Χρηματοδοτούμενα ερευνητικά πρωτόκολλα από την ΕΕΜΗ

Ερευνητικά πρωτόκολλα

Έπειτα από την εισηγητική βαθμολογία ανεξάρτητων κριτών, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Ήπατος αποφάσισε ομόφωνα τη χρηματοδότηση των παρακάτω ερευνητικών προσπαθειών με το ποσό των 15.000,00€ έκαστο :

  • Αξιολόγηση της ανίχνευσης βακτηριακού DNA σε κιρρωτικούς ασθενείς με οξεία ρήξη της αντιρρόπησης, με ερευνητικό υπεύθυνο τον Καθηγητή Παθολογίας ΕΚΠΑ, κ. Σπ. Ντουράκη
  • Κορτιζόλη ούρων σε ασθενείς με κίρρρωση ήπατος, με ερευνητικό υπεύθυνο τον Αν. Καθηγητή Γαστρεντερολογίας Πανεπιστημίου Πατρών, κ. Κων/νο Θωμόπουλο