Ερευνητικά πρωτόκολλα
4/12/2018

Προκήρυξη χρηματοδότησης ερευνητικών προτάσεων από την ΕΕΜΗ για το έτος 2018-2019

Η Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Ήπατος προκηρύσσει την χρηματοδότηση δύο ερευνητικών προτάσεων.

περισσότερα...


19/9/2017

Προκήρυξη χρηματοδότησης ερευνητικών προτάσεων από την ΕΕΜΗ για το έτος 2017-2018

Η Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Ήπατος προκηρύσσει την χρηματοδότηση δύο ερευνητικών προτάσεων.

περισσότερα...


13/12/2016

Χρηματοδοτούμενα ερευνητικά πρωτόκολλα από την ΕΕΜΗ

Έπειτα από την εισηγητική βαθμολογία ανεξάρτητων κριτών, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Ήπατος αποφάσισε ομόφωνα τη χρηματοδότηση των παρακάτω ερευνητικών προσπαθειών :

περισσότερα...


31/5/2016

Προκήρυξη χρηματοδότησης ερευνητικών προτάσεων από την ΕΕΜΗ

Η Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Ήπατος προκηρύσσει την χρηματοδότηση δύο ερευνητικών προτάσεων με το ποσό των 15.000,00€ έκαστη.

περισσότερα...


4/12/2015

Αποτελέσματα κρίσεως ερευνητικών πρωτοκόλλων για χρηματοδότηση από την ΕΕΜΗ

Έπειτα από την εισηγητική βαθμολογία ανεξάρτητων κριτών, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Ήπατος αποφάσισε ομόφωνα τη χρηματοδότηση των παρακάτω ερευνητικών προσπαθειών :

περισσότερα...


19/6/2015

Προκήρυξη χρηματοδότησης ερευνητικών προτάσεων από την ΕΕΜΗ

Η Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Ήπατος προκηρύσσει την χρηματοδότηση δύο ερευνητικών προτάσεων

περισσότερα...


13/5/2015

Αποτελέσματα κρίσεως ερευνητικών πρωτοκόλλων για χρηματοδότηση από την ΕΕΜΗ

Έπειτα από την εισηγητική βαθμολογία δύο ανεξάρτητων κριτών, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Ήπατος αποφάσισε ομόφωνα τη

περισσότερα...


5/1/2015

Προκήρυξη χρηματοδότησης ερευνητικών προτάσεων από την ΕΕΜΗ

Η Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Ήπατος προκηρύσσει την χρηματοδότηση 2 ερευνητικών προτάσεων μελών της, με το ποσό των 15.000 ευρώ έκαστη.

περισσότερα...


10/12/2014

Αποτελέσματα κρίσεων χρηματοδότησης ερευνητικών πρωτοκόλλων

Έπειτα από την εισηγητική βαθμολογία δύο ανεξάρτητων κριτών, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Ήπατος αποφάσισε ομόφωνα τη χρηματοδότηση των παρακάτω ερευνητικών προσπαθειών :

περισσότερα...


20/5/2014

Προκήρυξη Προτάσεων Στοχευμένης Έρευνας από την ΕΕΜΗ

Ενημερωθείτε για τη Χρηματοδότηση Προτάσεων Στοχευμένης Έρευνας που προκηρύσσεται από την ΕΕΜΗ.

περισσότερα...


4/2/2013

Αποτελέσματα από τις Κρίσεις των Ερευνητικών Πρωτοκόλλων

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα από τις κρίσεις των ερευνητικών πρωτοκόλλων που θα χρηματοδοτηθούν για την διετία αυτή. Ακολουθούν οι τίτλοι και οι ερευνητικοί υπεύθυνοι των πρωτοκόλλων που θα λάβουν τη χρηματοδότηση των 15.000,00€ έκαστο.

περισσότερα...


5/9/2012

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων Ερευνητικού Πρωτοκόλλου

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Ήπατος αποφάσισε τη χρηματοδότηση με το ποσό των δέκα πέντε χιλιάδων ευρώ (15.000,00€) έκαστο, δύο ερευνητικών πρωτοκόλλων που θα αφορούν ερευνητική δραστηριότητα

περισσότερα...