Αξιολόγηση κινδύνου για τον καρκίνο του ήπατος

Νέα

Ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο (Liver Cancer Risk Assessment) εκτίμησης κινδύνου για την ανάπτυξη νεοπλασματικής νόσου  του ήπατος. Πιέστε ΕΔΩ για να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο