Βάση καταγραφής δεδομένων Αυτοάνοσης Ηπατίτιδας στην Ελλάδα

Νέα

Με ιδιαίτερη χαρά ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Ήπατος (ΕΕΜΗ), ανακοινώνουν την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας για τη Βάση Δεδομένων Ασθενών με Αυτοάνοση Ηπατίτιδα στην Ελλάδα.

Δικαίωμα καταχώρισης στοιχείων στην πλατφόρμα έχουν όλα τα ενεργά μέλη της Εταιρείας και η πρόσβαση γίνεται μέσω της ιστοσελίδας της ΕΕΜΗ (www.eemh.gr). Για την εισαγωγή δεδομένων, απαιτείται η είσοδός σας στο πεδίο "Προφίλ μέλους" με τους προσωπικούς σας κωδικούς. Σε περίπτωση που θέλετε να κάνετε ανάκτηση των κωδικών σας, πατήστε εδώ.


Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για:

* Για τους ιδιώτες συναδέλφους δεν απαιτείται παρόμοια έγκριση καθώς καλύπτονται από την Επιτροπή Έρευνας και το Δ.Σ. της ΕΕΜΗ.


Για οποιαδήποτε διευκρίνιση – αρωγή στην καταχώριση δεδομένων μπορείτε να επικοινωνείτε με τον κ. Γατσέλη, Επίκουρο Καθηγητή Παθολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (email: gatselis@me.com, τηλ. 6972956326).