Νεότερες εξελίξεις στα νοσήματα του ήπατος VI

Λοιπές Εκδηλώσεις

Το Ηπατολογικό Τμήμα του Νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ, διοργανώνει την ετήσια Επιστημονική Συνάντηση με θέμα "Νεότερες Εξελίξεις στα Νοσήματα του Ήπατος VI" στις 4 Νοεμβρίου 2016.