Προσφορά το βιβλίο Κλινικής Ηπατολογίας στο πλαίσιο διεξαγωγής του 41ου Πανελληνίου Γαστρεντερολογικού Συνεδρίου

Νέα

Στο πλαίσιο της διεξαγωγής του 41ου Πανελληνίου Γαστρεντερολογικού Συνεδρίου το βιβλίο Κλινικής Ηπατολογίας (έκδοση 2019) θα διατεθεί προς όλους τους εγγεγραμμένους συνέδρους στην προνομιακή τιμή των 70€. Μπορείτε να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας για το βιβλίο είτε με αποστολή e mail στη διεύθυνση eemh@otenet.gr, είτε στη Γραμματεία της ΕΕΜΗ κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου.