Αποτελέσματα κρίσεως ερευνητικών πρωτοκόλλων για χρηματοδότηση από την ΕΕΜΗ

Ερευνητικά πρωτόκολλα

Έπειτα από την εισηγητική βαθμολογία ανεξάρτητων κριτών, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Ήπατος αποφάσισε ομόφωνα τη χρηματοδότηση των παρακάτω ερευνητικών προσπαθειών :

Χρηματοδότηση με το ποσό των 15.000,00€ της μελέτης με θέμα "Συσχέτιση του εντερικού μικροβιώματος με τις επιπλοκές και την έκβαση ασθενών με μη αντιρροπούμενη κίρρωση". Ερευνητικός υπεύθυνος είναι ο κ. Ε. Ακριβιάδης, Καθηγητής Παθολογίας-Γαστρεντερολογίας ΑΠΘ, Δ' Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, ΓΝΘ «Ιπποκράτειο».

Χρηματοδότηση με το ποσό των 10.000,00€ της μελέτης με θέμα "Ο Ρόλος της Ακτιβίνης Α στην Παθοφυσιολογία της Αλκοολικής και Μη αλκοολικής Λιπώδους Νόσου του Ήπατος και η χρησιμότητά της στην διάγνωση της κίρρωσης" . Ερευνητικός υπεύθυνος, είναι ο κ. Γ. Νότας, Επίκουρος Καθηγητής Εργαστηριακής Ενδοκρινολογίας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης.