Έκτακτη Γενική Καταστατική Συνέλευση ΕΕΜΗ (19/1/2014)

Νέα

Καλούνται τα μέλη της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης του Ήπατος να προσέλθουν στην Έκτακτη Γενική Καταστατική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 19 Ιανουαρίου 2014 και ώρα 13.00 μ.μ. στα γραφεία της Εταιρείας (Σοφίας Σλήμαν 48, Αμπελόκηποι, 11526).

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γενική Καταστατική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 25 Ιανουαρίου 2014 και ώρα 15.00 μ.μ. στο ξενοδοχείο “Ledra Marriott“ της Αθήνας.

Μοναδικό θέμα της Γενικής Συνέλευσης θα είναι η τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας.

Συνημμένα σας αποστέλλουμε το ισχύον Καταστατικό της Εταιρείας, καθώς επίσης και την πρόταση τροποποίησης εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα πάντα και με όσα συζητήθηκαν στη Γενική Συνέλευση των μελών τον Μάιο.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ι. Κοσκίνας
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ι. Βλαχογιαννάκος