14ο Πανελλήνιο Ηπατολογικό Συνέδριο : τελικό πρόγραμμα

Συνέδρια

Δείτε εδώ το τελικό-αναλυτικό πρόγραμμα του 14ου Πανελληνίου Ηπατολογικού Συνεδρίου