Κατευθυντήριες Οδηγίες του ΚΕΕΛΠΝΟ για την Ηπατίτιδα B & την Ηπατίτιδα C

Φυλλάδια για Ιατρούς

Κατευθυντήριες Οδηγίες Θεραπευτικής Παρέμβασης σε ασθενείς με λοίμωξη με τον ιό της Ηπατίτιδας Β & τον ιό της Ηπατίτιδας C

Πρόταση Ομάδας Εργασίας ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. (Γ. Παπαθεοδωρίδης, Γ. Γερμανός, Γ.Ν. Νταλέκος)
Νοέμβριος 2012

(τροποποίηση με βάση σχόλια μελών Επιτροπής Ιογενούς Ηπατίτιδας ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. – Δεκέμβριος 2012)

(Τελικές Τροποποιήσεις Φεβρουάριος 2013)