Προκήρυξη διαγωνισμού για την επιλογή Οργανωτικού Γραφείου Συνεδρίων για τις εκδηλώσεις της ΕEMH

Νέα

Η Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Ήπατος, ως οργανωτικός φορέας, οργανώνει:

Πανελλήνιο Ηπατολογικό Συνέδριο ανά διετία και

την τακτική ανά διετία Διημερίδα.

Με βάση το Καταστατικό της, η Ε.Ε.Μ.Η. προκηρύσσει διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την καταλληλότερη προσφορά για την επιλογή Οργανωτικού Γραφείου που θα αναλάβει την οργάνωση και διαχείριση συγκεκριμένων λειτουργιών των εκδηλώσεων:

α) της Διημερίδας 2014 που θα γίνει στην Κύπρο

και

β) του 14ου Πανελληνίου Ηπατολογικού Συνεδρίου την Άνοιξη του 2015.

 

Διαβάστε εδώ ολόκληρο το κείμενο της Προκήρυξης.