Περίπτωση ασθενούς (Δεκέμβριος 2019)

 

Συγγραφέας: Γεώργιος Κόντος

Επιμέλεια: Ν. Γατσέλης


Απαντήστε το Quiz μας

Άνδρας 84 ετών προσέρχεται με πρωτοεμφανιζόμενο, γενικευμένο κνησμό, καταβολή δυνάμεων και υπέρχρωση ούρων από 10ημέρου. Δεν αναφέρει πυρετό, κοιλιακό άλγος ή άλλο συνοδό σύμπτωμα.

Ατομικό ιστορικό: Αρτηριακή Υπέρταση υπό Ραμιπρίλη και Καλοήθης Υπερτροφία Προστάτη υπό Ντουταστερίδη/Ταμσουλοζίνη.

Δεν καπνίζει αλλά αναφέρει περιστασιακή κατανάλωση μέτριας ποσότητας αιθυλικής αλκοόλης.

  1.  

 Προ μηνός, αναφέρει επεισόδιο πνευμονίας, που αντιμετωπίστηκε κατ’ οίκον με δεκαήμερη θεραπεία με Αμοξυκιλλίνη/Κλαβουλανικό οξύ από το στόμα.


Κλινική Εξέταση

  • ΑΠ: 120/80mmHg, HR: 78bpm, SpO2: 97% (FiO2: 21%), απύρετος, ικτερική χροιά δέρματος και επιπεφυκότων, ήπιο κνησμώδες κηλιδοβλατιδώδες εξάνθημα κορμού, λοιπή φυσική εξέταση χωρίς παθολογικά ευρήματα.


Εργαστηριακός Έλεγχος

Hb:14,9 g/dl (12-16), Ht: 46,9 % (37-47), WBC: 8.500 /μl (4.000-12.000), Πολυ-: 65% (40-70%), Λεμφο-: 17% (20-40%), PLT: 273.000/μl (150.000-450.000), Ουρία: 38 mg/dl (10-50), Κρεατινίνη: 1,1 mg/dl (0,6-1,2), K: 4,0 mEq/L (3,5-5), Na: 140 mEq/L (135-145), AST: 75 U/L (10-40), ALT: 154 U/L (10-40), ALP: 543 U/L (70-130), γ-GT: 378 U/L (10-50), LDH: 240 U/L (160-280), TBil: 16mg/dl (0,3-1), DBil: 10,2 mg/dl (0-0,3), INR: 1, Γενική Ούρων: ουροχολινογόνο (++).


HBsAg (-), anti-HBc (-), anti-HBs (-), anti-HCV (-), anti-HAV IgM (-), ορολογικός έλεγχος για HSV, EBV, CMV (IgG, IgM)  αρνητικός, TSH 1,8 μIU/ml (0,4-5), ANA (-), ΑΜΑ (-), IgG: 1246 mg/dl (700-1600), IgM: 169 mg/dl (φ.τ. 40-230).


Υπερηχογράφημα άνω κοιλίας

Φυσιολογικό ήπαρ σε μέγεθος, σχήμα και σύσταση, φυσιολογική απεικόνιση  παγκρέατος και σπληνός, πάχυνση τοιχώματος χοληδόχου κύστης χωρίς διατάσεις των ενδο- και εξωηπατικών χοληφόρων και χωρίς εικόνα λιθίασης.


ΕΡΩΤΗΣΗ

Πού οφείλεται η ηπατοπάθεια του ασθενούς και ποια είναι η ενδεδειγμένη αντιμετώπιση;