Περίπτωση ασθενούς (Σεπτέμβριος 2016)

 

Επιμέλεια: Ευάγγελος Χολόγκιτας

Βαθμός δυσκολίας

 

Απαντήστε το Quiz μας

Άνδρας 59 ετών με ΗΒsAg (+), HBeAg (-), ALT 35IU/L και HBV-DNA 520 IU/ml προσήλθε για προ-μεταμοσχευτικό έλεγχο.

US: ασκιτική συλλογή.

Λοιπός έλεγχος: κιρσοί οισοφάγου.

Child-Pugh score: 11,

MELD score: 22.Ο ασθενής εντάχθηκε στη λίστα και  ξεκίνησε άμεσα αντιική θεραπεία με ένα από τα νεότερα αντιικά φάρμακα (εντεκαβίρη ή τενοφοβίρη).


Μετά τη μεταμόσχευση, ο ασθενής πρέπει να λάβει ως αντιική προφύλαξη έναντι της υποτροπής της ηπατίτιδας Β: