3η Ημερίδα : Ηπατική Νόσος στη Θαλασσαιμία

Λοιπές Εκδηλώσεις

3η Ημερίδα : Ηπατική νόσος στη θαλασσαιμία "Μαθαίνοντας τη νέα πραγματικότητα".

9 Ιουνίου 2017, Συνεδριακό Κέντρο "Ν. Λούρος" ΜΗΤΕΡΑ, με ελεύθερη συμμετοχή.