Η Εταιρεία


H Ελληνική Εταιρεία Μελέτης του Ήπατος είναι μία επιστημονική εταιρεία που έχει ως κύριο σκοπό την ανάπτυξη της μελέτης και έρευνας των παθήσεων του ήπατος από όλους τους επιστημονικούς κλάδους που ασχολούνται με το όργανο αυτό.

Μέλη της εταιρείας είναι γιατροί ανεξαρτήτου ειδικότητας ή επιστήμονες συγγενών κλάδων, που έχουν ενδιαφέρον για τις παθήσεις του ήπατος.


ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2021-2023