Επιστολή της ΕΕΜΗ προς τον ΕΟΠΥΥ για εξαίρεση από το πλαφόν της συνταγογράφησης

Νέα

Αθήνα, 25.07.2014
Α.Π.548/2014

Προς την Ειδική Επταμελή Επιτροπή Έγκρισης Εξετάσεων & Φαρμάκων ΕΟΠΥΥ

Αγαπητοί κύριοι συνάδελφοι,

Με την παρούσα επιστολή, ο Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Ήπατος (ΕΕΜΗ), σας γνωστοποιούν τη θέση αλλά και το αίτημά τους, σχετικά με την εξαίρεση από το πλαφόν της συνταγογράφησης εξετάσεων αλλά και φαρμάκων των ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ, ασθενών με ηπατικά νοσήματα και μεταμόσχευση ήπατος.

Στο γενικό πλαίσιο λιτότητας και εξοικονόμησης πόρων στον πολύπαθο τομέα της υγείας, συντασσόμαστε με την Υπουργική Απόφαση Υ9/οικ. 53768 (ΦΕΚ 1796/Β/2014), η οποία όμως όπως πολύ σωστά αναφέρεται στο από 8/7/2014 Δελτίο Τύπου του ΕΟΠΥΥ, θα πρέπει να περιλαμβάνει και ορισμένες εξαιρέσεις ανά κατηγορίες ασθενών.

Συγκεκριμμένα, όπως πιθανόν ήδη γνωρίζετε, το κόστος:
1) για τη συχνή παρακολούθηση με πλήρη εργαστηριακό έλεγχο, ενδοσκοπικό και απεικονιστικό έλεγχο των ασθενών με χρονία ηπατική νόσο
2) για το συχνό έλεγχο με απεικονιστικές εξετάσεις (U/s +/- CT ή MRI) των ασθενών με χρονία ηπατική και ιδιαιτέρως αυτών με κίρρωση για επιτήρηση του ηπατοκυτταρικού καρκίνου
3) για την εξαιρετικά συχνή και λεπτομερή αξιολόγηση και παρακολούθηση των ασθενών πριν και μετά τη μεταμόσχευση ήπατος με εργαστηριακό, ενδοσκοπικό και απεικονιστικό έλεγχο,
4) για την αντι-ιική αγωγή των ασθενών με χρονία HBV (μακροχρόνια)ή HCV λοίμωξη 2
5) για τη δια βίου ανοσοκατασταλτική αγωγή των ασθενών με μεταμόσχευση ήπατος
υπερβαίνει μηνιαίως το όριο που έχει τεθεί από τον ΕΟΠΥΥ.

Με βάση όλα όσα προαναφέρθησαν, ζητούμε τη γνωμοδότησή σας για την εξαίρεση των ασθενών με ηπατοπάθειες από το όριο συνταγογράφησης για την ορθή παρακολούθηση και θεραπεία των ασφαλισμένων ηπατοπαθών από τους έλληνες ηπατολόγους.

Προσβλέποντας σε θετική απάντησή σας.

Με εκτίμηση,

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος

Καθηγητής ΕΚΠΑ
Ιωάννης Κοσκίνας

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :
1. Πρόεδρος ΕΟΠΥΥ
2. Σύλλογος Αθενών Ήπατος «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ»
3. Σωματείο Μεταμοσχευμένων Ήπατος «ΗΠΑΡΧΩ»
4. Μέλη Ε.Ε.Μ.Η.

 

Διαβάστε εδώ το πρωτότυπο κείμενο της επιστολής