Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την αντιμετώπιση της Ιογενούς Ηπατίτιδας C

Νέα

Το Υπουργείο Υγείας και η Επιστημονική- Γνωμοδοτική Eπιτροπή παρουσιάζουν το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την αντιμετώπιση της Ηπατίτιδας C, εναρμονισμένο με τις συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ.).

Δείτε εδώ το Εθνικό Σχέδιο Δράσης