15ο Πανελλήνιο Ηπατολογικό Συνέδριο

Συνέδρια

Το 15ο Πανελλήνιο Ηπατολογικό Συνέδριο πρόκειται να πραγματοποιηθεί στη Λάρισα, 25-27 Μαΐου 2017.

Μπορείτε εδώ να δείτε το προκαταρκτικό επιστημονικό πρόγραμμα.

Μην χάσετε την προθεσμία υποβολής εργασιών στο Συνέδριο που λήγει στις 31 Ιανουαρίου 2017!

Υποβάλλετε εδώ την εργασία σας!