Περίπτωση ασθενούς (Απρίλιος 2018)

 

Συγγραφέας: Ν. Παπαδόπουλος

Επιμέλεια: Ν. Γατσέλης


Απαντήστε το Quiz μας

Άνδρας ασθενής 32 ετών, Αλβανικής καταγωγής, προσήλθε στο ηπατολογικό ιατρείο λόγω τρανσαμινασαιμίας (ALT 120 U/L) το 2013.

Από τον εργαστηριακό έλεγχο διαπιστώθηκε HBV/HDV συλλοίμωξη [HBsAg (+), antiHBc (+), antiHBe (+),HBeAg (-), antiHBs (-),  anti-HDV (+) ] με συνοδά επίπεδα HBV DNA 402 IU/ml και HDV RNA 10.420 IU/ml και στάδιο ίνωσης F3 (fibroscan).

Ο ασθενής ετέθη σε αγωγή με Peg-IFNa2a. Ο ασθενής 6 μήνες μετά είχε φυσιολογικές αμινοτρανσφεράσες, μη ανιχνεύσιμα επίπεδα HBV DNA / HDV RNA και θετικό HBsAg. Ο ασθενής μετά από συνολικά 3 έτη θεραπείας πέτυχε αρνητικοποίηση του HBsAg.

Ερώτηση

Για πόσο χρονικό διάστημα ο ασθενής θα λάβει την αγωγή;