Newsfeed
8/12/2018

Βιβλιογραφικά δεδομένα

Ad Libitum Mediterranean and Low‐Fat Diets Both Significantly Reduce Hepatic Steatosis: A Randomized Controlled Trial

Αν και η οφειλόμενη σε δίαιτα απώλεια βάρους αποτελεί την πρώτη γραμμή θεραπείας της μη αλκοολικής λιπώδους νόσου του ήπατος (nonalcoholic fatty liver disease- NAFLD), η μακροχρόνια διατήρησή της είναι δύσκολη.

περισσότερα...


8/12/2018

Βιβλιογραφικά δεδομένα

Prevalence and severity of nonalcoholic fatty liver disease by transient elastography: Genetic and metabolic risk factors in a general population

H παγκόσμια επιδημία της παχυσαρκίας έχει οδηγήσει σε δραματική αύξηση της συχνότητας της μη αλκοολικής νόσου του ήπατος [nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD)] και των επιπλοκών της.

περισσότερα...


8/12/2018

Βιβλιογραφικά δεδομένα

Lymphocyte‐to‐Monocyte Ratio Is a Predictor of Survival After Liver Transplantation for Hepatocellular Carcinoma

Πρόσφατες μελέτες έχουν αναδείξει ότι η συστηματική φλεμονή σχετίζεται με πτωχότερη πρόγνωση σε διάφορους καρκίνους. Διερευνήσαμε τη προγνωστική αξία του λόγου λεμφοκυττάρων προς μονοκύτταρα [lymphocyte‐to‐monocyte ratio (LMR)] σε ασθενείς που υπεβλήθησαν

περισσότερα...


4/12/2018

Ερευνητικά πρωτόκολλα

Προκήρυξη χρηματοδότησης ερευνητικών προτάσεων από την ΕΕΜΗ για το έτος 2018-2019

Η Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Ήπατος προκηρύσσει την χρηματοδότηση δύο ερευνητικών προτάσεων.

περισσότερα...


3/11/2018

Λοιπές Εκδηλώσεις

12th Paris Hepatology Conference (PHC)

The 12th Paris Hepatology Conference (PHC) has been scheduled on January 2019. The PHC is an independent educational meeting on the management of liver diseases (Hepatitis B & C, NASH, end stage liverdiseases, HCC, liver transplantation) taking place every year in Paris.

περισσότερα...


3/11/2018

Βιβλιογραφικά δεδομένα

Hospitalizations for Cardiovascular Disease After Liver Transplantation in the United States

H καρδιαγγειακή νόσος (Cardiovascular disease -CVD) αποτελεί την κύρια αιτία θανάτου μετά τη μεταμόσχευση ήπατος, και τα ποικίλα πρότυπα θεραπείας μπορεί να επιδράσουν στην έκβαση. Σχεδιάσαμε να περιγράψουμε την επιδημιολογία και την έκβαση των νοσηλειών για καρδιαγγειακή νόσο στα νοσοκομεία των Η.Π.Α..

περισσότερα...


3/11/2018

Βιβλιογραφικά δεδομένα

Diabetes impacts prediction of cirrhosis and prognosis by non‐invasive fibrosis models in non‐alcoholic fatty liver disease

Οι ασθενείς με μη αλκοολική λιπώδη νόσο του ήπατος (non‐alcoholic fatty liver disease -NAFLD)

περισσότερα...


3/11/2018

Βιβλιογραφικά δεδομένα

Diabetes, Plasma Glucose, and Incidence of Fatty Liver, Cirrhosis, and Liver Cancer: A Prospective Study of 0.5 Million People

Η συχνότητα του διαβήτη αυξάνεται ταχέως στην Κίνα. Υπάρχουν, ωστόσο, περιορισμένα δεδομένα σχετικά με την επίδρασή του στα χρόνια ηπατικά νοσήματα και στον ηπατοκυτταρικό καρκίνο

περισσότερα...


3/11/2018

Ημερίδες

Σύνοψη AASLD 2018

Το ΕΛΙΓΑΣΤ σε συνεργασία με την Πανεπιστημιακή Γαστρεντερολογική Κλινική του ΕΚΠΑ,διοργανώνει επιστημονική εκδήλωση με θέμα ΣΥΝΟΨΗ AASDL 2018, το Σάββατο 24 Νοεμβρίου 2018 στο Αμφιθέατρο Φυσιολογίας "Γ. ΚΟΤΖΙΑΣ", Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ.

περισσότερα...


31/10/2018

Βιβλιογραφικά δεδομένα

Ex vivo liver resection and autotransplantation as alternative to allotransplantation for end-stage hepatic alveolar echinococcosis

Η κυψελιδική μορφή της εχινοκοκκίασης ήπατος είναι η δυνητικά θανατηφόρα νόσος προκαλούμενη από Echinococcus multilocularis. H χειρουργική αφαίρεση σε συνδυασμό με albendazole αποτελεί τη θεραπεία εκλογής, ενώ η μεταμόσχευση ήπατος ενδείκνυται σε εκτεταμένη νόσο,

περισσότερα...


30/10/2018

Βιβλιογραφικά δεδομένα

Subclinical cardiovascular damage in patients with HCV cirrhosis before and after treatment with direct antiviral agents: a prospective study

Εισαγωγή: Η κίρρωση σχετίζεται με μορφο-λειτουργικές καρδιαγγειακές μεταβολές. Σκοποί: Να ανιχνευτούν πρώιμα χαρακτηριστικά καρδιαγγειακής βλάβης σε ασθενείς με καλώς αντιρροπούμενη HCV κίρρωση

περισσότερα...


30/10/2018

Βιβλιογραφικά δεδομένα

National Early Warning Score Accurately Discriminates the Risk of Serious Adverse Events in Patients With Liver Disease

Εισαγωγή και σκοπός: Το διεθνές score πρώιμης προειδοποίησης (National Early Warning score-NEWS) χρησιμοποιείται για να ανιχνεύσει ενήλικες νοσηλευόμενους ασθενείς που προοδευτικά επιδεινώνονται. Εντούτοις, συμπεριλαμβάνει φυσιολογικές παραμέτρους που συχνά μεταβάλλονται σε ασθενείς με κίρρωση. Σκοπός της μελέτης

περισσότερα...


30/10/2018

Βιβλιογραφικά δεδομένα

Simtuzumab Is Ineffective for Patients With Bridging Fibrosis or Compensated Cirrhosis Caused by Nonalcoholic Steatohepatitis

Εισαγωγή και σκοπός: Η lysyl oxidase-like 2 συμβάλει στην ινωδογένεση μέσω της διάσπασης των διασυνδέσεων του κολλαγόνου. Εκτιμήσαμε την ασφάλεια και αποτελεσματικότητα του simtuzumab, ενός μονοκλωνικού αντισώματος κατά της lysyl oxidase-like 2 σε δυο μελέτες φάσης 2b ασθενών με προχωρημένη ίνωση λόγω μη αλκοολικής στεατοηπατίτιδας.

περισσότερα...


18/10/2018

Συνέδρια

26η Διημερίδα Ιογενών Ηπατιτίδων "Στ.Χατζηγιάννης"

Η Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Ήπατος διοργανώνει στις 26-27 Ιανουαρίου 2019 την 26η Διημερίδα "ΣΤ. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ" αφιερωμένη στις ιογενείς ηπατίτιδες.

περισσότερα...


12/10/2018

Συνέδρια

17o Πανελλήνιο Ηπατολογικό Συνέδριο

Το Διοικητικό Συμβούλιο- Οργανωτική Επιτροπή της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Ήπατος με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνει ότι το 17ο Πανελλήνιο Ηπατολογικό Συνέδριο πρόκειται να πραγματοποιηθεί στις 9-11/5/2019 στην πόλη της Καλαμάτας.

περισσότερα...


5/10/2018

Βιβλιογραφικά δεδομένα

Change in injecting behaviour among people treated for hepatitis C virus: the role of intimate partnerships

Η συμπεριφορά των χρηστών ενδοφλέβιων ναρκωτικών (ΧΕΝ) όσο αφορά τον τρόπο έγχυσης των ουσιών είναι ο σημαντικότερος παράγοντας μετάδοσης της HCV λοίμωξης. Ψυχολογικοί παράγοντες, η σχέση και η συγκατοίκηση με άτομα που κάνουν χρήση αυξάνουν τον κίνδυνο της επικίνδυνης συμπεριφοράς.

περισσότερα...


5/10/2018

Βιβλιογραφικά δεδομένα

Molecular predictors of prevention of recurrence in HCC with sorafenib as adjuvant treatment and prognostic factors in the phase 3 STORM trial

Σκοπός: Το Sorafenib αποτελεί την κύρια συστηματική θεραπεία για τον προχωρημένο ηπατοκυτταρικό καρκίνο (ΗΚΚ). Τα οφέλη επιβίωσης της ηπατεκτομής / τοπικής κατάλυσης (ablation) για τον πρώιμο HKK παρουσιάζουν ποσοστά επανεμφάνισης της τάξης του 70% στην 5ετία. Η μελέτη φάσης 3, STORM

περισσότερα...


5/10/2018

Βιβλιογραφικά δεδομένα

Type and Pattern of Alcohol Consumption is Associated With Liver Fibrosis in Patients With Non-alcoholic Fatty Liver Disease

Δεν είναι σαφές εάν τα χαμηλά επίπεδα αλκοόλης είναι επιβλαβή σε ασθενείς με μη αλκοολική λιπώδη νόσο του ήπατος (NAFLD). Σκοπός της μελέτης ήταν να προσδιορίσει εάν η ποσότητα, η υπερβολική κατανάλωση σε μικρό χρονικό διάστημα (binge pattern)

περισσότερα...


1/10/2018

Βιβλιογραφικά δεδομένα

Direct‐acting antiviral sustained virologic response: Impact on mortality in patients without advanced liver disease

H επίδραση της επίτευξης παρατεταμένης ιολογικής ανταπόκρισης (sustained virologic response -SVR) μετά από θεραπεία με άμεσα δρώντα αντιικά (direct‐acting antiviral -DAA) δεν έχει τεκμηριωθεί σε ασθενείς χωρίς προχωρημένη ηπατική νόσο, γεγονός που επηρεάζει την πρόσβαση στη θεραπεία.

περισσότερα...


1/10/2018

Βιβλιογραφικά δεδομένα

Predictors of Ultrasound Failure to Detect Hepatocellular Carcinoma

Oι ισχύουσες κατευθυντήριες οδηγίες συστήνουν επιτήρηση με υπερηχογράφημα για τον ηπατοκυτταρικό καρκίνο (ΗΚΚ) στην κίρρωση. Εκτιμήσαμε προγνωστικούς παράγοντες μειωμένης υπερηχογραφικής ευαισθησίας στην ανίχνευση ΗΚΚ. Σε ένα κέντρο των Η.Π.Α, όλοι οι ΗΚΚ ασθενείς που εκτιμήθηκαν προς μεταμόσχευση ήπατος υπεβλήθησαν σε ένα υπερηχογράφημα κοιλίας.

περισσότερα...

Κατευθυντήριες Οδηγίες
13/9/2018

Έγκριση φαρμάκων για την ηπατίτιδα C

Από 12/9/2018 τα φάρμακα SOVALDI, HARVONI, VIEKIRAX, EXVIERA, ZEPATIER, EPCLUSA και MAVIRET μπορεί να εγκρίνονται μέσω του θεραπευτικού μητρώου για την ηπατίτιδα C με βάση τις εγκεκριμένες ενδείξεις τους για όλους τους ασθενείς ανεξαρτήτως σταδίου ίνωσης.

περισσότερα...


22/5/2018

Κατευθυντήριες Οδηγίες Αντιμετώπισης Ασθενών με Λοίμωξη από τον ιό της Ηπατίτιδας Β

Ενημερωθείτε για τις νέες κατευθυντήριες οδηγίες αντιμετώπισης ασθενών με λοίμωξη από τον ιό της Ηπατίτιδας Β από το ΚΕΕΛΠΝΟ

περισσότερα...10/7/2017

Εγκεκριμένα-προτεινόμενα θεραπευτικά σχήματα με βάση τον πρόσφατο κατάλογο συνταγογραφούμενων φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων(ΦΕΚ: 2296/06-07-2017) και τις κατευθυντήριες οδηγίες της ΕΕΜΗ

Δημοσιεύθηκε ο νέος κατάλογος συνταγογραφούμενων φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων (ΦΕΚ: 2296/6-7-2017) που περιλαμβάνει και τα νέα αντιικά φάρμακα για την ηπατίτιδα C. Μετά από την ολοκλήρωση της σχετικής διαπραγμάτευσης και με διαρκή και συντονισμένη προσπάθεια της ηπατολογικής κοινότητας, τα νέα αντιικά φάρμακα για την ηπατίτιδα C εγκρίνονται σε περισσότερες ομάδες ασθενών

περισσότερα...


25/4/2017

EASL Clinical Practical Guidelines on the management of acute (fulminant) liver failure

EASL Clinical Practical Guidelines on the managementof acute (fulminant) liver failure

περισσότερα...


24/4/2017

EASL 2017 Clinical Practice Guidelines on the management of hepatitis B virus infection

EASL 2017 Clinical Practice Guidelines on the management of hepatitis B virus infection

περισσότερα...


24/4/2017

EASL Clinical Practice Guidelines: The diagnosis and management of patients with primary biliary cholangitis

EASL Clinical Practice Guidelines: The diagnosis and managementof patients with primary biliary cholangitis

περισσότερα...


24/4/2017

Role of endoscopy in primary sclerosing cholangitis: European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE) and European Association for the Study of the Liver (EASL) Clinical Guideline

Role of endoscopy in primary sclerosing cholangitis: European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE) and EuropeannAssociation for the Study of the Liver (EASL) Clinical Guideline

περισσότερα...


27/1/2017

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΟΤΕΡΩΝ ΑΝΤΙΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΕ ΛΟΙΜΩΞΗ ΜΕ ΤΟΝ ΙΟ ΤΗΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ C

Κατευθυντήριες οδηγίες χρήσης νεότερων αντιικών φαρμάκων σε λοίμωξη με τον ιό της Ηπατίτιδας C από την ΕΕΜΗ

περισσότερα...


7/10/2016

EASL Recommendations on Treatment of Hepatitis C 2016

Ενημερωθείτε για τις νέες κατευθυντήριες οδηγίες για την διαχείριση των ασθενών με ηπατίτιδα C που πρόσφατα δημοσιοποιήθηκαν από την EASL

περισσότερα...


15/12/2015

KΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΛΟΙΜΩΞΗ ΜΕ ΤΟΝ ΙΟ ΤΗΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ C

Οι συστάσεις θεραπευτικής παρέμβασης σε ασθενείς με HCV λοίμωξη εξαρτώνται από τη φάση της HCV λοίμωξης στην οποία βρίσκεται ο κάθε ασθενής. Οι φάσεις της HCV λοίμωξης από πλευράς θεραπευτικής παρέμβασης μπορεί να διακριθούν σε οξεία ΗCV λοίμωξη και χρόνια HCV λοίμωξη. Ασθενείς με διπλές HCV και HBV (ιός ηπατίτιδας B) ή τριπλές ΗCV και HBV και HDV (ιός ηπατίτιδας D) λοιμώξεις αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση ανάλογα με τον ιό ηπατίτιδας που κυριαρχεί.

περισσότερα...


4/9/2015

EASL Clinical Practice Guidelines: Autoimmune hepatitis

Autoimmune hepatitis (AIH) was the first liver disease for which an effective therapeutic intervention, corticosteroid treatment, was convincingly demonstrated in controlled clinical trials. However, 50 years later AIH still remains a major diagnostic and therapeutic challenge. There are two major reasons for this apparent contradiction: Firstly, AIH is a relatively rare disease. Secondly, AIH is a very heterogeneous disease.

περισσότερα...18/5/2015

Κατευθυντήριες οδηγίες για την Ηπατίτιδα C από το ΚΕΕΛΠΝΟ

Δείτε τις κατευθυντήριες οδηγίες για την διαχείριση ασθενών με ηπατίτιδα C

περισσότερα...


7/4/2015

Κατευθυντήριες οδηγίες ΕΕΜΗ για τη διάγνωση και θεραπεία της αυτοανόσου ηπατίτιδας

Κατευθυντήριες οδηγίες ΕΕΜΗ για τη διάγνωση και θεραπεία της αυτοανόσου ηπατίτιδας

περισσότερα...