Επιστημονική Εκδήλωση : παρόν & μέλλον στη θεραπεία της ηπατίτιδας C στην Ελλάδα

Ημερίδες

Επιστημονική εκδήλωση τύπου Β, υπό την επιστημονική επιμέλεια της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Ήπατος, το Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2014.

Δείτε την ατζέντα της εκδήλωσης