Υποτροφίες
16/7/2021

Παράταση προθεσμίας υποβολής υποψηφιότητας για τις υποτροφίες εσωτερικού 2022 από την ΕΕΜΗ

Σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία υποβολής υποψηφιότητας για υποτροφία εσωτερικού από την ΕΕΜΗ παρατείνεται, λόγω των δυσκολιών που επέφερε η πανδημία COVID-19.

περισσότερα...


29/4/2021

Προκήρυξη υποτροφιών εσωτερικού για το έτος 2022

Η Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Ήπατος προκηρύσσει για το έτος 2022 τη χορήγηση τριών (3) υποτροφιών για μεταπτυχιακή εκπαίδευση και έρευνα στην Ηπατολογία, σε Κέντρο της Ελλάδας διάρκειας ενός έτους. Το χορηγούμενο ποσό ανέρχεται στις 12.000,00€.

περισσότερα...


13/11/2019

ILC London 2020, Υποστήριξη συμμετοχής από την ΕΕΜΗ

Tο Δ.Σ. της ΕΕΜΗ αποφάσισε να στηρίξει οικονομικά με το ποσό των 1000€ την παρακολούθηση του International Liver Congress 2020, που πρόκειται να διεξαχθεί 15-19 Απριλίου 2020 στο Λονδίνο από νέους ερευνητές-μέλη της ΕΕΜΗ (εγγεγραμμένα έως σήμερα) ηλικίας μικρότερης των 35 ετών

περισσότερα...


3/10/2019

Υποτροφία Μετεκπαίδευσης στην Ηπατολογία σε Κέντρο του Εξωτερικού

Η Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Ήπατος προκηρύσσει για το έτος 2020 τη χορήγηση τριών (3) υποτροφιών για μεταπτυχιακή εκπαίδευση

περισσότερα...


27/2/2019

Προκήρυξη υποτροφιών εξωτερικού για μετεκπαίδευση στην Ηπατολογία 2019-2020

Η Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Ήπατος προκηρύσσει για το έτος 2019-2020 τη χορήγηση (3) υποτροφιών για μεταπτυχιακή εκπαίδευση και έρευνα στο εξωτερικό διάρκειας ενός έτους. Το χορηγούμενο ποσό ανέρχεται στις 15.000,00€

περισσότερα...


27/9/2018

Υποστήριξη συμμετοχής στο ILC - Βιέννη 2019

Tο Δ.Σ. της ΕΕΜΗ αποφάσισε να στηρίξει οικονομικά την παρακολούθηση του International Liver Congress 2019, που πρόκειται να διεξαχθεί 10-14 Απριλίου 2019 στη Βιέννη.

περισσότερα...


15/9/2017

Υποτροφίες Μετεκπαίδευσης στην Ηπατολογία

Η Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Ήπατος προκηρύσσει για το έτος 2017 τη χορήγηση τριών (3) υποτροφιών για μεταπτυχιακή εκπαίδευση και έρευνα στην Ηπατολογία, σε Κέντρο της Ελλάδας διάρκειας ενός έτους. Το χορηγούμενο ποσό ανέρχεται στις 12.000,00€.

περισσότερα...


22/2/2017

Προκήρυξη υποτροφιών εσωτερικού για μετεκπαίδευση στην Ηπατολογία

Η Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Ήπατος προκηρύσσει για το έτος 2017 τη χορήγηση (3) υποτροφιών για μεταπτυχιακή εκπαίδευση και έρευνα σε κέντρο της Ελλάδας διάρκειας ενός έτους. Το χορηγούμενο ποσό ανέρχεται στις 10.000,00€.

περισσότερα...


9/9/2016

Προκήρυξη υποτροφιών εξωτερικού 2017

Η Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Ήπατος προκηρύσει για το έτος 2017 τη χορήγηση (3) υποτροφιών για μεταπτυχιακή εκπαίδευση και έρευνα στο εξωτερικό διάρκειας ενός έτους. Το χορηγούμενο ποσό ανέρχεται στις 15.000,00€.

περισσότερα...


13/5/2015

Απονομή υποτροφιών για τη διετία 2015-2017

Απονεμήθηκαν συνολικά τρεις υποτροφίες εξωτερικού

περισσότερα...


12/12/2014

Προκήρυξη υποτροφιών μετεκπαίδευσης στο εξωτερικό 2015

Η Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Ήπατος, προκηρύσσει την χρηματοδότηση (3) τριών υποτροφιών μετεκπαίδευσης στην Ηπατολογία, σε Κέντρο του εξωτερικού για το έτος 2015.

περισσότερα...


22/5/2013

Αποτελέσματα Υποτροφιών Εξωτερικού για το 2013

Οι δύο γιατροί που έλαβαν τις υποτροφίες Εξωτερικού για το 2013 είναι οι:

περισσότερα...


5/3/2013

Προκήρυξη Υποτροφιών Εξωτερικού για το έτος 2013

Η Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Ήπατος προκηρύσσει για το έτος 2013 τη χορήγηση (4) υποτροφιών για μεταπτυχιακή εκπαίδευση και έρευνα στο εξωτερικό διάρκειας ενός έτους. Το χορηγούμενο ποσό ανέρχεται στις 15.000,00€.

περισσότερα...