Θεραπευτικά σχήματα 1ης γραμμής για ασθενείς με Hπατίτιδα C

Νέα

Θεραπευτικά σχήματα 1ης γραμμής για πρωτοθεραπευόμενους ή επαναθεραπευόμενους ασθενείς με Χρόνια Ηπατίδα C και αντιρροπούμενη ηπατική νόσο που απέτυχαν σε σχήμα/τα με (πεγκυλιωμένη) ιντερφερόνη-άλφα και ριμπαβιρίνη (RBV) και έχουν eGFR ≥30 ml/min.

Πιέστε ΕΔΩ και δείτε το σχετικό πίνακα