Κατευθυντήριες οδηγίες ΕΕΜΗ για τη διάγνωση και θεραπεία της αυτοανόσου ηπατίτιδας

Κατευθυντήριες Οδηγίες

Οι κατευθυντήριες οδηγίες για την αυτοάνοση ηπατίτιδα (ΑΗ) έχουν γραφεί σύμφωνα με την υπάρχουσα διεθνή βιβλιογραφία σε έγκριτα διεθνή περιοδικά και έχουν ως στόχο να βοηθήσουν τους ιατρούς που ασχολούνται με τα νοσήματα του ήπατος, ώστε να μπορούν έγκαιρα να αναγνωρίζουν το νόσημα και επομένως να παρέχουν άμεσα την κατάλληλη θεραπεία καθώς και την καλύτερη παρακολούθηση στους Έλληνες ασθενείς που πάσχουν από αυτή τη νόσο.

Δείτε εδώ τις οδηγίες