Φαρμακευτικές Ηπατοπάθειες

Φυλλάδια για Ιατρούς

Περισσότερα από 1000 φάρμακα συσχετίζονται με εκδήλωση ποικίλης μορφής ηπατοτοξικότητας. Συνολικώς, η ηπατοτοξικότητα των φαρμάκων είναι πολύ συχνή, αλλά, όσον αφορά το κάθε φάρμακο ξεχωριστά, παραμένει σπάνια (1% σε λήψη ισονιαζίδης ή χλωροπρομαζίνης, συνήθως 1/10.000-1/100.000 χορηγήσεις).

Γι αυτό, γίνεται αντιληπτή μετά από 1-2 χρόνια κυκλοφορίας του φαρμάκου, όταν ένας μεγάλος αριθμός ατόμων (πολύ μεγαλύτερος από τον περιλαμβανόμενο στις κλινικές δοκιμές) λάβει το φάρμακο. H ηπατοτοξικότητα αποτελεί την πρώτη αιτία θανάτου λόγω ανεπιθύμητης ενέργειας φαρμάκου ή απόσυρσής
του από την αγορά.

Κατεβάστε το φυλλάδιο από εδώ