Ενημέρωση Κοινού

Στην ενότητα αυτή θα δημοσιεύονται παρουσιάσεις από ιατρούς- μέλη της ΕΕΜΗ, εξειδικευμένους στην εκάστοτε θεματική ενότητα, για την ενημέρωση του κοινού και των ασθενών από ηπατικά νοσήματα, υπό την επιμέλεια της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Ήπατος.

ΑΛΚΟΟΛ ΚΑΙ ΗΠΑΡ

ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ C

ΜΗ ΑΛΚΟΟΛΙΚΗ ΛΙΠΩΔΗΣ ΝΟΣΟΣ ΤΟΥ ΗΠΑΤΟΣ

ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Β

Θερμές ευχαριστίες για την δημιουργία των παρουσιάσεων στους κ.κ. Ε. Χολόγκιτα, Ε. Κουτλή, Χ. Κρανιδιώτη και Σ. Σαββίδου