Αποτελέσματα από τις Κρίσεις των Ερευνητικών Πρωτοκόλλων

Ερευνητικά πρωτόκολλα

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα από τις κρίσεις των ερευνητικών πρωτοκόλλων που θα χρηματοδοτηθούν για την διετία αυτή.

Ακολουθούν οι τίτλοι και οι ερευνητικοί υπεύθυνοι των πρωτοκόλλων που θα λάβουν τη χρηματοδότηση των 15.000,00€ έκαστο.

 

1η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΚΙΡΡΩΣΗΣ-ΠΥΛΑΙΑΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ : Διερεύνηση της συσχέτισης της επινεφριδικής ανεπάρκειας με την κιρρωτική καρδιομυοπάθεια και τη νεφρική δυσλειτουργία σε ασθενείς με κίρρωση ήπατος

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : ΕΛΕΝΗ ΘΕΟΧΑΡΙΔΟΥ, Γαστρεντερολόγος

Επιστημονική συνεργάτης Β’ Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής, Γ.Ν.Θ. Ιπποκράτειο

ΠΟΣΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : 15.000,00€

 

2η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ : ΜΗ ΑΛΚΟΟΛΙΚΗ ΛΙΠΩΔΗΣ ΝΟΣΟΣ ΤΟΥ ΗΠΑΤΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ : ΗΠΑΤΙΚA ΠΡΟΓΟΝΙΚA ΚΥΤΤΑΡA ΚΑΙ ΕΠΙΘΗΛΙΟ-ΜΕΣΕΓΧΥΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ: ΡΟΛΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΙΝΩΣΗΣ ΣΤΗ ΜΗ ΑΛΚΟΟΛΙΚΗ ΛΙΠΩΔΗ ΝΟΣΟ ΤΟΥ ΗΠΑΤΟΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : ΝΤΙΝΑ ΤΗΝΙΑΚΟΥ, Παθολογοανατόμος – Αναπλ. Καθηγήτρια Ιστολογίας-Εμβρυολογίας

Εργαστήριο Ιστολογίας-Εμβρυολογίας, Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

ΠΟΣΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : 15.000,00€