Η επίδραση της πανδημίας στην αντιμετώπιση της ηπατίτιδας C

Νέα

 Η Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Ήπατος (ΕΕΜΗ) προσπαθεί να αποτυπώσει την επίδραση της πανδημίας στην προσπάθεια αντιμετώπισης της ηπατίτιδας C.

To ερωτηματολόγιο αφορά μόνο ιατρούς που εμπλέκονται στη διάγνωση και θεραπεία ασθενών με ηπατίτιδα C. Αφιερώνοντας λίγα λεπτά από το πολύτιμο χρόνο σας και συμπληρώνοντάς το συμβάλλουμε στην επίτευξη του παραπάνω στόχου.

Η συμμετοχή σας αποτελεί προϋπόθεση για την επιτυχία της προσπάθειας αυτής. Η επικοινωνία των αποτελεσμάτων της έρευνας αυτής θα βοηθήσουν μελλοντικές δράσεις της ΕΕΜΗ που αποσκοπούν στη βελτίωση της διαχείρισης ασθενών με ιογενή ηπατίτιδα.

Εδώ μπορείτε να δείτε το ερωτηματολόγιο