Έγκριση φαρμάκων για την ηπατίτιδα C

Κατευθυντήριες Οδηγίες

Από 12/9/2018 τα φάρμακα SOVALDI, HARVONI, VIEKIRAX, EXVIERA, ZEPATIER, EPCLUSA και MAVIRET μπορεί να εγκρίνονται μέσω του θεραπευτικού μητρώου για την ηπατίτιδα C με βάση τις εγκεκριμένες ενδείξεις τους για όλους τους ασθενείς ανεξαρτήτως σταδίου ίνωσης.

Σας επισυνάπτουμε τον προτεινόμενο από την ΕΕΜΗ πίνακα χρήσης των παραπάνω σχημάτων. Πιέστε ΕΔΩ για να δείτε τον πίνακα.