Βάση καταγραφής δεδομένων Ηπατοκυτταρικού Καρκίνου στην Ελλάδα

Νέα

Με ιδιαίτερη χαρά ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Ήπατος (ΕΕΜΗ), ανακοινώνουν την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας για τη Βάση Δεδομένων Ασθενών με Ηπατοκυτταρικό Καρκίνο στην Ελλάδα.


Δικαίωμα καταχώρισης στοιχείων στην πλατφόρμα έχουν όλα τα ενεργά μέλη της Εταιρείας και η πρόσβαση γίνεται μέσω της ιστοσελίδας της ΕΕΜΗ (www.eemh.gr). Για την εισαγωγή δεδομένων, απαιτείται η είσοδός σας στο πεδίο "Προφίλ μέλους" με τους προσωπικούς σας κωδικούς. Σε περίπτωση που θέλετε να κάνετε ανάκτηση των κωδικών σας, πατήστε εδώ

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για:

Οδηγίες εισαγωγής δεδομένων («Εγχειρίδιο Χρήσης Βάσης Δεδομένων ΗΚΚ»),

Κανόνες από τους οποίους διέπεται η διεξαγωγή μελετών («Κανόνες Διεξαγωγής Μελετών»)

Υπόδειγμα υποβολής φακέλου προς έγκριση από το Επιστημονικό Συμβούλιο του Ιδρύματος (Πανεπιστήμιο ή Νοσοκομείο) στο οποίο είστε εγκατεστημένοι («Υπόδειγμα υποβολής φακέλου προς έγκριση από Επιστημονικό Συμβούλιο»).

* Για τους ιδιώτες συναδέλφους δεν απαιτείται παρόμοια έγκριση καθώς καλύπτονται από την Επιτροπή Έρευνας και το Δ.Σ. της ΕΕΜΗ.


Για οποιαδήποτε διευκρίνιση – αρωγή στην καταχώριση δεδομένων μπορείτε να επικοινωνείτε με το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΜΗ, κ. Ν. Γατσέλη (email: gatselis@me.com, τηλ. 6972956326)