Εσωτερικός Κανονισμός ΕΕΜΗ 2017

Νέα

Εσωτερικός Κανονισμός της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Ήπατος για επιστημονικές αιγίδες ή συμμετοχές/συνεργασίες σε επιστημονικές εκδηλώσεις άλλων φορέων

Για να δείτε το κείμενο του κανονισμού πιέστε εδώ