Βιβλιογραφικά δεδομένα
4/1/2022

SARS-CoV-2-ειδική χυμική και Τ-κυτταρική ανοσιακή απάντηση μετά τη δεύτερη δόση εμβολίου σε κιρρωτικούς και μεταμοσχευμένους ασθενείς

Υπάρχει επί του παρόντος έλλειψη πληροφοριών ως προς την ανάπτυξη ανοσιακής απάντησης μετά τη δεύτερη δόση του εμβολίου έναντι του ιού SARS-CoV-2 (severe acute respiratory syndrome coronavirus type 2) σε ασθενείς με ηπατική κίρρωση (ΗΚ) αλλά και σε ασθενείς που είχαν υποβληθεί σε μεταμόσχευση ήπατος (ΜΗ).

περισσότερα...


27/12/2021

ΜΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΜΟΡΦΗ ΛΙΠΑΡΟΥ ΟΞΕΟΣ (ICOSABUTATE) ΚΑΤΑΣΤΕΛΛΕΙ ΤΗΝ ΗΠΑΤΙΚΗ ΦΛΕΓΜΟΝΗ ΚΑΙ ΙΝΩΣΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ NASH

Τα μακράς αλυσίδας Ω-3 λιπαρά οξέα φαίνεται πως μέσω ποικίλων μονοπατιών εμπλέκονται στη ρύθμιση της διαδικασίας φλεγμονής των ηπατοκυττάρων και ίνωσης του ηπατικού παρεγχύματος. Ωστόσο, το γεγονός ότι αφενός είναι επιρρεπή σε υπεροξείδωση και αφετέρου χρησιμοποιούνται ως πηγή ενέργειας από τα ηπατοκύτταρα, περιορίζουν την κλινική τους αποτελεσματικότητα.

περισσότερα...


27/12/2021

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ HBV RNA ΣΤΟΝ ΟΡΟ ΜΕ ΒΙΟΧΗΜΙΚΗ ΥΠΟΤΡΟΠΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ HBV ΛΟΙΜΩΞΗ ΠΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΟΥΝ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΝΟΥΚΛΕΟΣ(Τ)ΙΔΙΚΑ ΑΝΑΛΟΓΑ

Η διακοπή της θεραπείας με νουκλεοτ(σ)ιδικά ανάλογα σε επιλεγμένους ασθενείς με ηπατίτιδα Β , οι οποίοι εμφανίζουν σταθερή ιική καταστολή, με την προσδοκία διατήρησης του αποτελέσματος αυτού, αποτελεί μία λογική θεραπευτική στρατηγική.Παρόλα αυτά, η θεραπεία με νουκλεοτ(σ)ιδικά ανάλογα

περισσότερα...


9/11/2021

Υψηλά ποσοστά επίτευξης μακροχρόνιας ιολογικής ανταπόκρισης σε ασθενείς με απώλεια δόσεων ή μη ικανοποιητική συμμόρφωση στη θεραπεία κατά τη λήψη του φαρμακευτικού συνδυασμού glecaprevir-pibrentasvir (High sustained virologic response rates of glecap

Όλα τα πανγονοτυπικά, απευθείας δρώντα αντιικά φάρμακα , όπως ο συνδυασμός glecaprevir-pibrentasvir (G/P) αποτελούν τη συνιστώμενη θεραπεία για τη λοίμωξη από τον ιό της ηπατίτιδας C. Προβληματισμοί ανακύπτουν σε σχέση με την αποτελεσματικότητα των ανωτέρω φαρμάκων σε ασθενείς με μη ικανοποιητική συμμόρφωση στη θεραπεία, ιδίως σε περιπτώσεις μειωμένης διάρκειάς της.

περισσότερα...


1/11/2021

Η επίδραση της COVID19 πανδημίας στις νοσηλείες ασθενών για αλκοολική ηπατίτιδα ή κίρρωση στην Αλμπέρτα, Καναδά (Impact of the COVID-19 pandemic on hospitalizations for alcoholic hepatitis or cirrhosis in Alberta, Canada)

Σημαντικές ήταν οι επιπτώσεις της COVID-19 πανδημίας στην παγκόσμια υγεία, τόσο με το lockdown όσο και με τους γενικότερους περιορισμούς που την ακολούθησαν. Πολλές ήταν οι μελέτες που προσπάθησαν να εκτιμήσουν το αντίκτυπο της πανδημίας σε χρόνια νοσήματα.

περισσότερα...


1/11/2021

ΗΠΑΤΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ COVID-19 ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ IL-6 ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΕΝΔΟΘΗΛΙΑΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ

Η λοίμωξη από τον ιό SARS-CoV-2 έχει οδηγήσει σε παγκόσμια πανδημία και αποτελεί πλέον την κυρίαρχη αιτία θανάτου στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Η ηπατική βλάβη, όπως αυτή εκφράζεται με την αύξηση των ηπατικών βιοδεικτών, αποτελεί χαρακτηριστικό της νόσου, σχετιζόμενο με κακή έκβαση, αυξημένη πιθανότητα ανάγκης νοσηλείας σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας ή/και ανάγκη χρήσης μηχανικού αερισμού και θάνατο.

περισσότερα...


1/11/2021

ΕΝΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΠΑΤΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΣΕ ΚΟΡΕΑΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΥΚΑΣΙΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Β

Η Τεχνητή Νοημοσύνη την τελευταία δεκαετία αρχίζει να κυριαρχεί όλο και περισσότερο στην ανθρώπινη καθημερινότητα. Δεκάδες εφαρμογές των κινητών τηλεφώνων καθώς και πολύ γνωστές ηλεκτρονικές πλατφόρμες βασίζονται στην Τεχνητή Νοημοσύνη.

περισσότερα...


6/9/2021

Safety and immunogenicity of COVID-19 vaccination in patients with non-alcoholic fatty liver disease (CHESS2101): A multicenter study

Ασφάλεια και ανοσογονικότητα των εμβολίων κατά του COVID-19 σε ασθενείς με μη αλκοολική λιπώδη διήθηση ήπατος (ΝΑFLD), όπως προκύπτουν από μια πολυκεντρική μελέτη.

περισσότερα...


7/4/2021

Serum Levels of a-Fetoprotein Increased More Than 10 Years Before Detection of Hepatocellular Carcinoma

Οι ασθενείς με αυξημένο κίνδυνο για εμφάνιση ηπατοκυτταρικού καρκινώματος (ΗΚΚ) συνιστάται να υποβάλλονται σε έλεγχο με υπερηχογράφημα. Ωστόσο, η υπερηχογραφική εξέταση έχει περιορισμούς σε παχύσαρκους ασθενείς ή σε μικρούς όγκους. Ο επιπλέον έλεγχος με μέτρηση των επιπέδων της α-φετοπρωτεΐνης (AFP)

περισσότερα...


29/3/2021

Chronic Liver Diseases and the Microbiome: Translating Our Knowledge of Gut Microbiota to Management of Chronic Liver Disease

Η χρόνια ηπατοπάθεια αγγίζει το μέγεθος μιας επιδημίας χάρη στον αυξανόμενο επιπολασμό της παχυσαρκίας, της μη αλκοολικής λιπώδους νόσου του ήπατος και της υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ παγκοσμίως.

περισσότερα...


29/3/2021

Anti-glycoprotein 2 (anti-GP2) IgA and anti-neutrophil cytoplasmic antibodies to serine proteinase 3 (PR3-ANCA): antibodies to predict severe disease, poor survival and cholangiocarcinoma in primary sclerosing cholangitis

Η πρωτοπαθής σκληρυντική χολαγγειίτιδα (PSC) συσχετίζεται με προοδευτική ηπατοπάθεια και χολαγγειοκαρκίνωμα. Αν και η διαστρωμάτωση του κινδύνου είναι ζωτικής σημασίας για τη λήψη κλινικών αποφάσεων, παρεμποδίζεται από την έλλειψη αποδεδειγμένων προγνωστικών δεικτών.

περισσότερα...


23/3/2021

Digital pathology: accurate technique for quantitative assessment of histological features in metabolic‐associated fatty liver disease

Η ιστολογική αξιολόγηση των βιοψιών στη σχετιζόμενη με μεταβολικές διαταραχές λιπώδη νόσο του ήπατος (MAFLD) είναι υποκειμενική, περιγραφική και παρουσιάζει μεταβλητότητα μεταξύ διαφορετικών παθολογοανατόμων. Σκοπός της μελέτης είναι η διερεύνηση της σχέσης μεταξύ διαφορετικών ιστολογικών χαρακτηριστικών

περισσότερα...


12/3/2021

Prevalence and long‐term outcome of sub‐clinical primary sclerosing cholangitis in patients with ulcerative colitis

H Πρωτοπαθής Σκληρυντική Χολαγγειίτιδα (Primary sclerosing cholangitis -PSC) συνδέεται στενά με τη φλεγμονώδη νόσου του εντέρου, ιδιαίτερα την ελκώδη κολίτιδα (ulcerative colitis -UC), έχοντας έναν αυξημένο κίνδυνο νεοπλασίας των χοληφόρων και του παχέος εντέρου. Επιδιώξαμε να ξεκαθαρίσουμε τη συχνότητα,

περισσότερα...


12/3/2021

Effectiveness and safety of obeticholic acid in a Southern European multicenter cohort of patients with primary biliary cholangitis and suboptimal response to ursodeoxycholic acid

Το Obeticholic acid (OCA) εγκρίθηκε πρόσφατα ως η μόνη έχουσα έγκριση εναλλακτική θεραπεία για ασθενείς με πρωτοπαθή χολική χολαγγειίτιδα (PBC) με δυσανεξία ή υποβέλτιστη ανταπόκριση στο ουρσοδεοξυχολικό οξύ (UDCA). Ωστόσο, είναι διαθέσιμα λίγα δεδομένα εκτός των κλινικών δοκιμών από μελέτες πραγματικής ζωής.

περισσότερα...


12/3/2021

Center Variation in Intention‐to‐Treat Survival Among Patients Listed for Liver Transplant

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, τα κέντρα που πραγματοποιούν μεταμοσχεύσεις ήπατος (liver transplantation -LT) αξιολογούνται πρωταρχικά από την επιβίωση των ασθενών 1 έτος μετά την LT, η στενή ωστόσο ομαδοποίηση των εκβάσεων επιτρέπει μόνο ένα στενό παράθυρο εκτίμησης των διαφορών των κέντρων, προς βελτίωση της ποιότητας.

περισσότερα...


9/3/2021

Carvedilol is associated with improved survival in patients with cirrhosis: a long-term follow-up study

Η πρωτογενής προφύλαξη της κιρσορραγίας με μη εκλεκτικούς βήτα αποκλειστές (NSBB) ή απολίνωση (VBL) αποτελούν πλέον πρότυπο φροντίδας για τους ασθενείς με κίρρωση με πυλαία υπέρταση. Οι NSBB, και ιδιαίτερα η καρβεδιλόλη, μπορεί να σχετίζεται με βελτίωση της επιβίωσης.

περισσότερα...


5/3/2021

Low Health Literacy Is Associated With Frailty and Reduced Likelihood of Liver Transplant Listing: A Prospective Cohort Study

Η επίδραση της χαμηλής γνώσης θεμάτων υγείας (health literacy -HL) στην έκβαση της ηπατικής νόσου τελικού σταδίου (end stage liver disease- ESLD) είναι εν πολλοίς άγνωστη. Διερευνήθηκε η συσχέτιση της χαμηλής HL με τις κλινικές εκβάσεις σε μια προοπτική κοόρτη εξωτερικών ESLD ασθενών που εκτιμήθηκαν προς μεταμόσχευση ήπατος (liver transplantation -LT).

περισσότερα...


3/3/2021

MAFLD identifies patients with significant hepatic fibrosis better than NAFLD

Τα διαγνωστικά κριτήρια της σχετιζόμενης με μεταβολικές διαταραχές λιπώδους νόσου του ήπατος (metabolic associated fatty liver disease -MAFLD) έχουν προταθεί, αλλά δεν έχουν επικυρωθεί. Σκοπεύσαμε να συγκρίνουμε τη διαγνωστική ακρίβεια του ορισμού της MAFLD έναντι των υπαρχόντων κριτηρίων για τη μη αλκοολική λιπώδη νόσο του ήπατος

περισσότερα...


3/3/2021

Center Variation in Intention‐to‐Treat Survival Among Patients Listed for Liver Transplant

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, τα κέντρα που πραγματοποιούν μεταμοσχεύσεις ήπατος (liver transplantation -LT) αξιολογούνται πρωταρχικά από την επιβίωση των ασθενών 1 έτος μετά την LT, η στενή ωστόσο ομαδοποίηση των εκβάσεων επιτρέπει μόνο ένα στενό παράθυρο εκτίμησης των διαφορών των κέντρων,

περισσότερα...


1/2/2021

A Model Based on Noninvasive Markers Predicts Very Low Hepatocellular Carcinoma Risk After Viral Response in Hepatitis C Virus–Advanced Fibrosis

Οι ασθενείς με χρόνια ηπατίτιδα C (HCV) και προχωρημένη ίνωση παραμένουν σε κίνδυνο ηπατοκυτταρικού καρκίνου (ΗΚΚ) μετά την επίτευξη παρατεταμένης ιολογικής ανταπόκρισης (sustained viral response (SVR) και απαιτούν διά βίου επιτήρηση. Καθώς ο κίνδυνος ΗΚΚ δεν είναι ομοιογενής

περισσότερα...


1/2/2021

Inadequate Physical Activity and Sedentary Behavior Are Independent Predictors of Nonalcoholic Fatty Liver Disease

Γενικά, υπάρχει μια αντίστροφη σχέση μεταξύ της σωματικής δραστηριότητας και της μη αλκοολικής λιπώδους νόσου του ήπατος (nonalcoholic fatty liver disease -NAFLD). Απουσιάζουν, ωστόσο, μελέτες, που εκτιμούν την επίδραση

περισσότερα...


11/12/2020

Collagen proportionate area predicts clinical outcomes in patients with alcohol-related liver disease

Δεν υπάρχουν προγνωστικά εργαλεία για την αλκοολική νόσο του ήπατος (ALD). Η μέτρηση της αναλογικής περιοχής κολλαγόνου (collagen proportionate area, CPA) είναι μια τεχνική

περισσότερα...


4/12/2020

Contemporary Epidemiology of Chronic Liver Disease and Cirrhosis

Οι ακριβείς εκτιμήσεις του υπάρχοντος φορτίου της χρόνιας ηπατοπάθειας (CLD) είναι ζωτικής σημασίας για τον καθορισμό προτεραιοτήτων σε επίπεδο κλινικής πράξης, έρευνας και πολιτικής. Στόχος μας ήταν να ανασκοπήσουμε τη συχνότητα

περισσότερα...


4/12/2020

Outcomes of Pregnant Women With Cirrhosis and Their Infants in a Population-Based Study

Η συχνότητα της κίρρωσης αυξάνεται στις γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας. Από όσα γνωρίζουμε δεν έχει περιγραφεί στη Βόρεια Αμερική η έκβαση των κιρρωτικών εγκύων γυναικών και των νεογνών τους,

περισσότερα...


4/12/2020

Utility of Liquid Biopsy Analysis in Detection of Hepatocellular Carcinoma, Determination of Prognosis, and Disease Monitoring: A Systematic Review

Υγρές βιοψίες ή δείγματα αίματος, μπορούν να αναλυθούν για την ανίχνευση κυκλοφορούντων καρκινικών κυττάρων (circulating tumor cells, CTCs), ελεύθερου-κυττάρου DNA (cell-free DNA, cfDNA) και εξωκυττάρια κυστίδια (extracellular vesicles, EVs

περισσότερα...


30/11/2020

Estimates of the global reduction in liver disease‐related mortality with increased coffee consumption: an analysis of the Global Burden of Disease Dataset

Τα επιδημιολογικά δεδομένα δείχνουν ότι ο καφές έχει μια δοσο-εξαρτώμενη προστατευτική επίδραση στη σχετιζόμενη με το ήπαρ θνησιμότητα. Σκοπός της μελέτης είναι η εκτίμηση της πιθανής

περισσότερα...


30/11/2020

Perioperative Evaluation and Management of Patients With Cirrhosis: Risk Assessment, Surgical Outcomes, and Future Directions

Οι ασθενείς με κίρρωση έχουν αυξημένο κίνδυνο περιεγχειρητικής νοσηρότητας και θνητότητας. Παρέχουμε μια αφηγηματική ανασκόπηση των διαθέσιμων δεδομένων που αφορούν στην περιεγχειρητική νοσηρότητα και θνητότητα,

περισσότερα...


26/11/2020

Improvement in histological endpoints of MAFLD following a 12‐week aerobic exercise intervention

Οι υγιεινοδιαιτητικές παρεμβάσεις αποτελούν την κύρια θεραπεία για την μεταβολική (δυσλειτουργία) που σχετίζεται με την λιπώδη νόσο του ήπατος (MAFLD). Ωστόσο, η ιστολογική και η καρδιομεταβολική επίδραση

περισσότερα...


26/11/2020

Genome-Wide Association Study for Alcohol-Related Cirrhosis Identifies Risk Loci in MARC1 and HNRNPUL1

Λίγα είναι γνωστά για τους γενετικούς παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη σχετιζόμενης με το αλκοόλ κίρρωσης. Πραγματοποιήσαμε μια μελέτη συσχέτισης ολόκληρου του γονιδιώματος (GWAS) σε δείγματα της Biobank

περισσότερα...


23/11/2020

Combined Effect of PNPLA3, TM6SF2, and HSD17B13 Variants on Risk of Cirrhosis and Hepatocellular Carcinoma in the General Population

Υποθέσαμε ότι ένα score γενετικού κινδύνου (genetic risk score -GRS) για τη λιπώδη νόσο του ήπατος επιδρά στον κίνδυνο κίρρωσης και ηπατοκυτταρικού καρκίνου. (ΗΚΚ). Τρείς γενετικές «παραλλαγές» (variants) (patatin‐like phospholipase domain–containing protein 3 [PNPLA3] p.I148M; transmembrane 6,

περισσότερα...


23/11/2020

Effects of Primary Sclerosing Cholangitis on Risks of Cancer and Death in People With Inflammatory Bowel Disease, Based on Sex, Race, and Age

Σε επίπεδο πληθυσμού δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα για την επίπτωση της πρωτοπαθούς σκληρυντικής χολαγγειίτιδας (PSC) σε ασθενείς με ιδιοπαθή φλεγμονώδη νόσο του εντέρου (IBD).

περισσότερα...


19/11/2020

Systematic review with meta-analysis: liver manifestations and outcomes in COVID-19

Η συχνότητα εμφάνισης αυξημένης ηπατικής βιοχημείας και η παρουσία προϋπάρχουσας χρόνιας ηπατοπάθειας (CLD) έχουν αναφερθεί στην λοίμωξη από τον COVID-19. Στόχος της παρούσας μελέτης είναι η αξιολόγηση του επιπολασμού της CLD, η συχνότητα εμφάνισης

περισσότερα...


19/11/2020

Review article: chronic liver disease and pregnancy

Ο επιπολασμός της χρόνιας ηπατοπάθειας σε γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας αυξάνεται, γεγονός που οδηγεί σε υψηλότερη συχνότητα εγκυμοσύνης σε αυτήν την ομάδα. Οι χρόνιες παθήσεις επιδρούν αρνητικά στη μητρική νοσηρότητα και θνητότητα. Μέχρι σήμερα, οι ανασκοπήσεις για αυτό το θέμα έχουν γραφεί

περισσότερα...


16/11/2020

A Model to Identify Heavy Drinkers at High Risk for Liver Disease Progression

Η σχετιζόμενη με το αλκοόλ νόσος του ήπατος (ALD) προκαλεί χρόνια ηπατοπάθεια. Διερευνήσαμε με ποιο τρόπο μπορούν να χρησιμοποιηθούν πληροφορίες από το ιστορικό και την ποσότητα κατανάλωσης αλκοόλ των ασθενών, το στάδιο της ηπατικής νόσου

περισσότερα...


16/11/2020

Rhythmic Fluctuations in Levels of Liver Enzymes During Menstrual Cycles of Healthy Women and Effects of Body Weight

Οι ορμόνες του θήλεως φύλου επηρεάζουν διάφορα όργανα, πλην των οργάνων αναπαραγωγής, αλλά λίγα είναι γνωστά για την επίδρασή τους στο ήπαρ κατά τη διάρκεια ενός φυσιολογικού καταμήνιου κύκλου. Στόχος μας ήταν να διερευνήσουμε

περισσότερα...


16/11/2020

Risk of Cirrhosis and Hepatocellular Cancer in Patients With NAFLD and Normal Liver Enzymes

Ο μακροχρόνιος κίνδυνος νόσου σε ασθενείς με μη αλκοολική λιπώδη νόσο του ήπατος (nonalcoholic fatty liver disease -NAFLD) απουσία αυξημένων ηπατικών ενζύμων δεν είναι σαφής.

περισσότερα...


12/11/2020

The PNPLA3‐I148M variant increases polyunsaturated triglycerides in human adipose tissue

Η γενετική παραλλαγή I148M της PNPLA3 αποτελεί έναν μείζονα γενετικό παράγοντα κινδύνου για τη μη αλκοολική λιπώδη νόσο του ήπατος (non‐alcoholic fatty liver disease -NAFLD). Το ήπαρ είναι πλούσιο σε πολυακόρεστα τριγλυκερίδια

περισσότερα...


12/11/2020

Use of Skeletal Muscle Index as a Predictor of Wait‐List Mortality in Patients With End‐Stage Liver Disease

O σκοπός της μελέτης είναι η εξέταση της ικανότητας ενός προτεινόμενου ορισμού της σαρκοπενίας στην πρόβλεψη της θνησιμότητας κατά τη λίστα μεταμόσχευσης. Εκτιμήσαμε αναδρομικά 355 ενηλίκους (ηλικίας ≥18 ετών) κιρρωτικούς οι οποίοι εντάχθηκαν στη λίστα μεταμόσχευσης

περισσότερα...


12/11/2020

Family Planning in Liver Transplant: Patient and Provider Knowledge and Practices

Η γονιμότητα συχνά επηρεάζεται σε εφήβους και γυναίκες με κίρρωση, αποκαθίσταται ωστόσο ταχέως μετά τη μεταμόσχευση ήπατος (liver transplantation -LT). Οι πρώιμες και απρογραμμάτιστες εγκυμοσύνες οδηγούν σε αυξημένους κινδύνους για την υγεία μητέρας, εμβρύου και μοσχεύματος, υπογραμμίζοντας την ανάγκη συμβουλευτικής

περισσότερα...


5/11/2020

The association of non‐alcoholic fatty liver disease and cardiac structure and function—Framingham Heart Study

Η μη αλκοολική νόσος του ήπατος χαρακτηρίζεται από αυξημένο κίνδυνο καρδιαγγειακής νόσου, συμπεριλαμβανομένης της καρδιακής ανεπάρκειας (heart failure -HF), για λόγους που παραμένουν ασαφείς. Πιθανά μονοπάτια περιλαμβάνουν τη συσχέτιση του ηπατικού λίπους

περισσότερα...


4/11/2020

Liver Phenotypes of European Adults Heterozygous or Homozygous for Pi∗Z Variant of AAT (Pi∗MZ vs Pi∗ZZ genotype) and Noncarriers

Η ομοζυγωτία του αλληλίου Pi * Z του γονιδίου που κωδικοποιεί το πεπτίδιο της α-1 αντιθρυψίνης (AAT), ονομάζεται γονότυπος Pi * ZZ, και προκαλεί μια νόσο του ήπατος και των πνευμόνων που ονομάζεται ανεπάρκεια της α-1 αντιθρυψίνης. Η ετεροζυγωτία (γονότυπος Pi * MZ) είναι ένας παράγοντας κινδύνου για κίρρωση σε άτομα

περισσότερα...


23/10/2020

Risk Factors for Cirrhosis in Contemporary Hepatology Practices—Findings From the Texas Hepatocellular Carcinoma Consortium Cohort

Η προσαρμοσμένη στην ηλικία θνητότητα λόγω κίρρωσης και ηπατοκυτταρικού καρκινώματος (HΚΚ) συνεχίζει να αυξάνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες και επηρεάζει δυσανάλογα τα άτομα που ανήκουν σε φυλετικές/ εθνοτικές μειονότητες. Η κατανόηση ...

περισσότερα...


12/10/2020

Transjugular intrahepatic portosystemic stent-shunt in the management of portal hypertension. [Guidelines, British Society of Gastroenterology]

Η διασφαγιτιδική ενδοπατική πυλαιοσυστηματική επικοινωνία (Transjugular Intrahepatic Portosystemic shunt, TIPSS) αποτελεί μια επεμβατική, μη-χειρουργική, μέθοδο αντιμετώπισης των ασθενών με πυλαία υπέρταση. Οι κάτωθι κατευθυντήριες οδηγίες συντάχθηκαν υπό την αιγίδα της Βρετανικής Γαστρεντερολογικής Εταιρείας

περισσότερα...


8/10/2020

Renal Trajectory Patterns Are Associated With Post-discharge Mortality in Patients With Cirrhosis and Acute Kidney Injury

Λίγα είναι γνωστά για τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα της οξείας νεφρικής βλάβης (AKI) σε ασθενείς με κίρρωση. Η έκβαση μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με το στάδιο της AKI, τη χρόνια νεφρική νόσο και την πορεία της νεφρικής λειτουργίας.

περισσότερα...


8/10/2020

Extremely Low Risk of Hepatocellular Carcinoma Development in Patients With Chronic Hepatitis B in Immune-Tolerant Phase

Η αντιική θεραπεία δεν ενδείκνυται για ασθενείς με χρόνια ηπατίτιδα Β (ΧHB) στη φάση της ανοσολογικής ανοχής. Σκοπός της μελέτης είναι η διερεύνηση της αθροιστικής επίπτωσης της αλλαγής φάσης (phase change)

περισσότερα...


5/10/2020

Interleukin-22 Ameliorates Neutrophil-Driven Nonalcoholic Steatohepatitis Through Multiple Targets

H μη αλκοολική νόσος του ήπατος περιλαμβάνει ένα φάσμα νοσημάτων που εκτείνονται από την απλή στεάτωση έως τη μη αλκοολική στεατοηπατίτιδα (nonalcoholic steatohepatitis -NASH), την κίρρωση και τον ηπατοκυτταρικό καρκίνο.

περισσότερα...


1/10/2020

Prevalence and Impact of Restrictive Lung Disease in Liver Transplant Candidates

Διερευνήσαμε τη συχνότητα του σπιρομετρικού περιορισμού σε υποψηφίους προς μεταμόσχευση ήπατος (liver transplantation -LT) και τις κλινικές επιπτώσεις αυτού του περιορισμού. Πραγματοποιήσαμε μια cross‐sectional μελέτη εντός της Pulmonary Vascular Complications

περισσότερα...


1/10/2020

Longterm Survival After Liver Transplantation for Autoimmune Hepatitis: Results From the European Liver Transplant Registry

O σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να αναλύσουμε την μακροχρόνια επιβίωση ασθενούς και μοσχεύματος μετά από μεταμόσχευση ήπατος για αυτοάνοση ηπατίτιδα (liver transplantation for autoimmune hepatitis: AIH‐LT) από την προοπτική, πολυκεντρική European Liver Transplant Registry.

περισσότερα...


28/9/2020

The global epidemiology of hepatitis E virus infection: A systematic review and meta‐analysis

O ιός της ηπατίτιδας Ε (Hepatitis E virus -HEV), ως ένα αναδυόμενο παθογόνο ζωονόσου, αποτελεί την πρωταρχική αιτία οξείας ηπατίτιδας παγκοσμίως, με υψηλό κίνδυνο ανάπτυξης χρόνιας λοίμωξης στους ανοσοκατασταλμένους ασθενείς.

περισσότερα...


13/9/2020

Non‐invasive risk scores do not reliably identify future cirrhosis or hepatocellular carcinoma in Type 2 diabetes: The Edinburgh type 2 diabetes study

H επίπτωση της κίρρωσης και του ηπατοκυτταρικού καρκίνου (ΗΚΚ) είναι αυξημένη στον τύπου 2 διαβήτη, κυρίως δευτερογενώς στα πλαίσια μη αλκοολικής νόσου του ήπατος (non‐alcoholic fatty liver disease (NAFLD). Οι Ευρωπαϊκές κατευθυντήριες οδηγίες συστήνουν έλεγχο διαλογής για NAFLD

περισσότερα...


12/9/2020

Fecal Microbiome Distinguishes Alcohol Consumption From Alcoholic Hepatitis But Does Not Discriminate Disease Severity

O ρόλος του μικροβιώματος των κοπράνων στην αλκοολική ηπατίτιδα δεν έχει εδραιωθεί. ΟΙ σκοποί αυτής της μελέτης ήταν (1) να χαρακτηρίσει την εντερική μικροβιακή οικολογία που σχετίζεται με την αλκοολική ηπατίτιδα,

περισσότερα...


7/8/2020

ACG Clinical Guideline: Disorders of the Hepatic and Mesenteric Circulation

Οι αγγειακές διαταραχές στη μεσεντέρια, πυλαία και ηπατική κυκλοφορία έχουν σημαντικές κλινικές επιπτώσεις και μπορεί να οδηγήσουν σε οξεία ηπατική ανεπάρκεια, χρόνια ηπατική νόσο, μη-κιρρωτική πυλαία υπέρταση, κίρρωση και ηπατοκυτταρικό καρκίνο. Επιπλέον, μπορούν να λειτουργήσουν ως προδιαθεσικοί παράγοντες...

περισσότερα...


7/8/2020

Clinical Impact and Safety of Anticoagulants for Portal Vein Thrombosis in Cirrhosis

Η θρόμβωση της πυλαίας φλέβας (Portal Vein Thrombosis, PVT) είναι μια συχνή επιπλοκή της κίρρωσης με μείζονες κλινικές επιπλοκές. Ωστόσο, το κλινικό όφελος, η ασφάλεια και η ενδεικνυόμενη διάρκεια της αντιπηκτικής θεραπείας σε αυτούς τους ασθενείς παραμένουν ασαφή.

περισσότερα...


8/7/2020

Statin Use and the Risk of Hepatocellular Carcinoma in Patients With Chronic Hepatitis B

Οι στατίνες έχουν πλειότροπες επιδράσεις, που θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν τη χημειοπροφύλαξη. Αρκετές μελέτες παρατήρησης έχουν υποδηλώσει προληπτική επίδραση των στατινών στον ηπατοκυτταρικό καρκίνο (ΗΚΚ), χωρίς ωστόσο να έχουν πλήρως μελετηθεί σε ασθενείς με χρόνια HBV λοίμωξη.

περισσότερα...


8/7/2020

Baveno VI and Expanded Baveno VI criteria successfully predicts the absence of high‐risk gastro‐oesophageal varices in a Chilean cohort

Τα κριτήρια Baveno VI και τα διευρυμένα κριτήρια Baveno VI συστήνονται προκειμένου να παρακαμφθεί η ανάγκη ενδοσκόπησης ως εξέτασης διαλογής, σε ασθενείς με πολύ μικρή πιθανότητα ύπαρξης κιρσών που χρήζουν θεραπείας (varices needing treatment -VNT).

περισσότερα...


8/7/2020

Non-alcoholic Fatty Liver Disease in Pregnancy Is Associated With Adverse Maternal and Perinatal Outcomes

Η μη αλκοολική λιπώδης νόσος του ήπατος (ΜΑΛΝΗ) παρουσιάζει αυξανόμενο επιπολασμό σε νεαρούς ενήλικες τα τελευταία χρόνια, με επακόλουθο να παρατηρείται συχνά και σε γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας. Παραμένει ασαφές, ωστόσο, το αν παρουσιάζεται αύξηση κινδύνου για την υγεία της μητέρας και του εμβρύου σε περίπτωση εγκυμοσύνης σε ασθενείς με ΜΑΛΝΗ.

περισσότερα...


8/7/2020

Atezolizumab Plus Bevacizumab in Unresectable Hepatocellular Carcinoma

Ο συνδυασμός atezolizumab και bevacizumab φάνηκε να έχει ενθαρρυντικά αποτελέσματα ως προς την καταστολή καρκινικής δραστηριότητας καθώς και ικανοποιητική ασφάλεια σε μία φάσης 1 μελέτη που αφορούσε σε ασθενείς με μη χειρουργήσιμο ηπατοκυτταρικό καρκίνο (ΗΚΚ).

περισσότερα...


8/7/2020

Analysis of Liver Resection Versus Liver Transplantation on Outcome of Small Intrahepatic Cholangiocarcinoma and Combined Hepatocellular‐Cholangiocarcinoma in the Setting of Cirrhosis

H παρούσα πολυκεντρική μελέτη συγκρίνει την έκβαση κιρρωτικών ασθενών που υπεβλήθησαν σε μεταμόσχευση ήπατος (liver transplantation -LT) ή σε ηπατεκτομή (liver resection - LR) μεταξύ Ιανουαρίου 2002 και Ιουλίου 2015, οι οποίοι είχαν ενδοηπατικό χολαγγειοκαρκίνωμα (intrahepatic cholangiocarcinoma -iCCA) ή συνδυαστικό ηπατοκυτταρικό-χολαγγειοκαρκίνωμα

περισσότερα...


3/7/2020

Changes in Liver Stiffness, Measured by Magnetic Resonance Elastography, Associated With Hepatic Decompensation in Patients With Primary Sclerosing Cholangitis

Η μέτρηση της ηπατικής ακαμψίας (LS) σε ένα στιγμιότυπο με ελαστογραφία μαγνητικού συντονισμού (MRE) έχει συσχετιστεί με την έκβαση των ασθενών με πρωτοπαθή σκληρυντική χολαγγειίτιδα (PSC), αλλά η σημασία των αλλαγών της LS με την πάροδο

περισσότερα...


29/6/2020

Safety and Efficacy of 48 Weeks REP 2139 or REP 2165, Tenofovir Disoproxil, and Pegylated Interferon Alfa-2a in Patients With Chronic HBV Infection Naïve to Nucleos(t)ide Therapy

Τα πολυμερή νουκλεϊκού οξέος (NAPs) αναστέλλουν τη συναρμολόγηση και την έκκριση σωματιδίων του ιού της ηπατίτιδας Β (HBV). Πραγματοποιήσαμε μια ανοιχτή μελέτη φάσης 2 για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των NAPs REP 2139 ή REP 2165 σε συνδυασμό με tenofovir disoproxil fumarate (TDF)

περισσότερα...


25/6/2020

A disease-specific decline of the relative abundance of Bifidobacterium in patients with autoimmune hepatitis

Η παθογένεση της αυτοάνοσης ηπατίτιδας (ΑΙΗ) είναι ελάχιστα κατανοητή και λίγα είναι γνωστά για το εντερικό μικροβίωμα στην ΑΗ. Σκοπός της μελέτης ήταν η διερεύνηση αλλαγών του μικροβιώματος που είναι ειδικές για την AH.

περισσότερα...


10/6/2020

Direct‐Acting Antivirals and Hepatocellular Carcinoma: No Evidence of Higher Wait‐List Progression or Posttransplant Recurrence

H συσχέτιση των άμεσα δρώντων αντιικών (direct‐acting antivirals -DAAs) με την πρόοδο του ηπατοκυτταρικού καρκίνου (ΗΚΚ) κατά τη διάρκεια της λίστας αναμονής ή με την υποτροπή του ΗΚΚ

περισσότερα...


10/6/2020

Liver‐related long‐term outcomes of thiazolidinedione use in persons with type 2 diabetes

Μελέτες έχουν περιγράψει τη σημαντική ιστολογική βελτίωση που εμφανίζουν ασθενείς με μη αλκοολική στεατοηπατίτιδα (nonalcoholic steatohepatitis -NASH) που λαμβάνουν θειαζολιδινεδιόνη (thiazolidinedione-TZD).

περισσότερα...


10/6/2020

Vitamin D Receptor Activation in Liver Macrophages Ameliorates Hepatic Inflammation, Steatosis, and Insulin Resistance in Mice

Η επαγόμενη από την παχυσαρκία χρόνια φλεγμονή αποτελεί στοιχείο-κλειδί στην παθογένεση της μη αλκοολικής λιπώδους νόσου του ήπατος (nonalcoholic fatty liver disease-NAFLD) και της ινσουλινοαντοχής. Η έκκριση προφλεγμονωδών κιυτταροκινών από τα μακροφάγα σε μεταβολικούς

περισσότερα...


4/6/2020

Nonalcoholic Fatty Liver Disease: Modulating Gut Microbiota to Improve Severity?

Το μικροβίωμα του εντέρου διαδραματίζει ένα ρόλο στην παθοφυσιολογία των μεταβολικών παθήσεων, οι οποίες περιλαμβάνουν τη μη αλκοολική λιπώδη νόσο του ήπατος (NAFLD), μέσω του εντεροηπατικού άξονα. Μέχρι σήμερα, οι κλινικές κατευθυντήριες οδηγίες συνιστούν έναν στόχο απώλειας βάρους 7% -10% για τη βελτίωση των χαρακτηριστικών της NAFLD.

περισσότερα...


1/6/2020

Mortality and morbidity of locally acquired hepatitis E in the national Scottish cohort: a multicentre retrospective study

Ο ιός της ηπατίτιδας Ε (HEV) είναι η πιο κοινή οξεία ιογενής ηπατίτιδα στη Σκωτία. Λίγα είναι γνωστά για το φορτίο της νοσηρότητας και της θνητότητας, το οποίο μπορεί να είναι υψηλό στην χρόνια ηπατοπάθεια ή σε καταστάσεις ανοσοκαταστολής.

περισσότερα...


28/5/2020

Resistance Training Increases Muscle Strength and Muscle Size in Patients With Liver Cirrhosis

Η κίρρωση συχνά επιπλέκεται από μειωμένη μυική μάζα και δύναμη, γεγονός που περιορίζει την εκτέλεση καθημερινών δραστηριοτήτων και επηρεάζει την ποιότητα ζωής. Η άσκηση αντιστάσεων μπορεί να αυξήσει τη μυική δύναμη και μάζα σε ηλικιωμένους

περισσότερα...


8/5/2020

Non‐invasive diagnosis of cirrhosis and long‐term disease monitoring by transient elastography in patients with Wilson disease

Η χρησιμότητα της μέτρησης της ελαστικότητας του ήπατος (liver stiffness measurement -LSM) με παροδική ελαστογραφία (transient elastography -TE) για τη μη επεμβατική σταδιοποίηση της ίνωσης

περισσότερα...


8/5/2020

Association of Aspirin with Hepatocellular Carcinoma and Liver-Related Mortality

Είναι γεγονός ότι δεν υπάρχουν αρκετά δεδομένα αναφορικά με τη μακροπρόθεσμη συσχέτιση της λήψης χαμηλής δόσης ασπιρίνης (≤160 mg) και της επίπτωσης ηπατοκυτταρικού καρκίνου (ΗΚΚ), της θνησιμότητας σχετιζόμενης με ηπατικά νοσήματα και της αιμορραγίας γαστρεντερικού συστήματος σε ασθενείς με χρόνια ηπατίτιδα Β ή ηπατίτιδα C

περισσότερα...


8/5/2020

COVID-19: Abnormal liver function tests

Πρόσφατα δεδομένα από ασθενείς που προσβλήθηκαν από COVID-19 βοήθησαν στο να κατανοήσουμε την επίδραση του ιού στο ήπαρ. Αν και δεν υπάρχουν μελέτες που να περιγράφουν συστηματικά τις διαταραχές των ηπατικών ενζύμων

περισσότερα...


8/5/2020

Chronic Kidney Disease in Liver Transplant Candidates: A Rising Burden Impacting Post–Liver Transplant Outcomes

To φορτίο της χρόνιας νεφρικής νόσου (chronic kidney disease - CKD) αυξάνεται μεταξύ των κιρρωτικών ασθενών, αν και δεν είναι γνωστή η επίδραση αυτού στην έκβαση μετά τη μεταμόσχευση ήπατος (liver transplantation -LT). Αναλύθηκαν όλοι οι ασθενείς που βρίσκονταν

περισσότερα...


8/5/2020

Lean NAFLD: A Distinct Entity Shaped by Differential Metabolic Adaptation

H μη αλκοολική λιπώδης νόσος του ήπατος (Nonalcoholic fatty liver disease -NAFLD) απαντάται στο ένα τέταρτο του ενήλικου πληθυσμού. Ένα σημαντικό υποσύνολο των ασθενών είναι λεπτοί, χωρίς να είναι καλά κατανοητή

περισσότερα...


4/5/2020

Systematic review with meta-analysis: Impact of baseline resistance-associated substitutions on the efficacy of glecaprevir/pibrentasvir among chronic hepatitis C patients

Η επίδραση των προϋπαρχόντων υποκαταστάσεων που συνδέονται με την αντίσταση (RASs) στην παρατεταμένη ιολογική ανταπόκριση στις 12 εβδομάδες (SVR12) μεταξύ των χρόνιων ασθενών με ηπατίτιδα C (XHC) που έλαβαν το σχήμα δεύτερης γενιάς, πανγονοτυπικό συνδυασμό glecaprevir/pibrentasvir (G/P) είναι ασαφής.

περισσότερα...


4/5/2020

Effects of Belapectin, an Inhibitor of Galectin-3, in Patients With Nonalcoholic Steatohepatitis With Cirrhosis and Portal Hypertension

Τα αυξημένα επίπεδα γαλεκτίνης 3 έχουν συσχετιστεί με τη μη αλκοολική στεατοηπατίτιδα (NASH) και συμβάλλουν στην προκαλούμενη από τοξίνη ηπατική ίνωση σε ποντίκια. Το GR-MD-02 (belapectin) είναι ένας αναστολέας της γαλεκτίνης 3 που μειώνει την ηπατική ίνωση και την πυλαία ...

περισσότερα...


23/4/2020

Efficacy of Albumin Treatment for Patients with Cirrhosis and Infections Unrelated to Spontaneous Bacterial Peritonitis

Πραγματοποιήσαμε μια τυχαιοποιημένη μελέτη για να προσδιορίσουμε εάν η αλβουμίνη θα πρέπει να χορηγείται σε ασθενείς με λοιμώξεις που δεν σχετίζονται με αυτόματη βακτηριακή περιτονίτιδα (SBP).

περισσότερα...


18/4/2020

AGA Clinical Practice Update on Screening and Surveillance for Hepatocellular Carcinoma in Patients With Nonalcoholic Fatty Liver Disease: Expert Review

Η μη αλκοολική λιπώδης νόσος του ήπατος (NAFLD) αποτελεί μια από τις κύριες αιτίες χρόνιας ηπατοπάθειας με τεράστιο αντίκτυπο στη δημόσια υγεία. Επηρεάζει περισσότερο από το 25% του πληθυσμού στις ΗΠΑ και παγκοσμίως, εκ των οποίων ο 1 στους 4 ενδέχεται να πάσχει από μη αλκοολική στεατοηπατίτιδα (NASH).

περισσότερα...


18/4/2020

Antibody Responses to Immunization With HCV Envelope Glycoproteins as a Baseline for B cell-Based Vaccine Development

Εξετάσαμε τις αντισωματικές αποκρίσεις στα αντιγόνα Ε1 και Ε2 του ιού της ηπατίτιδας C (HCV) και τη συσχέτιση των ζωικών μοντέλων για την ανάπτυξη εμβολίων. Συγκρίναμε τις αντισωματικές αποκρίσεις στον εμβολιασμό με ανασυνδυασμένο σύμπλεγμα

περισσότερα...


6/4/2020

Baseline risk factors determine lack of biochemical response after SVR in chronic hepatitis C patients treated with DAAs

Οι δοκιμασίες ηπατικής λειτουργίας (alanine aminotransferase, ALT, gamma‐glutamyltransferase, γGT) δεν ομαλοποιούνται πάντοτε μετά την εκρίζωση του ιού της ηπατίτιδας C (HCV) με τα άμεσα δρώντα αντιικά

περισσότερα...


6/4/2020

Effect of Metabolic Traits on the Risk of Cirrhosis and Hepatocellular Cancer in Nonalcoholic Fatty Liver Disease

Η μη αλκοολική λιπώδης νόσος του ήπατος (Nonalcoholic fatty liver disease -NAFLD) είναι στις μέρες μας η πιο συχνή πάθηση του ήπατος. Η πρόβλεψη της προόδου της νόσου θα μπορούσε να βοηθήσει τους κλινικούς

περισσότερα...


6/4/2020

Switching from tenofovir disoproxil fumarate to tenofovir alafenamide in virologically suppresed patients with chronic hepatitis B: a randomised, double-blind, phase 3, multicentre non-inferiority study

Η θεραπεία με tenofovir disoproxil fumarate έχει συσχετιστεί με επιδείνωση νεφρικής λειτουργίας ή μείωση της οστικής πυκνότητας είτε και τα δύο σε μερικούς ασθενείς με χρόνια ηπατίτιδα Β. Το tenofovir alafenamide είναι ένα προ-φάρμακο

περισσότερα...


6/4/2020

Outcomes of Acute Liver Injury in Adults Due to Wilson’s Disease: Is Survival Without Transplant Possible?

Η νόσος τους Wilson (Wilson’s disease -WD) είναι μια σπάνια αιτία οξεία ηπατικής ανεπάρκειας (acute liver failure -ALF) η οποία εθεωρείτο ότι έχει μια ομοιόμορφα θανατηφόρα έκβαση χωρίς ηπατική μεταμόσχευση (liver transplantation -LT).

περισσότερα...


6/4/2020

Significant fibrosis predicts new-onset diabetes mellitus and arterial hypertension in patients with NASH

Η μη αλκοολική λιπώδης νόσος του ήπατος (ΜΑΛΝΗ) θα μπορούσε να παίξει καταλυτικό ρόλο στην ανάπτυξη μεταβολικών συννοσηροτήτων, παρόλο που το μέγεθος αυτής της αλληλεπίδρασης σε μεταβολικά υγιείς ασθενείς παραμένει άγνωστο. Εξετάστηκε ο ρόλος της με βιοψία αποδεδειγμένης ΜΑΛΝΗ στον κίνδυνο

περισσότερα...


6/4/2020

Serum transferrin is an independent predictor of mortality in severe alcoholic hepatitis

Η αλκοολική ηπατίτιδα χαρακτηρίζεται από υψηλή θνησιμότητα και πολλές φορές ακολουθεί απρόβλεπτη κλινική πορεία. Ο δείκτης Maddrey Discriminant Function (DF) >32, που ορίζει τη σοβαρή αλκοολική ηπατίτιδα και βασίζεται στις τιμές ολικής χολερυθρίνης και του χρόνου προθρομβίνης, σχετίζεται με θνησιμότητα 15-30% στις 28ημέρες και άνω του 50% στο έτος.

περισσότερα...


26/3/2020

Lowering Portal Pressure Improves Outcomes of Patients With Cirrhosis, With or Without Ascites: A Meta-Analysis

Σε μη επιλεγμένους ασθενείς με κίρρωση, εκείνοι που επιτυγχάνουν μείωση της HVPG κάτω από ένα καθορισμένο όριο (ανταποκριθέντες) έχουν μειωμένο κίνδυνο κιρσορραγίας και θανάτου.

περισσότερα...


24/3/2020

CLINICAL INSIGHTS FOR HEPATOLOGY AND LIVER TRANSPLANT PROVIDERS DURING THE COVID-19 PANDEMIC

This document represents the collective opinion of its authors and approval of the AASLD Governing Board as of the date of publication. Its use is voluntary, and it is presented primarily for the purpose of providing information to hepatology and liver transplant care providers.

περισσότερα...


24/3/2020

Factors Associated With Progression and Outcomes of Early Sage Primary Biliary Cholangitis

Οι ασθενείς με πρωτοπαθή χολική χολαγγειίτιδα (PBC) συνήθως διαγιγνώσκονται σε πρώιμο στάδιο, με βάση τις βιοχημικές εξετάσεις. Διερευνήσαμε το ποσοστό των ασθενών που εξελίσσονται σε μέτρια ή προχωρημένη PBC

περισσότερα...


20/3/2020

Review article: clinical pharmacology of current and investigational hepatitis B virus therapies

Η θεραπεία της λοίμωξης από τον ιό της ηπατίτιδας Β (HBV) με την υπάρχουσα θεραπεία καταστέλλει το HBV DNA, αλλά είναι σπάνια η απώλεια του επιφανειακού αντιγόνου της ηπατίτιδας Β (HBsAg: λειτουργική θεραπεία). Πολλές χημικές ενώσεις

περισσότερα...


17/3/2020

Systematic review: ibuprofen-induced liver injury

Τα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα (ΜΣΑΦ) είναι μια από τις κύριες αιτίες φαρμακευτικής ηπατοτοξικότητας (Drug-Induced Liver Disease, DILI) σε ολόκληρο τον κόσμο. Η ιβουπροφαίνη είναι ένα από τα συχνότερα χρησιμοποιούμενα και ασφαλέστερα ΜΣΑΦ. Παρόλα αυτά υπάρχουν αναφορές για ηπατοτοξικότητα

περισσότερα...


12/3/2020

The Development and Outcome of Acute‐on‐Chronic Liver Failure After Surgical Interventions

Η οξεία επί χρονίας ηπατικής ανεπάρκειας (acute‐on‐chronic liver failure -ACLF) είναι ένα σύνδρομο με υψηλή βραχυπρόθεσμη θνητότητα. Εκλυτικά συμβάντα, όπως είναι η αιμορραγία και οι λοιμώξεις, συμβάλλουν στην ανάπτυξη ACLF, ενώ ο ρόλος του χειρουργείου παραμένει άγνωστος.

περισσότερα...


12/3/2020

Vitamin E Improves Transplant‐Free Survival and Hepatic Decompensation Among Patients With Nonalcoholic Steatohepatitis and Advanced Fibrosis

H βιταμίνη E βελτιώνει την ιστολογία του ήπατος σε ενηλίκους ασθενείς με μη αλκοολική στεατοηπατίτιδα (nonalcoholic steatohepatitis-NASH), όχι όμως και σε όσους εξ αυτών πάσχουν και από Σακχαρώδη Διαβήτη, η επίδρασή της ωστόσο στην μακροχρόνια έκβαση των ασθενών παραμένει άγνωστη.

περισσότερα...


12/3/2020

Permanent immunosuppression in SLA/LP‐positive autoimmune hepatitis is required although overall response and survival are similar

Τα αντισώματα έναντι του διαλυτού ηπατικού αντιγόνου/ήπατος-παγκρέατος (soluble liver antigen/liver pancreas (anti‐SLA/LP)) είναι ιδιαίτερα ειδικά για την αυτοάνοση ηπατίτιδα (autoimmune hepatitis-AIH) και έχουν συνδεθεί με πιο σοβαρή κλινική πορεία της νόσου..

περισσότερα...


3/3/2020

Hepatocellular carcinoma prediction beyond year 5 of oral therapy in a large cohort of Caucasian patients with chronic hepatitis B

Εισαγωγή/ Σκοπός: Ο ηπατοκυτταρικός καρκίνος (ΗΚΚ) μπορεί να αναπτυχθεί σε ασθενείς με χρόνια ηπατίτιδα Β, ακόμα κι έπειτα από 5 χρόνια από του στόματος θεραπεία, με συχνότητα που δύσκολα μπορεί να προβλεφθεί. Σκοπός της μελέτης ήταν να εκτιμηθούν πιθανοί προγνωστικοί παράγοντες και η ανάγκη παρακολούθησης διαφορετικών ομάδων ασθενών για ανάπτυξη ΗΚΚ.

περισσότερα...


3/3/2020

Long-term outcome of decompensated alcohol-related liver disease with steatohepatitis and Maddrey’s discriminant function <32

Εισαγωγή/Σκοπός: Ασθενείς με αλκοολική ηπατίτιδα και δείκτη Maddrey <32 έχουν χαμηλό κίνδυνο βραχυπρόθεσμης θνητότητας. Ωστόσο, δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα που να αφορούν μακροχρόνια εκβαση. Σκοπός της συγκεκριμένης μελέτης ήταν να εκτιμήσει την πενταετή επιβίωση και προγνωστικούς παράγοντες για μακρόχρονη επιβίωση σε αυτό τον πληθυσμό.

περισσότερα...


12/2/2020

Predictors of hepatitis B surface antigen loss, relapse and retreatment after discontinuation of effective oral antiviral therapy in noncirrhotic HBeAg‐negative chronic hepatitis B

Η απώλεια του αντιγόνου επιφανείας αποτελεί ιδανικό θεραπευτικό στόχο στην χρόνια ηπατίτιδα Β, αλλά δε συμβαίνει συχνά όταν χορηγούνται νουκλεοσιδικά/νουκλεοτιδικά ανάλογα. Η διακοπή της θεραπείας μπορεί

περισσότερα...


7/2/2020

Childhood Socioeconomic Disadvantage and Risk of Fatty Liver in Adulthood: The Cardiovascular Risk in Young Finns Study

To λιπώδες ήπαρ είναι μια προλήψιμη αιτία ηπατικής ανεπάρκειας, χωρίς ωστόσο να έχουν επαρκώς κατανοηθεί οι πρώιμοι παράγοντες κινδύνου ανάπτυξης λιπώδους ήπατος. Εξετάσαμε τη συσχέτιση της κοινωνικοοικονομικής μειονεξίας..

περισσότερα...


7/2/2020

Increased Frequency of Heterozygous Alpha‐1‐Antitrypsin Deficiency in Liver Explants From Nonalcoholic Steatohepatitis Patients

Τα εξαιρεθέντα κιρρωτικά ήπατα περιστασιακά εμφανίζουν μη αναμενόμενα periodic acid–Schiff‐diastase (PASD)-θετικά κοκκία εντός του ηπατοκυτταρικού κυτταροπλάσματος. Δεν είναι συχνά ξεκάθαρο ...

περισσότερα...


7/2/2020

A novel spleen‐dedicated stiffness measurement by FibroScan® improves the screening of high‐risk oesophageal varices

Αρκετές μη επεμβατικές δοκιμασίες (non‐invasive tests -NITs) έχουν αναπτυχθεί για τη διάγνωση των οισοφαγικών κιρσών (oesophageal varices -EV), συμπεριλαμβανομένων των πρόσφατων Baveno VI κριτηρίων ...

περισσότερα...


28/1/2020

A System to Determine Risk of Osteoporosis in Patients With Autoimmune Hepatitis

Η οστεοπόρωση είναι μια ανησυχητική επιπλοκή της αυτοάνοσης ηπατίτιδας (AH), αλλά η νόσος των οστών δεν έχει μελετηθεί καλά σε αυτούς τους ασθενείς. Στόχος μας ήταν να προσδιορίσουμε συγκεκριμένους παράγοντες κινδύνου για οστεοπόρωση σε ασθενείς με

περισσότερα...


24/1/2020

Tenofovir Is Associated With Lower Risk of Hepatocellular Carcinoma Than Entecavir in Patients With Chronic HBV Infection in China

Έχουν υπάρξει αντικρουόμενα αποτελέσματα από μελέτες που συνέκριναν τον κίνδυνο εμφάνισης ηπατοκυτταρικού καρκινώματος (ΗΚΚ) σε ασθενείς με χρόνια ηπατίτιδα Β (ΧΗΒ) που έλαβαν θεραπεία με tenofovir disoproxil fumarate (TDF)

περισσότερα...


24/1/2020

The impact of modifiable risk factors on the long-term outcomes of non-alcoholic fatty liver disease

Η καρδιαγγειακή νόσος (CV) είναι η κύρια αιτία θνησιμότητας στους ασθενείς με μη αλκοολική λιπώδη νόσο του ήπατος (NAFLD). Η Αμερικανική Εταιρεία Καρδιολογίας (AHA) ανέπτυξε 7 δείκτες της υγείας του καρδιαγγειακού (κακή, μέτρια και ιδανική υγεία) με σκοπό τη βελτίωση της υγείας του καρδιαγγειακού συστήματος

περισσότερα...


21/1/2020

Daily Aspirin Use Associated With Reduced Risk For Fibrosis Progression In Patients With Nonalcoholic Fatty Liver Disease

Υπάρχουν λίγα δεδομένα από προοπτικές μελέτες για την επίδραση της ασπιρίνης στη ίνωση σε ασθενείς με μη αλκοολική λιπώδη νόσο του ήπατος (NAFLD).

περισσότερα...


13/1/2020

Nutritional Assessment in Inpatients With Cirrhosis Can Be Improved After Training and Is Associated With Lower Readmissions

H υποθρεψία (malnutrition) είναι πολύ συχνή στους κιρρωτικούς ασθενείς, και μπορεί να επιδεινώσει τη σαρκοπενία, την ηπατική εγκεφαλοπάθεια (HE) και τη συνολική πρόγνωση. Σχεδιάσαμε να προσδιορίσουμε

περισσότερα...


13/1/2020

The Natural History of Advanced Fibrosis Due to Nonalcoholic Steatohepatitis: Data From the Simtuzumab Trials

H πρόοδος της μη αλκοολικής στεατοηπατίτιδας (nonalcoholic steatohepatitis, NASH) δεν έχει επαρκώς χαρακτηριστεί. Αναλύσαμε τα δεδομένα διαχρονικών αλλαγών στην ιστολογία ήπατος, στην κλίση πίεσης των ηπατικών φλεβών (hepatic venous pressure gradient -HVPG),

περισσότερα...


13/1/2020

Surgical resection versus radiofrequency ablation very early‐stage HCC (≤2 cm Single HCC): A propensity score analysis

O ηπατοκυτταρικός καρκίνος (ΗΚΚ) ανιχνεύεται ολοένα και συχνότερα σε πολύ πρώιμο στάδιο, εξαιτίας της ευρείας εφαρμογής της επιτήρησης σε πληθυσμούς υψηλού κινδύνου καθώς και της βελτίωσης

περισσότερα...


13/1/2020

Non-enhanced Magnetic Resonance Imaging as a Surveillance Tool for Hepatocellular Carcinoma: Comparison with Ultrasound

Οι πρόσφατες διεθνείς οδηγίες για τη διαχείριση του ηπατοκυτταρικού καρκινώματος (ΗΚΚ) προτείνουν οι ασθενείς που έχουν μη ικανοποιητική απεικόνιση με υπέρηχο να εκτιμώνται με εναλλακτικές απεικονιστικές τεχνικές όπως υπολογιστική τομογραφία ή μαγνητική τομογραφία.

περισσότερα...


13/1/2020

Evolution of eGFR in chronic HCV patients receiving sofosbuvir-based or sofosbuvir-free direct acting antivirals

Δεδομένα που αφορούν στη νεφροτοξικότητα του sofosbuvir εξακολουθούν να είναι αντικρουόμενα. Συγκρίναμε τις αλλαγές στον εκτιμώμενο ρυθμό σπειραματικής διήθησης (eGFR) σε ασθενείς με χρόνια ηπατίτιδα C

περισσότερα...


11/1/2020

Review article: impact of exercise on physical frailty in patients with chronic liver disease

Η σωματική ευπάθεια είναι συχνή στη χρόνια ηπατοπάθεια και στο πλαίσιο της μεταμόσχευσης ήπατος. Συσχετίζεται με κακή ποιότητα ζωής, αυξημένη ανάγκη νοσηλείας και θνησιμότητα.

περισσότερα...


3/1/2020

Efficacy of Glecaprevir and Pibrentasvir in Patients With Genotype 1 Hepatitis C Virus Infection With Treatment Failure After NS5A Inhibitor Plus Sofosbuvir Therapy

Οι θεραπευτικές επιλογές είναι περιορισμένες για τους ασθενείς με χρόνια ηπατίτιδα C (HCV) με αποτυχία θεραπείας μετά τη χορήγηση sofosbuvir και ενός αναστολέα NS5A. Υπάρχουν μερικά δεδομένα για την αποτελεσματικότητα του glecaprevir/pibrentasvir (G/P) σε αυτούς τους ασθενείς.

περισσότερα...


13/12/2019

Prediction of Alcohol Relapse Among Liver Transplant Candidates With Less Than 6 Months of Abstinence Using the High‐Risk Alcoholism Relapse Score

H επιλογή των υποψηφίων για μεταμόσχευση ήπατος (liver transplantation-LT) ασθενών με διαταραχή χρήσης αλκοόλ (alcohol‐use disorder -AUD) επηρεάζεται από τον κίδυνο υποτροπής της χρήσης αλκοόλ μετά την LT (alcohol relapse -AR) after LT. Σκοπός της μελέτης ήταν η διερεύνηση των παραγοντων κυνδύνου AR

περισσότερα...


13/12/2019

Impacts of cigarette smoking on liver fibrosis and its regression under therapy in male patients with chronic hepatitis B

Ο ρόλος του καπνίσματος στην εξέλιξη της χρόνιας ηπατίτιδας Β (Chronic Hepatitis B-CHB) δεν έχει κατανοηθεί πλήρως. Εκτιμήσαμε τη δυνητική συμβολή του καπνίσματος στην ηπατική ίνωση και στην υποστροφή αυτή μετά την έναρξη αντιικής θεραπείας στους CHB ασθενείς.

περισσότερα...


11/12/2019

Immune checkpoint inhibitors: use them early, combined and instead of TACE?

Οι σύγχρονες εξελίξεις στη θεραπεία του ηπατοκυτταρικού καρκίνου είναι ρα γδαίες. Η συστηματική θεραπεία των προχωρημένων, μη εξαιρέσιμων βλαβών με τους αναστολείς τυροσινικής κινάσης sorafenib και regorafenib αλλά και με τους νεότερους αναστολείς σημείων ελέγχου του ανοσοποιητικού ( immune checkpoint inhibitors ) υπόσχεται

περισσότερα...


6/12/2019

Resmetirom (MGL-3196) for the treatment of non-alcoholic steatohepatitis: a multicentre, randomised, double-blind, placebo-controlled, phase 2 trial

Η μη αλκοολική στεατοηπατίτιδα(NASH) χαρακτηρίζεται από ηπατική στεάτωση, φλεγμονή, ηπατοκυτταρική βλάβη και προοδευτική ηπατική ίνωση. Το Resmetirom (MGL-3196) αποτελεί έναν δραστικό από του στόματος, εκλεκτικό αγωνιστή του υποδοχέα β θυρεοειδικής ορμόνης, που σχεδιάστηκε με σκοπό τη βελτίωση της NASH

περισσότερα...


6/12/2019

Real-life effectiveness and safety of sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprevir in hepatitis C patients with previous DAA failure

Το σχήμα Sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprevir (SOF/VEL/VOX) έχει εγκριθεί για θεραπεία ασθενών με HCV λοίμωξη, που δεν πέτυχαν κάθαρση του ιού με προηγούμενη θεραπεία με νεότερα αντιικά(DAAs). Ωστόσο, τα δεδομένα από συνήθεις συνθήκες κλινικής πρακτικής είναι περιορισμένα

περισσότερα...


5/12/2019

Referral pathways for patients with NAFLD based on non‐invasive fibrosis tests: Diagnostic accuracy and cost analysis

Οι μη επεμβατικές δοκιμασίες εκτίμησης της ίνωσης (Non‐invasive fibrosis tests -NITs) μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ταξινόμηση ασθενών με μη αλκοολική λιπώδη νόσο του ήπατος (non‐alcoholic fatty liver disease -NAFLD) ως προς τον κίνδυνο προχωρημένης ίνωσης (advanced fibrosis - AF).

περισσότερα...


5/12/2019

Hepatic Encephalopathy Is Reversible in the Long Term After Liver Transplantation

H γνωσιακή δυσλειτουργία της ηπατικής εγκεφαλοπάθειας (hepatic encephalopathy -HE) βελτιώνεται κατά τον πρώτο χρόνο μετά τη μεταμόσχευση ήπατος (liver transplantation -LT). Ωστόσο, η γνωσιακή αποκατάσταση φαίνεται να είναι ελλιπής σε μια υποομάδα των ασθενών,

περισσότερα...


5/12/2019

Noninvasive Tests Accurately Identify Advanced Fibrosis due to NASH: Baseline Data From the STELLAR Trials

Απαιτούνται ακριβείς μη επεμβατικές δοκιμασίες (noninvasive tests -NITs) που θα αντικαταστήσουν τη βιοψία ήπατος στην αναγνώριση προχωρημένης ίνωσης στη μη αλκοολική στεατοηπατίτιδα (nonalcoholic steatohepatitis-NASH). Αναλύσαμε τα δεδομένα αρχικής εκτίμησης (screening) από δύο μελέτες φάσης 3 της selonsertib, προκειμένου να εκτιμήσουμε την δυνατότητα των NITs

περισσότερα...


26/11/2019

Characteristics, aetiologies and trends of hepatocellular carcinoma in patients without cirrhosis: a United States multicentre study

Υπάρχουν περιορισμένα στοιχεία όσον αφορά το φορτίο της νόσου και τα χαρακτηριστικά του ηπατοκυτταρικού καρκινώματος (ΗΚΚ) σε ασθενείς χωρίς κίρρωση στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σκοπός της παρούσας μελέτης η αξιολόγηση των χαρακτηριστικών, της αιτιολογίας, της τάσης και της έκβασης του ΗΚΚ

περισσότερα...


26/11/2019

Rate of Spleen Length Progression Is a Marker of Outcome in Patients With Primary Sclerosing Cholangitis

Οι ασθενείς με πρωτοπαθή σκληρυντική χολαγγειίτιδα (PSC) τείνουν να αναπτύσσουν προοδευτικά ίνωση στο ήπαρ και νόσο τελικού σταδίου εντός 10-20 ετών. Η Διεθνής Ομάδα Μελέτης της PSC δήλωσε ότι η έρευνα για τα υποκατάστατα τελικά σημεία (surrogate endpoints) είναι ένα έργο υψηλής προτεραιότητας

περισσότερα...


20/11/2019

Development and Validation of a Model Consisting of Comorbidity Burden to Calculate Risk of Death Within 6 Months for Patients With Suspected Drug-Induced Liver Injury

Οι ασθενείς με ηπατική βλάβη που προκαλείται από φάρμακα (Drug-Induced Liver Injury, DILI) έχουν συχνά συννοσηρότητες, αλλά η επίδραση αυτών των συννοσηροτήτων στην έκβαση των ασθενών δεν είναι καλά κατανοητή. Διερευνήσαμε τη σχέση μεταξύ του φορτίου των συννοσηροτήτων και της έκβασης των ασθενών με DILI,

περισσότερα...


6/11/2019

Safety of two different doses of simvastatin plus rifaximin in decompensated cirrhosis (LIVERHOPE-SAFETY): a randomised, double-blind, placebo-controlled, phase 2 trial

Εισαγωγή: Η χρήση στατινών έχει ευεργετικές δράσεις στην ενδοηπατική κυκλοφορία και μειώνει την πίεση στην πυλαία κυκλοφορία. Η ριφαξιμίνη από την άλλη πλευρά τροποποιεί το μικροβίωμα και προλαμβάνει τη βακτηριακή αλλόθεση

περισσότερα...


6/11/2019

The Impact of Coronary Artery Disease and Statins on Survival After Liver Transplantation

Η καρδιαγγειακή νόσος (cardiovascular disease - CVD) αποτελεί έναν σημαντικό παράγοντα μακροχρόνιας θνησιμότητας μετά τη μεταμόσχευση ήπατος (liver transplantation - LT), καθιστώντας επιτακτική την επιθετική τροποποίηση του καρδιαγγειακού κινδύνου.

περισσότερα...


6/11/2019

Minimal increases of serum alpha‐foetoprotein herald HCC detection in Caucasian HBV cirrhotic patients under long‐term oral therapy

Σε Καυκάσιους ασθενεις με αντιρροποπούμενη κίρρωση οφειλόμενη σε HBV λοίμωξη, ο κίνδυνος ανάπτυξης ηπατοκυτταρικού καρκίνου (ΗΚΚ) παραμένει παρά τη μακροχρόνια θεραπεία με νουκλεο(τ)σιδικά ανάλογα (Nucleo(s)tide analogues-NUCs).

περισσότερα...


6/11/2019

Are There Upper Limits in Tumor Burden for Down‐Staging of Hepatocellular Carcinoma to Liver Transplant? Analysis of the All‐Comers Protocol

Οι ασθενείς με ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα (ΗΚΚ) που εμπίπτουν στα κριτήρια βελτίωσης του σταδίου κατά BCLC (down‐staging-DS) του University of California, San Francisco (UCSF‐DS) (μία βλάβη > 5 εκ και ≤ 8 cm; δύο ή περισσότερες βλάβες η καθεμία ≤ 5 εκ, ή 4 με 5 βλάβες η καθεμία ≤ 3 cm

περισσότερα...


6/11/2019

Effect of the clinical course of acute on chronic liver failure prior to liver transplantation on post-transplant survival

Εισαγωγή: Η οξεία επί χρονίας ηπατική ανεπάρκεια (ACLF) είναι συνδεδεμένη με την εικόνα μιας σοβαρής συστηματικής φλεγμονής με χαρακτηριστική οξεία ηπατική ανεπάρκεια, ανάπτυξη πολύ-οργανικής ανεπάρκειας και υψηλή θνησιμότητα εντός 28 ημερών. Για ασθενείς με ACLF σταδίου 3 συγκεκριμένα,

περισσότερα...


29/10/2019

The association between hepatocellular carcinoma and direct‐acting anti‐viral treatment in patients with decompensated cirrhosis

Τα DAAs έχουν μεταμορφώσει την αντιμετώπιση του ιού της ηπατίτιδας C (HCV), ιδιαίτερα σε ασθενείς που πάσχουν από μη αντιρροπούμενη κίρρωση. Ωστόσο, η επίδρασή τους στο ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα (ΗΚΚ) παραμένει ασαφής.

περισσότερα...


29/10/2019

Validation of a Model for Identification of Patients With Compensated Cirrhosis at High Risk of Decompensation

Είναι σημαντικό να αναγνωρίζονται έγκαιρα οι ασθενείς με προχωρημένη ηπατοπάθεια. Οι εργαστηριακές εξετάσεις ρουτίνας που αξιολογούν την ηπατική λειτουργία και την ίνωση παρέχουν δεδομένα τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό της πρόγνωσης των ασθενών.

περισσότερα...


25/10/2019

Proton Pump Inhibitors Are Associated With Minimal and Overt Hepatic Encephalopathy and Increased Mortality in Patients With Cirrhosis

H αρχόμενη/υποκλινική ηπατική εγκεφαλοπάθεια (Minimal hepatic encephalopathy -MHE) είναι μια υποκλινική γνωσιακή διαταραχή που παρατηρείται συχνά σε κιρρωτικούς ασθενείς. Οι αναστολείς της αντλίας πρωτονίων (Proton pump inhibitors -PPIs) μπορούν να συμβάλλουν

περισσότερα...


16/10/2019

Home‐Based Exercise in Patients Awaiting Liver Transplantation: A Feasibility Study

Η ασθενικότητα (frailty) σχετίζεται με αυξημένη θνησιμότητα πριν και μετά τη μεταμόσχευση ήπατος (liver transplantation (LT). Δεν υπάρχουν τυποποιημένα προγράμματα άσκησης, και ιδιαίτερα κατ’ οίκον προγράμματα άσκησης (home‐based exercise programs -HBEPs), για τους ασθενείς που βρίσκονται στην αναμονή

περισσότερα...


8/10/2019

Association between nut consumption and non‐alcoholic fatty liver disease in adults

H αυξημένη κατανάλωση ξηρών καρπών έχει συσχετισθεί με μείωση της φλεγμονής, της ινσουλινοαντοχής και του οξειδωτικού stress. Αν και αυτοί οι παράγοντες εμπλέκονται στενά στην παθογένεση της μη αλκοολικής λιπώδους

περισσότερα...


8/10/2019

Superior Wait‐List Outcomes in Patients with Alcohol‐Associated Liver Disease Compared With Other Indications for Liver Transplantation

H σχετιζόμενη με το αλκοόλ ηπατική νόσο, (alcohol‐associated liver disease-ALD) αποτελεί τη συχνότερη ένδειξη μεταμόσχευσης ήπατος στις ΗΠΑ και την Ευρώπη. Μια 6μηνη περίοδος αποχής από το αλκοόλ απαιτείται από πολλά προγράμματα μεταμόσχευσης προ της ένταξης στη λίστα

περισσότερα...


8/10/2019

The Role of Hepatitis B Surface Antigen in Nucleos(t)ide Analogues Cessation Among Asian Patients With Chronic Hepatitis B: A Systematic Review

Στην πραγματική κλινική πράξη, η επ’ αόριστον θεραπεία της χρόνιας ηπατίτιδας Β με νουκλεοσ(τ)ιδικά ανάλογα (HBV) είναι μη ρεαλστική. Τα συχνότερα χρησιμοποιούμενα τελικά σημεία είναι η καταστολή του HBV DNA με επίτευξη μη ανιχνεύσιμων επιπέδων σε συνδυασμό

περισσότερα...


4/10/2019

The rise of Clostridioides difficile infections and fall of associated mortality in hospitalized advanced cirrhotics

Οι κιρρωτικοί βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο λοίμωξης από Clostridioides difficile infection (CDI) η οποία σχετίζεται με υψηλή νοσηρότητα και θνητότητα. Ωστόσο, η επίδραση της CDI στους κιρρωτικούς

περισσότερα...


1/10/2019

Fresh frozen plasma transfusion in patients with cirrhosis and coagulopathy: effect on conventional coagulation tests and thrombomodulin-modified thrombin generation

Εισαγωγή/Στόχος: Είναι πλέον γνωστό ότι στην κίρρωση διατηρείται λεπτή ισορροπία μεταξύ προθρομβωτικών και αντιπηκτικών παραγόντων μέσω σύνθετων μηχανισμών. Παρά τη σταθερή παραγωγή θρομβίνης, αυτή η ισορροπία συχνά διαταράσσεται οδηγώντας

περισσότερα...


1/10/2019

Health-related Quality of Life in Non-alcoholic Fatty Liver Disease Associates With Hepatic Inflammation

Η χρόνια ηπατοπάθεια έχει αρνητικές επιπτώσεις στην σχετιζόμενη με την υγεία ποιότητα ζωής (HRQL). Αναλύσαμε δεδομένα από το Ευρωπαϊκό μητρώο μη αλκοολικής λιπώδους νόσου του ήπατος (NAFLD) για να αξιολογήσουμε τα αποτελέσματα της NAFLD στην HRQL.

περισσότερα...


1/10/2019

The Risk of Incident Extrahepatic Cancers is higher in Nonalcoholic Fatty Liver Disease than Obesity - a Longitudinal Cohort Study

Εισαγωγή: Ο καρκίνος αποτελεί σημαντική αιτία θανάτου στη μη αλκοολική στεατοηπατίτιδα (NAFLD). Η παχυσαρκία, από την άλλη πλευρά θεωρείται παράγοντας κινδύνου για την εμφάνιση καρκίνου. Η ρόλος όμως της NAFLD σε αυτή τη συσχέτιση παραμένει άγνωστος.

περισσότερα...


27/9/2019

Alpha‐1 Antitrypsin Deficiency Liver Disease, Mutational Homogeneity Modulated by Epigenetic Heterogeneity With Links to Obesity

Η οφειλόμενη σε ανεπάρκεια της α1 αντιθρυψίνης (Alpha‐1 antitrypsin deficiency -AATD) ηπατική νόσος χαρακτηρίζεται από σημαντική ετερογένεια ως προς την εκδήλωση και την εξέλιξή της, παρά την ύπαρξη κοινής υποκείμενης γενετικής μετάλλαξης, γεγονός που υποδηλώνει τη συμμετοχή και άλλων γενετικών και επιγενετικών τροποποιητών.

περισσότερα...


24/9/2019

British Society of Gastroenterology and UK-PSC guidelines for the diagnosis and management of primary sclerosing cholangitis

Η πρωτοπαθής σκληρυντική χολαγγειΐτιδα (Primary Sclerosing Cholangitis, PSC) αποτελεί μία χρόνια ηπατοπάθεια ανοσολογικής αρχής, η οποία χαρακτηρίζεται από φλεγμονή, ίνωση και καταστροφή των ενδο- ή/και εξω-ηπατικών χολαγγείων και οδηγεί σε χολόσταση, στενώσεις χοληφόρων και ηπατική ίνωση

περισσότερα...


20/9/2019

Physicians’ Perspectives on Palliative Care for Patients With End‐Stage Liver Disease: A National Survey Study

Η εξειδικευμένη παρηγορητική φροντίδα (palliative care-PC) υποχρησιμοποιείται σε ασθενείς με τελικού σταδίου ηπατική νόσο (end‐stage liver disease-ESLD). Σκοπεύσαμε να εξετάσουμε τη στάση των ηπατολόγων και των γαστρεντερολόγων απέναντι στην παρηγορητική φροντίδα για ασθενείς με τελικού σταδίου ηπατική νόσο. Πραγματοποιήσαμε μια έρευνα διατομής cross‐sectional

περισσότερα...


20/9/2019

Decreased neonatal hepatitis B virus (HBV) viremia by maternal tenofovir treatment predicts reduced chronic HBV infection in children born to highly viremic mothers

Η χορήγηση αντιικής αγωγής στην μητέρα προλαμβάνει την μετάδοση του HBV από την μητέρα στο παιδί, αλλά ο ρόλος της νεογνικής ιαιμίας σε επακόλουθη HBV λοίμωξη δεν είναι σαφής. Σκοπός της μελέτης είναι η διερεύνηση της αντιικής αγωγής της μητέρας στο HBV DNA του ορού του νεογνού και το αντιγόνο επιφανείας (HBsAg) σε νεογνά

περισσότερα...


20/9/2019

Liver Fibrosis and Metabolic Alterations in Adults With alpha-1-antitrypsin Deficiency Caused by the Pi*ZZ Mutation

Η ανεπάρκεια άλφα-1 αντιθρυψίνης (AAT deficiency, AATD) αποτελεί μία από τις συχνότερες γενετικές διαταραχές. Η σοβαρή AATD προκαλείται από μια ομόζυγη μετάλλαξη στο γονίδιο SERPINA1 το οποίο κωδικοποιεί την υποκατάσταση Glu342Lys (ονομάζεται Pi * Z μετάλλαξη, Pi * ZZ γονότυπος).

περισσότερα...


17/9/2019

Characteristics and outcome of hepatocellular carcinoma in patients with NAFLD without cirrhosis

H μη αλκοολική νόσος του ήπατος (non‐alcoholic fatty liver disease -NAFLD) αποτελεί μια αυξανόμενη αιτία ηπατοκυτταρικού καρκίνου (ΗΚΚ). Στην NAFLD, ο ΗΚΚ εμφανίζεται συχνότερα απουσία κίρρωσης

περισσότερα...


10/9/2019

Liraglutide, Sitagliptin, and Insulin Glargine Added to Metformin: The Effect on Body Weight and Intrahepatic Lipid in Patients With Type 2 Diabetes Mellitus and Nonalcoholic Fatty Liver Disease

Προκειμένου να διερευνήσουμε την επίδραση των αντιδιαβητικών παραγόντων στη μη αλκοολική λιπώδη νόσο του ήπατος (nonalcoholic fatty liver disease -NAFLD) σε ασθενείς με τύπου 2 Σακχαρώδη Διαβήτη

περισσότερα...


30/8/2019

The prognostic impact of cirrhosis on patients receiving maintenance haemodialysis

Απαιτείται περαιτέρω μελέτη όσον αφορά στις προγνωστικές επιπτώσεις της κίρρωσης στους ασθενείς που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση. Ο σκοπός της μελέτης είναι η αξιολόγηση της κίρρωσης ανάλογα με τη σοβαρότητα της στην επιβίωση και η παροχή θεραπευτικών κατευθυντήριων γραμμών

περισσότερα...


25/8/2019

Statin Use Is Associated With Improved Outcomes of Patients With Primary Sclerosing Cholangitis

Υπάρχουν αυξανόμενες ενδείξεις ότι οι στατίνες μπορούν να ωφελήσουν τους ασθενείς με χρόνια ηπατοπάθεια, αλλά οι επιδράσεις τους δεν έχουν μελετηθεί σε ασθενείς με πρωτοπαθή σκληρυντική χολαγγειίτιδα (PSC).

περισσότερα...


21/8/2019

Lanreotide Reduces Liver Growth In Patients With Autosomal Dominant Polycystic Liver and Kidney Disease

Η πολυκυστική νόσος του ήπατος είναι η πιο συνηθισμένη εξωνεφρική εκδήλωση της πολυκυστικής νόσου των νεφρών που κληρονομείται με τον αυτοσωματικό κυρίαρχο χαρακτήρα (ADPKD).

περισσότερα...


5/8/2019

Can we stop nucleoside analogues before HBsAg loss?

Η μακροχρόνια θεραπεία της χρόνιας ηπατίτιδας Β με τα νεότερα νουκλεοσιδικά/νουκλεοτιδικά ανάλογα εντεκαβίρη και τενοφοβίρη έχει σαν αποτέλεσμα την διατήρηση της αναστολής του ιικού πολλαπλασιασμού, τη βελτίωση των ιστολογικών αλλοιώσεων έως και την υποστροφή

περισσότερα...


1/8/2019

β blockers to prevent decompensation of cirrhosis in patients with clinically significant portal hypertension (PREDESCI): a randomised, double-blind, placebo-controlled, multicentre trial

Εισαγωγή: Η ρήξη της αντιρρόπησης σε κιρρωτικούς ασθενείς σχετίζεται με πτωχή πρόγνωση. Η κλινικά σημαντική πυλαία υπέρταση (CSPH), η ύπαρξη δηλαδή διαφοράς μεταξύ της πίεσης ενσφήνωσης και της ελεύθερης πίεσης στην ηπατική φλέβα (HVPG) μεγαλύτερης των 10mmHg, αποτελεί τον πιο σημαντικό προγνωστικό παράγοντα ρήξης αντιρρόπησης

περισσότερα...


1/8/2019

Prospective evaluation of a primary care referral pathway for patients with non-alcoholic fatty liver disease

Εισαγωγή: Η ανάπτυξη μη επεμβατικών μεθόδων εκτίμησης ηπατικής ίνωσης μπορεί να επιτρέψει τoν γρηγορότερο εντοπισμό ασθενών με μη αλκοολική λιπώδη νόσο του ήπατος (NAFLD), που χρειάζονται παραπομπή στη δευτεροβάθμια μονάδα υγείας. Στο πλαίσιο της μελέτης σχεδιάστηκε και αξιολογήθηκε ένα μονοπάτι διαχείρισης ασθενών με NAFLD

περισσότερα...


25/6/2019

Development and Validation of a Scoring System That Includes Corrected QT Interval for Risk Analysis of Patients With Cirrhosis and Gastrointestinal Bleeding

Το ηλεκτροκαρδιογραφικό διάστημα QT συχνά παρατείνεται σε ασθενείς με κίρρωση. Η οξεία γαστρεντερική αιμορραγία παρατείνει περαιτέρω το διορθωμένο QT (QTc) σε ασθενείς με κίρρωση, το οποίο έχει συσχετιστεί με αυξημένο κίνδυνο θανάτου στις 6 εβδομάδες.

περισσότερα...


25/6/2019

Improvement in enhanced liver fibrosis score and liver stiffness measurement reflects lower risk of hepatocellular carcinoma

Το score μέτρησης ηπατικής ακαμψίας-ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα (Liver stiffness measurement hepatocellular carcinoma, LSM-HCC) προβλέπει την επίπτωση ΗΚΚ με ακρίβεια σε ασθενείς με χρόνια ηπατίτιδα Β (XHB)

περισσότερα...


5/6/2019

Atrial fibrillation is highly prevalent yet undertreated in patients with biopsy‐proven nonalcoholic steatohepatitis

Η μη αλκοολική στεατοηπατίτιδα (Nonalcoholic steatohepatitis -NASH) σχετίζεται με αυξημένη πιθανότητα καρδιαγγειακής νόσου. Η κολπική μαρμαρυγή είναι ένας εξέχων δείκτης κινδύνου υποκείμενης καρδιαγγειακής νόσου με επιπολασμό 2% σε ασθενείς <65 ετών.

περισσότερα...


5/6/2019

Long-term Impact of Living Liver Donation: A Self‐Report of the Donation Experience

Η έκβαση των ενηλίκων, ζώντων δωρητών ηπατικού μοσχεύματος (adult‐to‐adult living liver donors -LDs) βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε βραχυπρόθεσμα δεδομένα μονοκεντρικών μελετών. Ο σκοπός της μελέτης ήταν να καθορίσει το πώς η δωρεά ηπατικού μοσχεύματος από ζώντα δωρητή επιδρά στην αυτοαναφερόμενη ποιότητα ζωής (quality‐of‐life QOL)

περισσότερα...


5/6/2019

Colder Weather and Fewer Sunlight Hours Increase Alcohol Consumption and Alcoholic Cirrhosis Worldwide

O κίνδυνος της αλκοολικής κίρρωσης καθορίζεται από γενετικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες. Σκοπός της μελέτης ήταν να διερευνήσουμε αν το κλίμα έχει κάποια αιτιολογική επίδραση στην κατανάλωση αλκοόλ και στο φορτίο της αλκοολικής κίρρωσης. Συλλέξαμε εκτεταμένα δεδομένα από 193 κυρίαρχες χώρες

περισσότερα...


2/5/2019

Relationship Among Fatty Liver, Specific and Multiple‐Site Atherosclerosis, and 10‐Year Framingham Score

Παρά την καλά τεκμηριωμένη αύξηση στη συχνότητα της υποκλινικής αθηροσκλήρωσης σε ασθενείς με στεάτωση, η συσχέτιση της στεάτωσης με την αθηροσκλήρωση, με συγκεκριμένες εστίες αθηροσκλήρωσης ή αθηροσκλήρωση πολλαπλών θέσεων και με την πρόβλεψη καρδιαγγειακού κινδύνου δεν είναι πλήρως κατανοητή.

περισσότερα...


2/5/2019

Outcomes of Sleeve Gastrectomy in Obese Liver Transplant Candidates

H νοσογόνος παχυσαρκία (body mass index [BMI] ≥40 kg/m2) είναι μια σχετική αντένδειξη για τη μεταμόσχευση ήπατος (liver transplantation -LT) σε πολλά μεταμοσχευτικά κέντρα. Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα της...

περισσότερα...


2/5/2019

Role of oestrogen and its receptors in HEV‐associated feto‐maternal outcomes

Οι εγκυμονούσες με HEV λοίμωξη εμφανίζουν δυσμενείς μαιευτικές εκβάσεις όπως είναι οι αποβολές, ο ενδομήτριος εμβρυϊκός θάνατος, οι νεογνικοί θάνατοι, τα θνησιγενή νεογνά, ο πρόωρος τοκετός και η μητρική θνησιμότητα.

περισσότερα...


2/4/2019

Changing Trends in Etiology ‐ Based and Ethnicity ‐ Based Annual Mortality Rates of Cirrhosis and Hepatocellular Carcinoma in the United States

H βελτίωση της θεραπείας της ηπατικής νόσου τελικού σταδίου (end‐stage liver disease, ESLD) που έχει επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια, καθιστά αναγκαία μια καλύτερη κατανόηση του φορτίου της κίρρωσης και του ηπατοκυτταρικού καρκίνου (ΗΚΚ) στις Ηνωμένες Πολιτείες.

περισσότερα...


2/4/2019

Association of Pretransplant Renal Function With Liver Graft and Patient Survival After Liver Transplantation in Patients With Nonalcoholic Steatohepatitis

Η μη αλκοολική στεατοηπατίτιδα (Nonalcoholic steatohepatitis -NASH) είναι μία από τις 3 συχνότερες ενδείξεις μεταμόσχευσης ήπατος (liver transplantation -LT) στις Δυτικές χώρες. Δεν είναι γνωστό αν η νεφρική δυσλειτουργία κατά τη στιγμή της μεταμόσχευσης έχει κάποια επίδραση στα αποτελέσματα

περισσότερα...


2/4/2019

The impact of HCV eradication by direct‐acting antivirals on the transition of precancerous hepatic nodules to HCC: A prospective observational study

Παραμένει διφορούμενο το αν η εκρίζωση του ιού της ηπατίτιδας C (HCV) με ελεύθερα ιντερφερόνης αντι-HCV σχήματα που χρησιμοποιούν άμεσα δρώντα αντιικά φάρμακα (direct‐acting antivirals -DAAs) καταστέλλει ή προάγει την ανάπτυξη ηπατοκυτταρικού Καρκίνου (ΗΚΚ).

περισσότερα...


21/3/2019

Nonselective beta-blockers and the risk of portal vein thrombosis in patients with cirrhosis: results of a prospective longitudinal study

Εισαγωγή: Η μη κακοήθης θρόμβωση της πυλαίας φλέβας αποτελεί σημαντικό γεγονός στην φυσική εξέλιξη της κίρρωσης που μπορεί να αποκλείσει τη μεταμόσχευση ήπατος και να επηρεάσει την επιβίωση μετά τη χειρουργική επέμβαση.

περισσότερα...


21/3/2019

Emricasan Improves Liver Function in Patients With Cirrhosis and High Model for End-Stage Liver Disease Scores Compared With Placebo

Εισαγωγή και σκοπός: Η απόπτωση και η φλεγμονή μέσω κασπασών συνεισφέρουν στην εξέλιξη της ηπατικής νόσου. Το emricasan αποτελεί έναν αναστολέα όλων των κασπασών που μείωσε τους δείκτες απόπτωσης και ηπατικής φλεγμονής στον ορό ασθενών με ηπατίτιδα C

περισσότερα...


8/3/2019

Simtuzumab for Primary Sclerosing Cholangitis: Phase 2 Study Results With Insights on the Natural History of the Disease

H Lysyl oxidase like‐2 (LOXL2) διαδραματίζει ένα σημαντικό ρόλο στην ινογένεση και είναι αυξημένη στον ορό και το ήπαρ ασθενών με πρωτοπαθή σκληρυντική χολαγγειίτιδα (primary sclerosing cholangitis, PSC). Εκτιμήσαμε την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα της simtuzumab, ενός μονοκλωνικού αντισώματος έναντι της LOXL2

περισσότερα...


8/3/2019

Clinicopathological features of He Shou Wu‐induced liver injury: This ancient anti‐aging therapy is not liver‐friendly

To Polygonum Multiflorum Thumb (PMT), ένα αρχαίο αντιγηραντικό Κινέζικο βότανο, το οποίο παραδοσιακά είναι γνωστό ως He Shou Wu, έχει παρενέργειες ηπατοτοξικότητας. Σκοπός της μελέτης ήταν ο καθορισμός των κυρίων κλινικών και παθολογοανατομικών χαρακτηριστικών

περισσότερα...


8/3/2019

Distinguishing Tumor From Bland Portal Vein Thrombus in Liver Transplant Candidates With Hepatocellular Carcinoma: the A‐VENA Criteria

Η διάκριση της νεοπλασματικής θρόμβωσης της πυλαίας φλέβας έναντι της μη νεοπλασματικής (portal vein thrombosis -PVT) είναι ουσιαστική στον καθορισμό της καταλληλότητας ασθενών με ΗΚΚ για μεταμόσχευση ήπατος

περισσότερα...


1/3/2019

Adverse events and Acute Chronic Liver Failure in Patients With Cirrhosis Undergoing Endoscopic Retrogade Cholangiopancreatography: A Multicenter Matched- Cohort Study

Σκοπός της μελέτης: Δεδομένα για την έκβαση των ανεπιθύμητων ενεργειών (ΑΕ) και τον κίνδυνο εμφάνισης οξείας σε έδαφος χρονίας ηπατικής ανεπάρκειας (ΑCLF: acute – on – chronic liver failure) μετά από ERCP σε κιρρωτικούς ασθενείς, δεν είναι γνωστά.

περισσότερα...


1/3/2019

Statin use and reduced risk of biliary tract cancers in the UK Clinical Practice Research Datalink

Αντικείμενο μελέτης: Το αντικείμενο της μελέτης είναι η εκτίμηση της σχέσης ανάμεσα στη χορήγηση στατινών και στην ανάπτυξη κακοήθειας των χοληφόρων (Biliary Tract Cancers, BTC).

περισσότερα...


20/2/2019

Low specificity of washout to diagnose hepatocellular carcinoma in nodules showing arterial hyperenhancement in patients with Budd-Chiari

Το πρωτοπαθές σύνδρομο Budd-Chiari (BCS) χαρακτηρίζεται από απόφραξη της φλεβικής κυκλοφορίας σε οποιοδήποτε επίπεδο από της μικρές ηπατικές φλέβες έως το δεξιό κόλπο. Συνδέεται με την εμφάνιση εστιακών βλαβών του ήπατος,

περισσότερα...


5/2/2019

Differing Impact of Sarcopenia and Frailty in Nonalcoholic Steatohepatitis and Alcoholic Liver Disease

Η σαρκοπενία και η ασθενικότητα/ αδυναμία (frailty) απαντώνται συχνά σε ασθενείς με τελικού σταδίου ηπατική νόσο και σχετίζονται με δυσμενείς κλινικές εκβάσεις, συμπεριλαμβανομένου της ρήξης αντιρρόπησης και της θνησιμότητας στη λίστα αναμονής. Η επίδραση των οντοτήτων αυτών

περισσότερα...


5/2/2019

Extrahepatic autoimmune diseases in patients with autoimmune hepatitis and their relatives: A Danish nationwide cohort study

Είναι ευρέως αποδεκτό ότι οι ασθενείς με αυτοάνοση ηπατίτιδα έχουν αυξημένο επιπολασμό εξωηπατικών αυτοάνοσων νοσημάτων. Θεωρείται ότι οι συγγενείς των ασθενών φέρουν αυτό το “στίγμα”,

περισσότερα...


5/2/2019

Nonheavy Drinking and Worsening of Noninvasive Fibrosis Markers in Nonalcoholic Fatty Liver Disease: A Cohort Study

Η επίδραση της μέτριας κατανάλωσης αλκοόλ στην πρόοδο της ηπατικής ίνωσης στο γενικό πληθυσμό των ασθενών με μη αλκοολική λιπώδη νόσο του ήπατος παραμένει ασαφής. Εξετάσαμε τη συσχέτιση της μη σοβαρής κατανάλωσης αλκοόλ στην επιδείνωση των μη επεμβατικών δεικτών ίνωσης σε έναν ευρείας κλίμακας

περισσότερα...


30/1/2019

Factors Associated With Histologic Response in Adult Patients With Nonalcoholic Steatohepatitis

Εισαγωγή και σκοπός: Η μη αλκοολική στεατοηπατίτιδα (ΜΑΣΗ) αποτελεί πρωταρχική αιτία μεταμόσχευσης ήπατος και πολλές μελέτες διεξάγονται με στόχο την ανεύρεση δυνητικών θεραπειών. Μια κλινική μελέτη θεραπείας της ΜΑΣΗ εκτίμησε τις επιδράσεις του ομπετιχολικού οξέος

περισσότερα...


30/1/2019

Ascitic cholesterol is superior to serum-ascites albumin gradient in the detection of non-portal hypertensive ascites and the diagnosis of mixed ascites

Εισαγωγή: Η διαγνωστική αξία της χοληστερόλης του ασκιτικού υγρού στη διαφορική διάγνωση του ασκίτη είναι αντιφατική.

περισσότερα...


7/1/2019

Loss of paraspinal muscle mass is a gender-specific consequence of cirrhosis that predicts complications and death.

Εισαγωγή: Η απώλεια σκελετικής μυϊκής μάζας αποτελεί μια αναγνωρισμένη επιπλοκή με προγνωστική επίδραση σε ασθενείς με κίρρωση.

περισσότερα...


7/1/2019

Effects of Long-term Norfloxacin Therapy in Patients With Advanced Cirrhosis

Εισαγωγή και σκοπός: Υπάρχει ανοικτή συζήτηση για τις επιδράσεις της μακροχρόνιας θεραπείας με φθοριοκινολόνες από του στόματος σε ασθενείς με προχωρημένη κίρρωση. Διεξήγαμε μια τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη μελέτη προκειμένου να εκτιμήσουμε τις επιδράσεις της μακροχρόνιας θεραπείας με νορφλοξασίνη στην επιβίωση ασθενών με κίρρωση.

περισσότερα...


7/1/2019

Liver Stiffness Measurements in Patients with Noncirrhotic Portal Hypertension—The Devil Is in the Details

Η μη κιρρωτική πυλαία υπέρταση (Non-cirrhotic portal hypertension, NCPH) είναι συχνά μια διαγνωστική πρόκληση καθώς τα συμπτώματα και σημεία της πυλαίας υπέρτασης επικαλύπτονται με αυτά της κίρρωσης. Η αιτιολογία της NCPH ευρέως ταξινομείται ως προηπατική, ηπατική

περισσότερα...


7/1/2019

Bacterascites: A study of clinical features, microbiological findings, and clinical significance

H γνώση πάνω στον βακτηριακό ασκίτη (bacterascites) είναι περιορισμένη και η αντιμετώπιση βασίζεται σε μικρές σειρές ασθενών. Ο σκοπός της μελέτης ήταν να προσθέσει βαθύτερη γνώση στα κλινικά χαρακτηριστικά, τα μικροβιολογικά ευρήματα και την πρόγνωση ασθενών με βακτηριακό ασκίτη.

περισσότερα...


7/1/2019

A Validated Score Predicts Acute Kidney Injury and Survival in Patients With Alcoholic Hepatitis

Η αναγνώριση των ασθενών που βρίσκονται σε υψηλό κίνδυνο εμφάνισης οξείας νεφρικής βλάβης (acute kidney injury- AKI), μεταξύ των νοσηλευόμενων για σοβαρή αλκοολική ηπατίτιδα (alcoholic hepatitis - AH) αποτελεί μια κλινική αναγκαιότητα. Πραγματοποιήσαμε μια πολυκεντρική προοπτική κοόρτη

περισσότερα...


8/12/2018

Ad Libitum Mediterranean and Low‐Fat Diets Both Significantly Reduce Hepatic Steatosis: A Randomized Controlled Trial

Αν και η οφειλόμενη σε δίαιτα απώλεια βάρους αποτελεί την πρώτη γραμμή θεραπείας της μη αλκοολικής λιπώδους νόσου του ήπατος (nonalcoholic fatty liver disease- NAFLD), η μακροχρόνια διατήρησή της είναι δύσκολη.

περισσότερα...


8/12/2018

Prevalence and severity of nonalcoholic fatty liver disease by transient elastography: Genetic and metabolic risk factors in a general population

H παγκόσμια επιδημία της παχυσαρκίας έχει οδηγήσει σε δραματική αύξηση της συχνότητας της μη αλκοολικής νόσου του ήπατος [nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD)] και των επιπλοκών της.

περισσότερα...


8/12/2018

Lymphocyte‐to‐Monocyte Ratio Is a Predictor of Survival After Liver Transplantation for Hepatocellular Carcinoma

Πρόσφατες μελέτες έχουν αναδείξει ότι η συστηματική φλεμονή σχετίζεται με πτωχότερη πρόγνωση σε διάφορους καρκίνους. Διερευνήσαμε τη προγνωστική αξία του λόγου λεμφοκυττάρων προς μονοκύτταρα [lymphocyte‐to‐monocyte ratio (LMR)] σε ασθενείς που υπεβλήθησαν

περισσότερα...


3/11/2018

Hospitalizations for Cardiovascular Disease After Liver Transplantation in the United States

H καρδιαγγειακή νόσος (Cardiovascular disease -CVD) αποτελεί την κύρια αιτία θανάτου μετά τη μεταμόσχευση ήπατος, και τα ποικίλα πρότυπα θεραπείας μπορεί να επιδράσουν στην έκβαση. Σχεδιάσαμε να περιγράψουμε την επιδημιολογία και την έκβαση των νοσηλειών για καρδιαγγειακή νόσο στα νοσοκομεία των Η.Π.Α..

περισσότερα...


3/11/2018

Diabetes impacts prediction of cirrhosis and prognosis by non‐invasive fibrosis models in non‐alcoholic fatty liver disease

Οι ασθενείς με μη αλκοολική λιπώδη νόσο του ήπατος (non‐alcoholic fatty liver disease -NAFLD)

περισσότερα...


3/11/2018

Diabetes, Plasma Glucose, and Incidence of Fatty Liver, Cirrhosis, and Liver Cancer: A Prospective Study of 0.5 Million People

Η συχνότητα του διαβήτη αυξάνεται ταχέως στην Κίνα. Υπάρχουν, ωστόσο, περιορισμένα δεδομένα σχετικά με την επίδρασή του στα χρόνια ηπατικά νοσήματα και στον ηπατοκυτταρικό καρκίνο

περισσότερα...


31/10/2018

Ex vivo liver resection and autotransplantation as alternative to allotransplantation for end-stage hepatic alveolar echinococcosis

Η κυψελιδική μορφή της εχινοκοκκίασης ήπατος είναι η δυνητικά θανατηφόρα νόσος προκαλούμενη από Echinococcus multilocularis. H χειρουργική αφαίρεση σε συνδυασμό με albendazole αποτελεί τη θεραπεία εκλογής, ενώ η μεταμόσχευση ήπατος ενδείκνυται σε εκτεταμένη νόσο,

περισσότερα...


30/10/2018

Subclinical cardiovascular damage in patients with HCV cirrhosis before and after treatment with direct antiviral agents: a prospective study

Εισαγωγή: Η κίρρωση σχετίζεται με μορφο-λειτουργικές καρδιαγγειακές μεταβολές. Σκοποί: Να ανιχνευτούν πρώιμα χαρακτηριστικά καρδιαγγειακής βλάβης σε ασθενείς με καλώς αντιρροπούμενη HCV κίρρωση

περισσότερα...


30/10/2018

National Early Warning Score Accurately Discriminates the Risk of Serious Adverse Events in Patients With Liver Disease

Εισαγωγή και σκοπός: Το διεθνές score πρώιμης προειδοποίησης (National Early Warning score-NEWS) χρησιμοποιείται για να ανιχνεύσει ενήλικες νοσηλευόμενους ασθενείς που προοδευτικά επιδεινώνονται. Εντούτοις, συμπεριλαμβάνει φυσιολογικές παραμέτρους που συχνά μεταβάλλονται σε ασθενείς με κίρρωση. Σκοπός της μελέτης

περισσότερα...


30/10/2018

Simtuzumab Is Ineffective for Patients With Bridging Fibrosis or Compensated Cirrhosis Caused by Nonalcoholic Steatohepatitis

Εισαγωγή και σκοπός: Η lysyl oxidase-like 2 συμβάλει στην ινωδογένεση μέσω της διάσπασης των διασυνδέσεων του κολλαγόνου. Εκτιμήσαμε την ασφάλεια και αποτελεσματικότητα του simtuzumab, ενός μονοκλωνικού αντισώματος κατά της lysyl oxidase-like 2 σε δυο μελέτες φάσης 2b ασθενών με προχωρημένη ίνωση λόγω μη αλκοολικής στεατοηπατίτιδας.

περισσότερα...


5/10/2018

Change in injecting behaviour among people treated for hepatitis C virus: the role of intimate partnerships

Η συμπεριφορά των χρηστών ενδοφλέβιων ναρκωτικών (ΧΕΝ) όσο αφορά τον τρόπο έγχυσης των ουσιών είναι ο σημαντικότερος παράγοντας μετάδοσης της HCV λοίμωξης. Ψυχολογικοί παράγοντες, η σχέση και η συγκατοίκηση με άτομα που κάνουν χρήση αυξάνουν τον κίνδυνο της επικίνδυνης συμπεριφοράς.

περισσότερα...


5/10/2018

Molecular predictors of prevention of recurrence in HCC with sorafenib as adjuvant treatment and prognostic factors in the phase 3 STORM trial

Σκοπός: Το Sorafenib αποτελεί την κύρια συστηματική θεραπεία για τον προχωρημένο ηπατοκυτταρικό καρκίνο (ΗΚΚ). Τα οφέλη επιβίωσης της ηπατεκτομής / τοπικής κατάλυσης (ablation) για τον πρώιμο HKK παρουσιάζουν ποσοστά επανεμφάνισης της τάξης του 70% στην 5ετία. Η μελέτη φάσης 3, STORM

περισσότερα...


5/10/2018

Type and Pattern of Alcohol Consumption is Associated With Liver Fibrosis in Patients With Non-alcoholic Fatty Liver Disease

Δεν είναι σαφές εάν τα χαμηλά επίπεδα αλκοόλης είναι επιβλαβή σε ασθενείς με μη αλκοολική λιπώδη νόσο του ήπατος (NAFLD). Σκοπός της μελέτης ήταν να προσδιορίσει εάν η ποσότητα, η υπερβολική κατανάλωση σε μικρό χρονικό διάστημα (binge pattern)

περισσότερα...


1/10/2018

Direct‐acting antiviral sustained virologic response: Impact on mortality in patients without advanced liver disease

H επίδραση της επίτευξης παρατεταμένης ιολογικής ανταπόκρισης (sustained virologic response -SVR) μετά από θεραπεία με άμεσα δρώντα αντιικά (direct‐acting antiviral -DAA) δεν έχει τεκμηριωθεί σε ασθενείς χωρίς προχωρημένη ηπατική νόσο, γεγονός που επηρεάζει την πρόσβαση στη θεραπεία.

περισσότερα...


1/10/2018

Predictors of Ultrasound Failure to Detect Hepatocellular Carcinoma

Oι ισχύουσες κατευθυντήριες οδηγίες συστήνουν επιτήρηση με υπερηχογράφημα για τον ηπατοκυτταρικό καρκίνο (ΗΚΚ) στην κίρρωση. Εκτιμήσαμε προγνωστικούς παράγοντες μειωμένης υπερηχογραφικής ευαισθησίας στην ανίχνευση ΗΚΚ. Σε ένα κέντρο των Η.Π.Α, όλοι οι ΗΚΚ ασθενείς που εκτιμήθηκαν προς μεταμόσχευση ήπατος υπεβλήθησαν σε ένα υπερηχογράφημα κοιλίας.

περισσότερα...


1/10/2018

Dose‐dependent impact of proton pump inhibitors on the clinical course of spontaneous bacterial peritonitis

Η αυτόματη βακτηριακή περιτονίτιδα (ΑΒΠ) είναι μια σοβαρή επιπλοκή στους κιρρωτικούς ασθενείς, η οποία οδηγεί σε οξεία νεφρική βλάβη, ηπατική εγκεφαλοπάθεια και υψηλή θνητότητα.

περισσότερα...


4/9/2018

Significance of definitions of relapse after discontinuation of oral antivirals in HBeAg‐negative chronic hepatitis B

Υποτροπές παρατηρούνται στους περισσότερους HBeAg αρνητικούς HBV ασθενείς που διακόπτουν τη θεραπεία με νουκλες(τ)ιδικά ανάλογα (NAs). Ωστόστο, τα ποσοστά υποτροπής ποικίλλουν ευρέως μεταξύ των μελετών, ενώ παραμένει ασαφές το κατά πόσο όλοι οι ασθενείς με υποτροπή χρειάζονται επαναθεραπεία. Ο σκοπός της παρούσας μελέτης

περισσότερα...


4/9/2018

Incidence and predictors of hepatitis B surface antigen seroclearance after cessation of nucleos(t)ide analogue therapy in hepatitis B e antigen–negative chronic hepatitis B

Η απώλεια του επιφανειακού αντιγόνου του HBV (HBsAg) αποτελεί ένα σπάνιο συμβάν κατά τη θεραπεία με νουκλεοσ(τ)ιδικά ανάλογα (NUC). Περιορισμένα δεδομένα υποστηρίζουν ότι η διακοπή της θεραπείας με NUC μπορεί να αυξήσει το ρυθμό απώλειας του HBsAg σε ΗBeAg αρνητικούς ασθενείς.

περισσότερα...


4/9/2018

Cannabis use is associated with reduced prevalence of progressive stages of alcoholic liver disease

Η κατάχρηση αλκοόλ συνεπάγεται καλά αναγνωρισμένους κινδύνους υγείας, οι οποίοι περιλαμβάνουν την ηπατική νόσο (Alcohol Liver Disease- ALD) χαρακτηριζόμενη από αλκοολική στεάτωση (Alcoholic Steatosis-AS), στεατοηπατίτιδα (Alcoholic Hepatitis- AH), ίνωση, κίρρωση (Alcoholic Cirrhosis-AC) και ηπατοκυτταρικό καρκίνο (Hepatocellular Carcinoma-HCC). Εντυπωσιακό είναι

περισσότερα...


4/9/2018

Achieving Sustained Virological Response in Liver Transplant Recipients With Hepatitis C Decreases Risk of Decline in Renal Function

H επίδραση της αντιικής θεραπείας στη νεφρική λειτουργία των ληπτών ηπατικού μοσχεύματος δεν έχει περιγραφεί παρά τη γνωστή συσχέτιση την HCV λοίμωξης με τη χρόνια νεφρική νόσο (chronic kidney disease -CKD). Συγκρίναμε την επίπτωση της CKD και της νεφρικής νόσου τελικού σταδίου (end‐stage renal disease -ESRD) σε 204 μεταμοσχευθέντες ήπατος με HCV λοίμωξη βάσει της θεραπευτικής

περισσότερα...


28/8/2018

Index serum hyaluronic acid independently and accurately predicts mortality in patients with liver disease

Το υαλουρονικό οξύ αποτελεί έναν αναγνωρισμένο μη επεμβατικό δείκτη ηπατικής ίνωσης. Εντούτοις, η προγνωστική του ικανότητα δεν έχει μελετηθεί εκτενώς.

περισσότερα...


28/8/2018

Increasing Prevalence of Primary Biliary Cholangitis and Reduced Mortality With Treatment

Υπάρχουν λίγα δεδομένα από διαχρονικές μελέτες όσον αφορά τάσεις στην πρωτοπαθή χολική χολαγγειίτιδα (PBC) μεταξύ ασθενών υπό καθημερινή κλινική φροντίδα στις Ηνωμένες πολιτείες. Συλλέξαμε δεδομένα από την κοινοπραξία της Ινώδους Ηπατοπάθειας (Fibrotic Liver Disease)

περισσότερα...


28/8/2018

Corticosteroids Reduce Risk of Death Within 28 Days for Patients With Severe Alcoholic Hepatitis, Compared With Pentoxifylline or Placebo-a Meta-analysis of Individual Data From Controlled Trials

Διεξήγαμε μετα-ανάλυση εξατομικευμένων δεδομένων ασθενών από 11 τυχαιοποιημένες κλινικές μελέτες που συνέκριναν τα κορτικοειδή, τη πεντοξυφυλλίνη ή το συνδυασμό τους σε ασθενείς με σοβαρή αλκοολική ηπατίτιδα. Συγκρίναμε τα αποτελέσματα των θεραπειών

περισσότερα...


4/8/2018

Impact of surveillance for hepatocellular carcinoma on survival in patients with compensated cirrhosis

H επιτήρηση για τον Ηπατοκυτταρικό Καρκίνο (ΗΚΚ) συστήνεται στους κιρρωτικούς ασθενείς. Στην παρούσα μελέτη, εξετάσαμε το εύρος της ανταγωνιστικής επίδρασης του κινδύνου ρήξης της ηπατικής αντιρρόπησης στο όφελος της επιτήρησης του ΗΚΚ, διερευνώντας την επίδραση της διαθεσιμότητας μεταμόσχευσης ήπατος (liver transplantation –LTx) και του ρυθμού ρήξης της αντιρρόπησης

περισσότερα...


4/8/2018

Utilization of aspirin and statin in management of coronary artery disease in patients with cirrhosis undergoing liver transplant evaluation

H εκτίμηση της στεφανιαίας νόσου (ΣΝ) αποτελεί ένα κρίσιμο κομμάτι της προ της μεταμόσχευσης ήπατος (Liver Transplantation- LT) αξιολόγησης, καθώς επιτρέπει την αναγνώριση και βέλτιση ιατρική αντιμετώπιση προ της μεταμόσχευσης. Παρόλο που η ασπιρίνη και οι στατίνες αποτελούν την καθιερωμένη θεραπεία της ΣΝ, δε χρησιμοποιούνται πάντοτε

περισσότερα...


4/8/2018

Hypergammaglobulinemia is a strong predictor of disease progression, hepatocellular carcinoma, and death in patients with compensated cirrhosis

Η έκβαση της αντιρροπούμενης κίρρωσης ποικίλει ιδιαίτερα και δεν μπορεί να προβλεφθεί με τις εξετάσεις που πραγματοποιούνται στην καθημερινή κλινική πράξη προς το παρόν. Ο σκοπός της μελέτης ήταν η εκτίμηση πιθανών προβλεπτικών παραγόντων κλινικής εξέλιξης ασθενών με Child‐Pugh (C‐P) σταδίου A κίρρωση, οφειλόμενη σε μη θεραπεύσιμες αιτίες, αναλύοντας κλινικές/βιοχημικές/εργαλειακές παραμέτρους

περισσότερα...


1/8/2018

Harmful and Beneficial Effects of Anticoagulants in Patients With Cirrhosis and Portal Vein Thrombosis

Εισαγωγή και σκοπός: Οι ανταγωνιστές της βιταμίνης Κ (VKAs) προάγουν την επανασηραγγοποίηση της θρόμβωσης της πυλαίας φλέβας (PVT) σε ασθενείς με κίρρωση. Εντούτοις, το πλεονέκτημα της επανασηραγγοποίησης της PVT μπορεί να αντιστραφεί από σοβαρή και ήπια αιμορραγία

περισσότερα...


24/7/2018

Anti‐viral therapy is associated with improved survival but is underutilised in patients with hepatitis B virus‐related hepatocellular carcinoma: real‐world east and west experience

Εισαγωγή: Ο ιός της ηπατίτιδας Β (HBV) αποτελεί την κύρια αιτία ηπατοκυτταρικού καρκινώματος (ΗΚΚ) παγκοσμίως. Παραμένει ασαφές στον πραγματικό κόσμο πως η αντι-ιική θεραπεία επηρεάζει την επιβίωση μετά τη διάγνωση του ΗΚΚ.

περισσότερα...


24/7/2018

Improved Diet Quality Associates With Reduction in Liver Fat, Particularly in Individuals With High Genetic Risk Scores for Nonalcoholic Fatty Liver Disease

Εισαγωγή και σκοπός: Οι διαιτητικές αλλαγές έχουν προταθεί για τη θεραπεία της μη αλκοολικής λιπώδους νόσου του ήπατος (NAFLD), παρόλο που δεν είναι ξεκάθαρο εάν η βελτίωση της ποιότητας της διατροφής μπορεί να αποτρέψει την ανάπτυξή της. Διεξήγαμε μια προοπτική μελέτη για να διερευνήσουμε τη συσχέτιση μεταξύ αλλαγής της ποιότητας της διατροφής και της μεταβολής στο ηπατικό λίπος.

περισσότερα...


21/7/2018

Cabozantinib in Patients with Advanced and Progressing Hepatocellular Carcinoma

Εισαγωγή. Για την αντιμετώπιση του προχωρημένου ηπατοκυτταρικού καρκίνου (ΗΚΚ), δηλαδή σταδίου C κατά BCLC, συστήνεται η θεραπεία με αναστολείς των κινασών και των υποδοχέων του αυξητικού παράγοντα του ενδοθηλίου, όπως sorafenib και regorafenib.

περισσότερα...


10/7/2018

Randomised clinical trial: a leucine‐metformin‐sildenafil combination (NS‐0200) vs placebo in patients with non‐alcoholic fatty liver disease

Εισαγωγή: Η σιρτουίνη 1 (Sirt1) καταστέλλεται στη μη αλκοολική λιπώδη νόσο του ήπατος (NAFLD), ενώ η διέγερση ή υπερέκφρασή της οδηγεί σε μειωμένη σοβαρότητα της νόσου σε προκλινικά NAFLD μοντέλα. Η λευκίνη αλλοστερικά ενεργοποιεί τη Sirt1 και συνεργεί με άλλους ενεργοποιητές του μονοπατιού Sirt/AMPK/NO. Δημιουργήσαμε έναν τριπλό συνδυασμό της λευκίνης, της μετφορμίνης και της σιλδεναφίλης (NS-0200), ο οποίος ήταν αποτελεσματικός σε ένα μοντέλο ποντικών μη αλκοολικής στεατοηπατίτιδας (NASH).

περισσότερα...


1/7/2018

Decreasing mortality and disease severity in hepatitis C patients awaiting liver transplantation in the United States

Η HCV λοίμωξη αποτελεί την κύρια ένδειξη μεταμόσχευση ήπατος (Liver Transplantation-LT) στις Ηνωμένες Πολιτείες. Απο το 2013, η ελεύθερη ιντερφερόνης αντιική θεραπεία έχει οδηγήσει σε παρατεταμένη ιολογική ανταπόκριση (SVR) σε πολλούς υποψηφίους μεταμόσχευσης ήπατος (LT).

περισσότερα...


1/7/2018

Follow‐up of sustained virological responders with hepatitis C and advanced liver disease after interferon/ribavirin free treatment

H έλευση των άμεσα δρώντων αντιικών (direct‐acting antivirals -DAA) έχει αυξήσει τα ποσοστά παρατεταμένης ιολογικής ανταπόκρισης (sustained virological response -SVR) σε ασθενείς με προχωρημένη ηπατική νόσο και χρόνια ηπατίτιδα C. Προς το παρόν, υπάρχουν λίγα δεδομένα ως προς την κλινική έκβαση και τη μακροχρόνια διατήρηση της εκρίζωσης του ιού.

περισσότερα...


1/7/2018

Interaction between alcohol consumption and metabolic syndrome in predicting severe liver disease in the general population

Τόσο τo μεταβολικό σύνδρομο όσο και η κατανάλωση αλκοόλ σχετίζονται με αυξημένο επιπολασμό ηπατικής στεάτωσης, μία μειονότητα ωστόσο των ασθενών αναπτύσσουν ηπατική ανεπάρκεια και ηπατοκυτταρικό καρκίνο. Λίγες μελέτες στο γενικό πληθυσμό έχουν αναλύσει μεταβολικούς προγνωστικούς παράγοντες των σοβαρών αυτών ηπατικών επιπλοκών.

περισσότερα...


19/6/2018

A placebo-controlled trial of bezafibrate in primary biliary cholangitis.

H πρωτοπαθής χολική χολαγγειίτιδα (PBC) είναι σπάνια νόσος με βραδεία εξέλιξη, γεγονός που δυσχεραίνει τη διενέργεια των προοπτικών κλινικών μελετών με μεγάλο αριθμό συμμετεχόντων. Τα τελευταία 20 χρόνια το αρκτοδεοξυχολικό οξύ (UDCA) αποτελεί τη θεραπεία της PBC, όμως περίπου 40% των ασθενών δεν παρουσιάζουν πλήρη ύφεση και κινδυνεύουν από την πρόοδο και τις επιπλοκές της νόσου.

περισσότερα...


1/6/2018

Association Between Portosystemic Shunts and Increased Complications and Mortality in Patients With Cirrhosis

Εισαγωγή και σκοπός: Οι αυτόματες πυλαιοσυστηματικές αναστομώσεις (SPSS) έχουν συσχετιστεί με ηπατική εγκεφαλοπάθεια (ΗΕ). Ελάχιστα είναι γνωστά σχετικά με τον επιπολασμό τους σε ασθενείς με κίρρωση ή σχετικά με την κλινική τους σημασία.

περισσότερα...


25/5/2018

Nonalcoholic fatty liver disease incidence and impact on metabolic burden and death: A 20 year community study

Δεν υπάρχουν πρόσφατα, βασισμένα στον πληθυσμό δεδομένα ως προς τη επιδημιολογία και ιδιαιτέρως ως προς την επίπτωση της μη αλκοολικής λιπώδους νόσου του ήπατος (non alcoholic fatty liver disease – NAFLD). Μελετήσαμε την τάση της επίπτωσης της NAFLD σε μια κοινότητα των Η.Π.Α. και την επίδραση της NAFLD στην εμφάνιση μεταβολικών συννοσηροτήτων

περισσότερα...


25/5/2018

Perioperative loss of psoas muscle is associated with patient survival in living donor liver transplantation

Οι ασθενείς με τελικού σταδίου ηπατική νόσο εμφανίζουν σαρκοπενία, και η προεγχειρητική σαρκοπενία αποτελεί ανεξάρτητο παράγοντα θνησιμότητας μετά τη μεταμόσχευση ήπατος. Ωστόσο, λίγες μελέτες έχουν εξετάσει τη σχέση μεταξύ της περιεγχειρητικής απώλειας μυών του κορμού και της θνησιμότητας των ασθενών στη μεταμόσχευση ήπατος από ζώντες δότες

περισσότερα...


25/5/2018

A low muscle mass increases mortality in compensated cirrhotic patients with sepsis

Οι σοβαρές λοιμώξεις και η απώλεια μυϊκής μάζας σχετίζονται με πτωχή πρόγνωση στην κίρρωση. Ένα ενδεχόμενο συνεργιστικό αποτέλεσμα των δύο αυτών οντοτήτων στους κιρρωτικούς ασθενείς δεν έχει έως τώρα διερευνηθεί. Σχεδιάσαμε να αναλύσουμε αν η ελαττωμένη μυϊκή μάζα μπορεί να επιδεινώσει την έκβαση των κιρρωτικών ασθενών με σήψη.

περισσότερα...


25/5/2018

Eight-year survival in chronic hepatitis B patients under long-term entecavir or tenofovir therapy is similar to the general population

Η επίδραση της μακροχρόνιας αντι-ιικής θεραπείας στην επιβίωση των ασθενών με χρόνια λοίμωξη από τον ιό της ηπατίτιδας Β (HBV) δεν έχει επαρκώς εκτιμηθεί. Η παρούσα διεθνή πολυκεντρική μελέτη κλειστού πληθυσμού αξιολογεί την συνολική επιβίωση και τις σχετιζόμενες παραμέτρους σε Καυκάσιους ασθενείς με χρόνια ηπατίτιδα Β υπό αγωγή με entecavir ή tenofovir.

περισσότερα...


30/4/2018

Von Willebrand factor indicates bacterial translocation, inflammation, and procoagulant imbalance and predicts complications independently of portal hypertension severity

Τα αυξημένα επίπεδα στο πλάσμα του αντιγόνου του παράγοντα von Willebrand (vWF) έχουν συσχετιστεί με την παρουσία κλινικά σημαντικής πυλαίας υπέρτασης και συνεπώς μπορούν να προβλέψουν την ανάπτυξη κλινικών συμβάντων σε ασθενείς με κίρρωση.

περισσότερα...


27/4/2018

Can negligible hepatic steatosis determined by magnetic resonance imaging–proton density fat fraction obviate the need for liver biopsy in potential liver donors?

Ο σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να ελεγχθεί το κατά πόσο η εκτίμηση του αμελητέου ποσοστού ηπατικού λίπους (negligible hepatic fat percentage) (<5%) με magnetic resonance (MR)–proton density fat fraction (PDFF) μπορεί να αποκλείσει τη σημαντική ηπατική στεάτωση σε υποψήφιους ζώντες δότες ηπατικού μοσχεύματος παρακάμπτοντας την ανάγκη βιοψίας ήπατος, και να συγκριθεί στο ίδιο άτομο (intra-individual) των MR‐PDFF τεχνικών

περισσότερα...


27/4/2018

Pregnancy in Wilson's disease: Management and outcome

Η νόσος Wilson (NW) είναι μια σπάνια κληρονομική διαταραχή του μεταβολισμού του χαλκού προκαλούμενη από την τοξική συσσώρευση χαλκού στο ήπαρ και το νευρικό σύστημα. Τα κλινικά συμπτώματα ποικίλουν, από ασυμπτωματική νόσο έως οξεία ηπατική ανεπάρκεια ή χρόνια ηπατική νόσο με ή χωρίς νευροψυχιατρικά συμπτώματα.

περισσότερα...


27/4/2018

Hepatitis E virus as a cause of acute hepatitis acquired in Switzerland

Εισαγωγή & Σκοπός: η αυτόχθονη ηπατίτιδα Ε αναγνωρίζεται ολοένα και περισσότερο ως ζωονόσος στις δυτικές χώρες. Οι ορολογικές δοκιμασίες έχουν ποικίλλη ευασιθησία και ειδικότητα. Μέθοδος: Εφαρμόσαμε μοριακό έλεγχο προκειμένου να αναγνωρίσουμε και να χαρακτηρίσουμε την οξεία ηπατίτιδα Ε στην Ελβετία.

περισσότερα...


30/3/2018

Poor adherence to hepatocellular carcinoma surveillance: A systematic review and meta‐analysis of a complex issue

Η επιτήρηση του ηπατοκυτταρικού καρκίνου (ΗΚΚ) σχετίζεται με βελτιωμένη έκβαση και μακροχρόνια επιβίωση. Σκοπός της μελέτης είναι η εκτίμηση του βαθμού συμμόρφωσης (adherence) της επιτήρησης του ΗΚΚ.

περισσότερα...


30/3/2018

Should we treat acute hepatitis C? A decision and cost‐effectiveness analysis

Η θεραπεία της οξείας ηπατίτιδας C δεν αποτελεί κοινή κλινική πρακτική. Καθώς ωστόσο η επίπτωση της HCV λοίμωξης στις Η.Π.Α. συνεχίζει να αυξάνει, ήρθε ενδεχομένως ο χρόνος να επανεκτιμήσουμε τη διαχείριση της οξείας HCV λοίμωξης, στην εποχή των Άμεσα Δρώντων αντιικών Παραγόντων

περισσότερα...


30/3/2018

Pilot study of living donor liver transplantation for patients with hepatocellular carcinoma exceeding Milan Criteria (Barcelona Clinic Liver Cancer extended criteria)

Ένα υποσύνολο ασθενών με ηπατοκυτταρικό καρκίνο (ΗΚΚ) που υπερβαίνουν τα κριτήρια του Μιλάνο μπορεί να πετύχουν αποδεκτά ποσοστά επιβίωσης μετά από μεταμόσχευση ήπατος. Η μεταμόσχευση ήπατος από ζώντες δότες (Living Donor Liver Transplantation- LDLT) έχει αναδυθεί ως εφικτή εναλλακτική προκειμένου να ξεπεράσουμε την έλλειψη δοτών.

περισσότερα...


26/3/2018

Efficacy of Ledipasvir and Sofosbuvir Treatment of HCV Infection in Patients Co-infected With HBV

Εισαγωγή και σκοπός: Υπάρχουν αναφορές επανενεργοποίησης της λοίμωξης από τον ιό της ηπατίτιδας Β (HBV) κατά τη διάρκεια της θεραπείας της λοίμωξης από τον ιό της ηπατίτιδας C (HCV) με άμεσα δρώντα αντιικά φάρμακα.

περισσότερα...


16/3/2018

Tenofovir versus placebo to prevent perinatal transmission of hepatitis B

Υψηλό ιικό φορτίο (>200.000 IU/ml) του ιού της ηπατίτιδας Β (HBV) και παρουσία του HBe αντιγόνου (HBe-Ag) κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης αποτελεί παράγοντα κινδύνου για μετάδοση της ηπατίτιδας Β από τη μητέρα στο νεογνό, παρά τη χορήγηση της ανοσοσφαιρίνης ηπατίτιδας Β

περισσότερα...


23/2/2018

Steatosis severity affects the diagnostic performances of noninvasive fibrosis tests in nonalcoholic fatty liver disease

H μη αλκοολική λιπώδης νόσος του ήπατος [Nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD)] περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα ετερογενών μεταβολικών υποτύπων. Η παρούσα μελέτη συνέκρινε τη διαγνωστική ακρίβεια μη επεμβατικών μεθόδων εκτίμησης της ίνωσης μεταξύ ασθενών με NAFLD

περισσότερα...


23/2/2018

Safety and efficacy of sofosbuvir-based treatment of acute hepatitis C in end-stage renal disease patients undergoing haemodialysis

Η λοίμωξη από τον ιό της ηπατίτιδας C (HCV) έχει αυξημένη επίπτωση σε ασθενείς που υποβάλλονται σε αιμοδιύλιση και είναι επιθετική νόσος. Η άφιξη των άμεσα δρώντων αντι-ιικών φαρμάκων (DAAs) έχει φέρει επανάσταση στη θεραπεία της χρόνιας ηπατίτιδας C. Εντούτοις, η ασφάλεια, αποτελεσματικότητα και ανοχή των DAAs στη θεραπεία της οξείας HCV

περισσότερα...


23/2/2018

Glecaprevir–Pibrentasvir for 8 or 12 Weeks in HCV Genotype 1 or 3 Infection

Τα αμέσως δρώντα αντιϊκά φάρμακα Glecaprevir και Pibrentasvir έχουν πανγονοτυπική δράση και παρουσιάζουν υψηλό φραγμό στην ιική αντίσταση. Η παρούσα μελέτη διερευνά την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια 8 και 12 εβδομάδων θεραπείας με

περισσότερα...


23/2/2018

Efficacy and Safety of Mycophenolate Mofetil in Patients with Autoimmune Hepatitis and Suboptimal Outcomes After Standard Therapy

Λίγα είναι γνωστά για την έκβαση ασθενών με αυτοάνοση ηπατίτιδα (AΙΗ) που έχουν μη-βέλτιστη ανταπόκριση στην καθιερωμένη θεραπεία και που λαμβάνουν μυκοφαινολάτη μοφετίλ ως θεραπεία διάσωσης. Εκτιμήσαμε την αποτελεσματικότητα και ασφάλεια της μυκοφαινολάτης μοφετίλ σε ασθενείς που απέτυχαν ή δεν ανέχτηκαν τα κορτικοστεροειδή με ή χωρίς αζαθειοπρίνη.

περισσότερα...


23/2/2018

Complete response under sorafenib in patients with hepatocellular carcinoma: Relationship with dermatologic adverse events

To κλινικό όφελος της sorafenib σε ασθενείς με ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα (ΗΚΚ) έχει υποεκτιμηθεί εξαιτίας της απουσίας πλήρους ανταπόκρισης, αν και οι ασθενείς που αναπτύσσουν πρώιμες δερματολογικές αντιδράσεις έχουν δείξει θετική έκβαση. Επιπλέον, η sorafenib αν και έχει περιγραφεί ως ένα αντιαγγειογενετικό φάρμακο,

περισσότερα...


23/2/2018

Excellent outcomes in combined liver-kidney transplantation: Impact of kidney donor profile index and delayed kidney transplantation

H θετική επίδραση της καθυστερημένης μεταμόσχευσης νεφρού (kidney transplantation -KT) στην επιβίωση των ασθενών με συνδυασμένη μεταμόσχευση νεφρού και ήπατος (combined liver-kidney transplantation -CLKT) έχει αποδειχθεί από την ομάδα μας.

περισσότερα...


23/1/2018

Metroticket 2.0 Model for Analysis of Competing Risks of Death After Liver Transplantation for Hepatocellular Carcinoma

Εισαγωγή και σκοπός: Η έκβαση της μεταμόσχευσης ήπατος για το ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα (ΗΚΚ) καθορίζεται από γεγονότα σχετιζόμενα ή μη σχετιζόμενα με τον καρκίνο. Η θεραπεία της HCV λοίμωξης έχει μειώσει τα γεγονότα που δε σχετίζονται με τον καρκίνο μεταξύ των ασθενών που λαμβάνουν μοσχεύματα ήπατος...

περισσότερα...


23/1/2018

Longterm calcineurin inhibitor therapy and brain function in patients after liver transplantation

Οι αναστολείς της καλσινευρίνης (calcineurin inhibitors-CNI) συχνά προκαλούν νευρολογικές επιπλοκές πρώιμα μετά την ορθοτοπική μεταμόσχευση ήπατος (orthotopic liver transplantation- OLT). Υποθέσαμε ότι η μακροχρόνια αγωγή με CNI μετά τη μεταμόσχευση προκαλεί δοσοεξαρτώμενη γνωσιακή δυσλειτουργία και μεταβολή της δομής του εγκεφάλου.

περισσότερα...


23/1/2018

An endogenous DNA adduct as a prognostic biomarker for hepatocarcinogenesis and its prevention by Theaphenon E in mice

Το ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα (ΗΚΚ) είναι η τρίτη συχνότερη αιτία παγκοσμίως σχετιζόμενου με καρκίνο θανάτου, κυρίως εξαιτίας της πτωχής του πρόγνωσης. Ένας έγκυρος, σχετιζόμενος με τον παθογενετικό μηχανισμό, προγνωστικός βιοδείκτης, είναι αναγκαίος. Η y-υδροξυ-1,Ν-προπανοδεουξγουανοσίνη (γ-hydroxy-1,N2-propanodeoxyguanosine (γ-OHPdG)]

περισσότερα...


23/1/2018

Decreased portal vein velocity is predictive of the development of portal vein thrombosis: A matched case-control study

Εισαγωγή & Σκοπός: Η θρόμβωση της πυλαίας φλέβας (Portal Vein Thrombosis-PVT) στην κίρρωση μπορεί να οδηγήσει σε ρήξη της αντιρρόπησης και αυξημένη θνητότητα. Σκοπός της μελέτης ήταν να διερευνήσουμε αν η ελαττωμένη ταχύτητα ροής στην πυλαία φλέβα σχετίζεται με μελλοντική PVT.

περισσότερα...


9/1/2018

Toronto HCC risk index: A validated scoring system to predict 10-year risk of HCC in patients with cirrhosis

Οι κατευθυντήριες οδηγίες συστήνουν την επιτήρηση για ανάπτυξη του ηπατοκυτταρικού καρκίνου (ΗΚΚ) όλων των κιρρωτικών ασθενών με υπερηχογράφημα ανά 6 μήνες. Όμως, η συχνότητα εμφάνισης του ΗΚΚ διαφέρει αναλόγως της υποκείμενης ηπατικής νόσου. Η παρούσα μελέτη διερευνά την επίπτωσης του ΗΚΚ σε ασθενείς με κίρρωσης διαφόρων αιτιολογιών και προτείνει μαθηματικό μοντέλο υπολογισμού κινδύνου ΗΚΚ.

περισσότερα...


27/12/2017

A Randomized Trial of Silymarin for the Treatment of Nonalcoholic Steatohepatitis

Το silymarin αποτελεί ένα περίπλοκο μείγμα 6 κύριων φλαβονολιγνάνων και άλλων πολυφενολικών ενώσεων που προέρχονται από το γάλα του γαϊδουράγκαθου Silybum marianum. Παρουσιάζει αντιοξειδωτικές, αντιφλεγμονώδεις και αντι-ινωτικές δράσεις και πιθανώς να ωφελεί ασθενείς με μη αλκοολική λιπώδη νόσο του ήπατος

περισσότερα...


20/12/2017

Milder disease stage in patients with primary biliary cholangitis over a 44-year period: A changing natural history

Οι μεταβολές στο χρόνο των εκδηλώσεων και της κλινικής πορείας ασθενών με πρωτοπαθή χολική χολαγγειίτιδα (PBC) δεν έχουν περιγραφεί επαρκώς. Επιδιώξαμε να περιγράψουμε τις μεταβολές στο χρόνο των χαρακτηριστικών των ασθενών και της νόσου κατά τη διάρκεια μιας περιόδου 44 ετών, σε μια μεγάλη διεθνή PBC ομάδα 4805 ασθενών που διαγνώσθηκαν με PBC την περίοδο 1970 έως 2014, σε 17 κέντρα της Ευρώπης και της Βορείου Αμερικής.

περισσότερα...


20/12/2017

Concomitant screening for liver fibrosis and steatosis in French type 2 diabetic patients using Fibroscan

O Σακχαρώδης Διαβήτης τύπου ΙΙ αποτελεί παράγοντα κινδύνου στεατοηπατίτιδας και ίνωσης. Οι μη επεμβατικές μέθοδοι της ελαστογραφίας ήπατος (Liver Stiffness-LS) και της Controlled Attenuation Parameter (CAP) με τη χρήση του Fibroscan® εκτιμούν την ίνωση και τη στεάτωση του ήπατος. Σκοπός της μελέτης ήταν η εκτίμηση της συχνότητας στεάτωσης και σημαντικής ίνωσης του ήπατος σε διαβητικό πληθυσμό της κοινότητας.

περισσότερα...


20/12/2017

Iron-related markers are associated with infection after liver transplantation

Αν και ο σίδηρος ορού είναι γνωστό ότι έχει συσχετισθεί με αυξημένο κίνδυνο λοίμωξης, η εψιδίνη (hepcidin), ο βασικός ρυθμιστής του μεταβολισμού του σιδήρου, δεν έχει συστηματικά διερευνηθεί σε αυτό το πλαίσιο. Η ανακάλυψη πρώιμων βιοδεικτών λοίμωξης, όπως είναι η εψιδίνη, θα μπορούσε να βοηθήσει στην αναγνώριση εκείνων των ασθενών στους οποίους η πρώιμη εμπειρική αντιμικροβιακή θεραπεία

περισσότερα...


28/11/2017

Effect of viral suppression on hepatic venous pressure gradient in hepatitis C with cirrhosis and portal hypertension.

Η πυλαία υπέρταση αποτελεί προγνωστικό δείκτη των επιπλοκών και της θνησιμότητας των ασθενών με ηπατίτιδα C και κίρρωση. Η επίδραση της νέας από του στόματος αντιικής αγωγής (Direct Acting Antivirals, DAAs), χωρίς ιντερφερόνη, στην πυλαία υπέρταση είναι άγνωστη.

περισσότερα...


28/11/2017

Effects of All-Oral Anti-Viral Therapy on HVPG and Systemic Hemodynamics in Patients With Hepatitis C Virus-Associated Cirrhosis

Εισαγωγή και σκοπός: Οι ασθενείς με κίρρωση λόγω του ιού της ηπατίτιδας C και κλινικά σημαντική πυλαία υπέρταση (CSPH, κλίση πίεσης ηπατικής φλέβας [HVPG] 10 mmHg ή παραπάνω), παραμένουν σε κίνδυνο ρήξης της αντιρρόπησης παρά την επίτευξη εμμένουσας ιολογικής ανταπόκρισης (SVR). Διερευνήσαμε τις αιμοδυναμικές αλλαγές κατόπιν SVR σε ασθενείς με CSPH και εάν οι μετρήσεις ηπατικής ακαμψίας (LSMs) μπορούν να αποκλείσουν την παρουσία CSPH.

περισσότερα...


24/11/2017

The 28-year incidence of de novo malignancies after liver transplantation: A single-center analysis of risk factors and mortality in 1616 patients

Οι de novo νεοπλασίες (de novo malignancies- DNM) αποτελούν μια από τις κύριες αιτίες όψιμης θνησιμότητας μετά από μεταμόσχευση ήπατος (Liver Transplantation- LT). Αναλύσαμε 1616 διαδοχικούς ασθενείς που υπεβλήθησαν σε μεταμόσχευση ήπατος μεταξύ του 1998 και του 2006 στο ίδρυμά μας.

περισσότερα...


24/11/2017

Main drivers of outcome differ between short term and long term in severe alcoholic hepatitis: A prospective study

Η κατανόηση των μηχανισμών που καθορίζουν την έκβαση σύμφωνα με το χρονικό πλαίσιο μπορεί να βελτιώσει τη θεραπευτική αντιμετώπιση της σοβαρής αλκοολικής ηπατίτιδας. Εκτιμήσαμε τη βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη επιβίωση στη σοβαρή αλκοολική ηπατίτιδα βάσει της βαρύτητας της νόσου, του εύρους της θεραπευτικής ανταπόκρισης, της μακροχρόνιας επίδρασης της υποτροπής της χρήσης αλκοόλ

περισσότερα...


24/11/2017

Algorithm of Golgi protein 73 and liver stiffness accurately diagnoses significant fibrosis in chronic HBV infection

Εισαγωγή & Σκοπός: H πρωτεΐνη Golgi 73 [serum Golgi protein 73-(GP73)] αποτελεί έναν ισχυρό βιοδείκτη εκτίμησης της ίνωσης. Σκοπός της μελέτης ήταν η ανάπτυξη ενός αλγορίθμου βασισμένου στη GP73 και την ελαστικότητα του ήπατος [Liver Stiffness-LS] προκειμένου να βελτιωθεί περαιτέρω η ακρίβεια εκτίμησης της σοβαρής ίνωσης σε HBV ασθενείς που δεν έχουν λάβει αντιική θεραπεία

περισσότερα...


19/10/2017

Active immunization for prevention of de novo hepatitis B virus infection after adult living donor liver transplantation with a hepatitis B core antigen–positive graft

De novo HBV λοίμωξη [de novo hepatitis B (DNHB)] μπορεί να συμβεί σε λήπτες που δε λαμβάνουν προφύλαξη, μετά από μεταμόσχευση ήπατος από anti-HBc θετικούς δότες. Η ενεργητική ανοσοποίηση έχει αποδειχθεί αποτελεσματική πρόληψη σε παιδιατρικούς λήπτες.

περισσότερα...


19/10/2017

Glecaprevir and Pibrentasvir in Patients with HCV and Severe Renal Impairment

Η χρόνια λοίμωξη από τον ιό της ηπατίτιδας C (HCV) είναι συχνότερη σε ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια, συγκριτικά με ασθενείς με φυσιολογική νεφρική λειτουργία. Επιπλέον, η χρόνια HCV λοίμωξη αποτελεί παράγοντα κινδύνου για ταχύτερη εξέλιξη σε νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου.

περισσότερα...


19/10/2017

The impact of carbapenem resistance on clinical deterioration and mortality in patients with liver disease

Οι λοιμώξεις από πολυανθεκτικά gram αρνητικά βακτήρια επιβαρύνουν σημαντικά την πρόγνωση των ασθενών με ηπατική νόσο. Η αντοχή στις καρβαπενέμες ιδιατέρως περιορίζει ακόμα περισσότερο τις θεραπευτικές επιλογές. Η μελέτη διερευνά την επίπτωση των καρβαπενέμη-ανθεκτικών Gram αρνητικών βακτηρίων στην έκβαση ασθενών με ηπατική νόσο και κίρρωση.

περισσότερα...


11/10/2017

Impact of beta-blockers on cardiopulmonary exercise testing in patients with advanced liver disease

Οι ασθενείς με προχωρημένη ηπατοπάθεια μπορεί να αναπτύξουν πυλαία υπέρταση που δυνητικά να οδηγήσει σε κιρσορραγία. Οι β-αναστολείς μειώνουν την πίεση στην πυλαία και ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο αιμορραγίας.

περισσότερα...


11/10/2017

Influence of Metabolic Risk Factors on Risk of Hepatocellular Carcinoma and Liver-Related Death in Men With Chronic Hepatitis B: A Large Cohort Study

Ελάχιστα είναι γνωστά όσον αφορά τη συσχέτιση του απόλυτου κινδύνου ηπατοκυτταρικού καρκινώματος (ΗΚΚ) και θανάτου σχετιζόμενου με ηπατοπάθεια με μεταβολικούς παράγοντες κινδύνου σε ασθενείς με χρόνια λοίμωξη από τον ιό της ηπατίτιδας Β (ΗΒV).

περισσότερα...


11/10/2017

Histological subtypes of hepatocellular carcinoma are related to gene mutations and molecular tumor classification.

Ο ηπατοκυτταρικός καρκίνος (ΗΚΚ) παρουσιάζει σημαντική ετερογένεια όσον αφορά την παθολογοανατομική και τη μοριακή ταξινόμηση. Ως εκ τούτου έχουν οριστεί ιστολογικοί υπότυποι και προτείνεται η μοριακή ταξινόμηση του όγκου, βασιζόμενη στην έκφραση γονιδίων και σε μοριακές μεταλλάξεις.

περισσότερα...


2/10/2017

Statins decrease the risk of decompensation in hepatitis B virus– and hepatitis C virus–related cirrhosis: A population-based study

Η λήψη στατίνης μειώνει τον κίνδυνο ρήξης αντιρρόπησης σε HCV κιρρωτικούς ασθενείς. Παραμένει ωστόσο άγνωστο έως τώρα κατά πόσο το ευεργετικό αυτό αποτέλεσμα μπορεί να επεκταθεί στο γενικό πληθυσμό των κιρρωτικών ή σε κιρρωτικούς άλλης αιτιολογίας όπως είναι....

περισσότερα...


2/10/2017

Dropout rate from the liver transplant waiting list because of hepatocellular carcinoma progression in hepatitis C virus–infected patients treated with direct-acting antivirals

Υπάρχει ανησυχία αυξημένου κινδύνου υποτροπής ηπατοκυτταρικού καρκίνου (ΗΚΚ) μετά από θεραπεία με άμεσα δρώντα αντιικά (Direct- acting antiviral-DAA) σε κιρρωτικούς ασθενείς με προηγούμενη πλήρη ογκολογική ανταπόκριση.

περισσότερα...


11/9/2017

ΝorUrsodeoxycholic acid improves cholestasis in primary sclerosing cholangitis.

Για τη θεραπεία της πρωτοπαθούς σκληρυντικής χολαγγειΐτιδας (ΠΣΧ) κανένα φάρμακο δεν έχει αποδειχθεί αποτελεσματικό έως τώρα και η μεταμόσχευση ήπατος παραμένει η μοναδική θεραπευτικά επιλογή σε προχωρημένο στάδιο της νόσου. Το 24-nor-ουρσοδεοξυχολικό οξύ (norUDCA) είναι C23 ομόλογο του UDCA

περισσότερα...


1/9/2017

Efficacy and Safety of Direct Acting Antivirals for the Treatment of Mixed Cryoglobulinemia

Η μικτή κρυοσφαιριναιμία (ΜΚ) έχει στενή συσχέτιση με τη χρόνια ηπατίτιδα C (ΧΗC) και είναι αποτέλεσμα της ανοσολογικής διέγερσης των Β κυττάρων από τη χρόνια λοίμωξη. Η εναπόθεση ανοσοσυμπλεγμάτων μπορεί να οδηγήσει σε συστηματική αγγειίτιδα (μικτή κρυοσφαιριναιμική αγγειίτιδα-ΜΚΑ) με δερματικές,

περισσότερα...


31/8/2017

Low-Level Viremia and the Increased Risk of Hepatocellular Carcinoma in Patients Receiving Entecavir Treatment

Η μακροπρόθεσμη κλινική επίπτωση της χαμηλού επιπέδου ιαιμίας (low-level viremia- LLV <2000 IU/mL) δεν είναι γνωστή. Ως εκ τούτου, δεν είναι ξεκαθαρισμένο αν η ανάπτυξη LLV κατά τη διάρκεια της μονοθεραπείας με εντεκαβίρη απαιτεί αλλαγή της θεραπείας. Έγινε αναδρομική μελέτη 875 HBV πρωτοθεραπευόμενων ασθενών (μέση ηλικία 47.7 έτη, άρρενες= 564 [65.5%], κίρρωση= 443[50.6%])

περισσότερα...


31/8/2017

Double-Blind Randomized Controlled Trial of the Routine Perioperative Use of Terlipressin in Adult Living Donor Liver Transplantation

Η περιεγχειρητική χορήγηση της τερλιπρεσσίνης (Tp) κατά τη μεταμόσχευση ήπατος από ζώντες δότες (Living Donor Liver Transplantation-LDLT) έχει φανεί ότι μειώνει τις διεγχειρητικές πυλαίες πιέσεις και βελτιώνει τη νεφρική λειτουργία. Ο ρόλος και η ασφάλειά της δεν έχει ποτέ εκτιμηθεί σε μία διπλή τυφλή τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη μελέτη

περισσότερα...


2/8/2017

Drug-induced liver injury: recent advances in diagnosis and risk assessment

Η φαρμακευτική ηπατοτοξικότητα (Drug Induced Liver Injury-DILI), αποτελεί τη συχνότερη αιτία οξείας ηπατικής ανεπάρκειας (Acute Liver Failure-ALF) σε ΗΠΑ και Ευρώπη, καθώς και τη συχνότερη αιτία απόσυρσης φαρμάκου από την αγορά.

περισσότερα...


2/8/2017

Evaluation of Hepatitis B Reactivation Among 62,920 Veterans Treated With Oral Hepatitis C Antivirals

Η επανεργοποίηση της HBV λοίμωξης έχει αναφερθεί σε HCV ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με DAA. Ο συνολικός κίνδυνος για τους ασθενείς με χρόνια ηπατίτιδα Β ή παρελθούσα HBV λοίμωξη στα πλαίσια των DAA παραμένει άγνωστος. Σκοπός της μελέτης ήταν η αναγνώριση και ο χαρακτηρισμός της επανεργοποίησης της HBV λοίμωξης μεταξύ βετεράνων που έλαβαν θεραπεία με DAA.

περισσότερα...


2/8/2017

Negativization of Viremia Prior to Liver Transplant Reduces Early Allograft Dysfunction in Hepatitis C–Positive Recipients

Αν και η πρώιμη δυσλειτουργία του αλλομοσχεύματος επιδρά αρνητικά στην επιβίωση από τους πρώτους μήνες μετά τη μεταμόσχευση ήπατος (liver transplantation-LT), οι άμεσα δρώντες αντιικοί παράγοντες (direct acting antiviral agents-DAAs) έχουν φέρει επανάσταση στη θεραπεία της ηπατίτιδας C. Οι ερευνητές μελέτησαν τον ορισμό της πρώιμης δυσλειτουργίας του αλλομοσχεύματος που προβλέπει καλύτερα την εντός 90 ημερών απώλεια μοσχεύματος και αναγνώρισαν παράγοντες κινδύνου πρώιμης δυσλειτουργίας....

περισσότερα...


18/7/2017

Regorafenib for patients with hepatocellular carcinoma who progressed on sorafenib treatment (RESORCE): a randomised, double-blind, placebo-controlled, phase 3 trial

Ο ηπατοκυτταρικός καρκίνος (HKK) αποτελεί την 3η συχνότερη αιτία θανάτου από καρκίνο παγκοσμίως με πάνω από μισό εκατομμύριο νέες διαγνώσεις ανά έτος. Παρά την εφαρμογή πρωτόκολλων επιτήρησης, σημαντικό ποσοστό (30-60%) διαγνώσεων ΗΚΚ στην κλινική πράξη αφορά σε προχωρημένα στάδια, καθιστώντας

περισσότερα...


20/6/2017

Hepatocellular carcinoma decreases the chance of successful hepatitis C virus therapy with direct-acting antivirals

Μέχρι πρόσφατα οι θεραπευτικές επιλογές για ασθενείς με χρόνια HCV λοίμωξη, κίρρωση και ηπατοκυτταρικό καρκίνο (ΗΚΚ) ήταν περιορισμένες. Όμως, δεν υπάρχουν αρκετά δεδομένα για τη χρήση των DAAs σε ασθενείς με ΗΚΚ, ο οποίος ενδέχεται να επιδρά αρνητικά στην ανταπόκριση στην αγωγή. Ο σκοπός της παρούσας μελέτης από τις ΗΠΑ ήταν να εκτιμηθεί η αποτελεσματικότητα των DAAs σε ασθενείς με HCV κίρρωση και ΗΚΚ (είτε θεραπευμένο, είτε ενεργό), συγκριτικά με τους ασθενείς χωρίς ΗΚΚ.

περισσότερα...


13/6/2017

In Patients With Severe Alcoholic Hepatitis, Prednisolone Increases Susceptibility to Infection and Infection-Related Mortality, and Is Associated With High Circulating Levels of Bacterial DNA

Η σοβαρή αλκοολική ηπατίτιδα (ΣΑΗ) αποτελεί οξεία εκδήλωση στο φάσμα της αλκοολικής ηπατοπάθειας, με 90ήμερη θνητότητα που φτάνει το 30-40%. Όπως συμβαίνει και σε άλλες μορφές βαριάς ηπατικής νόσου, η ΣΑΗ συνοδεύεται από αυξημένο κίνδυνο δυνητικά θανατηφόρων λοιμώξεων. Υπολογίζεται ότι περίπου 15-25% των ασθενών έχει ήδη λοίμωξη κατά τη διάγνωση της ΣΑΗ, ενώ ανάλογο ποσοστό θα εμφανίσει λοίμωξη μετά από έναρξη θεραπείας με στεροειδή.

περισσότερα...


9/6/2017

Treatment of hepatitis C virus infection in patients with cirrhosis and predictive value of model for end-stage liver disease: Analysis of data from the Hepa-C registry

Τα απευθείας δρώντα αντιικά φάρμακα (direct acting antivirals, DAAs) είναι πολύ αποτελεσματικά και καλά ανεκτά σε ασθενείς με χρόνια ηπατίτιδα C, συμπεριλαμβανομένου και εκείνων με αντιρροπούμενη κίρρωση. Παρόλο αυτά, τα στοιχεία σε ασθενείς με προχωρημένη ηπατική νόσο είναι περιορισμένα.

περισσότερα...


9/6/2017

Beneficial and harmful effects of nonselective beta blockade on acute kidney injury in liver transplant candidates

Οι μη-εκλεκτικοί β-αναστολείς (non selective beta-blockers, NSBB) κατέχουν σημαντικό ρόλο στην πρόληψη της αιμορραγίας λόγω πυλαίας υπέρτασης σε κιρρωτικούς ασθενείς. Ωστόσο, πρόσφατες μελέτες προτείνουν ότι οι NSBB μπορεί να είναι επιβλαβείς σε ασθενείς με τελικού σταδίου ηπατική νόσο.

περισσότερα...


7/6/2017

Safety and efficacy of direct- acting antivirals for the treatment of chronic hepatitis C in a real- world population aged 65 years and older

Ο αριθμός των ηλικιωμένων ασθενών με χρόνια ηπατίτιδα C (CHC) και προχωρημένη ηπατική ίνωση/κίρρωση αναμένεται να αυξηθεί τα επόμενα χρόνια. Οι ασθενείς προχωρημένης ηλικίας με CHC θεωρούνται ομάδα με ιδιαιτερότητες όσον αφορά τη θεραπεία με direct- acting antivirals (DAAs) λόγω πιθανής συνοσηρότητας με μεταβολικά, καρδιαγγειακά, πνευμονολογικά και αιματολογικά νοσήματα. Επίσης, οι κλινικές μελέτες έγκρισης των DAA’s δεν περιελάμβαναν πολλούς ασθενείς ηλικίας ≥ 75 έτη.

περισσότερα...


6/6/2017

Objective response by mRECIST as a predictor and potential surrogate end-point of overall survival in advanced HCC

Τα τροποποιημένα κριτήρια εκτίμησης ανταπόκρισης των συμπαγών όγκων (mRECIST) δημιουργήθηκαν με σκοπό να ξεπεραστούν οι περιορισμοί των κλασσικών κριτηρίων RECIST στην εκτίμηση της ανταπόκρισης του ηπατοκυτταρικού καρκίνου (ΗΚΚ) στη θεραπεία

περισσότερα...


3/5/2017

Effects of Alfapump™ System on Kidney and Circulatory Function in Patients with Cirrhosis and Refractory ascites

Το σύστημα alfapump έχει προταθεί ως μία νέα θεραπευτική επιλογή σε ασθενείς με ανθεκτικό ασκίτη. Το σύστημα απομακρύνει την ασκιτική συλλογή από την περιτοναϊκή κοιλότητα στην ουροδόχο κύστη, δημιουργώντας μία συνεχόμενη παρακέντηση χαμηλού-όγκου.

περισσότερα...


3/5/2017

New classification of liver biopsy assessment for fibrosis in chronic hepatitis B patients before and after treatment

Η ηπατική ίνωση αποτελεί το αποτέλεσμα των δυναμικών αλλαγών που συμβαίνουν μεταξύ της γένεσης και της λύσης του ινώδους ιστού. Τα υπάρχοντα δεδομένα στην ηπατίτιδα Β έχουν δείξει ότι η αντιική θεραπεία μπορεί να αναστρέψει την ηπατική ίνωση, ακόμα και την κίρρωση όταν αυτή βρίσκεται σε αρχικά στάδια. Ωστόσο, τα υπάρχοντα συστήματα εκτίμησης εστιάζονται κυρίως στη βαρύτητα της ίνωσης και όχι στις δυναμικές αλλαγές που συμβαίνουν σε αυτή.

περισσότερα...


25/4/2017

Hepatitis B reactivation in patients with chronic hepatitis C undergoing anti-viral therapy with an interferon-free regimen

Το τελευταίο διάστημα προέκυψαν δεδομένα, που υποστηρίζουν την πιθανότητα αναζωπύρωσης της λοίμωξης από τον ιό της ηπατίτιδας Β (Hepatitis B Virus, HBV) κατά τη διάρκεια θεραπείας ασθενών με χρόνια ηπατίτιδα C με αμέσως δρώντα αντιικά φάρμακα (Direct Acting Antivirals, DDAs). Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν....

περισσότερα...


25/4/2017

Virologic, Clinical, and Immune Response Outcomes of Patients With Hepatitis C Virus–Associated Cryoglobulinemia Treated With Direct-Acting Antivirals

Οι κρυοσφαιρίνες είναι κυκλοφορούντα ανοσοσυμπλέγματα, που συνήθως αποτελούνται από πολυκλωνική IgG ανοσοσφαιρίνη και μονοκλωνική IgM ανοσοσφαιρίνη με δράση ρευματοειδούς παράγοντα. Ανιχνεύονται στο 40-60% των ασθενών με χρόνια ηπατίτιδα C χωρίς να προκαλούν συμπτώματα (Asymptomatic Circulating Cryoglobulins, ACC), ενώ προκαλούν αγγειίτιδα στο 10% περίπου αυτών των ασθενών (Cryoglobulinemic Vasculitis, CV). Η αντιμετώπισή τους γίνεται κατά κύριο λόγο με αντιική θεραπεία έναντι του.....

περισσότερα...


25/4/2017

Hepatitis B virus reactivation during hepatitis C direct-acting antiviral therapy in patients with previous HBV infection

Η ευρεία εφαρμογή της θεραπείας έναντι της χρόνιας ηπατίτιδας C με άμεσα δρώντα αντι-ιικά (DAAs) έφεραν στο προσκήνιο το θέμα της ενεργοποίησης της ηπατίτιδας B σε ασθενείς με HCV-HBV συλλοίμωξη. Η ενεργοποίηση της HBV αναφέρεται όχι μόνο σε ασθενείς με χρόνια λοίμωξη (HBsAg+), αλλά ακόμα και σε περιπτώσεις παρελθούσας λοίμωξης (HBsAg-/antiHBc+).

περισσότερα...


24/4/2017

Pangenotypic treatment regimens for hepatitis C virus: Advantages and disadvantages in high and low income regions

Υπολογίζεται ότι παγκοσμίως 130-180 εκατομμύρια άνθρωποι πάσχουν από χρόνια ηπατίτιδα C (ΧΗC). Η ΧΗC παρουσιάζει ανομοιογένεια όσον αφορά τον επιπολασμό της στις διάφορες περιοχές/χώρες αλλά και την κατανομή των γενοτύπων της.

περισσότερα...


24/4/2017

Simeprevir, daclatasvir and sofosbuvir for hepatitis C virus- infected patients with decompensated liver disease

Η θεραπεία των ασθενών με χρόνια ηπατίτιδα C (ΧΗC) και μη αντιρροπούμενη κίρρωση έχει σοβαρούς θεραπευτικούς περιορισμούς κυρίως εξαιτίας της επίδρασης στον ηπατικό μεταβολισμό των άμεσα δρώντων αντιιικών φαρμάκων (DΑAs). Οι συνδυασμοί που ενδείκνυται είναι αυτός με sofosbuvir, ledipasvir και ριμπαβιρίνη (RBV) για τους γονοτύπους 1,4,5 και 6 για 12 εβδομάδες και επιτυγχάνει SVR ....

περισσότερα...


4/4/2017

Eight weeks of ledipasvir/sofosbuvir is effective for selected patients with genotype 1 hepatitis C virus infection

Η χορήγηση ledipasvir/sofosbuvir (LDV/SOF) για 8 εβδομάδες μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ασθενείς με HCV λοίμωξη από γονότυπο 1, οι οποίοι είναι naïve, δεν έχουν κίρρωση και το ιικό φορτίο προ της θεραπείας είναι <6.000.000 IU/ml. Ωστόσο, η αποτελεσματικότητα αυτού του σχήματος για τη συγκεκριμένη διάρκεια δεν έχει πλήρως τεκμηριωθεί στην καθημερινή κλινική πρακτική

περισσότερα...


4/4/2017

Epidemiology and risk factors for infection after living donor transplantation

Επιδημιολογικά στοιχεία λοιμώξεων μετά από ηπατική μεταμόσχευση είναι περιορισμένα, οπότε στόχος της εργασίας ήταν να μελετήσει την επιδημιολογία και παράγοντες κινδύνου για αυτού του είδους τις λοιμώξεις. Αναλύθηκαν τα στοιχεία 223 ενηλίκων ασθενών με ηπατική μεταμόσχευση από 2000-2015 και συγκεκριμένα για την εμφάνιση λοιμώξεων εντός του πρώτου έτους από την ηπατική μεταμόσχευση.

περισσότερα...


7/3/2017

Η Tremelimumab in combination with ablation in patients with advanced hepatocellular carcinoma

Τα τελευταία χρόνια νέες ανοσοτροποποιητικές θεραπείες κερδίζουν έδαφος στην ογκολογία. Τοπική καταστροφή του ηπατοκυτταρικού καρκίνου (ΗΚΚ) με ραδιοκύματα (RFA), μικροκύματα, κρυοθεραπεία ή χημειοεμβολισμό (TACE) πυροδοτεί την ανοσολογική αντίδραση με αύξηση

περισσότερα...


6/3/2017

Reduction in liver transplant wait-listing in the era of direct-acting antiviral therapy

Τα νεότερα φάρμακα για την ηπατίτιδα C (direct acting antivirals, DAA) τα οποία έχουν λάβει πρόσφατα έγκριση για χρήση σε ασθενείς με ρήξη της αντιρρόπησης, σχετίζονται με βελτίωση της ηπατικής λειτουργίας. Στην παρούσα εργασία γίνεται ανάλυση στις διαχρονικές μεταβολές στα ποσοστά ένταξης

περισσότερα...


6/3/2017

Comparison of longterm outcomes and quality of life in recipients of donation after cardiac death liver grafts with a propensity-matched cohort

Η χρήση ηπατικών μοσχευμάτων από δότες μετά από καρδιακό θάνατο έχει περιοριστεί λόγω των αυξημένων ποσοστών απόρριψης, τα οποία σχετίζονται κυρίως με την εμφάνιση ισχαιμικής χολαγγειοπάθειας. Η υπόθεση των ερευνητών ήταν ότι παρόμοια μακροχρόνια επιβίωση και ποιότητα ζωής επιτυγχάνεται σε λήπτες ηπατικού μοσχεύματος από ασθενείς

περισσότερα...


28/2/2017

Terlipressin Improves Renal Function and Reverses Hepatorenal Syndrome in Patients With Systemic Inflammatory Response Syndrome

Το ΗπατοΝεφρικό Σύνδρομο τύπου 1 (ΗΝΣ-1) αποτελεί μια λειτουργική και πιθανώς αναστρέψιμη διαταραχή της νεφρικής λειτουργίας, που εμφανίζεται σε ασθενείς με μη αντιρροπούμενη κίρρωση του ήπατος. Η τερλιπρεσσίνη είναι ένας συνθετικός αγγειοσυσπαστικός παράγοντας

περισσότερα...


15/2/2017

Tenofovir versus tenofovir plus entecavir for chronic hepatitis B with lamivudine resistance and entecavir resistance

Η αντιιική αγωγή για τη χρόνια ηπατίτιδα Β (ΧΗΒ) μπορεί να είναι ιδιαίτερα δύσκολη εξαιτίας ανάπτυξης αντοχών στα νουκλεοτ(σ)ιδικά ανάλογα (NUC’s). Από τα νεώτερα NUC’s (υψηλού γενετικού φραγμού) η εντεκαβίρη (ETV) παρουσιάζει αντοχή σε ποσοστό 1.2% μετά 5ετή χορήγηση σε naïve ασθενείς που αυξάνει, όμως,

περισσότερα...


15/2/2017

Baseline hepatitis B core antibody predicts treatment response in chronic hepatitis B patients receiving long-term entecavir

Η εντεκαβίρη (ETV) είναι ένας από τους high genetic barrier-to-resistance αντιικούς παράγοντες που χρησιμοποιούνται στην χρόνια HBeAg θετική ηπατίτιδα Β (ΧΗΒ+e). Το ποσοστό ορομετατροπής του HBeAg κυμαίνεται από 12.6%-31% στα 2 έτη και από 24%-44% στα 3 έτη χορήγησης αντιικής αγωγής

περισσότερα...


15/2/2017

Reduction of covalently closed circular DNA with long-term nucleos(t)ide analogue treatment in chronic hepatitis B

To ομοιοπολικά κλειστό κυκλικό DNA (cccDNA) του ιού της ηπατίτιδας Β (HBV) είναι το μίνι-χρωμόσωμα ουσιαστικό για την αντιγραφή του HBV. Είναι εξαιρετικά σταθερό και ανθεκτικό σε νουκλεσ(τ)ιδικά ανάλογα (NUC) ανάλογα. H παραμονή του cccDNA στον πυρήνα των ηπατοκυττάρων εμποδίζει την πλήρη εκρίζωση του ιού.

περισσότερα...


6/2/2017

Antiviral treatment and liver-related complications in hepatitis delta

Η ηπατίτιδα δέλτα αποτελεί τη σοβαρότερη μορφή χρόνιας ιογενούς ηπατίτιδας. Η πεγκυλιωμένη ιντερφερόνη άλφα (pegylated interferon alfa, PEG-IFNα) είναι αποτελεσματική μόνο στο 25-30% των ασθενών και σχετίζεται με συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες.

περισσότερα...


6/2/2017

Budd-chiari syndrome causing acute liver failure: A multicenter case series

To σύνδρομο Budd-Chiari (Budd-Chiari syndrome, BCS) είναι μία σπάνια νόσος που οδηγεί σε απόφραξη της ηπατικής φλεβικής παροχέτευσης, η οποία τυπικά εκδηλώνεται με κοιλιακό άλγος, ίκτερο και ασκίτη χωρίς να υπάρχει ηπατική ανεπάρκεια. Ωστόσο, το BCS μπορεί να οδηγήσει ταχέως σε οξεία ηπατική ανεπάρκεια.

περισσότερα...


20/1/2017

Proton Pump Inhibitors Increase Risk for Hepatic Encephalopathy in Patients With Cirrhosis in a Population Study

Η ηπατική εγκεφαλοπάθεια (ΗΕ) αποτελεί επιπλοκή της κίρρωσης και σχετίζεται με ετήσια θνητότητα που υπερβαίνει το 50%. Σύμφωνα με την επικρατέστερη παθογενετική θεωρία, η ΗΕ είναι το αποτέλεσμα της δράσης στο κεντρικό νευρικό σύστημα προϊόντων του εντερικού μικροβιώματος (αμμωνία, ενδοτοξίνες), το οποίο στον ασθενή με κίρρωση είναι γνωστό ότι παρουσιάζει διαταραχή

περισσότερα...


17/1/2017

Efficacy and tolerability of interferon-free antiviral therapy in kidney transplant recipients with chronic hepatitis C

Περίπου 5-15% των ασθενών, υποβληθέντων σε μεταμόσχευση νεφρού, πάσχουν από χρόνια ηπατίτιδα C, η οποία αυξάνει τον κίνδυνο θανάτου από ηπατική ανεπάρκεια και καρδιοαγγειακές παθήσεις. Επίσης, η χρόνια HCV λοίμωξη σε λήπτες νεφρικού μοσχεύματος

περισσότερα...


5/1/2017

Living donor liver transplantation in patients weighing ≥100 kg: Low graft weight and obesity do not impact outcomes

Η ηπατική μεταμόσχευση από ζώντες δότες (living donor liver transplantation, LDLT) σε παχύσαρκους ασθενείς εγείρει ανησυχίες σχετικά με την εξασφάλιση μοσχευμάτων με «ικανοποιητική» σχέση βάρους μοσχεύματος-λήπτη

περισσότερα...


5/1/2017

Survival and cost-effectiveness of sorafenib therapy in advanced hepatocellular carcinoma: An analysis of the SEER–Medicare database

To sorafenib αποτελεί το μόνο εγκεκριμένο χημειοθεραπευτικό παράγοντα για την αντιμετώπιση ασθενών με προχωρημένο ηπατοκυτταρικό καρκίνο (ΗΚΚ). Ωστόσο, η αποτελεσματικότητά του σε ασθενείς με κίρρωση τάξης Β κατά Child-Pugh δεν είναι καλά μελετημένη

περισσότερα...


5/1/2017

Exercise Reduces Liver Lipids and Visceral Adiposity in Patients With Nonalcoholic Steatohepatitis in a Randomized Controlled Trial

Η αντιμετώπιση της Μη-Αλκοολικής Στεατοηπατίτιδας (ΜΑΣΗ) βασίζεται σε οδηγίες για απώλεια βάρους και άσκηση. Εντούτοις, τα δεδομένα που υποστηρίζουν τη μεμονωμένη χρήση της άσκησης είναι πολύ περιορισμένα. Η παρούσα, τυχαιοποιημένη μελέτη είχε σαν σκοπό τον έλεγχο της επίδρασης της άσκησης, χωρίς

περισσότερα...


3/1/2017

Mortality in hepatitis C patients who achieve a sustained viral response compared to the general population

Στο προσεχές μέλλον ο αριθμός των ασθενών που πέτυχαν εκρίζωση της χρόνιας ηπατίτιδας C αναμένεται να αυξηθεί χάρη στην υψηλή αποτελεσματικότητα των σύγχρονων θεραπειών με τα άμεσα δρώντα αντι-ιικά φάρμακα

περισσότερα...


27/12/2016

A Randomized, Multi-Center, Open-Label Study to Evaluate the Efficacy of Carvedilol vs. Propranolol to Reduce Portal Pressure in Patients With Liver Cirrhosis

Στους κιρρωτικούς ασθενείς που επιτυγχάνουν μείωση της HVPG κατά 20% της αρχικής τιμής ή <12mmHg η εμφάνιση κιρσικής αιμορραγίας είναι σπάνια. Η χρήση καρβεδιλόλης σε πρόσφατη μεταανάλυση αποδείχθηκε ανώτερη των κλασσικών μη εκλεκτικών β-αναστολέων (προπρανολόλη). Πρόκειται για τυχαιοποιημένη

περισσότερα...


7/12/2016

Insulin resistance increases loss of antibody to hepatitis B surface antigen in nondiabetic healthy adults.

Πρόκειται για Κορεατική μελέτη με βασική υπόθεση ότι η αντίσταση στην ινσουλίνη σχετίζεται με την μείωση των επιπέδων του anti-HBs μετά από εμβολιασμό. Η εκτίμηση της αντίστασης στην ινσουλίνη έγινε με

περισσότερα...


5/12/2016

The role of hepatitis E virus infection in adult Americans with acute liver failure

Η οξεία ηπατίτιδα Ε (HEV) αποτελεί ένα από τα κύρια αίτια οξείας ηπατικής ανεπάρκειας σε πολλές αναπτυσσόμενες χώρες, ενώ σπάνια ανιχνεύεται στο Δυτικό κόσμο. Το γεγονός ότι ο έλεγχος αντισωμάτων για ηπατίτιδα Ε δεν πραγματοποιείται

περισσότερα...


5/12/2016

Portopulmonary hypertension: Still an appropriate consideration for liver transplantation?

Η ηπατική μεταμόσχευση σε ασθενείς με πυλαιοπνευμονική υπέρταση έχει συσχετιστεί ιστορικά σε απρόβλεπτη και συχνά δυσμενή έκβαση των ασθενών. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η εμπειρία από το Ηνωμένο Βασίλειο

περισσότερα...


15/11/2016

Early primary biliary cholangitis is characterised by brain abnormalities on cerebral magnetic resonance imaging

Η Πρωτοπαθής Χολική Χολαγγειίτιδα (ΠΧΧ) μπορεί να προκαλέσει κλινικές εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα, όπως είναι η κόπωση, αλλά και ήπιες νοητικές διαταραχές, που αφορούν κυρίως στην ικανότητα συγκέντρωσης και μνήμης. ΟΙ διαταραχές αυτές φαίνεται, τουλάχιστον εν μέρει, να προέρχονται από βλάβη του κεντρικού νευρικού συστήματος.

περισσότερα...


7/11/2016

Effectiveness of Ledipasvir-Sofosbuvir Combination in Patients with Hepatitis C Virus Infection and Factors Associated With Sustained Virological Response

Η έγκριση του Ledipasvir/Sofosbuvir (LDV/SOF), τον Νοέμβριο του 2014, αποτέλεσε ακόμα ένα επίτευγμα στην θεραπεία της χρόνιας ηπατίτιδας C (ΧΗC) γονοτύπου 1 (G1), επιτυγχάνοντας υψηλά ποσοστά μόνιμης ιολογικής ανταπόκρισης (SVR12)

περισσότερα...


3/11/2016

Prospective study of guideline-tailored therapy with direct-acting antivirals for hepatitis C virus-associated mixed cryoglobulinemia

Η μικτή τύπου κρυοσφαιριναιμία σχετιζόμενη με τον ιό της ηπατίτιδας C συνήθως υποχωρεί μετά την εξάλειψη του ιού, ωστόσο η κλασσική θεραπεία με πεγκυλιωμένη ιντερφερόνη και ριμπαβιρίνη επιτυγχάνει παρατεταμένη ιολογική ανταπόκριση σε ένα ποσοστό μόλις 40%.

περισσότερα...


3/11/2016

Sofosbuvir plus ledispasvir for recurrent hepatitis C in liver transplant recipients

Η υποτροπή της ηπατίτιδας C μετά από μεταμόσχευση ήπατος σχετίζεται με χειρότερη έκβαση των ασθενών. Παρόλο που ο συνδυασμός Ledipasvir (LDV) και sofosbuvir (SOF) έχει λάβει ένδειξη για θεραπεία της HCV λοίμωξης μετά από μεταμόσχευση

περισσότερα...


31/10/2016

Efficacy and safety of grazoprevir + ribavirin for 12 or 24 weeks in treatment-naıve patients with hepatitis C virus genotype 1 infection

Το grazoprevir (GZR) είναι ένας παν-γονοτυπικός αναστολέας πρωτεάσης (PI) 2ης γενιάς που σε συνδυασμό με τον NS5A αναστολέα elbasvir (EBR) [με ή χωρίς ριμπαβιρίνη (RBV) ή σε συνδυασμό με πεγκυλιωμένη ιντερφερόνη

περισσότερα...


19/10/2016

Hepatocellular carcinoma in the absence of cirrhosis in patients with chronic hepatitis B virus infection

Η κίρρωση αποτελεί σημαντικό παράγοντα κινδύνου για ανάπτυξη ηπατοκυτταρικού καρκίνου (ΗΚΚ) σε ασθενείς με χρόνια λοίμωξη από τον ιό της ηπατίτιδας Β (HBV). Όμως, σε ορισμένους ασθενείς ο ΗΚΚ αναπτύσσεται σε μη κιρρωτικό έδαφος

περισσότερα...


17/10/2016

A Model to Identify Sarcopenia in Patients With Cirrhosis

Η απώλεια μυϊκής μάζας σε ασθενείς με κίρρωση (σαρκοπενία) έχει συσχετισθεί με αυξημένη θνητότητα αυτών των ασθενών. Μέχρι τώρα ο πιο αξιόπιστος δείκτης εκτίμησής της ήταν η μέτρηση του μεγέθους των μυών με αξονική ή μαγνητική τομογραφία στο ύψος του τρίτου οσφυϊκού σπονδύλου.

περισσότερα...


10/10/2016

Proton pump inhibitors as a risk factor for hepatic encephalopathy and spontaneous bacterial peritonitis in patients with cirrhosis with ascites

Οι αναστολείς της αντλίας πρωτονίων (proton pump inhimitors, PPIs) μπορεί να αποτελούν παράγοντα κινδύνου για την ανάπτυξη ηπατικής εγκεφαλοπάθειας (hepatic encephalopathy, HE) σε ασθενείς με κίρρωση, πιθανά μέσω διαμετάθεσης .....

περισσότερα...


10/10/2016

Sofosbuvir-based treatment of hepatitis C with severe fibrosis (METAVIR F3/F4) after liver transplantation

H υποτροπή της ηπατίτιδας C μετά από μεταμόσχευση ήπατος μπορεί να οδηγήσει ταχέως σε κίρρωση του μοσχεύματος με συνέπεια την ηπατική ανεπάρκεια και την ανάγκη εκ νέου για μεταμόσχευση ή το θάνατο των ασθενών. Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να εκτιμηθεί η....

περισσότερα...


9/9/2016

Clinical value of on-treatment HCV RNA levels during different sofosbuvir-based antiviral regimens

Θεραπευτικά σχήματα για την χρόνια ηπατίτιδα C με sofosbuvir (SOF) έχουν υψηλά ποσοστά επιτυχίας, όπως καθορίζεται από μακροχρόνια ιολογική ανταπόκριση (SVR) >90%, με σχετικά βραχεία περίοδο θεραπείας

περισσότερα...


7/9/2016

Treat chronic hepatitis C virus infection in decompensated cirrhosis – pre- or post-liver transplantation? the ironic conundrum in the era of effective and well-tolerated therapy

Η διαχείριση των ασθενών με χρόνια ηπατίτιδα C (ΧΗC) και μη αντιρροπούμενη κίρρωση καθώς και αυτών που έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση ήπατος ήταν πολύ δύσκολη με ιντερφρόνη λόγω των ανεπιθύμητων ενεργειών

περισσότερα...


5/9/2016

HCV eradication does not impact gut dysbiosis or systemic inflammation in cirrhotic patients

Όπως είναι γνωστό από παλιότερες μελέτες, το μικροβίωμα του εντέρου επηρεάζεται αρνητικά από την παρουσία κίρρωσης και ιδιαιτέρως από το στάδιο αυτής. Στη μελέτη αυτή ελέγχθηκε, σε κιρρωτικούς ασθενείς, η επίδραση της μακρόχρονης ιολογικής

περισσότερα...


5/9/2016

Assessing the Durability of Entecavir-Treated Hepatitis B Using Quantitative HBsAg

Η χρόνια λοίμωξη από τον ιό της ηπατίτιδας Β (HBV) συνεχίζει να αποτελεί μείζον πρόβλημα δημόσιας υγείας ευθυνόμενη για 30% των περιπτώσεων κίρρωσης και περίπου ήμισυ των περιπτώσεων ηπατοκυτταρικού καρκίνου (ΗΚΚ). Οι σημερινοί αναστολείς της ανάστροφης μεταγραφάσης [νουκλεοσ(τ)ιδικά ανάλογα, NAs],

περισσότερα...


5/9/2016

Effectiveness of Sofosbuvir, Ledipasvir/Sofosbuvir, or Paritaprevir/Ritonavir/Ombitasvir and Dasabuvir Regimens for Treatment of Patients with Hepatitis C in the Veterans Affairs National Health Care System

H νέα γενιά αντιικών φαρμάκων με απ’ ευθείας δράση (Direct-Acting Antivirals, DAAs) έχει επιφέρει πραγματική επανάσταση στη θεραπεία της χρόνιας ηπατίτιδας C (XHC). Με την εξαίρεση συγκεκριμένων υποπληθυσμών (π.χ. ασθενείς με λοίμωξη γονότυπου 3, κιρρωτικοί) η αποτελεσματικότητα των DAAs

περισσότερα...


31/8/2016

Therapeutic outcome of 6198 interferon-naive Egyptian patients with chronic hepatitis C: a real-life experience and lessons to be learned in DAAs’ era

Ο ιός της ηπατίτιδας C (HCV) έχει υψηλή ενδημικότητα στην Αίγυπτο αφού σχεδόν το 9.8% του πληθυσμού πάσχει από χρόνια ηπατίτιδα C και μάλιστα στο 91% από γονότυπο 4. Πρόκειται για μελέτη καθημερινής πρακτικής όσον αφορά την αποτελεσματικότητα και τις δυσκολίες στη θεραπεία naïve ασθενών με πεγκυλιωμένη ιντερφερόνη (PefIFN)

περισσότερα...


30/8/2016

Nonabsorbable disaccharides for hepatic encephalopathy: A systematic review and meta-analysis

Οι μη απορροφήσιμοι δισακχαρίτες χρησιμοποιούνται στη θεραπεία της ηπατικής εγκεφαλοπάθειας (ΗΕ) από το 1966. Ωστόσο, από μία ανασκόπηση το 2004 (Cochrane Review) δεν προέκυψαν ικανοποιητικά στοιχεία, ώστε να προταθεί η χρήση τους.

περισσότερα...


30/8/2016

Complete hepatitis B virus prophylaxis withdrawal in hepatitis B surface antigen–positive liver transplant recipients after longterm minimal immunosuppression

Ποικίλες προσεγγίσεις έχουν εφαρμοστεί έναντι της υποτροπής της HBV λοίμωξης μετά τη μεταμόσχευση ήπατος. Η σύγχρονη τάση είναι η διακοπή της χρήσης υπερανόσου γάμμα σφαιρίνης για την ηπατίτιδα Β (HBIG) και η συνέχιση με από του στόματος νουκλεοσ(τ)ιδικών αναλόγων μετά τη μεταμόσχευση ήπατος

περισσότερα...


15/8/2016

Early outpatient follow-up and 30-day outcomes in patients hospitalized with cirrhosis

Η μείωση των επανεισαγωγών στο νοσοκομείο έχει αποτελέσει το στόχο προσπαθειών σε διάφορες παθήσεις, με την πρώιμη εκτίμηση των ασθενών στα εξωτερικά ιατρεία άμεσα μετά την έξοδό τους από το νοσοκομείο να έχει προταθεί ως ο καλύτερος τρόπος για την επίτευξή του. Ωστόσο δεν είναι ακόμη γνωστό κατά πόσο η πρώιμη εκτίμηση των κιρρωτικών ασθενών αναστέλλει τις επανεισαγωγές ή βελτιώνει την έκβασή τους. Στην....

περισσότερα...


15/8/2016

Bone mineral density predicts posttransplant survival among hepatocellular carcinoma liver transplant recipients

Ο ηπατοκυτταρικός καρκίνος (ΗΚΚ) αποτελεί κοινή ένδειξη για ηπατική μεταμόσχευση. Πρόσφατες μελέτες δείχνουν ότι χαρακτηριστικά της σύστασης του ανθρωπίνου σώματος επηρεάζουν ισχυρά τη θνητότητα μετά τη μεταμόσχευση. Στην παρούσα εργασία μελετήθηκε η επίδραση της σύστασης .....

περισσότερα...


6/7/2016

Effects of Εradicating Hepatitis C Virus Infection in Patients with Cirrhosis Differ With Stage of Portal Hypertension

Είναι γνωστό πως η επίτευξη σταθερής ιολογικής ανταπόκρισης (SVR) σχετίζεται με βελτίωση των ιστολογικών και κλινικών παραμέτρων της χρόνιας ηπατοπάθειας από τον ιό της ηπατίτιδας C (HCV), οδηγώντας σε σημαντική μείωση της σχετιζόμενης με το ήπαρ θνητότητας και της ανάγκης για μεταμόσχευση ήπατος. Ωστόσο, ο κίνδυνος μακροχρόνιων συμβάντων συμπεριλαμβανομένου του ηπατοκυτταρικού καρκίνου (ΗΚΚ) δεν φαίνεται να εξαλείφεται

περισσότερα...


6/7/2016

Tenofovir to Prevent Hepatitis B Transmission in Mothers with High Viral Load

Η χρόνια λοίμωξη από τον ιό της ηπατίτιδας Β (HBV) αποτελεί μείζον πρόβλημα δημόσιας υγείας με δυνητικά θανατηφόρες επιπλοκές, ήτοι κίρρωση και ηπατοκυτταρικός καρκίνος. Η μακροχρόνια θεραπεία με νουκλεοσ(τ)ιδικά ανάλογα αναχαιτίζει την πρόοδο της HBV ηπατοπάθειας, ωστόσο η κάθαρση του ιού συμβαίνει σπάνια. Συνεπώς, η πρόληψη της μετάδοσης του ιού θα πρέπει να αποτελεί τον πρωταρχικό στόχο για την

περισσότερα...


4/7/2016

Statins Reduce the Risk of Cirrhosis and Its Decompensation in Chronic Hepatitis B Patients: A Nationwide Cohort Study

Πρόκειται για αναδρομική μελέτη από την Taiwan για τη διερεύνηση του ρόλου των στατινών στην εμφάνιση κίρρωσης σε ασθενείς με χρόνια ηπατίτιδα Β (ΧΗΒ). Συνολικά συμπεριλήφθηκαν 6.453 ασθενείς με ΧΗΒ που ελάμβαναν αγωγή με στατίνη και 6.453 ασθενείς με ΧΗΒ χωρίς στατίνη. Διαπιστώθηκε ότι οι ασθενείς χωρίς στατίνη είχαν σε στατιστικά σημαντικά υψηλότερο ποσοστό κίρρωση

περισσότερα...


4/7/2016

Longterm clinical and radiological follow-up of living liver donors

Παρόλο που οι βραχυχρόνιοι κίνδυνοι της ηπατεκτομής σε ζώντες δότες ηπατικού μοσχεύματος είναι γνωστοί, οι πληροφορίες σχετικά με τη μακροχρόνια επίδραση αυτής είναι λίγες. Στόχος της παρούσας μελέτης ήταν μέσω συστηματικής μακροχρόνιας παρακολούθησης των υγιών δοτών να ελεγχθούν για την τυχόν εμφάνιση μη αναμενόμενων συνεπειών. Εκτιμήθηκαν δότες μετά από το πρώτο έτος από την ηπατεκτομή και εκτιμήθηκαν μέσω αντικειμενικής

περισσότερα...


4/7/2016

Ustekinumab for patients with primary biliary cholangitis who have an inadequate response to ursodeoxycholic acid: A proof-of-concept study

Η οδός της ιντερλευκίνης 12 (IL-12) έχει συσχετιστεί με την παθογένεια της πρωτοπαθούς χολικής χολαγγειίτιδας (PBC). Η παρούσα πολυκεντρική (open-label) εργασία μελέτησε το μονοκλωνικό αντίσωμα anti-IL12/23, ustekinumab (90 mg υποδορίως τις εβδομάδες 0, 4 και ακολούθως κάθε 8 εβδομάδες έως την εβδομάδα 20) σε ασθενείς με PBC και μη ικανοποιητική ανταπόκριση σε θεραπεία με UDCA

περισσότερα...


3/6/2016

Liver stiffness in nonalcoholic fatty liver disease: A comparison of Supersonic Shear Imaging, Fibroscan, and ARFI with liver biopsy

Η μη αλκοολική λιπώδης νόσος του ήπατος (NAFLD) αποτελεί ένα σημαντικό πρόβλημα δημόσιας υγείας. Στόχος της παρούσας εργασίας ήταν να εκτιμηθεί η μέτρηση της ηπατικής ακαμψίας με τις μεθόδους supersonic shear imaging (SSI), Fibroscan & acoustic radiation force impulse (ARFI) σε μία σειρά ασθενών με NAFLD

περισσότερα...


3/6/2016

Severe alcoholic relapse after liver transplantation: What consequences on the graft? A study based on liver biopsies analysis

Η αλκοολική νόσος του ήπατος (alcoholic liver disease, ALD), αποτελεί σημαντική ένδειξη ηπατικής μεταμόσχευσης, αλλά 20% των ασθενών υποτροπιάζουν σε νέα σοβαρή χρήση αλκοόλ. Ο σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να εκτιμήσει την επίδραση της υποτροπής σημαντικής χρήσης αλκοόλ στο ηπατικό μόσχευμα

περισσότερα...


1/6/2016

Treatment of chronic hepatitis D with the entry inhibitor myrcludex B – first results of a Phase Ib/IIa study

Οι θεραπευτικές επιλογές για τους ασθενείς με χρόνια συλλοίμωξη από ιούς ηπατίτιδας Β (HBV) και ηπατίτιδας Δ (HDV) περιορίζονται σε μακροχρόνια χορήγηση της ιντερφερόνης άλφα, η οποία σπάνια επιτυγχάνει την ίαση. Το Myrcludex B είναι ο πρώτος στην κατηγορία..

περισσότερα...


19/5/2016

Unexpected early tumor recurrence in patients with hepatitis C virus –related hepatocellular carcinoma undergoing interferon-free therapy: a note of caution

Η επιτυχία των άμεσα δρώντων αντι-ιικών φαρμάκων (DAAs) κατά της ηπατίτιδας C είναι ένα σημαντικό άλμα στην ηπατολογία. Μέχρι σήμερα, ωστόσο, υπάρχουν πολύ λίγα στοιχεία για την επίδραση της εξάλειψης της ηπατίτιδας C σε ασθενείς με ιστορικό ηπατοκυτταρικού καρκίνου (ΗΚΚ).

περισσότερα...


18/5/2016

Peginterferon add-on results in more HBsAg decline compared to monotherapy in HBeAg-positive chronic hepatitis B patients

Η πεγκυλιωμένη ιντερφερόνη (PEG-IFN) έχει την ικανότητα μείωσης της ενδοηπατικής δεξαμενής του cccDNA του ιού της ηπατίτιδας Β επιτυγχάνοντας την ανοσολογική του επιτήρηση. Αντίθετα τα νουκλεοσ(τ)ιδικά ανάλογα (NAs) έχουν άμεση αντιιική δράση μέσω της αναστολής του ιικού πολλαπλασιασμού.

περισσότερα...


10/5/2016

An empirical broad spectrum antibiotic therapy in health-care–associated infections improves survival in patients with cirrhosis: A randomized trial

Η έγκαιρη διάγνωση και ορθή αντιμετώπιση των λοιμώξεων στους κιρρωτικούς ασθενείς είναι κεφαλαιώδους σημασίας λόγω της υψηλής νοσηρότητας και θνητότητας των λοιμώξεων αυτών. Οι λοιμώξεις από πολυανθεκτικά μικρόβια βαίνουν αυξανόμενες στις νοσηλευτικές μονάδες. Πολλές φορές οι νοσοκομειακές λοιμώξεις...

περισσότερα...


9/5/2016

Sorafenib or placebo plus TACE with doxorubicin-eluting beads for intermediate stage HCC: The SPACE trial.

Ο ενδοαρτηριακός εμβολισμός με σφαιρίδια έκλουσης δοξορουβικίνης (DEB-TACE) ενδείκνυται σε ασθενείς με ηπατοκυτταρικό καρκίνο (ΗΚΚ) ενδιάμεσου σταδίου (σταδίου B) σύμφωνα με το σύστημα ταξινόμησης της Βαρκελώνης (BCLC). Ο αναστολέας των κινασών sorafenib αυξάνει την επιβίωση των ασθενών με

περισσότερα...


6/4/2016

Elafibranor, an Antagonist of the Peroxisome Proliferator-Activated Receptor -α and –δ, Induces Resolution of Nonalcoholic Steatohepatitis Without Fibrosis Worsening

H μη αλκοολικής αιτιολογίας στεατοηπατίτιδα (ΜΑΣΗ) αποτελεί υποκατηγορία στο φάσμα της μη αλκοολικής ηπατοπάθειας, στην οποία η παρουσία στεάτωσης συνοδεύεται απο ηπατοκυτταρικό τραύμα (απόπτωση και αεροσφαιροειδής εκφύλιση) και φλεγμονή. Στις μέρες μας

περισσότερα...


6/4/2016

Simeprevir and Sofosbuvir (SMV–SOF) for 12 Weeks for the Treatment of Chronic Hepatitis C Genotype 1 Infection: A Real World (Transplant) Hepatology Practice Experience

Πρόκειται για μονο-κεντρική αναδρομική μελέτη ασθενών με χρόνια ηπατίτιδα C (ΧΗC) και γονότυπο 1, προκειμένου να εκτιμηθεί η αποτελεσματικότητα του συνδυασμού σιμεπρεβίρης (SMV) και σοφοσμπουβίρης (SOF) ± ριμπαβιρίνης για 12 εβδομάδες

περισσότερα...


4/4/2016

Aspirin use is associated with lower indices of liver fibrosis among adults in the United States

Η ανάπτυξη ίνωσης στο ηπατικό παρέγχυμα αποτελεί τον κυριότερο μηχανισμό εξέλιξης προς κίρρωση. Μέχρι τώρα και παρά την εντατική ερευνητική προσπάθεια, δεν έχουν ανακαλυφθεί αποτελεσματικοί αντιινωτικοί θεραπευτικοί

περισσότερα...


2/4/2016

Hepatitis C treatment as prevention of viral transmission and liver-related morbidity in persons who inject drugs

Ο επιπολασμός της ηπατίτιδας C (HCV) παραμένει υψηλός (>60%) σε άτομα που κάνουν ενδοφλέβια χρήση ναρκωτικών ουσιών. Από την άλλη πλευρά, ισχυρά απευθείας δρώντα αντιικά φάρμακα με >90% αποτελεσματικότητα είναι διαθέσιμα για τη θεραπεία της HCV λοίμωξης

περισσότερα...


2/4/2016

Daclatasvir combined with sofosbuvir or simeprevir in liver transplant recipients with severe recurrent hepatitis C infection

To Daclatasvir (DCV) είναι ένας ισχυρός, πανγονοτυπικός αναστολέας της NS5A πρωτεΐνης με αποδεδειγμένη αντιική αποτελεσματικότητα όταν συνδυάζεται με sofosbuvir (SOF) ή simeprevir (SMV) με ή χωρίς ριμπαβιρίνη σε ασθενείς με χρόνια ηπατίτιδα C (CHC)

περισσότερα...


31/3/2016

Lactic acidosis in patients with hepatitis C virus cirrhosis and combined ribavirin/ sofosbuvir treatment

Τα άμεσα-δρώντα αντι-ιικά φάρμακα άλλαξαν ριζικά τις προοπτικές την αντιμετώπιση των ασθενών με χρόνια ηπατίτιδα C, αυξάνοντας σημαντικά τα ποσοστά μόνιμης ιολογικής ανταπόκρισης (SVR)

περισσότερα...


3/3/2016

Hepatitis B reactivation in HBsAg-negative/HBcAb-positive patients receiving rituximab for lymphoma: a meta-analysis

Το rituximab είναι ένας χιμαιρικός μονοκλωνικός αντι-CD20 παράγοντας που προκαλεί καταστολή των Β λεμφοκυττάρων και κατά συνέπεια σημαντική ανοσοκαταστολή. Ο ρόλος του στην αναζωπύρωση HBsAg θετικών ασθενών είναι γνωστός και η προφυλακτική αντιιική αγωγή

περισσότερα...


2/3/2016

Terlipressin given by continuous intravenous infusion versus intravenous boluses in the treatment of hepatorenal syndrome: A randomized controlled study

Η τερλιπρεσσίνη χρησιμοποιείται σε κιρρωτικούς ασθενείς με ηπατονεφρικό σύνδρομο (ΗΝΣ) είτε με συνεχόμενη ενδοφλέβια έγχυση είτε σε δόσεις εφόδου (bolus) ενδοφλεβίως, χωρίς να έχει γίνει μέχρι σήμερα σύγκριση μεταξύ αυτών των δύο τρόπων χορήγησης

περισσότερα...


2/3/2016

Safety and efficacy of simeprevir plus sofosbuvir with or without ribavirin in patients with decompensated genotype 1 hepatitis C cirrhosis

Η συνδυασμένη αντιική αγωγή με sofosbuvir (SOF) και simeprevir (SIM) πρόκειται για μία θεραπευτική επιλογή σε ασθενείς με χρόνια ηπατίτιδα C γονοτύπου 1. Ωστόσο, η ασφάλεια του παραπάνω θεραπευτικού σχήματος σε ασθενείς με μη αντιρροπούμενη κίρρωση δεν έχει πλήρως διευκρινιστεί.

περισσότερα...


29/2/2016

Treatment with non-selective beta blockers is associated with reduced severity of systemic inflammation and improved survival of patients with acute-on-chronic liver failure

Οι μη-εκλεκτικοί β-αποκλειστές (NSBBs) αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο στη θεραπεία της πυλαίας υπέρτασης τα τελευταία 25 χρόνια. Δύο πρόσφατες μελέτες παρατήρησης αμφισβήτησαν την ευνοϊκή δράση των NSBBs ασθενείς με κίρρωση και ανθεκτικό ασκίτη, αυτόματη βακτηριακή περιτονίτιδα και αλκοολική ηπατίτιδα.

περισσότερα...


23/2/2016

The Epidemiology of Liver Diseases Unique to Pregnancy in a US Community: A Population-Based Study

Η κύηση συχνά επιπλέκεται από ηπατικές παθήσεις, που ενίοτε έχουν δυσμενείς επιδράσεις στη μητέρα ή/και το κύημα. Οι ηπατικές παθήσεις που εμφανίζονται αποκλειστικά κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης είναι η ενδοηπατική χολόσταση της κύησης, το οξύ λιπώδες ήπαρ της κύησης και το σύνδρομο HELLP, το οποίο χαρακτηρίζεται από αιμόλυση

περισσότερα...


12/2/2016

Statins Are Associated With a Decreased Risk of Decompensation and Death in Veterans With Hepatitis C–Related Compensated Cirrhosis

Οι στατίνες είναι αναστολείς της ηπατικής αναγωγάσης HMG-CoA (3 Hydroxyl-3 Methyl Glutaryl CoA) που χρησιμοποιούνται ευρύτατα για την θεραπευτική αντιμετώπιση των υψηλών επιπέδων της LDL χοληστερόλης, ενώ διαθέτουν και επιπρόσθετες ευεργετικές επιδράσεις στο αγγειακό δίκτυο συνεισφέροντας σημαντικά στην μείωση του καρδιαγγειακού κινδύνου

περισσότερα...


11/2/2016

Anti-HBV DNA vaccination does not prevent relapse after discontinuation of analogues in the treatment of chronic hepatitis B: a randomised trial--ANRS HB02 VAC-ADN

Είναι γνωστό ότι οι ασθενείς με χρόνια ηπατίτιδα Β (ΧΗΒ) χρειάζεται να λαμβάνουν μακροχρόνια αντιιική αγωγή με υψηλή πιθανότητα υποτροπής μετά τη διακοπή της. Πρόκειται για πολυκεντρική τυχαιοποιημένη μελέτη από τη Γαλλία (φάσης Ι/ΙΙ, ANRS HB02-VAC-ADN) που είχε σκοπό να ελέγξει μέσω DNA εμβολίου την υπόθεση της καλύτερης

περισσότερα...


5/2/2016

Daclatasvir plus simeprevir with or without ribavirin for the treatment of chronic hepatitis C virus genotype 1 infection

Η παρούσα ανοικτή μελέτη φάσης ΙΙ εξετάζει την αποτελεσματικότητα της συνδυασμένης θεραπείας με daclatasvir (παν-γονοτυπικός αναστολέας πρωτεάσης NS5A) και simeprevir (αναστολέας πρωτεάσης NS 3/4A) με ή χωρίς ριμπαβιρίνη σε ασθενείς με χρόνια ηπατίτιδα C και γονότυπο 1.....

περισσότερα...


5/2/2016

Treatment of hepatitis C virus–associated mixed cryoglobulinemia with direct-acting antiviral agents

Ο ιός της ηπατίτιδας C (HCV) αποτελεί την πιο κοινή αιτία συνδρόμου μικτής κρυοσφαιριναιμίας. Η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια των από του στόματος απευθείας δρώντων αντιικών φαρμάκων (DAAs) στην αντιμετώπιση της κρυοσφαιριναιμίας είναι άγνωστη.

περισσότερα...


5/2/2016

Excellent outcomes of liver transplantation using severely steatotic grafts from brain-dead donors.

Ηπατικά μοσχεύματα με μακροφυσαλιδώδη στεάτωση >60% θεωρούνται ακατάλληλα για μεταμόσχευση ήπατος από θανόντα δότη, λόγω του απροσδόκητα υψηλού κινδύνου πρωτοπαθούς μη λειτουργίας και απόρριψης του μοσχεύματος. Η παρούσα εργασία παρουσιάζει την εμπειρία των ερευνητών στη χρήση τέτοιων μοσχευμάτων από εγκεφαλικά νεκρούς δότες. Μελετήθηκαν αναδρομικά στοιχεία εκβάσεων μεταμοσχεύσεων ήπατος από το 1991 έως το 2013.

περισσότερα...


13/1/2016

Hepatitis C Virus Infection Is Associated With Increased Cardiovascular Mortality: A Meta-Analysis of Observational Studies

Είναι γνωστό πως η χρόνια λοίμωξη από τον ιό της ηπατίτιδας C (HCV) αποτελεί παγκόσμια αιτία ηπατικής νοσηρότητας και ανάγκης για μεταμόσχευση ήπατος. Ωστόσο, εκτός από την αναμενόμενη θνητότητα σε σχέση με το ήπαρ, η χρόνια HCV λοίμωξη έχει φανεί σε ορισμένες μελέτες να σχετίζεται και με αυξημένη καρδιαγγειακή θνητότητα, πιθανόν μέσω της συχνότερης εμφάνισης σακχαρώδους διαβήτη (Σ.Δ.) τύπου 2....

περισσότερα...


13/1/2016

Hepatitis C virus treatment in the real world: optimising treatment and access to therapies

Πρόσφατα δεδομένα κατέδειξαν ότι η θνητότητα των ασθενών με χρόνια ηπατίτιδα C που έλαβαν αγωγή με σχήματα πεγκυλιωμένης ιντερφερόνης (PegIFN) και πέτυχαν SVR μειώθηκε κατά 62-84% σε σχέση με τους ασθενείς χωρίς SVR, ενώ ο κίνδυνος ηπατοκυτταρικού καρκίνου (ΗΚΚ) μειώθηκε από 9.3% σε 2.9%. Την τελευταία 5ετία η χρήση των άμεσων αντιιικών παραγόντων για την ηπατίτιδα C...

περισσότερα...


6/1/2016

Association Between Level of Hepatitis D Virus RNA at Week 24 of Pegylated Interferon Therapy and Outcome

Η χρόνια ηπατίτιδα Δ (ΧΗΔ) αποτελεί τη σοβαρότερη μορφή χρόνιας ιογενούς ηπατίτιδας. Όπως είναι γνωστό, η μόνη ενδεικνυόμενη θεραπευτική αγωγή είναι η ιντερφερόνη, ενώ σύμφωνα με κάποια δεδομένα είναι πιθανό η παρατεταμένη αγωγή (πέραν του έτους) να είναι πιο αποτελεσματική. Μέχρι τώρα δεν έχουν περιγραφεί κατά τη διάρκεια της θεραπείας προγνωστικοί παράγοντες ανταπόκρισης

περισσότερα...


6/1/2016

Bacterial infection in compensated viral cirrhosis impairs 5-year survival (ANRS CO12 CirVir prospective cohort).

Οι βακτηριακές λοιμώξεις (ΒΛ) αποτελούν μία από τις συχνότερες αιτίες νοσηλείας, άρσης αντιρρόπησης και θανάτου στους κιρρωτικούς ασθενείς. Είναι γνωστό ότι ο κίνδυνος ΒΛ από πολυανθεκτικά στελέχη (MDR) αυξάνει την πιθανότητα επιδείνωσης της ηπατικής λειτουργίας.

περισσότερα...


6/1/2016

Interferon-free therapy for genotype 1 hepatitis C in liver transplant recipients

Η υπότροπη της λοίμωξης από τον ιό της ηπατίτιδας C (HCV) μετά από τη μεταμόσχευση ήπατος σχετίζεται με μειωμένη επιβίωση του μοσχεύματος και του ασθενούς. Η επίτευξη μόνιμης ιολογικής ανταπόκρισης (SVR) με τη χορήγηση αντιικής αγωγής βελτιώνει την επιβίωση. Με βάση όμως το γεγονός ότι οι θεραπείες που βασίζονται στη χορήγηση ιντερφερόνης έχουν περιορισμένη αποτελεσματικότητα

περισσότερα...


6/1/2016

Presence of diabetes mellitus and steatosis is associated with liver stiffness in a general population: The Rotterdam study

Στόχος της παρούσης εργασίας ήταν να μελετηθεί ο επιπολασμός και οι παράγοντες που σχετίζονται με την ηπατική ίνωση στο γενικό πληθυσμό. Ο προσδιορισμός της ηπατικής ίνωσης έγινε μέσω της ελαστογραφίας ήπατος σε μια μεγάλη και καλά χαρακτηρισμένη σειρά ατόμων με ηλικία ≥45 έτη στα πλαίσια της μελέτης Rotterdam.

περισσότερα...


11/12/2015

Liraglutide safety and efficacy in patients with non-alcoholic steatohepatitis (LEAN): a multicenter, double-blind, randomised, placebo-controlled phase 2 study.

H μη αλκοολική στεατοηπατίτιδα (ΜΑΣΗ) αποτελεί σήμερα την συχνότερη μορφή χρόνιας ηπατοπάθειας στο δυτικό κόσμο και ολοένα αυξανόμενη ένδειξη για μεταμόσχευση ήπατος

περισσότερα...


11/12/2015

Prognosis of Acute Variceal Bleeding: Is Being on Beta-Blockers an Aggravating Factor? A Short-Term Survival Analysis.

Οι μη-εκλεκτικοί β-αναστολείς (nonselective beta-blockers, NSBB) χρησιμοποιούνται ευρέως για την προφύλαξη ασθενών από την εμφάνιση κιρσικής αιμορραγίας.

περισσότερα...


7/12/2015

Outcomes Including Liver Histology After Liver Transplantation for Chronic Hepatitis B Using Oral Antiviral Therapy Alone

Η έκβαση ασθενών με HBV λοίμωξη μετά από μεταμόσχευση ήπατος χωρίς τη χορήγηση υπερανόσου γ-σφαιρίνης (HBIG) δεν είναι ακόμα καλά τεκμηριωμένη. Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο τον προσδιορισμό της έκβασης ασθενών με χρόνια ηπατίτιδα B (XHB) οι οποίοι μεταμοσχεύτηκαν λαμβάνοντας μόνο από του στόματος αντιική αγωγή. Αναλύθηκαν οι βιοψίες ήπατος που πραγματοποιήθηκαν σε διάστημα >3 μηνών μετά τη μεταμόσχευση σε διαδοχικούς ασθενείς με ΧΗΒ από το 2003 έως το 2012.

περισσότερα...


30/11/2015

Association Between Level of Hepatitis B Surface Antigen and Relapse After Entecavir Therapy for Chronic Hepatitis B Virus Infection

Τα επίπεδα του HBsAg στον ορό έχουν συγκεντρώσει σημαντικό ερευνητικό ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια. Μεταξύ άλλων, έχει δειχθεί ότι το ύψος αυτών των επιπέδων κατά τη διακοπή θεραπείας με λαμιβουδίνη μπορεί να προβλέψει την κάθαρση του HBsAg. Καθώς η δυνατότητα ασφαλούς διακοπής της αντιικής αγωγής με νουκλεοσ(τ)ικά ανάλογα σε ασθενείς με χρόνια ηπατίτιδα Β παραμένει ένα αμφιλεγόμενο ζήτημα, ο καθορισμός προγνωστικών δεικτών υποτροπής μετά από διακοπή

περισσότερα...


29/11/2015

Changing incidence patterns of hepatocellular carcinoma among age groups in Taiwan

Η παρούσα μελέτη εξέτασε την επίπτωση και τα χαρακτηριστικά του ηπατοκυτταρικού καρκίνου (ΗΚΚ) μεταξύ διαφορετικών ηλικιακών ομάδων στην Ταιβάν 20-30 χρόνια μετά την εφαρμογή του προγράμματος υποχρεωτικού εμβολιασμού. Δεδομένα για νεοδιαγνωσθέντα περιστατικά ΗΚΚ από το 2003 έως το 2011 συγκεντρώθηκαν από το Εθνικό Μητρώο Νεοπλασμάτων της Ταιβάν.

περισσότερα...


10/11/2015

Changing Nomenclature for PBC: From ‘Cirrhosis’ to ‘Cholangitis’

Η πρωτοπαθής χολική κίρρωση (ΠΧΚ) [primary biliary cirrhosis (PBC)], περιγράφηκε από τους Addison-Gull το 1851 και από τον Hanot το 1876. Οι MacMahon και Thannhauser, εκατό χρόνια αργότερα, συσχέτισαν την κίρρωση του ήπατος με την φλεγμονώδη καταστροφή των μικρών ενδοηπατικών χολαγγείων.

περισσότερα...


3/11/2015

Ursodeoxycholic acid inhibits hepatic cystogenesis in experimental models of polycystic liver disease.

Η πολυκυστική νόσος ήπατος είναι μιακληρονομική πάθηση, χαρακτηριζόμενη από προοδευτικό πολλαπλασιασμό χολικών κυστών. Παθοφυσιολογικά, η ελάττωσης του ενδοκυττάριου ασβεστίου οδηγεί σε μετατροπή των χολαγγειοκυττάρων σε χολαγγειοκύστεις με επακόλουθη την υπερπλασία αυτών.

περισσότερα...


3/11/2015

Diabetes as a risk factor for hepatic encephalopathy in cirrhosis patients

Η παρούσα μελέτη διερευνά την πιθανή συσχέτιση του σακχαρώδους διαβήτη με την αύξηση του κινδύνου εμφάνισης ηπατικής εγκεφαλοπάθειας σε κιρρωτικούς ασθενείς. Χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα των τριών τυχαιοποιημένων μελετών, οι οποίες εξέταζαν την δράση της σαταβαπτάνης (satavaptan), ανταγωνιστή υποδοχέων της βαζοπρεσσίνης, που δεν αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης ηπατικής εγκεφαλοπάθειας σε ασθενείς με κίρρωση και ασκίτη.

περισσότερα...


2/11/2015

Improvement of liver function parameters in advanced HCV-associated liver cirrhosis by IFN-free antiviral therapies

Τα νεότερα, αμέσως δρώντα αντιικά φάρμακα (direct acting antivirals, DAAs) έναντι του ιού της ηπατίτιδας C (hepatitis C virus, HCV) στερούνται σοβαρών παρενεργειών και γι αυτό μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε ασθενείς με προχωρημένη ηπατική νόσο. Μέχρι τώρα δεν έχει γίνει σαφές αν η κάθαρση του HCV σε αυτούς τους ασθενείς μπορεί ταυτόχρονα να οδηγήσει και σε σημαντική βελτίωση της ηπατικής τους λειτουργίας.

περισσότερα...


27/10/2015

Diabetes and prediabetes in patients with hepatitis B residing in North America

Είναι γνωστό ότι ο συνυπάρχων σακχαρώδης διαβήτης (ΣΔ) επιταχύνει την εξέλιξη της υποκείμενης ηπατικής νόσου και αυξάνει την πιθανότητα εμφάνισης ηπατοκυτταρικού καρκίνου. Στόχος της εργασίας αυτής ήταν ο καθορισμός των παραγόντων που σχετίζονται με την παρουσία ΣΔ και των διαταραχών της γλυκόζης νηστείας (προδιαβήτη) σε μία μεγάλη πολυεθνική ομάδα ασθενών με χρόνια ηπατίτιδα Β (ΧΗΒ).

περισσότερα...


27/10/2015

Renal safety of intravenous gadolinium-enhanced magnetic resonance imaging in patients awaiting liver transplantation

Η νεφρική δυλσειτουργία αποτελεί σημαντικό αίτιο νοσηρότητας και θνητότητας στους κιρρωτικούς ασθενείς. Λαμβάνοντας υπόψη το δυνητικό κίνδυνο πρόκλησης νεφρικής βλάβης από τα ιωδιούχα σκιαγραφικά τα οποία χρησιμοποιούνται για τη διενέργεια αξονικής τομογραφίας, είναι πολλές φορές ανάγκη να διενεργηθούν εναλλακτικές τεχνικές για την απεικόνιση του ήπατος σε ασθενείς που είναι υποψήφιοι λήπτες ηπατικών μοσχευμάτων

περισσότερα...


20/10/2015

Efficacy of Obeticholic Acid in Patients With Primary Biliary Cirrhosis and Inadequate Response to Ursodeoxycholic Acid

Η πρωτοπαθής χολική κίρρωση (ΠΧΚ) αποτελεί χρόνιο χολοστατικό νόσημα που χαρακτηρίζεται από την καταστροφή των μικρών ενδοηπατικών χοληφόρων οδηγώντας στην προοδευτική εγκατάσταση ίνωσης έως και την τελικού σταδίου ηπατοπάθεια και κίρρωση. To αρκτο-δεοξυχολικό οξύ (UDCA) αποτελεί σήμερα την μοναδική εγκεκριμένη και ευρέως αποδεκτή θεραπεία των ασθενώνμε ΠΧΚ.

περισσότερα...


20/10/2015

Combination of Tenofovir Disoproxil Fumarate and Peginterferon alfa-2a Increases Loss of Hepatitis B Surface Antigen in Patients with Chronic Hepatitis B

Η κάθαρση του αντιγόνου επιφανείας (HBsAg) αποτελεί τον ιδανικό στόχο της θεραπευτικής παρέμβασης σε ασθενείς με χρόνια ηπατίτιδα Β (ΧΗΒ). Ωστόσο με τις εγκεκριμένες θεραπείες [πεγκυλιωμένη ιντερφερόνη (PegIFN) για ορισμένη διάρκεια ή νουκλεοσ(τ)ιδικά ανάλογα χορηγούμενα μακροχρονίως και ίσως δια βίου] ο στόχος αυτός δεν είναι ρεαλιστικός αφού η πιθανότητα απώλειας του HBsAg είναι ιδιαίτερα χαμηλή.

περισσότερα...


9/10/2015

Tenofovir-based alternate therapies for chronic hepatitis B patients with partial virological response to entecavir

Τα νεώτερα αντιιικά νουκλεοτ(σ)ιδικά ανάλογα (NA) υψηλού γεννητικού φραγμού, εντεκαβίρη (ETV) και τενοφοβίρη (TDF) χαρακτηρίζονται από υψηλή αποτελεσματικότητα σε συνδυασμό με ελάχιστες ανεπιθύμητες ενέργειες.

περισσότερα...


6/10/2015

Interferon-free regimens for chronic hepatitis C overcome the effects of portal hypertension on virological responses.

Η κλίση πίεσης των ηπατικών φλεβών (hepatic venous pressure gradient, HVPG) αποτελεί ακριβή τρόπο εκτίμησης της πίεσης στην πυλαία φλέβα. Η βαρύτητα της πυλαίας υπέρτασης έχει αποδειχθεί ότι αποτελεί προγνωστικό παράγοντα ανταπόκρισης ασθενών με χρόνια ηπατίτιδα C σε θεραπεία με πεγκυλιωμένη ιντερφερόνη και ριμπαβιρίνη.

περισσότερα...


6/10/2015

Transarterial chemoembolization with drug-eluting beads is effective for the maintenance of the Milan-in status in patients with a small hepatocellular carcinoma

Ο ενδαρτηριακός χημειοεμβολισμός του ήπατος (transarterial chemoembolization,TACE) με σφαιρίδια που απελευθερώνουν φάρμακα αποτελεί την καθιερωμένη θεραπεία των ασθενών με ενδιάμεσου σταδίου (BCLC B) ηπατοκυτταρικό καρκίνο (HKK), αλλά και σε ασθενείς με ΗΚΚ πρώιμου σταδίου ως “γέφυρα” για την ηπατική μεταμόσχευση.

περισσότερα...


6/10/2015

The severity of steatosis influences liver stiffness measurement in patients with nonalcoholic fatty liver disease

Η επίδραση της βαρύτητας της στεάτωσης στη μέτρηση της ηπατικής ακαμψίας (liver stiffness measurement, LSM) δεν έχει μελετηθεί επαρκώς στη μη αλκοολική λιπώδη νόσο του ήπατος. Στην παρούσα μελέτη, οι ερευνητές εκτίμησαν την επίδραση της βαρύτητας της στεάτωσης (όπως αυτή εκτιμήθηκε με υπερηχογράφημα και βιοψία ήπατος),.

περισσότερα...


16/9/2015

Downstaging hepatocellular carcinoma: A systematic review and pooled analysis.

Η μείωση του σταδίου του ηπατοκυταρικού καρκίνου (ΗΚΚ) μπορεί να κάνει εφικτή τη μεταμόσχευση ήπατος σε ασθενείς που δεν πληρούν τα κριτήρια του Μιλάνου. Ωστόσο, δεν υπάρχει κάποιο βέλτιστο πρωτόκολλο, όπως επίσης δεν έχουν οριστεί επαρκώς ποιοι πρέπει να είναι οι τελικοί στόχοι της προσπάθειας μείωσης του σταδίου του ΗΚΚ.

περισσότερα...


16/9/2015

Long-term safety of oral nucleos(t)ide analogs for patients with chronic hepatitis B: A cohort study of 53,500 subjects.

Η αποτελεσματικότητα της χορήγησης των από του στόματος νεότερων νουκλεοσ(τ)ιδικών (ΝΑ) αναλόγων για τη θεραπεία της χρόνιας ηπατίτιδας Β (ΧΗΒ) είναι καλά τεκμηριωμένη. Στη συγκεκριμένη εργασία οι συγγραφείς προσπαθούν να προσδιορίσουν τους κινδύνους από τους νεφρούς και τα οστά της μακροχρόνιας χορήγησης ΝΑ σε ασθενείς που διαγνώστηκαν με ΧΗΒ στο Hong Kong μεταξύ 2000-2012

περισσότερα...


16/9/2015

Statin use and non-alcoholic steatohepatitis in at risk individuals

Η αυξημένη εναπόθεση ελεύθερης χοληστερόλης στο ήπαρ αποτελεί έναν από παθοφυσιολογικούς μηχανισμούς της μη αλκοολικής στεατοηπατίτιδας. ΟΙ στατίνες ελαττώνουν τη σύνθεση της χοληστερόλης. Όπως, η επίδραση των στατινών στις ιστολογικές αλλοιώσεις της στεατοηπατίτδας δεν έχει διευκρινιστεί. Η παρούσα πολυκεντρική ευρωπαϊκή μελέτη είχε σκοπό να διευκρινίσει αυτό το ερώτημα.

περισσότερα...


31/8/2015

Prednisolone or Pentoxifylline for Alcoholic Hepatitis

Η αλκοολική ηπατίτιδα (ΑΗ) αποτελεί οξεία εκδήλωση στο κλινικό φάσμα της αλκοολικής ηπατοπάθειας που, στη σοβαρή της μορφή, σχετίζεται με υψηλή βραχυπρόθεσμη θνητότητα. Τα κορτικοστεροειδή και η πεντοξυφυλλίνη (PTX) αποτελούν αποδεκτές θεραπείες σε ασθενείς με σοβαρή ΑΗ. Ωστόσο, τα δεδομένα όσον αφορά την αποτελεσματικότητα τους στη βελτίωση της επιβίωσης αυτών των ασθενών παραμένουν αντικρουόμενα.

περισσότερα...


27/8/2015

Tenofovir disoproxil fumarate vs adefovir dipivoxil in Chinese patients with chronic hepatitis B after 48 weeks: a randomized controlled trial

Στη μελέτη αυτή παρουσιάζεται μια πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, διπλή-τυφλή μελέτη από την Κίνα (ClinicalTrial.gov number, CT01300234) που σχεδιάστηκε να συγκρίνει την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια μεταξύ τενοφοβίρης (TDF) και αδεφοβίρης (ADF) σε ασθενείς με χρόνια ηπατίτιδα Β (ΧΗΒ).

περισσότερα...


26/8/2015

Toward a More Complete Understanding of the Association Between a Hepatitis C Sustained Viral Response and Cause-Specific Outcomes

Η μόνιμη ιολογική ανταπόκριση (sustained viral response, SVR) αποτελεί την ιδανική έκβαση της θεραπείας έναντι του ιού της ηπατίτιδας C (HCV).. Χρησιμοποιώντας τη εθνική βάση δεδομένων ασθενών με ηπατίτιδα C της Σκωτίας,

περισσότερα...


26/8/2015

Renal function improvement in liver transplant recipients after early everolimus conversion: A clinical practice cohort study in Spain

Οι αναστολείς καλσινευρίνης αποτελούν την πρώτη γραμμή ανοσοκατασταλτικής θεραπείας σε ασθενείς με ηπατική μεταμόσχευση, χωρίς όμως να φείδονται σημαντικών παρενεργειών τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα.

περισσότερα...


26/8/2015

The oral toll-like receptor-7 agonist GS-9620 in patients with chronic hepatitis B virus infection

Το GS-9620 είναι αγωνιστής του υποδοχέα toll-like receptor 7, χορηγούμενος από το στόμα, διέγερση του οποίου προκαλεί δραστηριοποίηση φυσικών και επίκτητων ανοσολογικών μηχανισμών. Δύο διπλές-τυφλές μελέτες φάσης 1b αξιολόγησαν την ασφάλεια, τη φαρμακοκινητική και τη φαρμακοδυναμική του GS-9620 σε ασθενείς με χρόνια ηπατίτιδα B.

περισσότερα...


26/8/2015

Intrahepatic cholestasis of pregnancy and cancer, immune-mediated and cardiovascular diseases: A population-based cohort study.

Η ενδοηπατική χολόσταση της κύησης (ΕΧΚ) αποτελεί την συχνότερη ηπατοπάθεια κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης. Συσχετίζεται με νοσήματα ήπατος και χοληφόρων, συμπεριλαμβάνοντας και τη νεοπλασία, διαβήτη κύησης και προ-εκλαμψία. Η παρούσα μελέτη από τη Σουηδία εξετάζει την πιθανή συσχέτιση της ΕΧΚ με την εμφάνιση νεοπλασιών, ανοσολογικών και καρδιοαγγειακών παθήσεων.

περισσότερα...


18/2/2015

Branched-Chain Amino Acids Prevent Hepatocarcinogenesis and Prolong Survival of Patients With Cirrhosis

Η παρούσα πολυκεντρική μελέτη διενεργήθηκε στην Ιαπωνία και είχε σαν σκοπό να ανιχνεύσει την επίδραση της λήψης ΑΠΑ στην ανάπτυξη ηπατοκυτταρικού καρκίνου (ΗΚΚ) και στην επιβίωση κιρρωτικών ασθενών.

περισσότερα...


18/2/2015

Prediagnostic Circulating Vitamin D Levels and Risk of Hepatocellular Carcinoma in European Populations: A Nested Case-Control Study.

Στην παρούσα ευρωπαϊκή πολυκεντρική μελέτη εκτιμήθηκε η σχέση των επιπέδων της βιταμίνης D με την ανάπτυξη ηπατοκυτταρικού καρκίνου (ΗΚΚ) αναλύοντας τον πληθυσμό των 520.000 συμμετεχόντων στην προοπτική μελέτη EPIC

περισσότερα...


10/6/2014

Accurate computed tomography-based portal pressure assessment in patients with hepatocellular carcinoma.

Η χειρουργική αντιμετώπιση του ηπατοκυτταρικού καρκίνου (ΗΚΚ) συνήθως ενδείκνυται σε ασθενείς χωρίς σημαντική πυλαία υπέρταση, δηλαδή με κλίση πίεσης των ηπατικών φλεβών (HVPG) έως 10 mmHg και, συνεπώς, η μέτρηση της HVPG με διασφαγιτιδική προσπέλαση περιλαμβάνεται στον προεγχειρητικό/ προμεταμοσχευτικό έλεγχο

περισσότερα...


20/5/2014

Cost-Effectiveness of Sofosbuvir-Based Triple Therapy for Untreated Patients With Genotype 1 Chronic Hepatitis C.

Η σοφοσμπουβίρη (αναστολέας της NS5B πολυμεράσης) είναι το πρώτο νέας γενιάς αντι-ιικό φάρμακο έναντι της ηπατίτιδας C που πήρε πρόσφατα έγκριση. Η σοφοσμπουβίρη ουσιαστικά δείχνει την κατεύθυνση προς την οποία θα κινηθεί η θεραπεία της HCV λοίμωξης τα επόμενα έτη: λίγα δισκία ημερησίως για μικρό χρονικό διάστημα με υψηλή αποτελεσματικότητα και λίγες παρενέργειες.

περισσότερα...


20/5/2014

Type-1 Hepatorenal Syndrome Associated With Infections in Cirrhosis: Natural History, Outcome of Kidney Function, and Survival.

Rogelio Barreto, Claudia Fagundes, Monica Guevara et al. Hepatology 2014;59:1505-1513. Όπως είναι γνωστό, οι βακτηριακές λοιμώξεις σε ασθενείς με μη αντιρροπούμενη κίρρωση μπορούν να πυροδοτήσουν παθοφυσιολογικούς μηχανισμούς που να οδηγήσουν σε ΗΝΣ τύπου Ι. Στην παρούσα προοπτική μελέτη από την ηπατολογική ομάδα της Βαρκελώνης συμπεριελήφθησαν 70 ασθενείς με βακτηριακή λοίμωξη και ηπατονεφρικό σύνδρομο (ΗΝΣ) τύπου Ι.

περισσότερα...6/5/2014

Long-term Outcomes of Patients With Wilson Disease in a Large Austrian Cohort

Clinical Gastroenterology and Hepatology 2014;12:683–689 Sandra Beinhardt,Waltraud Leiss,Albert Friedrich Stättermayer,Ivo Graziadei,Heinz Zoller,Rudolf Stauber,Andreas Maieron,Christian Datz,Petra Steindl-Munda, Harald Hofer,Wolfgang Vogel,Michael Trauner,and Peter Ferenci

περισσότερα...


10/3/2014

Randomized trial of daclatasvir and asunaprevir with or without PegIFN/RBV for hepatitis C virus genotype 1 null responders.

Στη παρούσα τυχαιοποιημένη ανοιχτή μελέτη φάσης 2 διερευνάται η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια της συνδυασμένης αγωγής με daclatasvir και asunaprevir με ή χωρίς PegIFNα και Rbv για 24 εβδομάδες σε ασθενείς με χρόνια HCV λοίμωξη γονοτύπου 1 και μηδενική ανταπόκριση σε προηγούμενη θεραπεία (99% IL28B CT ή ΤΤ).

περισσότερα...


3/2/2014

Autoimmune hepatitis – current management and challenges

Autoimmune hepatitis (AIH) is a disease of unknown aetiology characterised by interface hepatitis, hypergammaglobulinaemia, circulating autoantibodies and a favourable response to immunosuppression.

περισσότερα...


15/1/2014

A Population-based Cohort Study of Pregnancy Outcomes Among Women With Primary Sclerosing Cholangitis

Η παρούσα μελέτη αποτελεί μεγάλη αναδρομική μελέτη στο γενικό πληθυσμό, η οποία πιθανώς να αποτελέσει στο μέλλον εργασία αναφοράς σε αυτό το θέμα.

περισσότερα...


27/12/2013

Response to peginterferon alfa-2a (40KD) in HBeAg-negative CHB: On- treatment kinetics of HBsAg serum levels vary by HBV genotype.

Response to peginterferon alfa-2a (40KD) in HBeAg-negative CHB: On-treatment kinetics of HBsAg serum levels vary by HBV genotype

περισσότερα...


27/12/2013

Conversion From Prograf to Advagraf in Adolescents With Stable Liver Transplants: Comparative Pharmacokinetics and 1-Year Follow-Up

Conversion From Prograf to Advagraf in Adolescents With Stable Liver Transplants: Comparative Pharmacokinetics and 1-Year Follow-Up

περισσότερα...


27/12/2013

Incidence of Colorectal Cancer After Liver Transplantation for Primary Sclerosing Cholangitis: A Systematic Review and Meta-Analysis

Incidence of Colorectal Cancer After Liver Transplantation for Primary Sclerosing Cholangitis: A Systematic Review and Meta-Analysis

περισσότερα...


27/12/2013

Off-Therapy Durability of Response to Entecavir Therapy in Hepatitis B e Antigen-Negative Chronic Hepatitis B Patients

Off-Therapy Durability of Response to Entecavir Therapy in Hepatitis B e Antigen-Negative Chronic Hepatitis B Patients

περισσότερα...


27/12/2013

Conversions from Prograf to Advagraf in Adolescents with stable liver transplants

Conversions from Prograf to Advagraf in Adolescents with stable liver transplants

περισσότερα...


9/10/2013

Impact of occult hepatitis B virus infection on the outcome of chronic hepatitis C

Οι συγγραφείς καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η παρουσία λανθάνουσας HBV λοίμωξης σε ασθενείς με χρόνια ηπατίτιδα C, επιταχύνει την εξέλιξη προς κίρρωση, αυξάνει την πιθανότητα ανάπτυξης ΗΚΚ και βραχύνει την επιβίωση.

περισσότερα...


9/10/2013

Surveillance for hepatocellular cancer with ultrasonography vs. computed tomography – a randomised study

Η παρούσα μελέτη παρουσιάζει ενδιαφέρον, γιατί εκτίμησε με αξιόπιστο τρόπο (προοπτική, τυχαιοποιημένη μελέτη) τη διαγνωστική ικανότητα και το κόστος δύο διαφορετικών μεθόδων (υπερηχογράφημα και αξονική τομογραφία 3 φάσεων) για την ανίχνευση ηπατοκυτταρικού καρκίνου (ΗΚΚ) σε κιρρωτικούς ασθενείς.

περισσότερα...


14/9/2013

PROPEL: A Randomized Trial of Mericitabine Plus Peginterferon Alpha-2a/Ribavirin Therapy in Treatment-Naive HCV Genotype 1/4 Patients

Στο τελευταίο τεύχος του Hepatology παρουσιάζονται 2 μεγάλες τυχαιοποιημένες πολυκεντρικές μελέτες σχετικά με τη χορήγηση mericitabine, ενός νουκλεοσιδικού αναλόγου που δρα μέσω του πρόωρου τερματισμού του RNA και με δραστικότητα έναντι όλων των γονοτύπων του ιού της ηπατίτιδας C.

περισσότερα...


14/9/2013

Calcineurin Inhibitor–Free Mycophenolate Mofetil/Sirolimus Maintenance in Liver Transplantation: The Randomized Spare-the Nephron Trial.

Οι ασθενείς μετά τη μεταμόσχευση ήπατος αναπτύσσουν πολύ συχνά νεφρική δυσλειτουργία, γεγονός που έχει δυσμενή επίδραση στη μακροχρόνια επιβίωσή τους.

περισσότερα...


14/9/2013

Multicenter Experience Using Telaprevir or Boceprevir With Peginterferon and Ribavirin to Treat Hepatitis C Genotype 1 After Liver Transplantation.

Η υποτροπή της ηπατίτιδας C μετά τη μεταμόσχευση ήπατος είναι σχεδόν καθολική. Η χορήγηση των νέων αντι-ιικών φαρμάκων (μποσεπρεβίρη και τελαπρεβίρη) σε μεταμοσχευμένους ασθενείς με ηπατίτιδα C δεν έχει μελετηθεί επαρκώς.

περισσότερα...


8/7/2013

Meta-analysis: the impact of oral anti-viral agents on the incidence of hepatocellular carcinoma in chronic hepatitis B.

τα ευρήματα της παρούσας μετά-ανάλυσης επιβεβαιώνουν ότι η μακρόχρονη θεραπεία με LAM ελαττώνει σημαντικά τον κίνδυνο ανάπτυξης ΗΚΚ σε ασθενείς με ΧΗΒ.

περισσότερα...


20/5/2013

Limited impact of IL28B genotype on response rates in telaprevir-treated patients with prior treatment failure

. Η παρούσα μελέτη διερευνά την προγνωστική αξία του πολυμορφισμού IL28B σε ασθενείς με HCV γονοτύπου 1, μη ανταποκριθέντες σε προηγούμενη θεραπεία με πεγκυλιωμένη ιντερφερόνη αλφα2a (PegIFNa2a) και ριμπαβιρίνη (Rbv).

περισσότερα...


20/5/2013

Combination of Lamivudine and Adefovir Without Hepatitis B Immune Globulin Is Safe and Effective Prophylaxis Against Hepatitis B Virus Recurrence in Hepatitis B Surface Antigen–Positive Liver Transplant Candidates

Η αποφυγή της υποτροπής της ηπατίτιδας Β αποτελεί βασικό στόχο μετά τη μεταμόσχευση ήπατος σε ασθενείς που μεταμοσχεύονται λόγω λοίμωξης από τον ιό της ηπατίτιδας Β.

περισσότερα...


20/5/2013

Intravenous N-acetylcysteine in Pediatric Patients With Nonacetaminophen Acute Liver Failure: A Placebo-Controlled Clinical Trial

N-acetylcysteine (NAC) was found to improve transplantation-free survival in only those adults with nonacetaminophen (non-APAP) acute liver failure (ALF) and grade 1-2 hepatic encephalopathy (HE).

περισσότερα...


23/3/2013

Lancet; 381

Regression of cirrhosis during treatment with tenofovir disoproxil fumarate for chronic hepatitis B: a 5-year open-label follow-up study:468-475

περισσότερα...


23/3/2013

Clinical Gastroenterology and Hepatology;11(3)

Fasiha Kanwal, Anna S. Lok, Hashem B. El-Serag. CDC and USPSTF 2012 Recommendations for Screening for Hepatitis C Virus Infection: Overview and Take-Home Messages:200-203 (Commentary)

περισσότερα...23/3/2013

Regression of cirrhosis during treatment with tenofovir disoproxil fumarate for chronic hepatitis B: a 5-year open-label follow-up study

Marcellin P, Gane E, Buti M, Afdhal N, Sievert W, Jacobson IM, et al. Regression of cirrhosis during treatment with tenofovir disoproxil fumarate for chronic hepatitis B: a 5-year open-label follow-up study. Lancet 2013;381:468-475

περισσότερα...


2/3/2013

Association of AKI With Mortality and Complications in Hospitalized Patients With Cirrhosis

ustin M. Belcher, Guadalupe Garcia-Tsao, Arun J. Sanyal, Harjit Bhogal, Joseph K. Lim, Naheed Ansari, Steven G. Coca, Chirag R. Parikh for the TRIBE-AKI Consortium

περισσότερα...


12/2/2013

Albumin Infusion Improves Outcomes of Patients With Spontaneous Bacterial Peritonitis: A Meta-analysis of Randomized Trials

Η παρούσα μετα-ανάλυση είναι σημαντική γιατί επιβεβαιώνει με πειστικό τρόπο την ευρέως διαδεδομένη γνώση ότι η χορήγηση διαλύματος αλβουμίνης συντελεί στην ελάττωση του ποσοστού νεφρικής δυσλειτουργίας και θνητότητας των κιρρωτικών ασθενών με ΑΒΠ.

περισσότερα...
6/2/2013

Cardiovascular risk factors and systemic endothelial function in patients with cirrhosis.

Annalisa Berzigotti et al. American Journal of Gastroenterology 2013, 108: 75-82

περισσότερα...6/2/2013

Relapse is almost universal after withdrawal of immunosuppressive medication in patients with autoimmune hepatitis in remission

H αυτοάνοση ηπατίτιδα είναι χρόνια νόσος ασαφούς αιτιολογίας, χαρακτηριζόμενη από αύξηση αμινοτρανσφερασών, IgG, παρουσία αυτοαντισωμάτων και χαρακτηριστική ιστολογική εικόνα.

περισσότερα...


18/1/2013

Efficacy of Antiviral Therapy for Hepatitis C After Liver Transplantation With Cyclosporine and Tacrolimus: A Systematic Review and Meta-Analysis

Rania Rabie, Khalid Mumtaz, and Eberhard L. Renner Liver Transplant Program/Multi-Organ Transplant Program, University Health Network/Toronto General

περισσότερα...


18/1/2013

Randomized, Placebo-Controlled Trial of Tenofovir Disoproxil Fumarate in Adolescents With Chronic Hepatitis B

HEPATOLOGY 2012;56:2018-2026 Karen F. Murray, Leszek Szenborn, Jacek Wysocki, Stephen Rossi, Amoreena C. Corsa, Phillip Dinh, John McHutchison, Phillip S. Pang, Luminita M. Luminos, Malgorzata Pawlowska, Jacek Mizerski

περισσότερα...8/1/2013

Boceprevir With Peginterferon Alfa-2a–Ribavirin Is Effective for Previously Treated Chronic Hepatitis C Genotype 1 Infection

Πρόκειται για μελέτη φάσης 3 με σκοπό τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας του συνδυασμού Peg-Interferon alfa-2a, ribavirin και boceprevir σε ασθενείς με χρόνια ηπατίτιδα C και γονότυπο 1 χωρίς ανταπόκριση σε προηγούμενη θεραπεία.

περισσότερα...