Συμμετοχή Ε.Ε.Μ.Η. στη διαβούλευση του ΕΟΠΥΥ για τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας

Νέα

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ε.Μ.Η. συμμετείχαν ενεργά στην διαβούλευση του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας του ΕΟΠΥΥ.

Δείτε την επιστολή προς τον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ, κ. Δ. Κοντό.