Εκπαιδευτική Διημερίδα Ε.Ε.Μ.Η. Μάιος 2016

Συνέδρια

Η Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Ήπατος, διοργανώνει την καθιερωμένη ανά διετία Εκπαιδευτική Διημερίδα, στις 27-28 Μαΐου 2016, στη Θεσσαλονίκη, ξενοδοχείο Grand Hotel. Το επιστημονικό πρόγραμμα μπορείτε να το δείτε εδώ.