Πανδημία του COVID-19 : Οδηγίες της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης του Ήπατος για ασθενείς με ηπατικά νοσήματα

Κατευθυντήριες Οδηγίες

Σας ενημερώνουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΜΗ μετέφρασε και προσάρμοσε στην Ελληνική πραγματικότητα  τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Μελέτης του  Ήπατος για τον χειρισμό ασθενών με χρόνια ηπατοπάθεια εν μέσω της COVID-19 πανδημίας. Δείτε τα σχετικά αρχεία κάνοντας κλικ επάνω :

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΗΠΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

EASL POSITION PAPER