Πρόσκληση στην Τακτική Γενική Συνέλευση μελών της ΕΕΜΗ

Νέα

Καλούνται τα μέλη της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης του Ήπατος να προσέλθουν στην Τακτική Γενική Καταστατική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 3 Μαΐου 2013 και ώρα 15.00 μ.μ. στα γραφεία της Εταιρείας (Σοφίας Σλήμαν 48, Αμπελόκηποι, 11526). Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γενική Καταστατική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 11 Μαΐου 2013 και ώρα 15.00 μ.μ. στο ξενοδοχείο “ Sheraton“ της Ρόδου. 

 

Τα θέματα της Γενικής Καταστατικής Συνέλευσης είναι τα ακόλουθα :

1. Τροποποίηση Καταστατικού ΕΕΜΗ

2. Απολογισμός πεπραγμένων της διετίας 2011-2013

3. Οικονομικός απολογισμός της διετίας 2011-2013

 

Υποψηφιότητες για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο γίνονται δεκτές στη γραμματεία της Ε.Ε.Μ.Η. στο τηλ. 210 6748561 με fax ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@eemh.gr μέχρι την παραμονή της Γενικής Συνέλευσης. Στην περίπτωση που η Γενική Συνέλευση πραγματοποιηθεί το Σάββατο 11 Μαΐου 2013, η γραμματεία θα δέχεται υποψηφιότητες μέσω fax μέχρι την Παρασκευή 3 Μαΐου 2013, ενώ οι υποψηφιότητες θα μπορούν να αποστέλλονται με e mail μέχρι και την Παρασκευή 10 Μαΐου 2013. Η λήψη της υποψηφιότητας θα επιβεβαιώνεται άμεσα από τη Γραμματεία της ΕΕΜΗ.

 

Παρακαλούνται όλοι οι υποψήφιοι να έχουν επιβεβαιώσει την υποψηφιότητά τους στη γραμματεία της Ε.Ε.Μ.Η. την παραμονή των εκλογών. Συνημμένα σας αποστέλλονται οι προτάσεις εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΜΗ, που αφορούν την τροποποίηση του Καταστατικού και παρακαλούμε για την έγγραφη υποβολή προτάσεων εκ μέρους των τακτικών μελών.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Στ. Καραταπάνης

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ι. Γουλής

 

Δείτε εδώ την πρωτότυπη ανακοίνωση