13η Πανελλήνια Εκπαιδευτική Συνάντηση ΕΛΙΓΑΣΤ

Λοιπές Εκδηλώσεις

Την 13η Πανελλήνια Εκπαιδευτική Συνάντηση, διοργανώνει το ΕΛΙΓΑΣΤ, στις 23-25 Φεβρουαρίου 2018. στην ΑΙΓΛΗ Ζαππείου, στην Αθήνα. Δείτε εδώ το πρόγραμμα της εκδήλωσης.