Προκήρυξη χρηματοδότησης ερευνητικών προτάσεων από την ΕΕΜΗ για το έτος 2017-2018

Ερευνητικά πρωτόκολλα

Η Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Ήπατος προκηρύσσει την χρηματοδότηση δύο ερευνητικών προτάσεων.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων 20 Νοεμβρίου 2017.

Δείτε εδώ το κείμενο της προκήρυξης.