιση με τη χρόνια ηπατίτιδα C (ΧΗC) και είναι αποτέλεσμα της ανοσολογικής διέγερσης των Β κυττάρων από τη χρόνια λοίμωξη. Η εναπόθεση ανοσοσυμπλεγμάτων μπορεί να οδηγήσει σε συστηματική αγγειίτιδα (μικτή κρυοσφαιριναιμική αγγειίτιδα-ΜΚΑ) με δερματικές,

περισσότερα...


31/8/2017

Low-Level Viremia and the Increased Risk of Hepatocellular Carcinoma in Patients Receiving Entecavir Treatment

Η μακροπρόθεσμη κλινική επίπτωση της χαμηλού επιπέδου ιαιμίας (low-level viremia- LLV <2000 IU/mL) δεν είναι γνωστή. Ως εκ τούτου, δεν είναι ξεκαθαρισμένο αν η ανάπτυξη LLV κατά τη διάρκεια της μονοθεραπείας με εντεκαβίρη απαιτεί αλλαγή της θεραπείας. Έγινε αναδρομική μελέτη 875 HBV πρωτοθεραπευόμενων ασθενών (μέση ηλικία 47.7 έτη, άρρενες= 564 [65.5%], κίρρωση= 443[50.6%])

περισσότερα...


31/8/2017

Double-Blind Randomized Controlled Trial of the Routine Perioperative Use of Terlipressin in Adult Living Donor Liver Transplantation

Η περιεγχειρητική χορήγηση της τερλιπρεσσίνης (Tp) κατά τη μεταμόσχευση ήπατος από ζώντες δότες (Living Donor Liver Transplantation-LDLT) έχει φανεί ότι μειώνει τις διεγχειρητικές πυλαίες πιέσεις και βελτιώνει τη νεφρική λειτουργία. Ο ρόλος και η ασφάλειά της δεν έχει ποτέ εκτιμηθεί σε μία διπλή τυφλή τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη μελέτη

περισσότερα...


2/8/2017

Drug-induced liver injury: recent advances in diagnosis and risk assessment

Η φαρμακευτική ηπατοτοξικότητα (Drug Induced Liver Injury-DILI), αποτελεί τη συχνότερη αιτία οξείας ηπατικής ανεπάρκειας (Acute Liver Failure-ALF) σε ΗΠΑ και Ευρώπη, καθώς και τη συχνότερη αιτία απόσυρσης φαρμάκου από την αγορά.

περισσότερα...


2/8/2017

Evaluation of Hepatitis B Reactivation Among 62,920 Veterans Treated With Oral Hepatitis C Antivirals

Η επανεργοποίηση της HBV λοίμωξης έχει αναφερθεί σε HCV ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με DAA. Ο συνολικός κίνδυνος για τους ασθενείς με χρόνια ηπατίτιδα Β ή παρελθούσα HBV λοίμωξη στα πλαίσια των DAA παραμένει άγνωστος. Σκοπός της μελέτης ήταν η αναγνώριση και ο χαρακτηρισμός της επανεργοποίησης της HBV λοίμωξης μεταξύ βετεράνων που έλαβαν θεραπεία με DAA.

περισσότερα...


2/8/2017

Negativization of Viremia Prior to Liver Transplant Reduces Early Allograft Dysfunction in Hepatitis C–Positive Recipients

Αν και η πρώιμη δυσλειτουργία του αλλομοσχεύματος επιδρά αρνητικά στην επιβίωση από τους πρώτους μήνες μετά τη μεταμόσχευση ήπατος (liver transplantation-LT), οι άμεσα δρώντες αντιικοί παράγοντες (direct acting antiviral agents-DAAs) έχουν φέρει επανάσταση στη θεραπεία της ηπατίτιδας C. Οι ερευνητές μελέτησαν τον ορισμό της πρώιμης δυσλειτουργίας του αλλομοσχεύματος που προβλέπει καλύτερα την εντός 90 ημερών απώλεια μοσχεύματος και αναγνώρισαν παράγοντες κινδύνου πρώιμης δυσλειτουργίας....

περισσότερα...


18/7/2017

Regorafenib for patients with hepatocellular carcinoma who progressed on sorafenib treatment (RESORCE): a randomised, double-blind, placebo-controlled, phase 3 trial

Ο ηπατοκυτταρικός καρκίνος (HKK) αποτελεί την 3η συχνότερη αιτία θανάτου από καρκίνο παγκοσμίως με πάνω από μισό εκατομμύριο νέες διαγνώσεις ανά έτος. Παρά την εφαρμογή πρωτόκολλων επιτήρησης, σημαντικό ποσοστό (30-60%) διαγνώσεων ΗΚΚ στην κλινική πράξη αφορά σε προχωρημένα στάδια, καθιστώντας

περισσότερα...


20/6/2017

Hepatocellular carcinoma decreases the chance of successful hepatitis C virus therapy with direct-acting antivirals

Μέχρι πρόσφατα οι θεραπευτικές επιλογές για ασθενείς με χρόνια HCV λοίμωξη, κίρρωση και ηπατοκυτταρικό καρκίνο (ΗΚΚ) ήταν περιορισμένες. Όμως, δεν υπάρχουν αρκετά δεδομένα για τη χρήση των DAAs σε ασθενείς με ΗΚΚ, ο οποίος ενδέχεται να επιδρά αρνητικά στην ανταπόκριση στην αγωγή. Ο σκοπός της παρούσας μελέτης από τις ΗΠΑ ήταν να εκτιμηθεί η αποτελεσματικότητα των DAAs σε ασθενείς με HCV κίρρωση και ΗΚΚ (είτε θεραπευμένο, είτε ενεργό), συγκριτικά με τους ασθενείς χωρίς ΗΚΚ.

περισσότερα...


13/6/2017

In Patients With Severe Alcoholic Hepatitis, Prednisolone Increases Susceptibility to Infection and Infection-Related Mortality, and Is Associated With High Circulating Levels of Bacterial DNA

Η σοβαρή αλκοολική ηπατίτιδα (ΣΑΗ) αποτελεί οξεία εκδήλωση στο φάσμα της αλκοολικής ηπατοπάθειας, με 90ήμερη θνητότητα που φτάνει το 30-40%. Όπως συμβαίνει και σε άλλες μορφές βαριάς ηπατικής νόσου, η ΣΑΗ συνοδεύεται από αυξημένο κίνδυνο δυνητικά θανατηφόρων λοιμώξεων. Υπολογίζεται ότι περίπου 15-25% των ασθενών έχει ήδη λοίμωξη κατά τη διάγνωση της ΣΑΗ, ενώ ανάλογο ποσοστό θα εμφανίσει λοίμωξη μετά από έναρξη θεραπείας με στεροειδή.

περισσότερα...


9/6/2017

Treatment of hepatitis C virus infection in patients with cirrhosis and predictive value of model for end-stage liver disease: Analysis of data from the Hepa-C registry

Τα απευθείας δρώντα αντιικά φάρμακα (direct acting antivirals, DAAs) είναι πολύ αποτελεσματικά και καλά ανεκτά σε ασθενείς με χρόνια ηπατίτιδα C, συμπεριλαμβανομένου και εκείνων με αντιρροπούμενη κίρρωση. Παρόλο αυτά, τα στοιχεία σε ασθενείς με προχωρημένη ηπατική νόσο είναι περιορισμένα.

περισσότερα...


9/6/2017

Beneficial and harmful effects of nonselective beta blockade on acute kidney injury in liver transplant candidates

Οι μη-εκλεκτικοί β-αναστολείς (non selective beta-blockers, NSBB) κατέχουν σημαντικό ρόλο στην πρόληψη της αιμορραγίας λόγω πυλαίας υπέρτασης σε κιρρωτικούς ασθενείς. Ωστόσο, πρόσφατες μελέτες προτείνουν ότι οι NSBB μπορεί να είναι επιβλαβείς σε ασθενείς με τελικού σταδίου ηπατική νόσο.

περισσότερα...


7/6/2017

Safety and efficacy of direct- acting antivirals for the treatment of chronic hepatitis C in a real- world population aged 65 years and older

Ο αριθμός των ηλικιωμένων ασθενών με χρόνια ηπατίτιδα C (CHC) και προχωρημένη ηπατική ίνωση/κίρρωση αναμένεται να αυξηθεί τα επόμενα χρόνια. Οι ασθενείς προχωρημένης ηλικίας με CHC θεωρούνται ομάδα με ιδιαιτερότητες όσον αφορά τη θεραπεία με direct- acting antivirals (DAAs) λόγω πιθανής συνοσηρότητας με μεταβολικά, καρδιαγγειακά, πνευμονολογικά και αιματολογικά νοσήματα. Επίσης, οι κλινικές μελέτες έγκρισης των DAA’s δεν περιελάμβαναν πολλούς ασθενείς ηλικίας ≥ 75 έτη.

περισσότερα...


6/6/2017

Objective response by mRECIST as a predictor and potential surrogate end-point of overall survival in advanced HCC

Τα τροποποιημένα κριτήρια εκτίμησης ανταπόκρισης των συμπαγών όγκων (mRECIST) δημιουργήθηκαν με σκοπό να ξεπεραστούν οι περιορισμοί των κλασσικών κριτηρίων RECIST στην εκτίμηση της ανταπόκρισης του ηπατοκυτταρικού καρκίνου (ΗΚΚ) στη θεραπεία

περισσότερα...


3/5/2017

Effects of Alfapump™ System on Kidney and Circulatory Function in Patients with Cirrhosis and Refractory ascites

Το σύστημα alfapump έχει προταθεί ως μία νέα θεραπευτική επιλογή σε ασθενείς με ανθεκτικό ασκίτη. Το σύστημα απομακρύνει την ασκιτική συλλογή από την περιτοναϊκή κοιλότητα στην ουροδόχο κύστη, δημιουργώντας μία συνεχόμενη παρακέντηση χαμηλού-όγκου.

περισσότερα...


3/5/2017

New classification of liver biopsy assessment for fibrosis in chronic hepatitis B patients before and after treatment

Η ηπατική ίνωση αποτελεί το αποτέλεσμα των δυναμικών αλλαγών που συμβαίνουν μεταξύ της γένεσης και της λύσης του ινώδους ιστού. Τα υπάρχοντα δεδομένα στην ηπατίτιδα Β έχουν δείξει ότι η αντιική θεραπεία μπορεί να αναστρέψει την ηπατική ίνωση, ακόμα και την κίρρωση όταν αυτή βρίσκεται σε αρχικά στάδια. Ωστόσο, τα υπάρχοντα συστήματα εκτίμησης εστιάζονται κυρίως στη βαρύτητα της ίνωσης και όχι στις δυναμικές αλλαγές που συμβαίνουν σε αυτή.

περισσότερα...


25/4/2017

Hepatitis B reactivation in patients with chronic hepatitis C undergoing anti-viral therapy with an interferon-free regimen

Το τελευταίο διάστημα προέκυψαν δεδομένα, που υποστηρίζουν την πιθανότητα αναζωπύρωσης της λοίμωξης από τον ιό της ηπατίτιδας Β (Hepatitis B Virus, HBV) κατά τη διάρκεια θεραπείας ασθενών με χρόνια ηπατίτιδα C με αμέσως δρώντα αντιικά φάρμακα (Direct Acting Antivirals, DDAs). Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν....

περισσότερα...


25/4/2017

Virologic, Clinical, and Immune Response Outcomes of Patients With Hepatitis C Virus–Associated Cryoglobulinemia Treated With Direct-Acting Antivirals

Οι κρυοσφαιρίνες είναι κυκλοφορούντα ανοσοσυμπλέγματα, που συνήθως αποτελούνται από πολυκλωνική IgG ανοσοσφαιρίνη και μονοκλωνική IgM ανοσοσφαιρίνη με δράση ρευματοειδούς παράγοντα. Ανιχνεύονται στο 40-60% των ασθενών με χρόνια ηπατίτιδα C χωρίς να προκαλούν συμπτώματα (Asymptomatic Circulating Cryoglobulins, ACC), ενώ προκαλούν αγγειίτιδα στο 10% περίπου αυτών των ασθενών (Cryoglobulinemic Vasculitis, CV). Η αντιμετώπισή τους γίνεται κατά κύριο λόγο με αντιική θεραπεία έναντι του.....

περισσότερα...


25/4/2017

Hepatitis B virus reactivation during hepatitis C direct-acting antiviral therapy in patients with previous HBV infection

Η ευρεία εφαρμογή της θεραπείας έναντι της χρόνιας ηπατίτιδας C με άμεσα δρώντα αντι-ιικά (DAAs) έφεραν στο προσκήνιο το θέμα της ενεργοποίησης της ηπατίτιδας B σε ασθενείς με HCV-HBV συλλοίμωξη. Η ενεργοποίηση της HBV αναφέρεται όχι μόνο σε ασθενείς με χρόνια λοίμωξη (HBsAg+), αλλά ακόμα και σε περιπτώσεις παρελθούσας λοίμωξης (HBsAg-/antiHBc+).

περισσότερα...


24/4/2017

Pangenotypic treatment regimens for hepatitis C virus: Advantages and disadvantages in high and low income regions

Υπολογίζεται ότι παγκοσμίως 130-180 εκατομμύρια άνθρωποι πάσχουν από χρόνια ηπατίτιδα C (ΧΗC). Η ΧΗC παρουσιάζει ανομοιογένεια όσον αφορά τον επιπολασμό της στις διάφορες περιοχές/χώρες αλλά και την κατανομή των γενοτύπων της.

περισσότερα...


24/4/2017

Simeprevir, daclatasvir and sofosbuvir for hepatitis C virus- infected patients with decompensated liver disease

Η θεραπεία των ασθενών με χρόνια ηπατίτιδα C (ΧΗC) και μη αντιρροπούμενη κίρρωση έχει σοβαρούς θεραπευτικούς περιορισμούς κυρίως εξαιτίας της επίδρασης στον ηπατικό μεταβολισμό των άμεσα δρώντων αντιιικών φαρμάκων (DΑAs). Οι συνδυασμοί που ενδείκνυται είναι αυτός με sofosbuvir, ledipasvir και ριμπαβιρίνη (RBV) για τους γονοτύπους 1,4,5 και 6 για 12 εβδομάδες και επιτυγχάνει SVR ....

περισσότερα...


4/4/2017

Eight weeks of ledipasvir/sofosbuvir is effective for selected patients with genotype 1 hepatitis C virus infection

Η χορήγηση ledipasvir/sofosbuvir (LDV/SOF) για 8 εβδομάδες μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ασθενείς με HCV λοίμωξη από γονότυπο 1, οι οποίοι είναι naïve, δεν έχουν κίρρωση και το ιικό φορτίο προ της θεραπείας είναι <6.000.000 IU/ml. Ωστόσο, η αποτελεσματικότητα αυτού του σχήματος για τη συγκεκριμένη διάρκεια δεν έχει πλήρως τεκμηριωθεί στην καθημερινή κλινική πρακτική

περισσότερα...


4/4/2017

Epidemiology and risk factors for infection after living donor transplantation

Επιδημιολογικά στοιχεία λοιμώξεων μετά από ηπατική μεταμόσχευση είναι περιορισμένα, οπότε στόχος της εργασίας ήταν να μελετήσει την επιδημιολογία και παράγοντες κινδύνου για αυτού του είδους τις λοιμώξεις. Αναλύθηκαν τα στοιχεία 223 ενηλίκων ασθενών με ηπατική μεταμόσχευση από 2000-2015 και συγκεκριμένα για την εμφάνιση λοιμώξεων εντός του πρώτου έτους από την ηπατική μεταμόσχευση.

περισσότερα...


7/3/2017

Η Tremelimumab in combination with ablation in patients with advanced hepatocellular carcinoma

Τα τελευταία χρόνια νέες ανοσοτροποποιητικές θεραπείες κερδίζουν έδαφος στην ογκολογία. Τοπική καταστροφή του ηπατοκυτταρικού καρκίνου (ΗΚΚ) με ραδιοκύματα (RFA), μικροκύματα, κρυοθεραπεία ή χημειοεμβολισμό (TACE) πυροδοτεί την ανοσολογική αντίδραση με αύξηση

περισσότερα...


6/3/2017

Reduction in liver transplant wait-listing in the era of direct-acting antiviral therapy

Τα νεότερα φάρμακα για την ηπατίτιδα C (direct acting antivirals, DAA) τα οποία έχουν λάβει πρόσφατα έγκριση για χρήση σε ασθενείς με ρήξη της αντιρρόπησης, σχετίζονται με βελτίωση της ηπατικής λειτουργίας. Στην παρούσα εργασία γίνεται ανάλυση στις διαχρονικές μεταβολές στα ποσοστά ένταξης

περισσότερα...


6/3/2017

Comparison of longterm outcomes and quality of life in recipients of donation after cardiac death liver grafts with a propensity-matched cohort

Η χρήση ηπατικών μοσχευμάτων από δότες μετά από καρδιακό θάνατο έχει περιοριστεί λόγω των αυξημένων ποσοστών απόρριψης, τα οποία σχετίζονται κυρίως με την εμφάνιση ισχαιμικής χολαγγειοπάθειας. Η υπόθεση των ερευνητών ήταν ότι παρόμοια μακροχρόνια επιβίωση και ποιότητα ζωής επιτυγχάνεται σε λήπτες ηπατικού μοσχεύματος από ασθενείς

περισσότερα...


28/2/2017

Terlipressin Improves Renal Function and Reverses Hepatorenal Syndrome in Patients With Systemic Inflammatory Response Syndrome

Το ΗπατοΝεφρικό Σύνδρομο τύπου 1 (ΗΝΣ-1) αποτελεί μια λειτουργική και πιθανώς αναστρέψιμη διαταραχή της νεφρικής λειτουργίας, που εμφανίζεται σε ασθενείς με μη αντιρροπούμενη κίρρωση του ήπατος. Η τερλιπρεσσίνη είναι ένας συνθετικός αγγειοσυσπαστικός παράγοντας

περισσότερα...


15/2/2017

Tenofovir versus tenofovir plus entecavir for chronic hepatitis B with lamivudine resistance and entecavir resistance

Η αντιιική αγωγή για τη χρόνια ηπατίτιδα Β (ΧΗΒ) μπορεί να είναι ιδιαίτερα δύσκολη εξαιτίας ανάπτυξης αντοχών στα νουκλεοτ(σ)ιδικά ανάλογα (NUC’s). Από τα νεώτερα NUC’s (υψηλού γενετικού φραγμού) η εντεκαβίρη (ETV) παρουσιάζει αντοχή σε ποσοστό 1.2% μετά 5ετή χορήγηση σε naïve ασθενείς που αυξάνει, όμως,

περισσότερα...


15/2/2017

Baseline hepatitis B core antibody predicts treatment response in chronic hepatitis B patients receiving long-term entecavir

Η εντεκαβίρη (ETV) είναι ένας από τους high genetic barrier-to-resistance αντιικούς παράγοντες που χρησιμοποιούνται στην χρόνια HBeAg θετική ηπατίτιδα Β (ΧΗΒ+e). Το ποσοστό ορομετατροπής του HBeAg κυμαίνεται από 12.6%-31% στα 2 έτη και από 24%-44% στα 3 έτη χορήγησης αντιικής αγωγής

περισσότερα...


15/2/2017

Reduction of covalently closed circular DNA with long-term nucleos(t)ide analogue treatment in chronic hepatitis B

To ομοιοπολικά κλειστό κυκλικό DNA (cccDNA) του ιού της ηπατίτιδας Β (HBV) είναι το μίνι-χρωμόσωμα ουσιαστικό για την αντιγραφή του HBV. Είναι εξαιρετικά σταθερό και ανθεκτικό σε νουκλεσ(τ)ιδικά ανάλογα (NUC) ανάλογα. H παραμονή του cccDNA στον πυρήνα των ηπατοκυττάρων εμποδίζει την πλήρη εκρίζωση του ιού.

περισσότερα...


6/2/2017

Antiviral treatment and liver-related complications in hepatitis delta

Η ηπατίτιδα δέλτα αποτελεί τη σοβαρότερη μορφή χρόνιας ιογενούς ηπατίτιδας. Η πεγκυλιωμένη ιντερφερόνη άλφα (pegylated interferon alfa, PEG-IFNα) είναι αποτελεσματική μόνο στο 25-30% των ασθενών και σχετίζεται με συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες.

περισσότερα...


6/2/2017

Budd-chiari syndrome causing acute liver failure: A multicenter case series

To σύνδρομο Budd-Chiari (Budd-Chiari syndrome, BCS) είναι μία σπάνια νόσος που οδηγεί σε απόφραξη της ηπατικής φλεβικής παροχέτευσης, η οποία τυπικά εκδηλώνεται με κοιλιακό άλγος, ίκτερο και ασκίτη χωρίς να υπάρχει ηπατική ανεπάρκεια. Ωστόσο, το BCS μπορεί να οδηγήσει ταχέως σε οξεία ηπατική ανεπάρκεια.

περισσότερα...


20/1/2017

Proton Pump Inhibitors Increase Risk for Hepatic Encephalopathy in Patients With Cirrhosis in a Population Study

Η ηπατική εγκεφαλοπάθεια (ΗΕ) αποτελεί επιπλοκή της κίρρωσης και σχετίζεται με ετήσια θνητότητα που υπερβαίνει το 50%. Σύμφωνα με την επικρατέστερη παθογενετική θεωρία, η ΗΕ είναι το αποτέλεσμα της δράσης στο κεντρικό νευρικό σύστημα προϊόντων του εντερικού μικροβιώματος (αμμωνία, ενδοτοξίνες), το οποίο στον ασθενή με κίρρωση είναι γνωστό ότι παρουσιάζει διαταραχή

περισσότερα...


17/1/2017

Efficacy and tolerability of interferon-free antiviral therapy in kidney transplant recipients with chronic hepatitis C

Περίπου 5-15% των ασθενών, υποβληθέντων σε μεταμόσχευση νεφρού, πάσχουν από χρόνια ηπατίτιδα C, η οποία αυξάνει τον κίνδυνο θανάτου από ηπατική ανεπάρκεια και καρδιοαγγειακές παθήσεις. Επίσης, η χρόνια HCV λοίμωξη σε λήπτες νεφρικού μοσχεύματος

περισσότερα...


5/1/2017

Living donor liver transplantation in patients weighing ≥100 kg: Low graft weight and obesity do not impact outcomes

Η ηπατική μεταμόσχευση από ζώντες δότες (living donor liver transplantation, LDLT) σε παχύσαρκους ασθενείς εγείρει ανησυχίες σχετικά με την εξασφάλιση μοσχευμάτων με «ικανοποιητική» σχέση βάρους μοσχεύματος-λήπτη

περισσότερα...


5/1/2017

Survival and cost-effectiveness of sorafenib therapy in advanced hepatocellular carcinoma: An analysis of the SEER–Medicare database

To sorafenib αποτελεί το μόνο εγκεκριμένο χημειοθεραπευτικό παράγοντα για την αντιμετώπιση ασθενών με προχωρημένο ηπατοκυτταρικό καρκίνο (ΗΚΚ). Ωστόσο, η αποτελεσματικότητά του σε ασθενείς με κίρρωση τάξης Β κατά Child-Pugh δεν είναι καλά μελετημένη

περισσότερα...


5/1/2017

Exercise Reduces Liver Lipids and Visceral Adiposity in Patients With Nonalcoholic Steatohepatitis in a Randomized Controlled Trial

Η αντιμετώπιση της Μη-Αλκοολικής Στεατοηπατίτιδας (ΜΑΣΗ) βασίζεται σε οδηγίες για απώλεια βάρους και άσκηση. Εντούτοις, τα δεδομένα που υποστηρίζουν τη μεμονωμένη χρήση της άσκησης είναι πολύ περιορισμένα. Η παρούσα, τυχαιοποιημένη μελέτη είχε σαν σκοπό τον έλεγχο της επίδρασης της άσκησης, χωρίς

περισσότερα...


3/1/2017

Mortality in hepatitis C patients who achieve a sustained viral response compared to the general population

Στο προσεχές μέλλον ο αριθμός των ασθενών που πέτυχαν εκρίζωση της χρόνιας ηπατίτιδας C αναμένεται να αυξηθεί χάρη στην υψηλή αποτελεσματικότητα των σύγχρονων θεραπειών με τα άμεσα δρώντα αντι-ιικά φάρμακα

περισσότερα...


27/12/2016

A Randomized, Multi-Center, Open-Label Study to Evaluate the Efficacy of Carvedilol vs. Propranolol to Reduce Portal Pressure in Patients With Liver Cirrhosis

Στους κιρρωτικούς ασθενείς που επιτυγχάνουν μείωση της HVPG κατά 20% της αρχικής τιμής ή <12mmHg η εμφάνιση κιρσικής αιμορραγίας είναι σπάνια. Η χρήση καρβεδιλόλης σε πρόσφατη μεταανάλυση αποδείχθηκε ανώτερη των κλασσικών μη εκλεκτικών β-αναστολέων (προπρανολόλη). Πρόκειται για τυχαιοποιημένη

περισσότερα...


7/12/2016

Insulin resistance increases loss of antibody to hepatitis B surface antigen in nondiabetic healthy adults.

Πρόκειται για Κορεατική μελέτη με βασική υπόθεση ότι η αντίσταση στην ινσουλίνη σχετίζεται με την μείωση των επιπέδων του anti-HBs μετά από εμβολιασμό. Η εκτίμηση της αντίστασης στην ινσουλίνη έγινε με

περισσότερα...


5/12/2016

The role of hepatitis E virus infection in adult Americans with acute liver failure

Η οξεία ηπατίτιδα Ε (HEV) αποτελεί ένα από τα κύρια αίτια οξείας ηπατικής ανεπάρκειας σε πολλές αναπτυσσόμενες χώρες, ενώ σπάνια ανιχνεύεται στο Δυτικό κόσμο. Το γεγονός ότι ο έλεγχος αντισωμάτων για ηπατίτιδα Ε δεν πραγματοποιείται

περισσότερα...


5/12/2016

Portopulmonary hypertension: Still an appropriate consideration for liver transplantation?

Η ηπατική μεταμόσχευση σε ασθενείς με πυλαιοπνευμονική υπέρταση έχει συσχετιστεί ιστορικά σε απρόβλεπτη και συχνά δυσμενή έκβαση των ασθενών. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η εμπειρία από το Ηνωμένο Βασίλειο

περισσότερα...


15/11/2016

Early primary biliary cholangitis is characterised by brain abnormalities on cerebral magnetic resonance imaging

Η Πρωτοπαθής Χολική Χολαγγειίτιδα (ΠΧΧ) μπορεί να προκαλέσει κλινικές εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα, όπως είναι η κόπωση, αλλά και ήπιες νοητικές διαταραχές, που αφορούν κυρίως στην ικανότητα συγκέντρωσης και μνήμης. ΟΙ διαταραχές αυτές φαίνεται, τουλάχιστον εν μέρει, να προέρχονται από βλάβη του κεντρικού νευρικού συστήματος.

περισσότερα...


7/11/2016

Effectiveness of Ledipasvir-Sofosbuvir Combination in Patients with Hepatitis C Virus Infection and Factors Associated With Sustained Virological Response

Η έγκριση του Ledipasvir/Sofosbuvir (LDV/SOF), τον Νοέμβριο του 2014, αποτέλεσε ακόμα ένα επίτευγμα στην θεραπεία της χρόνιας ηπατίτιδας C (ΧΗC) γονοτύπου 1 (G1), επιτυγχάνοντας υψηλά ποσοστά μόνιμης ιολογικής ανταπόκρισης (SVR12)

περισσότερα...


3/11/2016

Prospective study of guideline-tailored therapy with direct-acting antivirals for hepatitis C virus-associated mixed cryoglobulinemia

Η μικτή τύπου κρυοσφαιριναιμία σχετιζόμενη με τον ιό της ηπατίτιδας C συνήθως υποχωρεί μετά την εξάλειψη του ιού, ωστόσο η κλασσική θεραπεία με πεγκυλιωμένη ιντερφερόνη και ριμπαβιρίνη επιτυγχάνει παρατεταμένη ιολογική ανταπόκριση σε ένα ποσοστό μόλις 40%.

περισσότερα...


3/11/2016

Sofosbuvir plus ledispasvir for recurrent hepatitis C in liver transplant recipients

Η υποτροπή της ηπατίτιδας C μετά από μεταμόσχευση ήπατος σχετίζεται με χειρότερη έκβαση των ασθενών. Παρόλο που ο συνδυασμός Ledipasvir (LDV) και sofosbuvir (SOF) έχει λάβει ένδειξη για θεραπεία της HCV λοίμωξης μετά από μεταμόσχευση

περισσότερα...


31/10/2016

Efficacy and safety of grazoprevir + ribavirin for 12 or 24 weeks in treatment-naıve patients with hepatitis C virus genotype 1 infection

Το grazoprevir (GZR) είναι ένας παν-γονοτυπικός αναστολέας πρωτεάσης (PI) 2ης γενιάς που σε συνδυασμό με τον NS5A αναστολέα elbasvir (EBR) [με ή χωρίς ριμπαβιρίνη (RBV) ή σε συνδυασμό με πεγκυλιωμένη ιντερφερόνη

περισσότερα...


19/10/2016

Hepatocellular carcinoma in the absence of cirrhosis in patients with chronic hepatitis B virus infection

Η κίρρωση αποτελεί σημαντικό παράγοντα κινδύνου για ανάπτυξη ηπατοκυτταρικού καρκίνου (ΗΚΚ) σε ασθενείς με χρόνια λοίμωξη από τον ιό της ηπατίτιδας Β (HBV). Όμως, σε ορισμένους ασθενείς ο ΗΚΚ αναπτύσσεται σε μη κιρρωτικό έδαφος

περισσότερα...


17/10/2016

A Model to Identify Sarcopenia in Patients With Cirrhosis

Η απώλεια μυϊκής μάζας σε ασθενείς με κίρρωση (σαρκοπενία) έχει συσχετισθεί με αυξημένη θνητότητα αυτών των ασθενών. Μέχρι τώρα ο πιο αξιόπιστος δείκτης εκτίμησής της ήταν η μέτρηση του μεγέθους των μυών με αξονική ή μαγνητική τομογραφία στο ύψος του τρίτου οσφυϊκού σπονδύλου.

περισσότερα...


10/10/2016

Proton pump inhibitors as a risk factor for hepatic encephalopathy and spontaneous bacterial peritonitis in patients with cirrhosis with ascites

Οι αναστολείς της αντλίας πρωτονίων (proton pump inhimitors, PPIs) μπορεί να αποτελούν παράγοντα κινδύνου για την ανάπτυξη ηπατικής εγκεφαλοπάθειας (hepatic encephalopathy, HE) σε ασθενείς με κίρρωση, πιθανά μέσω διαμετάθεσης .....

περισσότερα...


10/10/2016

Sofosbuvir-based treatment of hepatitis C with severe fibrosis (METAVIR F3/F4) after liver transplantation

H υποτροπή της ηπατίτιδας C μετά από μεταμόσχευση ήπατος μπορεί να οδηγήσει ταχέως σε κίρρωση του μοσχεύματος με συνέπεια την ηπατική ανεπάρκεια και την ανάγκη εκ νέου για μεταμόσχευση ή το θάνατο των ασθενών. Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να εκτιμηθεί η....

περισσότερα...


9/9/2016

Clinical value of on-treatment HCV RNA levels during different sofosbuvir-based antiviral regimens

Θεραπευτικά σχήματα για την χρόνια ηπατίτιδα C με sofosbuvir (SOF) έχουν υψηλά ποσοστά επιτυχίας, όπως καθορίζεται από μακροχρόνια ιολογική ανταπόκριση (SVR) >90%, με σχετικά βραχεία περίοδο θεραπείας

περισσότερα...


7/9/2016

Treat chronic hepatitis C virus infection in decompensated cirrhosis – pre- or post-liver transplantation? the ironic conundrum in the era of effective and well-tolerated therapy

Η διαχείριση των ασθενών με χρόνια ηπατίτιδα C (ΧΗC) και μη αντιρροπούμενη κίρρωση καθώς και αυτών που έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση ήπατος ήταν πολύ δύσκολη με ιντερφρόνη λόγω των ανεπιθύμητων ενεργειών

περισσότερα...


5/9/2016

HCV eradication does not impact gut dysbiosis or systemic inflammation in cirrhotic patients

Όπως είναι γνωστό από παλιότερες μελέτες, το μικροβίωμα του εντέρου επηρεάζεται αρνητικά από την παρουσία κίρρωσης και ιδιαιτέρως από το στάδιο αυτής. Στη μελέτη αυτή ελέγχθηκε, σε κιρρωτικούς ασθενείς, η επίδραση της μακρόχρονης ιολογικής

περισσότερα...


5/9/2016

Assessing the Durability of Entecavir-Treated Hepatitis B Using Quantitative HBsAg

Η χρόνια λοίμωξη από τον ιό της ηπατίτιδας Β (HBV) συνεχίζει να αποτελεί μείζον πρόβλημα δημόσιας υγείας ευθυνόμενη για 30% των περιπτώσεων κίρρωσης και περίπου ήμισυ των περιπτώσεων ηπατοκυτταρικού καρκίνου (ΗΚΚ). Οι σημερινοί αναστολείς της ανάστροφης μεταγραφάσης [νουκλεοσ(τ)ιδικά ανάλογα, NAs],

περισσότερα...


5/9/2016

Effectiveness of Sofosbuvir, Ledipasvir/Sofosbuvir, or Paritaprevir/Ritonavir/Ombitasvir and Dasabuvir Regimens for Treatment of Patients with Hepatitis C in the Veterans Affairs National Health Care System

H νέα γενιά αντιικών φαρμάκων με απ’ ευθείας δράση (Direct-Acting Antivirals, DAAs) έχει επιφέρει πραγματική επανάσταση στη θεραπεία της χρόνιας ηπατίτιδας C (XHC). Με την εξαίρεση συγκεκριμένων υποπληθυσμών (π.χ. ασθενείς με λοίμωξη γονότυπου 3, κιρρωτικοί) η αποτελεσματικότητα των DAAs

περισσότερα...


31/8/2016

Therapeutic outcome of 6198 interferon-naive Egyptian patients with chronic hepatitis C: a real-life experience and lessons to be learned in DAAs’ era

Ο ιός της ηπατίτιδας C (HCV) έχει υψηλή ενδημικότητα στην Αίγυπτο αφού σχεδόν το 9.8% του πληθυσμού πάσχει από χρόνια ηπατίτιδα C και μάλιστα στο 91% από γονότυπο 4. Πρόκειται για μελέτη καθημερινής πρακτικής όσον αφορά την αποτελεσματικότητα και τις δυσκολίες στη θεραπεία naïve ασθενών με πεγκυλιωμένη ιντερφερόνη (PefIFN)

περισσότερα...


30/8/2016

Nonabsorbable disaccharides for hepatic encephalopathy: A systematic review and meta-analysis

Οι μη απορροφήσιμοι δισακχαρίτες χρησιμοποιούνται στη θεραπεία της ηπατικής εγκεφαλοπάθειας (ΗΕ) από το 1966. Ωστόσο, από μία ανασκόπηση το 2004 (Cochrane Review) δεν προέκυψαν ικανοποιητικά στοιχεία, ώστε να προταθεί η χρήση τους.

περισσότερα...


30/8/2016

Complete hepatitis B virus prophylaxis withdrawal in hepatitis B surface antigen–positive liver transplant recipients after longterm minimal immunosuppression

Ποικίλες προσεγγίσεις έχουν εφαρμοστεί έναντι της υποτροπής της HBV λοίμωξης μετά τη μεταμόσχευση ήπατος. Η σύγχρονη τάση είναι η διακοπή της χρήσης υπερανόσου γάμμα σφαιρίνης για την ηπατίτιδα Β (HBIG) και η συνέχιση με από του στόματος νουκλεοσ(τ)ιδικών αναλόγων μετά τη μεταμόσχευση ήπατος

περισσότερα...


15/8/2016

Early outpatient follow-up and 30-day outcomes in patients hospitalized with cirrhosis

Η μείωση των επανεισαγωγών στο νοσοκομείο έχει αποτελέσει το στόχο προσπαθειών σε διάφορες παθήσεις, με την πρώιμη εκτίμηση των ασθενών στα εξωτερικά ιατρεία άμεσα μετά την έξοδό τους από το νοσοκομείο να έχει προταθεί ως ο καλύτερος τρόπος για την επίτευξή του. Ωστόσο δεν είναι ακόμη γνωστό κατά πόσο η πρώιμη εκτίμηση των κιρρωτικών ασθενών αναστέλλει τις επανεισαγωγές ή βελτιώνει την έκβασή τους. Στην....

περισσότερα...


15/8/2016

Bone mineral density predicts posttransplant survival among hepatocellular carcinoma liver transplant recipients

Ο ηπατοκυτταρικός καρκίνος (ΗΚΚ) αποτελεί κοινή ένδειξη για ηπατική μεταμόσχευση. Πρόσφατες μελέτες δείχνουν ότι χαρακτηριστικά της σύστασης του ανθρωπίνου σώματος επηρεάζουν ισχυρά τη θνητότητα μετά τη μεταμόσχευση. Στην παρούσα εργασία μελετήθηκε η επίδραση της σύστασης .....

περισσότερα...


6/7/2016

Effects of Εradicating Hepatitis C Virus Infection in Patients with Cirrhosis Differ With Stage of Portal Hypertension

Είναι γνωστό πως η επίτευξη σταθερής ιολογικής ανταπόκρισης (SVR) σχετίζεται με βελτίωση των ιστολογικών και κλινικών παραμέτρων της χρόνιας ηπατοπάθειας από τον ιό της ηπατίτιδας C (HCV), οδηγώντας σε σημαντική μείωση της σχετιζόμενης με το ήπαρ θνητότητας και της ανάγκης για μεταμόσχευση ήπατος. Ωστόσο, ο κίνδυνος μακροχρόνιων συμβάντων συμπεριλαμβανομένου του ηπατοκυτταρικού καρκίνου (ΗΚΚ) δεν φαίνεται να εξαλείφεται

περισσότερα...


6/7/2016

Tenofovir to Prevent Hepatitis B Transmission in Mothers with High Viral Load

Η χρόνια λοίμωξη από τον ιό της ηπατίτιδας Β (HBV) αποτελεί μείζον πρόβλημα δημόσιας υγείας με δυνητικά θανατηφόρες επιπλοκές, ήτοι κίρρωση και ηπατοκυτταρικός καρκίνος. Η μακροχρόνια θεραπεία με νουκλεοσ(τ)ιδικά ανάλογα αναχαιτίζει την πρόοδο της HBV ηπατοπάθειας, ωστόσο η κάθαρση του ιού συμβαίνει σπάνια. Συνεπώς, η πρόληψη της μετάδοσης του ιού θα πρέπει να αποτελεί τον πρωταρχικό στόχο για την

περισσότερα...


4/7/2016

Statins Reduce the Risk of Cirrhosis and Its Decompensation in Chronic Hepatitis B Patients: A Nationwide Cohort Study

Πρόκειται για αναδρομική μελέτη από την Taiwan για τη διερεύνηση του ρόλου των στατινών στην εμφάνιση κίρρωσης σε ασθενείς με χρόνια ηπατίτιδα Β (ΧΗΒ). Συνολικά συμπεριλήφθηκαν 6.453 ασθενείς με ΧΗΒ που ελάμβαναν αγωγή με στατίνη και 6.453 ασθενείς με ΧΗΒ χωρίς στατίνη. Διαπιστώθηκε ότι οι ασθενείς χωρίς στατίνη είχαν σε στατιστικά σημαντικά υψηλότερο ποσοστό κίρρωση

περισσότερα...


4/7/2016

Longterm clinical and radiological follow-up of living liver donors

Παρόλο που οι βραχυχρόνιοι κίνδυνοι της ηπατεκτομής σε ζώντες δότες ηπατικού μοσχεύματος είναι γνωστοί, οι πληροφορίες σχετικά με τη μακροχρόνια επίδραση αυτής είναι λίγες. Στόχος της παρούσας μελέτης ήταν μέσω συστηματικής μακροχρόνιας παρακολούθησης των υγιών δοτών να ελεγχθούν για την τυχόν εμφάνιση μη αναμενόμενων συνεπειών. Εκτιμήθηκαν δότες μετά από το πρώτο έτος από την ηπατεκτομή και εκτιμήθηκαν μέσω αντικειμενικής

περισσότερα...


4/7/2016

Ustekinumab for patients with primary biliary cholangitis who have an inadequate response to ursodeoxycholic acid: A proof-of-concept study

Η οδός της ιντερλευκίνης 12 (IL-12) έχει συσχετιστεί με την παθογένεια της πρωτοπαθούς χολικής χολαγγειίτιδας (PBC). Η παρούσα πολυκεντρική (open-label) εργασία μελέτησε το μονοκλωνικό αντίσωμα anti-IL12/23, ustekinumab (90 mg υποδορίως τις εβδομάδες 0, 4 και ακολούθως κάθε 8 εβδομάδες έως την εβδομάδα 20) σε ασθενείς με PBC και μη ικανοποιητική ανταπόκριση σε θεραπεία με UDCA

περισσότερα...


3/6/2016

Liver stiffness in nonalcoholic fatty liver disease: A comparison of Supersonic Shear Imaging, Fibroscan, and ARFI with liver biopsy

Η μη αλκοολική λιπώδης νόσος του ήπατος (NAFLD) αποτελεί ένα σημαντικό πρόβλημα δημόσιας υγείας. Στόχος της παρούσας εργασίας ήταν να εκτιμηθεί η μέτρηση της ηπατικής ακαμψίας με τις μεθόδους supersonic shear imaging (SSI), Fibroscan & acoustic radiation force impulse (ARFI) σε μία σειρά ασθενών με NAFLD

περισσότερα...


3/6/2016

Severe alcoholic relapse after liver transplantation: What consequences on the graft? A study based on liver biopsies analysis

Η αλκοολική νόσος του ήπατος (alcoholic liver disease, ALD), αποτελεί σημαντική ένδειξη ηπατικής μεταμόσχευσης, αλλά 20% των ασθενών υποτροπιάζουν σε νέα σοβαρή χρήση αλκοόλ. Ο σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να εκτιμήσει την επίδραση της υποτροπής σημαντικής χρήσης αλκοόλ στο ηπατικό μόσχευμα

περισσότερα...


1/6/2016

Treatment of chronic hepatitis D with the entry inhibitor myrcludex B – first results of a Phase Ib/IIa study

Οι θεραπευτικές επιλογές για τους ασθενείς με χρόνια συλλοίμωξη από ιούς ηπατίτιδας Β (HBV) και ηπατίτιδας Δ (HDV) περιορίζονται σε μακροχρόνια χορήγηση της ιντερφερόνης άλφα, η οποία σπάνια επιτυγχάνει την ίαση. Το Myrcludex B είναι ο πρώτος στην κατηγορία..

περισσότερα...


19/5/2016

Unexpected early tumor recurrence in patients with hepatitis C virus –related hepatocellular carcinoma undergoing interferon-free therapy: a note of caution

Η επιτυχία των άμεσα δρώντων αντι-ιικών φαρμάκων (DAAs) κατά της ηπατίτιδας C είναι ένα σημαντικό άλμα στην ηπατολογία. Μέχρι σήμερα, ωστόσο, υπάρχουν πολύ λίγα στοιχεία για την επίδραση της εξάλειψης της ηπατίτιδας C σε ασθενείς με ιστορικό ηπατοκυτταρικού καρκίνου (ΗΚΚ).

περισσότερα...


18/5/2016

Peginterferon add-on results in more HBsAg decline compared to monotherapy in HBeAg-positive chronic hepatitis B patients

Η πεγκυλιωμένη ιντερφερόνη (PEG-IFN) έχει την ικανότητα μείωσης της ενδοηπατικής δεξαμενής του cccDNA του ιού της ηπατίτιδας Β επιτυγχάνοντας την ανοσολογική του επιτήρηση. Αντίθετα τα νουκλεοσ(τ)ιδικά ανάλογα (NAs) έχουν άμεση αντιιική δράση μέσω της αναστολής του ιικού πολλαπλασιασμού.

περισσότερα...


10/5/2016

An empirical broad spectrum antibiotic therapy in health-care–associated infections improves survival in patients with cirrhosis: A randomized trial

Η έγκαιρη διάγνωση και ορθή αντιμετώπιση των λοιμώξεων στους κιρρωτικούς ασθενείς είναι κεφαλαιώδους σημασίας λόγω της υψηλής νοσηρότητας και θνητότητας των λοιμώξεων αυτών. Οι λοιμώξεις από πολυανθεκτικά μικρόβια βαίνουν αυξανόμενες στις νοσηλευτικές μονάδες. Πολλές φορές οι νοσοκομειακές λοιμώξεις...

περισσότερα...


9/5/2016

Sorafenib or placebo plus TACE with doxorubicin-eluting beads for intermediate stage HCC: The SPACE trial.

Ο ενδοαρτηριακός εμβολισμός με σφαιρίδια έκλουσης δοξορουβικίνης (DEB-TACE) ενδείκνυται σε ασθενείς με ηπατοκυτταρικό καρκίνο (ΗΚΚ) ενδιάμεσου σταδίου (σταδίου B) σύμφωνα με το σύστημα ταξινόμησης της Βαρκελώνης (BCLC). Ο αναστολέας των κινασών sorafenib αυξάνει την επιβίωση των ασθενών με

περισσότερα...


6/4/2016

Elafibranor, an Antagonist of the Peroxisome Proliferator-Activated Receptor -α and –δ, Induces Resolution of Nonalcoholic Steatohepatitis Without Fibrosis Worsening

H μη αλκοολικής αιτιολογίας στεατοηπατίτιδα (ΜΑΣΗ) αποτελεί υποκατηγορία στο φάσμα της μη αλκοολικής ηπατοπάθειας, στην οποία η παρουσία στεάτωσης συνοδεύεται απο ηπατοκυτταρικό τραύμα (απόπτωση και αεροσφαιροειδής εκφύλιση) και φλεγμονή. Στις μέρες μας

περισσότερα...


6/4/2016

Simeprevir and Sofosbuvir (SMV–SOF) for 12 Weeks for the Treatment of Chronic Hepatitis C Genotype 1 Infection: A Real World (Transplant) Hepatology Practice Experience

Πρόκειται για μονο-κεντρική αναδρομική μελέτη ασθενών με χρόνια ηπατίτιδα C (ΧΗC) και γονότυπο 1, προκειμένου να εκτιμηθεί η αποτελεσματικότητα του συνδυασμού σιμεπρεβίρης (SMV) και σοφοσμπουβίρης (SOF) ± ριμπαβιρίνης για 12 εβδομάδες

περισσότερα...


4/4/2016

Aspirin use is associated with lower indices of liver fibrosis among adults in the United States

Η ανάπτυξη ίνωσης στο ηπατικό παρέγχυμα αποτελεί τον κυριότερο μηχανισμό εξέλιξης προς κίρρωση. Μέχρι τώρα και παρά την εντατική ερευνητική προσπάθεια, δεν έχουν ανακαλυφθεί αποτελεσματικοί αντιινωτικοί θεραπευτικοί

περισσότερα...


2/4/2016

Hepatitis C treatment as prevention of viral transmission and liver-related morbidity in persons who inject drugs

Ο επιπολασμός της ηπατίτιδας C (HCV) παραμένει υψηλός (>60%) σε άτομα που κάνουν ενδοφλέβια χρήση ναρκωτικών ουσιών. Από την άλλη πλευρά, ισχυρά απευθείας δρώντα αντιικά φάρμακα με >90% αποτελεσματικότητα είναι διαθέσιμα για τη θεραπεία της HCV λοίμωξης

περισσότερα...


2/4/2016

Daclatasvir combined with sofosbuvir or simeprevir in liver transplant recipients with severe recurrent hepatitis C infection

To Daclatasvir (DCV) είναι ένας ισχυρός, πανγονοτυπικός αναστολέας της NS5A πρωτεΐνης με αποδεδειγμένη αντιική αποτελεσματικότητα όταν συνδυάζεται με sofosbuvir (SOF) ή simeprevir (SMV) με ή χωρίς ριμπαβιρίνη σε ασθενείς με χρόνια ηπατίτιδα C (CHC)

περισσότερα...


31/3/2016

Lactic acidosis in patients with hepatitis C virus cirrhosis and combined ribavirin/ sofosbuvir treatment

Τα άμεσα-δρώντα αντι-ιικά φάρμακα άλλαξαν ριζικά τις προοπτικές την αντιμετώπιση των ασθενών με χρόνια ηπατίτιδα C, αυξάνοντας σημαντικά τα ποσοστά μόνιμης ιολογικής ανταπόκρισης (SVR)

περισσότερα...


3/3/2016

Hepatitis B reactivation in HBsAg-negative/HBcAb-positive patients receiving rituximab for lymphoma: a meta-analysis

Το rituximab είναι ένας χιμαιρικός μονοκλωνικός αντι-CD20 παράγοντας που προκαλεί καταστολή των Β λεμφοκυττάρων και κατά συνέπεια σημαντική ανοσοκαταστολή. Ο ρόλος του στην αναζωπύρωση HBsAg θετικών ασθενών είναι γνωστός και η προφυλακτική αντιιική αγωγή

περισσότερα...


2/3/2016

Terlipressin given by continuous intravenous infusion versus intravenous boluses in the treatment of hepatorenal syndrome: A randomized controlled study

Η τερλιπρεσσίνη χρησιμοποιείται σε κιρρωτικούς ασθενείς με ηπατονεφρικό σύνδρομο (ΗΝΣ) είτε με συνεχόμενη ενδοφλέβια έγχυση είτε σε δόσεις εφόδου (bolus) ενδοφλεβίως, χωρίς να έχει γίνει μέχρι σήμερα σύγκριση μεταξύ αυτών των δύο τρόπων χορήγησης

περισσότερα...


2/3/2016

Safety and efficacy of simeprevir plus sofosbuvir with or without ribavirin in patients with decompensated genotype 1 hepatitis C cirrhosis

Η συνδυασμένη αντιική αγωγή με sofosbuvir (SOF) και simeprevir (SIM) πρόκειται για μία θεραπευτική επιλογή σε ασθενείς με χρόνια ηπατίτιδα C γονοτύπου 1. Ωστόσο, η ασφάλεια του παραπάνω θεραπευτικού σχήματος σε ασθενείς με μη αντιρροπούμενη κίρρωση δεν έχει πλήρως διευκρινιστεί.

περισσότερα...


29/2/2016

Treatment with non-selective beta blockers is associated with reduced severity of systemic inflammation and improved survival of patients with acute-on-chronic liver failure

Οι μη-εκλεκτικοί β-αποκλειστές (NSBBs) αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο στη θεραπεία της πυλαίας υπέρτασης τα τελευταία 25 χρόνια. Δύο πρόσφατες μελέτες παρατήρησης αμφισβήτησαν την ευνοϊκή δράση των NSBBs ασθενείς με κίρρωση και ανθεκτικό ασκίτη, αυτόματη βακτηριακή περιτονίτιδα και αλκοολική ηπατίτιδα.

περισσότερα...


23/2/2016

The Epidemiology of Liver Diseases Unique to Pregnancy in a US Community: A Population-Based Study

Η κύηση συχνά επιπλέκεται από ηπατικές παθήσεις, που ενίοτε έχουν δυσμενείς επιδράσεις στη μητέρα ή/και το κύημα. Οι ηπατικές παθήσεις που εμφανίζονται αποκλειστικά κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης είναι η ενδοηπατική χολόσταση της κύησης, το οξύ λιπώδες ήπαρ της κύησης και το σύνδρομο HELLP, το οποίο χαρακτηρίζεται από αιμόλυση

περισσότερα...


12/2/2016

Statins Are Associated With a Decreased Risk of Decompensation and Death in Veterans With Hepatitis C–Related Compensated Cirrhosis

Οι στατίνες είναι αναστολείς της ηπατικής αναγωγάσης HMG-CoA (3 Hydroxyl-3 Methyl Glutaryl CoA) που χρησιμοποιούνται ευρύτατα για την θεραπευτική αντιμετώπιση των υψηλών επιπέδων της LDL χοληστερόλης, ενώ διαθέτουν και επιπρόσθετες ευεργετικές επιδράσεις στο αγγειακό δίκτυο συνεισφέροντας σημαντικά στην μείωση του καρδιαγγειακού κινδύνου

περισσότερα...


11/2/2016

Anti-HBV DNA vaccination does not prevent relapse after discontinuation of analogues in the treatment of chronic hepatitis B: a randomised trial--ANRS HB02 VAC-ADN

Είναι γνωστό ότι οι ασθενείς με χρόνια ηπατίτιδα Β (ΧΗΒ) χρειάζεται να λαμβάνουν μακροχρόνια αντιιική αγωγή με υψηλή πιθανότητα υποτροπής μετά τη διακοπή της. Πρόκειται για πολυκεντρική τυχαιοποιημένη μελέτη από τη Γαλλία (φάσης Ι/ΙΙ, ANRS HB02-VAC-ADN) που είχε σκοπό να ελέγξει μέσω DNA εμβολίου την υπόθεση της καλύτερης

περισσότερα...


5/2/2016

Daclatasvir plus simeprevir with or without ribavirin for the treatment of chronic hepatitis C virus genotype 1 infection

Η παρούσα ανοικτή μελέτη φάσης ΙΙ εξετάζει την αποτελεσματικότητα της συνδυασμένης θεραπείας με daclatasvir (παν-γονοτυπικός αναστολέας πρωτεάσης NS5A) και simeprevir (αναστολέας πρωτεάσης NS 3/4A) με ή χωρίς ριμπαβιρίνη σε ασθενείς με χρόνια ηπατίτιδα C και γονότυπο 1.....

περισσότερα...


5/2/2016

Treatment of hepatitis C virus–associated mixed cryoglobulinemia with direct-acting antiviral agents

Ο ιός της ηπατίτιδας C (HCV) αποτελεί την πιο κοινή αιτία συνδρόμου μικτής κρυοσφαιριναιμίας. Η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια των από του στόματος απευθείας δρώντων αντιικών φαρμάκων (DAAs) στην αντιμετώπιση της κρυοσφαιριναιμίας είναι άγνωστη.

περισσότερα...


5/2/2016

Excellent outcomes of liver transplantation using severely steatotic grafts from brain-dead donors.

Ηπατικά μοσχεύματα με μακροφυσαλιδώδη στεάτωση >60% θεωρούνται ακατάλληλα για μεταμόσχευση ήπατος από θανόντα δότη, λόγω του απροσδόκητα υψηλού κινδύνου πρωτοπαθούς μη λειτουργίας και απόρριψης του μοσχεύματος. Η παρούσα εργασία παρουσιάζει την εμπειρία των ερευνητών στη χρήση τέτοιων μοσχευμάτων από εγκεφαλικά νεκρούς δότες. Μελετήθηκαν αναδρομικά στοιχεία εκβάσεων μεταμοσχεύσεων ήπατος από το 1991 έως το 2013.

περισσότερα...


13/1/2016

Hepatitis C Virus Infection Is Associated With Increased Cardiovascular Mortality: A Meta-Analysis of Observational Studies

Είναι γνωστό πως η χρόνια λοίμωξη από τον ιό της ηπατίτιδας C (HCV) αποτελεί παγκόσμια αιτία ηπατικής νοσηρότητας και ανάγκης για μεταμόσχευση ήπατος. Ωστόσο, εκτός από την αναμενόμενη θνητότητα σε σχέση με το ήπαρ, η χρόνια HCV λοίμωξη έχει φανεί σε ορισμένες μελέτες να σχετίζεται και με αυξημένη καρδιαγγειακή θνητότητα, πιθανόν μέσω της συχνότερης εμφάνισης σακχαρώδους διαβήτη (Σ.Δ.) τύπου 2....

περισσότερα...


13/1/2016

Hepatitis C virus treatment in the real world: optimising treatment and access to therapies

Πρόσφατα δεδομένα κατέδειξαν ότι η θνητότητα των ασθενών με χρόνια ηπατίτιδα C που έλαβαν αγωγή με σχήματα πεγκυλιωμένης ιντερφερόνης (PegIFN) και πέτυχαν SVR μειώθηκε κατά 62-84% σε σχέση με τους ασθενείς χωρίς SVR, ενώ ο κίνδυνος ηπατοκυτταρικού καρκίνου (ΗΚΚ) μειώθηκε από 9.3% σε 2.9%. Την τελευταία 5ετία η χρήση των άμεσων αντιιικών παραγόντων για την ηπατίτιδα C...

περισσότερα...


6/1/2016

Association Between Level of Hepatitis D Virus RNA at Week 24 of Pegylated Interferon Therapy and Outcome

Η χρόνια ηπατίτιδα Δ (ΧΗΔ) αποτελεί τη σοβαρότερη μορφή χρόνιας ιογενούς ηπατίτιδας. Όπως είναι γνωστό, η μόνη ενδεικνυόμενη θεραπευτική αγωγή είναι η ιντερφερόνη, ενώ σύμφωνα με κάποια δεδομένα είναι πιθανό η παρατεταμένη αγωγή (πέραν του έτους) να είναι πιο αποτελεσματική. Μέχρι τώρα δεν έχουν περιγραφεί κατά τη διάρκεια της θεραπείας προγνωστικοί παράγοντες ανταπόκρισης

περισσότερα...


6/1/2016

Bacterial infection in compensated viral cirrhosis impairs 5-year survival (ANRS CO12 CirVir prospective cohort).

Οι βακτηριακές λοιμώξεις (ΒΛ) αποτελούν μία από τις συχνότερες αιτίες νοσηλείας, άρσης αντιρρόπησης και θανάτου στους κιρρωτικούς ασθενείς. Είναι γνωστό ότι ο κίνδυνος ΒΛ από πολυανθεκτικά στελέχη (MDR) αυξάνει την πιθανότητα επιδείνωσης της ηπατικής λειτουργίας.

περισσότερα...


6/1/2016

Interferon-free therapy for genotype 1 hepatitis C in liver transplant recipients

Η υπότροπη της λοίμωξης από τον ιό της ηπατίτιδας C (HCV) μετά από τη μεταμόσχευση ήπατος σχετίζεται με μειωμένη επιβίωση του μοσχεύματος και του ασθενούς. Η επίτευξη μόνιμης ιολογικής ανταπόκρισης (SVR) με τη χορήγηση αντιικής αγωγής βελτιώνει την επιβίωση. Με βάση όμως το γεγονός ότι οι θεραπείες που βασίζονται στη χορήγηση ιντερφερόνης έχουν περιορισμένη αποτελεσματικότητα

περισσότερα...


6/1/2016

Presence of diabetes mellitus and steatosis is associated with liver stiffness in a general population: The Rotterdam study

Στόχος της παρούσης εργασίας ήταν να μελετηθεί ο επιπολασμός και οι παράγοντες που σχετίζονται με την ηπατική ίνωση στο γενικό πληθυσμό. Ο προσδιορισμός της ηπατικής ίνωσης έγινε μέσω της ελαστογραφίας ήπατος σε μια μεγάλη και καλά χαρακτηρισμένη σειρά ατόμων με ηλικία ≥45 έτη στα πλαίσια της μελέτης Rotterdam.

περισσότερα...


11/12/2015

Liraglutide safety and efficacy in patients with non-alcoholic steatohepatitis (LEAN): a multicenter, double-blind, randomised, placebo-controlled phase 2 study.

H μη αλκοολική στεατοηπατίτιδα (ΜΑΣΗ) αποτελεί σήμερα την συχνότερη μορφή χρόνιας ηπατοπάθειας στο δυτικό κόσμο και ολοένα αυξανόμενη ένδειξη για μεταμόσχευση ήπατος

περισσότερα...


11/12/2015

Prognosis of Acute Variceal Bleeding: Is Being on Beta-Blockers an Aggravating Factor? A Short-Term Survival Analysis.

Οι μη-εκλεκτικοί β-αναστολείς (nonselective beta-blockers, NSBB) χρησιμοποιούνται ευρέως για την προφύλαξη ασθενών από την εμφάνιση κιρσικής αιμορραγίας.

περισσότερα...


7/12/2015

Outcomes Including Liver Histology After Liver Transplantation for Chronic Hepatitis B Using Oral Antiviral Therapy Alone

Η έκβαση ασθενών με HBV λοίμωξη μετά από μεταμόσχευση ήπατος χωρίς τη χορήγηση υπερανόσου γ-σφαιρίνης (HBIG) δεν είναι ακόμα καλά τεκμηριωμένη. Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο τον προσδιορισμό της έκβασης ασθενών με χρόνια ηπατίτιδα B (XHB) οι οποίοι μεταμοσχεύτηκαν λαμβάνοντας μόνο από του στόματος αντιική αγωγή. Αναλύθηκαν οι βιοψίες ήπατος που πραγματοποιήθηκαν σε διάστημα >3 μηνών μετά τη μεταμόσχευση σε διαδοχικούς ασθενείς με ΧΗΒ από το 2003 έως το 2012.

περισσότερα...


30/11/2015

Association Between Level of Hepatitis B Surface Antigen and Relapse After Entecavir Therapy for Chronic Hepatitis B Virus Infection

Τα επίπεδα του HBsAg στον ορό έχουν συγκεντρώσει σημαντικό ερευνητικό ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια. Μεταξύ άλλων, έχει δειχθεί ότι το ύψος αυτών των επιπέδων κατά τη διακοπή θεραπείας με λαμιβουδίνη μπορεί να προβλέψει την κάθαρση του HBsAg. Καθώς η δυνατότητα ασφαλούς διακοπής της αντιικής αγωγής με νουκλεοσ(τ)ικά ανάλογα σε ασθενείς με χρόνια ηπατίτιδα Β παραμένει ένα αμφιλεγόμενο ζήτημα, ο καθορισμός προγνωστικών δεικτών υποτροπής μετά από διακοπή

περισσότερα...


29/11/2015

Changing incidence patterns of hepatocellular carcinoma among age groups in Taiwan

Η παρούσα μελέτη εξέτασε την επίπτωση και τα χαρακτηριστικά του ηπατοκυτταρικού καρκίνου (ΗΚΚ) μεταξύ διαφορετικών ηλικιακών ομάδων στην Ταιβάν 20-30 χρόνια μετά την εφαρμογή του προγράμματος υποχρεωτικού εμβολιασμού. Δεδομένα για νεοδιαγνωσθέντα περιστατικά ΗΚΚ από το 2003 έως το 2011 συγκεντρώθηκαν από το Εθνικό Μητρώο Νεοπλασμάτων της Ταιβάν.

περισσότερα...


10/11/2015

Changing Nomenclature for PBC: From ‘Cirrhosis’ to ‘Cholangitis’

Η πρωτοπαθής χολική κίρρωση (ΠΧΚ) [primary biliary cirrhosis (PBC)], περιγράφηκε από τους Addison-Gull το 1851 και από τον Hanot το 1876. Οι MacMahon και Thannhauser, εκατό χρόνια αργότερα, συσχέτισαν την κίρρωση του ήπατος με την φλεγμονώδη καταστροφή των μικρών ενδοηπατικών χολαγγείων.

περισσότερα...


3/11/2015

Ursodeoxycholic acid inhibits hepatic cystogenesis in experimental models of polycystic liver disease.

Η πολυκυστική νόσος ήπατος είναι μιακληρονομική πάθηση, χαρακτηριζόμενη από προοδευτικό πολλαπλασιασμό χολικών κυστών. Παθοφυσιολογικά, η ελάττωσης του ενδοκυττάριου ασβεστίου οδηγεί σε μετατροπή των χολαγγειοκυττάρων σε χολαγγειοκύστεις με επακόλουθη την υπερπλασία αυτών.

περισσότερα...


3/11/2015

Diabetes as a risk factor for hepatic encephalopathy in cirrhosis patients

Η παρούσα μελέτη διερευνά την πιθανή συσχέτιση του σακχαρώδους διαβήτη με την αύξηση του κινδύνου εμφάνισης ηπατικής εγκεφαλοπάθειας σε κιρρωτικούς ασθενείς. Χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα των τριών τυχαιοποιημένων μελετών, οι οποίες εξέταζαν την δράση της σαταβαπτάνης (satavaptan), ανταγωνιστή υποδοχέων της βαζοπρεσσίνης, που δεν αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης ηπατικής εγκεφαλοπάθειας σε ασθενείς με κίρρωση και ασκίτη.

περισσότερα...


2/11/2015

Improvement of liver function parameters in advanced HCV-associated liver cirrhosis by IFN-free antiviral therapies

Τα νεότερα, αμέσως δρώντα αντιικά φάρμακα (direct acting antivirals, DAAs) έναντι του ιού της ηπατίτιδας C (hepatitis C virus, HCV) στερούνται σοβαρών παρενεργειών και γι αυτό μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε ασθενείς με προχωρημένη ηπατική νόσο. Μέχρι τώρα δεν έχει γίνει σαφές αν η κάθαρση του HCV σε αυτούς τους ασθενείς μπορεί ταυτόχρονα να οδηγήσει και σε σημαντική βελτίωση της ηπατικής τους λειτουργίας.

περισσότερα...


27/10/2015

Diabetes and prediabetes in patients with hepatitis B residing in North America

Είναι γνωστό ότι ο συνυπάρχων σακχαρώδης διαβήτης (ΣΔ) επιταχύνει την εξέλιξη της υποκείμενης ηπατικής νόσου και αυξάνει την πιθανότητα εμφάνισης ηπατοκυτταρικού καρκίνου. Στόχος της εργασίας αυτής ήταν ο καθορισμός των παραγόντων που σχετίζονται με την παρουσία ΣΔ και των διαταραχών της γλυκόζης νηστείας (προδιαβήτη) σε μία μεγάλη πολυεθνική ομάδα ασθενών με χρόνια ηπατίτιδα Β (ΧΗΒ).

περισσότερα...


27/10/2015

Renal safety of intravenous gadolinium-enhanced magnetic resonance imaging in patients awaiting liver transplantation

Η νεφρική δυλσειτουργία αποτελεί σημαντικό αίτιο νοσηρότητας και θνητότητας στους κιρρωτικούς ασθενείς. Λαμβάνοντας υπόψη το δυνητικό κίνδυνο πρόκλησης νεφρικής βλάβης από τα ιωδιούχα σκιαγραφικά τα οποία χρησιμοποιούνται για τη διενέργεια αξονικής τομογραφίας, είναι πολλές φορές ανάγκη να διενεργηθούν εναλλακτικές τεχνικές για την απεικόνιση του ήπατος σε ασθενείς που είναι υποψήφιοι λήπτες ηπατικών μοσχευμάτων

περισσότερα...


20/10/2015

Efficacy of Obeticholic Acid in Patients With Primary Biliary Cirrhosis and Inadequate Response to Ursodeoxycholic Acid

Η πρωτοπαθής χολική κίρρωση (ΠΧΚ) αποτελεί χρόνιο χολοστατικό νόσημα που χαρακτηρίζεται από την καταστροφή των μικρών ενδοηπατικών χοληφόρων οδηγώντας στην προοδευτική εγκατάσταση ίνωσης έως και την τελικού σταδίου ηπατοπάθεια και κίρρωση. To αρκτο-δεοξυχολικό οξύ (UDCA) αποτελεί σήμερα την μοναδική εγκεκριμένη και ευρέως αποδεκτή θεραπεία των ασθενώνμε ΠΧΚ.

περισσότερα...


20/10/2015

Combination of Tenofovir Disoproxil Fumarate and Peginterferon alfa-2a Increases Loss of Hepatitis B Surface Antigen in Patients with Chronic Hepatitis B

Η κάθαρση του αντιγόνου επιφανείας (HBsAg) αποτελεί τον ιδανικό στόχο της θεραπευτικής παρέμβασης σε ασθενείς με χρόνια ηπατίτιδα Β (ΧΗΒ). Ωστόσο με τις εγκεκριμένες θεραπείες [πεγκυλιωμένη ιντερφερόνη (PegIFN) για ορισμένη διάρκεια ή νουκλεοσ(τ)ιδικά ανάλογα χορηγούμενα μακροχρονίως και ίσως δια βίου] ο στόχος αυτός δεν είναι ρεαλιστικός αφού η πιθανότητα απώλειας του HBsAg είναι ιδιαίτερα χαμηλή.

περισσότερα...


9/10/2015

Tenofovir-based alternate therapies for chronic hepatitis B patients with partial virological response to entecavir

Τα νεώτερα αντιιικά νουκλεοτ(σ)ιδικά ανάλογα (NA) υψηλού γεννητικού φραγμού, εντεκαβίρη (ETV) και τενοφοβίρη (TDF) χαρακτηρίζονται από υψηλή αποτελεσματικότητα σε συνδυασμό με ελάχιστες ανεπιθύμητες ενέργειες.

περισσότερα...


6/10/2015

Interferon-free regimens for chronic hepatitis C overcome the effects of portal hypertension on virological responses.

Η κλίση πίεσης των ηπατικών φλεβών (hepatic venous pressure gradient, HVPG) αποτελεί ακριβή τρόπο εκτίμησης της πίεσης στην πυλαία φλέβα. Η βαρύτητα της πυλαίας υπέρτασης έχει αποδειχθεί ότι αποτελεί προγνωστικό παράγοντα ανταπόκρισης ασθενών με χρόνια ηπατίτιδα C σε θεραπεία με πεγκυλιωμένη ιντερφερόνη και ριμπαβιρίνη.

περισσότερα...


6/10/2015

Transarterial chemoembolization with drug-eluting beads is effective for the maintenance of the Milan-in status in patients with a small hepatocellular carcinoma

Ο ενδαρτηριακός χημειοεμβολισμός του ήπατος (transarterial chemoembolization,TACE) με σφαιρίδια που απελευθερώνουν φάρμακα αποτελεί την καθιερωμένη θεραπεία των ασθενών με ενδιάμεσου σταδίου (BCLC B) ηπατοκυτταρικό καρκίνο (HKK), αλλά και σε ασθενείς με ΗΚΚ πρώιμου σταδίου ως “γέφυρα” για την ηπατική μεταμόσχευση.

περισσότερα...


6/10/2015

The severity of steatosis influences liver stiffness measurement in patients with nonalcoholic fatty liver disease

Η επίδραση της βαρύτητας της στεάτωσης στη μέτρηση της ηπατικής ακαμψίας (liver stiffness measurement, LSM) δεν έχει μελετηθεί επαρκώς στη μη αλκοολική λιπώδη νόσο του ήπατος. Στην παρούσα μελέτη, οι ερευνητές εκτίμησαν την επίδραση της βαρύτητας της στεάτωσης (όπως αυτή εκτιμήθηκε με υπερηχογράφημα και βιοψία ήπατος),.

περισσότερα...


16/9/2015

Downstaging hepatocellular carcinoma: A systematic review and pooled analysis.

Η μείωση του σταδίου του ηπατοκυταρικού καρκίνου (ΗΚΚ) μπορεί να κάνει εφικτή τη μεταμόσχευση ήπατος σε ασθενείς που δεν πληρούν τα κριτήρια του Μιλάνου. Ωστόσο, δεν υπάρχει κάποιο βέλτιστο πρωτόκολλο, όπως επίσης δεν έχουν οριστεί επαρκώς ποιοι πρέπει να είναι οι τελικοί στόχοι της προσπάθειας μείωσης του σταδίου του ΗΚΚ.

περισσότερα...


16/9/2015

Long-term safety of oral nucleos(t)ide analogs for patients with chronic hepatitis B: A cohort study of 53,500 subjects.

Η αποτελεσματικότητα της χορήγησης των από του στόματος νεότερων νουκλεοσ(τ)ιδικών (ΝΑ) αναλόγων για τη θεραπεία της χρόνιας ηπατίτιδας Β (ΧΗΒ) είναι καλά τεκμηριωμένη. Στη συγκεκριμένη εργασία οι συγγραφείς προσπαθούν να προσδιορίσουν τους κινδύνους από τους νεφρούς και τα οστά της μακροχρόνιας χορήγησης ΝΑ σε ασθενείς που διαγνώστηκαν με ΧΗΒ στο Hong Kong μεταξύ 2000-2012

περισσότερα...


16/9/2015

Statin use and non-alcoholic steatohepatitis in at risk individuals

Η αυξημένη εναπόθεση ελεύθερης χοληστερόλης στο ήπαρ αποτελεί έναν από παθοφυσιολογικούς μηχανισμούς της μη αλκοολικής στεατοηπατίτιδας. ΟΙ στατίνες ελαττώνουν τη σύνθεση της χοληστερόλης. Όπως, η επίδραση των στατινών στις ιστολογικές αλλοιώσεις της στεατοηπατίτδας δεν έχει διευκρινιστεί. Η παρούσα πολυκεντρική ευρωπαϊκή μελέτη είχε σκοπό να διευκρινίσει αυτό το ερώτημα.

περισσότερα...


31/8/2015

Prednisolone or Pentoxifylline for Alcoholic Hepatitis

Η αλκοολική ηπατίτιδα (ΑΗ) αποτελεί οξεία εκδήλωση στο κλινικό φάσμα της αλκοολικής ηπατοπάθειας που, στη σοβαρή της μορφή, σχετίζεται με υψηλή βραχυπρόθεσμη θνητότητα. Τα κορτικοστεροειδή και η πεντοξυφυλλίνη (PTX) αποτελούν αποδεκτές θεραπείες σε ασθενείς με σοβαρή ΑΗ. Ωστόσο, τα δεδομένα όσον αφορά την αποτελεσματικότητα τους στη βελτίωση της επιβίωσης αυτών των ασθενών παραμένουν αντικρουόμενα.

περισσότερα...


27/8/2015

Tenofovir disoproxil fumarate vs adefovir dipivoxil in Chinese patients with chronic hepatitis B after 48 weeks: a randomized controlled trial

Στη μελέτη αυτή παρουσιάζεται μια πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, διπλή-τυφλή μελέτη από την Κίνα (ClinicalTrial.gov number, CT01300234) που σχεδιάστηκε να συγκρίνει την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια μεταξύ τενοφοβίρης (TDF) και αδεφοβίρης (ADF) σε ασθενείς με χρόνια ηπατίτιδα Β (ΧΗΒ).

περισσότερα...


26/8/2015

Toward a More Complete Understanding of the Association Between a Hepatitis C Sustained Viral Response and Cause-Specific Outcomes

Η μόνιμη ιολογική ανταπόκριση (sustained viral response, SVR) αποτελεί την ιδανική έκβαση της θεραπείας έναντι του ιού της ηπατίτιδας C (HCV).. Χρησιμοποιώντας τη εθνική βάση δεδομένων ασθενών με ηπατίτιδα C της Σκωτίας,

περισσότερα...


26/8/2015

Renal function improvement in liver transplant recipients after early everolimus conversion: A clinical practice cohort study in Spain

Οι αναστολείς καλσινευρίνης αποτελούν την πρώτη γραμμή ανοσοκατασταλτικής θεραπείας σε ασθενείς με ηπατική μεταμόσχευση, χωρίς όμως να φείδονται σημαντικών παρενεργειών τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα.

περισσότερα...


26/8/2015

The oral toll-like receptor-7 agonist GS-9620 in patients with chronic hepatitis B virus infection

Το GS-9620 είναι αγωνιστής του υποδοχέα toll-like receptor 7, χορηγούμενος από το στόμα, διέγερση του οποίου προκαλεί δραστηριοποίηση φυσικών και επίκτητων ανοσολογικών μηχανισμών. Δύο διπλές-τυφλές μελέτες φάσης 1b αξιολόγησαν την ασφάλεια, τη φαρμακοκινητική και τη φαρμακοδυναμική του GS-9620 σε ασθενείς με χρόνια ηπατίτιδα B.

περισσότερα...


26/8/2015

Intrahepatic cholestasis of pregnancy and cancer, immune-mediated and cardiovascular diseases: A population-based cohort study.

Η ενδοηπατική χολόσταση της κύησης (ΕΧΚ) αποτελεί την συχνότερη ηπατοπάθεια κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης. Συσχετίζεται με νοσήματα ήπατος και χοληφόρων, συμπεριλαμβάνοντας και τη νεοπλασία, διαβήτη κύησης και προ-εκλαμψία. Η παρούσα μελέτη από τη Σουηδία εξετάζει την πιθανή συσχέτιση της ΕΧΚ με την εμφάνιση νεοπλασιών, ανοσολογικών και καρδιοαγγειακών παθήσεων.

περισσότερα...


18/2/2015

Branched-Chain Amino Acids Prevent Hepatocarcinogenesis and Prolong Survival of Patients With Cirrhosis

Η παρούσα πολυκεντρική μελέτη διενεργήθηκε στην Ιαπωνία και είχε σαν σκοπό να ανιχνεύσει την επίδραση της λήψης ΑΠΑ στην ανάπτυξη ηπατοκυτταρικού καρκίνου (ΗΚΚ) και στην επιβίωση κιρρωτικών ασθενών.

περισσότερα...


18/2/2015

Prediagnostic Circulating Vitamin D Levels and Risk of Hepatocellular Carcinoma in European Populations: A Nested Case-Control Study.

Στην παρούσα ευρωπαϊκή πολυκεντρική μελέτη εκτιμήθηκε η σχέση των επιπέδων της βιταμίνης D με την ανάπτυξη ηπατοκυτταρικού καρκίνου (ΗΚΚ) αναλύοντας τον πληθυσμό των 520.000 συμμετεχόντων στην προοπτική μελέτη EPIC

περισσότερα...


10/6/2014

Accurate computed tomography-based portal pressure assessment in patients with hepatocellular carcinoma.

Η χειρουργική αντιμετώπιση του ηπατοκυτταρικού καρκίνου (ΗΚΚ) συνήθως ενδείκνυται σε ασθενείς χωρίς σημαντική πυλαία υπέρταση, δηλαδή με κλίση πίεσης των ηπατικών φλεβών (HVPG) έως 10 mmHg και, συνεπώς, η μέτρηση της HVPG με διασφαγιτιδική προσπέλαση περιλαμβάνεται στον προεγχειρητικό/ προμεταμοσχευτικό έλεγχο

περισσότερα...


20/5/2014

Cost-Effectiveness of Sofosbuvir-Based Triple Therapy for Untreated Patients With Genotype 1 Chronic Hepatitis C.

Η σοφοσμπουβίρη (αναστολέας της NS5B πολυμεράσης) είναι το πρώτο νέας γενιάς αντι-ιικό φάρμακο έναντι της ηπατίτιδας C που πήρε πρόσφατα έγκριση. Η σοφοσμπουβίρη ουσιαστικά δείχνει την κατεύθυνση προς την οποία θα κινηθεί η θεραπεία της HCV λοίμωξης τα επόμενα έτη: λίγα δισκία ημερησίως για μικρό χρονικό διάστημα με υψηλή αποτελεσματικότητα και λίγες παρενέργειες.

περισσότερα...


20/5/2014

Type-1 Hepatorenal Syndrome Associated With Infections in Cirrhosis: Natural History, Outcome of Kidney Function, and Survival.

Rogelio Barreto, Claudia Fagundes, Monica Guevara et al. Hepatology 2014;59:1505-1513. Όπως είναι γνωστό, οι βακτηριακές λοιμώξεις σε ασθενείς με μη αντιρροπούμενη κίρρωση μπορούν να πυροδοτήσουν παθοφυσιολογικούς μηχανισμούς που να οδηγήσουν σε ΗΝΣ τύπου Ι. Στην παρούσα προοπτική μελέτη από την ηπατολογική ομάδα της Βαρκελώνης συμπεριελήφθησαν 70 ασθενείς με βακτηριακή λοίμωξη και ηπατονεφρικό σύνδρομο (ΗΝΣ) τύπου Ι.

περισσότερα...6/5/2014

Long-term Outcomes of Patients With Wilson Disease in a Large Austrian Cohort

Clinical Gastroenterology and Hepatology 2014;12:683–689 Sandra Beinhardt,Waltraud Leiss,Albert Friedrich Stättermayer,Ivo Graziadei,Heinz Zoller,Rudolf Stauber,Andreas Maieron,Christian Datz,Petra Steindl-Munda, Harald Hofer,Wolfgang Vogel,Michael Trauner,and Peter Ferenci

περισσότερα...


10/3/2014

Randomized trial of daclatasvir and asunaprevir with or without PegIFN/RBV for hepatitis C virus genotype 1 null responders.

Στη παρούσα τυχαιοποιημένη ανοιχτή μελέτη φάσης 2 διερευνάται η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια της συνδυασμένης αγωγής με daclatasvir και asunaprevir με ή χωρίς PegIFNα και Rbv για 24 εβδομάδες σε ασθενείς με χρόνια HCV λοίμωξη γονοτύπου 1 και μηδενική ανταπόκριση σε προηγούμενη θεραπεία (99% IL28B CT ή ΤΤ).

περισσότερα...


3/2/2014

Autoimmune hepatitis – current management and challenges

Autoimmune hepatitis (AIH) is a disease of unknown aetiology characterised by interface hepatitis, hypergammaglobulinaemia, circulating autoantibodies and a favourable response to immunosuppression.

περισσότερα...


15/1/2014

A Population-based Cohort Study of Pregnancy Outcomes Among Women With Primary Sclerosing Cholangitis

Η παρούσα μελέτη αποτελεί μεγάλη αναδρομική μελέτη στο γενικό πληθυσμό, η οποία πιθανώς να αποτελέσει στο μέλλον εργασία αναφοράς σε αυτό το θέμα.

περισσότερα...


27/12/2013

Response to peginterferon alfa-2a (40KD) in HBeAg-negative CHB: On- treatment kinetics of HBsAg serum levels vary by HBV genotype.

Response to peginterferon alfa-2a (40KD) in HBeAg-negative CHB: On-treatment kinetics of HBsAg serum levels vary by HBV genotype

περισσότερα...


27/12/2013

Conversion From Prograf to Advagraf in Adolescents With Stable Liver Transplants: Comparative Pharmacokinetics and 1-Year Follow-Up

Conversion From Prograf to Advagraf in Adolescents With Stable Liver Transplants: Comparative Pharmacokinetics and 1-Year Follow-Up

περισσότερα...


27/12/2013

Incidence of Colorectal Cancer After Liver Transplantation for Primary Sclerosing Cholangitis: A Systematic Review and Meta-Analysis

Incidence of Colorectal Cancer After Liver Transplantation for Primary Sclerosing Cholangitis: A Systematic Review and Meta-Analysis

περισσότερα...


27/12/2013

Off-Therapy Durability of Response to Entecavir Therapy in Hepatitis B e Antigen-Negative Chronic Hepatitis B Patients

Off-Therapy Durability of Response to Entecavir Therapy in Hepatitis B e Antigen-Negative Chronic Hepatitis B Patients

περισσότερα...


27/12/2013

Conversions from Prograf to Advagraf in Adolescents with stable liver transplants

Conversions from Prograf to Advagraf in Adolescents with stable liver transplants

περισσότερα...


9/10/2013

Impact of occult hepatitis B virus infection on the outcome of chronic hepatitis C

Οι συγγραφείς καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η παρουσία λανθάνουσας HBV λοίμωξης σε ασθενείς με χρόνια ηπατίτιδα C, επιταχύνει την εξέλιξη προς κίρρωση, αυξάνει την πιθανότητα ανάπτυξης ΗΚΚ και βραχύνει την επιβίωση.

περισσότερα...


9/10/2013

Surveillance for hepatocellular cancer with ultrasonography vs. computed tomography – a randomised study

Η παρούσα μελέτη παρουσιάζει ενδιαφέρον, γιατί εκτίμησε με αξιόπιστο τρόπο (προοπτική, τυχαιοποιημένη μελέτη) τη διαγνωστική ικανότητα και το κόστος δύο διαφορετικών μεθόδων (υπερηχογράφημα και αξονική τομογραφία 3 φάσεων) για την ανίχνευση ηπατοκυτταρικού καρκίνου (ΗΚΚ) σε κιρρωτικούς ασθενείς.

περισσότερα...


14/9/2013

PROPEL: A Randomized Trial of Mericitabine Plus Peginterferon Alpha-2a/Ribavirin Therapy in Treatment-Naive HCV Genotype 1/4 Patients

Στο τελευταίο τεύχος του Hepatology παρουσιάζονται 2 μεγάλες τυχαιοποιημένες πολυκεντρικές μελέτες σχετικά με τη χορήγηση mericitabine, ενός νουκλεοσιδικού αναλόγου που δρα μέσω του πρόωρου τερματισμού του RNA και με δραστικότητα έναντι όλων των γονοτύπων του ιού της ηπατίτιδας C.

περισσότερα...


14/9/2013

Calcineurin Inhibitor–Free Mycophenolate Mofetil/Sirolimus Maintenance in Liver Transplantation: The Randomized Spare-the Nephron Trial.

Οι ασθενείς μετά τη μεταμόσχευση ήπατος αναπτύσσουν πολύ συχνά νεφρική δυσλειτουργία, γεγονός που έχει δυσμενή επίδραση στη μακροχρόνια επιβίωσή τους.

περισσότερα...


14/9/2013

Multicenter Experience Using Telaprevir or Boceprevir With Peginterferon and Ribavirin to Treat Hepatitis C Genotype 1 After Liver Transplantation.

Η υποτροπή της ηπατίτιδας C μετά τη μεταμόσχευση ήπατος είναι σχεδόν καθολική. Η χορήγηση των νέων αντι-ιικών φαρμάκων (μποσεπρεβίρη και τελαπρεβίρη) σε μεταμοσχευμένους ασθενείς με ηπατίτιδα C δεν έχει μελετηθεί επαρκώς.

περισσότερα...


8/7/2013

Meta-analysis: the impact of oral anti-viral agents on the incidence of hepatocellular carcinoma in chronic hepatitis B.

τα ευρήματα της παρούσας μετά-ανάλυσης επιβεβαιώνουν ότι η μακρόχρονη θεραπεία με LAM ελαττώνει σημαντικά τον κίνδυνο ανάπτυξης ΗΚΚ σε ασθενείς με ΧΗΒ.

περισσότερα...


20/5/2013

Limited impact of IL28B genotype on response rates in telaprevir-treated patients with prior treatment failure

. Η παρούσα μελέτη διερευνά την προγνωστική αξία του πολυμορφισμού IL28B σε ασθενείς με HCV γονοτύπου 1, μη ανταποκριθέντες σε προηγούμενη θεραπεία με πεγκυλιωμένη ιντερφερόνη αλφα2a (PegIFNa2a) και ριμπαβιρίνη (Rbv).

περισσότερα...


20/5/2013

Combination of Lamivudine and Adefovir Without Hepatitis B Immune Globulin Is Safe and Effective Prophylaxis Against Hepatitis B Virus Recurrence in Hepatitis B Surface Antigen–Positive Liver Transplant Candidates

Η αποφυγή της υποτροπής της ηπατίτιδας Β αποτελεί βασικό στόχο μετά τη μεταμόσχευση ήπατος σε ασθενείς που μεταμοσχεύονται λόγω λοίμωξης από τον ιό της ηπατίτιδας Β.

περισσότερα...


20/5/2013

Intravenous N-acetylcysteine in Pediatric Patients With Nonacetaminophen Acute Liver Failure: A Placebo-Controlled Clinical Trial

N-acetylcysteine (NAC) was found to improve transplantation-free survival in only those adults with nonacetaminophen (non-APAP) acute liver failure (ALF) and grade 1-2 hepatic encephalopathy (HE).

περισσότερα...


23/3/2013

Lancet; 381

Regression of cirrhosis during treatment with tenofovir disoproxil fumarate for chronic hepatitis B: a 5-year open-label follow-up study:468-475

περισσότερα...


23/3/2013

Clinical Gastroenterology and Hepatology;11(3)

Fasiha Kanwal, Anna S. Lok, Hashem B. El-Serag. CDC and USPSTF 2012 Recommendations for Screening for Hepatitis C Virus Infection: Overview and Take-Home Messages:200-203 (Commentary)

περισσότερα...23/3/2013

Regression of cirrhosis during treatment with tenofovir disoproxil fumarate for chronic hepatitis B: a 5-year open-label follow-up study

Marcellin P, Gane E, Buti M, Afdhal N, Sievert W, Jacobson IM, et al. Regression of cirrhosis during treatment with tenofovir disoproxil fumarate for chronic hepatitis B: a 5-year open-label follow-up study. Lancet 2013;381:468-475

περισσότερα...


2/3/2013

Association of AKI With Mortality and Complications in Hospitalized Patients With Cirrhosis

ustin M. Belcher, Guadalupe Garcia-Tsao, Arun J. Sanyal, Harjit Bhogal, Joseph K. Lim, Naheed Ansari, Steven G. Coca, Chirag R. Parikh for the TRIBE-AKI Consortium

περισσότερα...


12/2/2013

Albumin Infusion Improves Outcomes of Patients With Spontaneous Bacterial Peritonitis: A Meta-analysis of Randomized Trials

Η παρούσα μετα-ανάλυση είναι σημαντική γιατί επιβεβαιώνει με πειστικό τρόπο την ευρέως διαδεδομένη γνώση ότι η χορήγηση διαλύματος αλβουμίνης συντελεί στην ελάττωση του ποσοστού νεφρικής δυσλειτουργίας και θνητότητας των κιρρωτικών ασθενών με ΑΒΠ.

περισσότερα...
6/2/2013

Cardiovascular risk factors and systemic endothelial function in patients with cirrhosis.

Annalisa Berzigotti et al. American Journal of Gastroenterology 2013, 108: 75-82

περισσότερα...6/2/2013

Relapse is almost universal after withdrawal of immunosuppressive medication in patients with autoimmune hepatitis in remission

H αυτοάνοση ηπατίτιδα είναι χρόνια νόσος ασαφούς αιτιολογίας, χαρακτηριζόμενη από αύξηση αμινοτρανσφερασών, IgG, παρουσία αυτοαντισωμάτων και χαρακτηριστική ιστολογική εικόνα.

περισσότερα...


18/1/2013

Efficacy of Antiviral Therapy for Hepatitis C After Liver Transplantation With Cyclosporine and Tacrolimus: A Systematic Review and Meta-Analysis

Rania Rabie, Khalid Mumtaz, and Eberhard L. Renner Liver Transplant Program/Multi-Organ Transplant Program, University Health Network/Toronto General

περισσότερα...


18/1/2013

Randomized, Placebo-Controlled Trial of Tenofovir Disoproxil Fumarate in Adolescents With Chronic Hepatitis B

HEPATOLOGY 2012;56:2018-2026 Karen F. Murray, Leszek Szenborn, Jacek Wysocki, Stephen Rossi, Amoreena C. Corsa, Phillip Dinh, John McHutchison, Phillip S. Pang, Luminita M. Luminos, Malgorzata Pawlowska, Jacek Mizerski

περισσότερα...8/1/2013

Boceprevir With Peginterferon Alfa-2a–Ribavirin Is Effective for Previously Treated Chronic Hepatitis C Genotype 1 Infection

Πρόκειται για μελέτη φάσης 3 με σκοπό τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας του συνδυασμού Peg-Interferon alfa-2a, ribavirin και boceprevir σε ασθενείς με χρόνια ηπατίτιδα C και γονότυπο 1 χωρίς ανταπόκριση σε προηγούμενη θεραπεία.

περισσότερα...