11ο Παμπελοποννησιακό Ιατρικό Συνέδριο (17-19 Οκτωβρίου 2014)

Συνέδρια

Tο 11ο Παμπελοποννησιακό Ιατρικό Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών, από 17-19 Οκτωβρίου 2014

Επισκεφθείτε εδώ την επίσημη ιστοσελίδα του Συνεδρίου