Geoepidemiology, clinical manifestations and outcome of primary biliary cholangitis in Greece

Εργασίες Ελλήνων ιατρών

Geoepidemiology, clinical manifestations and outcome of primary biliary cholangitis in Greece

 
Nikolaos K. Gatselis, Kalliopi Zachou, Vasiliki Lygoura, Kalliopi Azariadis, Pinelopi Arvaniti, Elias Spyrou, Georgia Papadamou, George K. Koukoulis, George N. Dalekos, Eirini I. Rigopoulou

Δείτε εδώ το άρθρο δωρεάν για διάστημα 50 ημερών