Προκήρυξη χρηματοδότησης ερευνητικών προτάσεων από την ΕΕΜΗ

Ερευνητικά πρωτόκολλα

Η Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Ήπατος προκηρύσσει την χρηματοδότηση 2 ερευνητικών προτάσεων μελών της, με το ποσό των 15.000 ευρώ έκαστη.

Δείτε εδώ το κείμενο της προκήρυξης