Περίπτωση ασθενούς (Ιούνιος 2018)

 

Συγγραφέας: Ν. Παπαδόπουλος

Επιμέλεια: Ν. Γατσέλης


Απαντήστε το Quiz μας

Ασθενής 22 ετών (DOB: 01-05-1995) προσέρχεται στο ηπατολογικό ιατρείο λόγω γνωστής χρόνιας ηπατίτιδας Β (ΧΗΒ), με HBeAg θετικό, γνωστής από παιδικής ηλικίας.

Υ: 1.80 μ, Β: 72 κιλά

Δεν καπνίζει, δεν πίνει αλκοόλ και δεν έχει άλλα προβλήματα υγείας.

Η μητέρα του πάσχει επίσης, από ΧΗΒ και λαμβάνει tenofovir (παρακολουθείται σε άλλο ηπατολογικό ιατρείο) . Στην παρούσα φάση, η μητέρα του είναι HBeAg αρνητική με μη ανιχνεύσιμο HBV DNA αλλά θυμάται ότι για μεγάλο χρονικό διάστημα ήταν HBeAg θετική.

Η αδελφή του πάσχει επίσης, από HBeAg θετική ΧΗΒ και λαμβάνει entecavir (παρακολουθείται με τη μητέρα της σε άλλο ηπατολογικό ιατρείο). Παραμένει HBeAg θετική με μη ανιχνεύσιμο HBV DNA.

Φυσική εξέταση

Χωρίς σημεία χρόνιας ηπατικής νόσου

Εργαστηριακά

Ιολογικός

HBsAg+, HBeAg+, antiHBc+, antiHBs-, antiHBe-

antiHDV-, antiHCV-, antiHIV-

Επίπεδα ALT και HBV DNA


Έγινε σύσταση για νέα ελαστογραφία ήπατος (Fibroscan®) και συνεκτίμηση παλαιότερων τιμών (διάγραμμα)

Περίγραμμα περιστατικού

Ερώτηση

Ποιοι πρέπει να είναι οι περαιτέρω θεραπευτικοί χειρισμοί;