Παρέμβαση ΕΕΜΗ για την υπ. αρ. Πρωτ. Δ3(α)/οικ. 20828 Απόφαση του ΥΥΚΑ

Νέα

Στις 26 Μαρτίου δημοσιεύτηκε η υπ. αρ. Πρωτ. Δ3(α)/οικ. 20828,  Απόφαση του Υπουργείου που αφορά την αποζημίωση των αντιικών φαρμάκων στη ηπατίτιδα C.

Από την απόφαση προκύπτει ότι η έναρξη της θεραπείας απαιτεί έλεγχο για γονότυπο. Ωστόσο η εξέταση του γονότυπου δεν αποζημιώνεται από τον ΕΟΠΥΥ και έτσι πρακτικά καθίσταται αδύνατη σε πολλούς ασθενείς λόγω της αδυναμίας καταβολής του κόστους της εξέτασης.  Προκειμένου να επιλυθεί η ανωτέρω κατάσταση προχωρήσαμε σε επιστολή προς όλους τους εμπλεκόμενου φορείς και επιπλέον έγινε και επικοινωνία με τους υπεύθυνους των φαρμακευτικών εταιρειών.