Παλαιότερα Διοικητικά Συμβούλια


1985-1987


Πρόεδρος : Χατζηγιάννης Στέφανος
Γεν. Γραμματέας : Τηνιακός Γεώργιος
Ταμίας : Τσαντούλας Δημήτριος
Σύμβουλος Α΄: Βαφειάδου-Ζουμπουλή Ειρήνη
Σύμβουλος Β΄: Κεχαγιόγλου Κυριάκος


1987-1989


Πρόεδρος : Χατζηγιάννης Στέφανος
Αντιπρόεδρος : Κεχαγιόγλου Κυριάκος
Γεν. Γραμματέας-Ταμίας : Τηνιακός Γεώργιος
Σύμβουλος Α΄: Τσαντούλας Δημήτριος
Σύμβουλος Β΄: Βαφειάδου-Ζουμπουλή Ειρήνη


1989-1991


Πρόεδρος : Καρβουντζής Γεράσιμος
Αντιπρόεδρος : Κητής Γεώργιος
Γεν. Γραμματέας : Τηνιακός Γεώργιος
Ταμίας : Γαβριήλ Παν/της
Μέλος : Αφρουδάκης Άγγελος


1991-1993

Πρόεδρος : Τηνιακός Γεώργιος
Αντιπρόεδρος : Καρβουντζής Γεράσιμος
Γεν. Γραμματέας : Γαβριήλ Παν/της
Μέλος : Κητής Γεώργιος
Μέλος : Αφρουδάκης Άγγελος


1993-1995

Πρόεδρος : Τσαντούλας Δημήτριος
Αντιπρόεδρος : Γιαννούλης Ελευθέριος
Γεν. Γραμματέας-Ταμίας : Γαβριήλ Παν/της
Μέλος : Τασσόπουλος Νικόλαος
Μέλος : Κοσκίνας Ιωάννης


1995-1997

Πρόεδρος : Τσαντούλας Δημήτριος
Αντιπρόεδρος : Γιαννούλης Ελευθέριος
Γεν. Γραμματέας : Γαβριήλ Παν/της
Ταμίας : Τασσόπουλος Νικόλαος
Μέλος : Κοσκίνας Ιωάννης


1997-1999

Πρόεδρος : Tασσόπουλος Νικόλαος
Αντιπρόεδρος : Ακριβιάδης Ευάγγελος
Γεν. Γραμματέας : Ντουράκης Σπύρος
Ταμίας : Καραταπάνης Στυλιανός
Μέλος : Δαιμονάκου Μαρία


1999-2001

Πρόεδρος : Τσιάνος Επαμεινώνδας
Αντιπρόεδρος : Ακριβιάδης Ευάγγελος
Γεν. Γραμματέας : Ντουράκης Σπύρος
Ταμίας : Καραταπάνης Στυλιανός
Μέλος : Ίμβριος Γεώργιος


2001-2003

Πρόεδρος : Τσιάνος Επαμεινώνδας
Αντιπρόεδρος : Μπαρμπάτη Καλυψώ
Γεν. Γραμματέας : Ντουράκης Σπύρος
Ταμίας : Καραταπάνης Στυλιανός
Μέλος : Νταλέκος Γεώργιος


2003-2005

Πρόεδρος : Ραπτοπούλου-Γιγή Μαρία
Αντιπρόεδρος : Τσιάνος Επαμεινώνδας
Γεν. Γραμματέας : Κοσκίνας Ιωάννης
Ταμίας : Καραταπάνης Στυλιανός
Μέλος : Παπαθεοδωρίδης Γεώργιος


2005-2007

Πρόεδρος : Κητής Γεώργιος
Αντιπρόεδρος : Ραπτοπούλου-Γιγή Μαρία
Γεν. Γραμματέας : Παπαθεοδωρίδης Γεώργιος
Ταμίας : Βασιλειάδης Θεμιστοκλής
Μέλος : Ακριβιάδης Ευάγγελος


2007-2009

Πρόεδρος : Ακριβιάδης Ευάγγελος
Αντιπρόεδρος : Βασιλειάδης Θεμιστοκλής
Γεν. Γραμματέας : Μανωλακόπουλος Σπ
Ταμίας : Μπαλταγιάννης Γεράσιμος
Μέλος : Ελευσινιώτης Ιωάννης


2009-2011

Πρόεδρος : Ντουράκης Σπυρίδων
Αντιπρόεδρος : Καραταπάνης Στυλιανός
Γεν. Γραμματέας : Ελευσινιώτης Ιωάννης
Ταμίας : Κουτσουνάς Σωτήριος
Μέλος : Γουλής Ιωάννης


2011-2013

Πρόεδρος : Καραταπάνης Στυλιανός
Αντιπρόεδρος : Κοσκίνας Ιωάννης
Γεν. Γραμματέας : Γουλής Ιωάννης
Ταμίας : Κουτσουνάς Σωτήριος
Μέλος : Βλαχογιαννάκος Ιωάννης


2019-2021

Πρόεδρος : Σπήλιος Μανωλακόπουλος
Αντιπρόεδρος : Ιωάννης Ελευσινιώτης
Γεν. Γραμματέας : Νικόλαος Γατσέλης
Ταμίας : Μαρία-Μέλανι Ντόιτς
Μέλος : Γεώργιος Γερμανίδης