6ο Διεθνές Συνέδριο Παθολογίας Κεντρικής Ελλάδος

Συνέδρια

Αγαπητοί (ες) συνάδελφοι,

Με ιδιαίτερη τιμή και χαρά και φέτος σας καλωσορίζω στο 6ο Διεθνές Συνέδριο Παθολογίας Κεντρικής Ελλάδος που λαμβάνει χώρα στις 27-29 Μαρτίου 2014 στο Ξενοδοχείο Larissa Imperial στη Λάρισα.

Το Συνέδριο οργανώνουν το Ινστιτούτο Εσωτερικής Παθολογίας & Ηπατολογίας και η Παθολογική Κλινική & το Ομώνυμο Ερευνητικό Εργαστήριο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ενώ τίθεται υπό την αιγίδα της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας και της Εταιρείας Παθολογίας Βορείου Ελλάδος, γεγονός φυσικά που μας τιμά και επαυξάνει τις υποχρεώσεις μας απέναντι στους συναδέλφους μας. Στόχος του Συνεδρίου είναι να αναπτυχθούν τα τελευταία επιστημονικά δεδομένα για πλήθος ασθενειών που αντιμετωπίζει στην καθημερινή ιατρική πρακτική ο Παθολόγος αλλά και ο ιατρός με ειδικότητα που ανήκει στον ευρύτερο τομέα της Παθολογίας. Για το σκοπό αυτό, διακεκριμένοι ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό θα μεταφέρουν τις γνώσεις και την εμπειρία τους μέσα από ενδιαφέρουσες διαλέξεις και ποικιλόμορφα στρογγυλά τραπέζια, δίνοντας έναυσμα για δημιουργικό διάλογο σε επίκαιρα θέματα. Η εμπειρία των επιτυχημένων 5 προηγούμενων συνεδρίων μας δημιουργεί αυξημένο αίσθημα ευθύνης αλλά και σιγουριά για μία ακόμη επιτυχημένη επιστημονική εκδήλωση.

Η ενεργός συμμετοχή σας με την παρουσίαση της ερευνητικής σας δραστηριότητας με τη μορφή ελεύθερων ανακοινώσεων (προφορικών ή και ηλεκτρονικά αναρτημένων) αλλά και με την παρουσία σας στις συνεδρίες είναι καθοριστικός παράγοντας για την επιτυχία του συνεδρίου.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής,
Καθηγητής Γεώργιος Ν. Νταλέκος
Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής & Ομώνυμου Ερευνητικού Εργαστηρίου Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Πρόεδρος Ινστιτούτου Εσωτερικής Παθολογίας & Ηπατολογίας